Etikett: Rosenholzkartoteket

SÄPO:s lidande

Av , , 1 kommentar 3

SÄPO har det så svårt i dessa dagar att de måste anmäla forskaren Birgitta Almgren för sekretessbrott. När jag läste professor Almgrens bok om Stasiagenter i Sverige "Inte bara spioner.." slog mig tanken flera gånger att SÄPO borde anställa Birgitta Almgren som lärare i fortbildning av SÄPO:s personal. Hon hittade information i CIA:s Rosenholzkartotek, som CIA lyckats smuggla ut ur Östtyskland, som klart visar vilka skumma fiskar SÄPO hade missat vid SÄPO:s genomgång av misstänkta Stasiagenter i början av 2000-talet. SÄPO hade fått ut den informationen lika lätt och smärtfritt som Birgitta Almgren fick ut den. Lathet? Brist på kompetens?

Varje läsare av boken torde uppröras av amatörmässigheten hos SÄPO när det gäller Stasiinformatörerna i Sverige. Det framgår även klart att all viktig information som de svenska agenterna levererade till Östtyskland kopierades för sovjetiska KGB:s räkning. Jag har läst boken från pärm till pärm och inte upptäckt ett enda avslöjande av identiteten på Stasiagenterna med undantag av ett par stycken som varit offentliga i årtionden. Almgren fick ju specialtillstånd till forskningen mot löfte att inte avslöja identiteter på de slemma spionerna. Sverige tävlar med Nordkorea när det gäller att skydda kommunistiska spioner verksamma under kalla krigets dagar.

Vad gör nu SÄPO? Inte satsar de stort på behövlig fortbildning av sin personal inte. Nej, de ger igen! SÄPO anmäler Birgitta Almgren till JK för sekretessbrott! SÄPO:s ömma tår värker tydligen oavbrutet. Eller som någon sa "mitt avbrutna ben värker oavbrutet". Bedrövligt SÄPO! Har ni för lite att göra?

En annan sak är att Sverige borde offentliggöra det som de flesta andra länder offentliggjort. Nämligen offentliggöra SÄPO:s information om Stasiagenterna. Då kompletterad med det SÄPO skändligen missat, nämligen informationen i de s k Rosenholzakterna.