Etikett: Storumans flygplats

Inget flyg från Gunnarn

Av , , 24 kommentarer 15

Rikstrafiken har beslutat att inte upphandla trafik på Storumans flygplats i Gunnarn. Det var lätt att förutse för oss som inte lever i drömmarnas värld. Statens och Rikstrafikens inställning har varit glasklar i minst 5 åt. De kommunpolitiker som levt i den världen och bränt 22 miljoner under 1½ år för att tjäna 5 minuter centralorten – Arlanda borde ha en del att förklara för sina väljare.

22 miljoner obudgeterade kronor till nästan ingenting (kunde lika gärna ha satsat pengarna på trav) innebär ju 22 miljoner mindre till vår kommuns välfärd och tillväxt. Den som inte begriper det borde leka i någon annan sandlåda än kommunpolitikens.

24 kommentarer
Etiketter: , ,

Kommunens usla ekonomi

Av , , 1 kommentar 5

Jag har tidigare visat räkneexempel på kommunens usla ekonomi. Nu har jag kommit över lite färskare siffror från budgetberedningsarbetet. Som synes har flygäventyret slagit ett jättehål i kommunens ekonomi. De ledamöter i kommunstyrelse och fullmäktige som anser att det är klokt att leka Rikstrafik på kommunal nivå kommer att ha åtskilligt att förklara för kommunens väljare framöver. Alla svångremmar och besparingar som skett år 2009 har medfört goda siffror för omsorgsnämnd och fritid-kultur-skola. Förhoppningsvis har besparingarna inte medfört oacceptabelt låg kvalitet på verksamheten. Den temporära sänkningen av avskrivningarna 2009 med 3,2 milj ser ut som en frisering av siffrorna för att inte tappa ansiktet alltför långt nedanför naveln. Vad vet jag?  Observera att de oförändrade budgetramarna för 2011 – 2013 inte innebär oförändrad verksamhet. Om vi antar en kostnads/löneökning på 2 % per år framöver får vi följande budgetramar för omsorgsnämnden i reala kronor:

År 2010 = 115,6 milj

År 2011 = 113,3 milj

År 2012 = 111,1 milj

År 2013 = 108,8 milj

En minskning från 118 – 108,8 milj torde motsvara nästan 30 anställda. Eller 1, 5 gånger Sibyllagårdens budget. Nu tror jag inte detta kommer att ske i ovanstående omfattning eftersom staten i så fall långt innan har tillsatt en förmyndare för Storumans kommun. De ansvariga för slakten på kommunens ekonomi kommer säkerligen att försöka mörka effekterna av jätteförlusterna tills efter valet i höst. Jag kommer att se till att det blir en svår uppgift för de berörda. De ska inte komma undan så lätt.

  Budg Boksl Avvik Budg Budg Budg Budg
  2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013
Kommunstyrelsen -75,6 -76,4 -0,8 -73 -73 -73 -73,2
               
Storumans flygplats 0 -14,4 -14,4 -7 0 0 0
               
Nytt industrihus hyrestrapp 0 -2,2 -2,2 0 0 0 0
Fritid-kultur-utbildning -114 -112 2,3 -111 -111 -111 -111
Omsorgsnämnd -119 -116 3 -118 -118 -118 -118
Miljö-bygg -3,6 -3,4 0,2 -3 -3 -3 -3
Summa verksamhetskostn -313 -325 -11,9 -312 -305 -305 -305
Pensioner -11,5 -10,3 1,2 -12 -12 -12 -12
Avskrivningar planenliga -22 -18,8 3,2 -22 -22 -22 -22
Verksamhetens nettokostn -346 -354 -7,45 -346 -339 -339 -339
Skatteintäkter o statsbidrag 342 339 -3,2 340 336 338 343
Kommunal fastighetsavgift 10,5 10,4 -0,1 10,4 11 11 11
Finans intäkt/kostn netto -3,6 -3,1 0,5 -2,3 -2,1 -1,9 -1,9
Summa intäkter 348,9 346 -2,8 348 345 347 352
Årets resultat 2,75 -7,55 -10,3 2,1 6,6 8,4 13,1
Minskad avskrivning   3,2          
Res god hushålln = mål 7 7   7 7 7 7
Avvikelse god hushållning -4,25 -14,6   -4,9 0,4 1,4 6,1
Obs! Minskad avskrivning 2009 3,2 milj = hokuspokus?              
Behov åtgärda enl arb mtrl       -4 -6 -5 -1
1 kommentar
Etiketter: , , ,