Etikett: studentbostäder

Umeå mot friggebodar

Av , , 2 kommentarer 5

Umeå kommun vill inte underlätta för villa- och fritidshusägare att bygga upp till 40 m2 på sin tomt inberäknat en stuga på max 25 m2. Stughöjden är maximerad till 350 cm. Boverkets förslag sågas alltså av den röda kommunen Umeå. Att det är så är nog ingen tillfällighet. Förmyndarsamhället sitter djupt rotat hos partierna till vänster. Det var folkpartisten Birgit Friggebo som såg till att de s k friggebodarna fick byggas för tre årtionden sedan, en mycket populär reform som tydligen skaver hos beslutsfattarna i Umeå än i denna dag. Det nya förslaget om ytterligare lättnader sågas alltså av Umeås politiker som  i denna fråga nog går i synnerlig otakt med den allmänna opinionen. Men den risken kan man nog ta även under ett valår för Umeåborna röstar väl som de alltid gjort oavsett fadäser och förmynderi.

Umeå har inte lyckats bygga nya bostäder  i takt  med befolkningsökningen och ismerna väger tyngre än den solklara uppgiften att bygga nya bostäder till alla inflyttingar. Det borgerliga förslaget att sälja ut fastigheter för att finansiera nybyggnation i det kommunala bolaget faller ju platt till marken när socialismen skall råda. Det kostar alltid på att vara 100 % renlärig i sin tro.

En av tankarna med det nya förslaget från Boverket är att en av friggebodarna ska kunna byggas för åretruntboende och därmed kunna hyras av t ex studenter och inpendlande byggnadsarbetare. Denna lättnad för studentbostadsmarknaden i Umeå kan ju Umeås politiska majoritet inte tänka sig om den ska vara fortsatt renlärig i otakt med folkets behov. Vilket vi nog kan räkna med för överskådlig framtid. Ibland går spöken faktiskt igen.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,