Etikett: trafiksäkerhet

Sunda förnuftet och bilkörning

Av , , Bli först att kommentera 3

Så fort någon hastighetsgräns sänks eller andra åtgärder i hastighetsänkande syfte vidtas eller om polisen i sällsynta fall har hastighetskontroller hamnar ett antal kränkta män i alarmtillstånd och särskilt då en viss Umeåbo som är en riktig kändis på området i Västerbotten. De anser i regel att deras sunda förnuft bör råda eftersom deras sunda förnuft övertrumfar all vetenskap på området trafiksäkerhet. Även aggressiviteten mot andra trafikanter och boende efter gator och vägar är ofta tydlig.

Det kan vara intressant att titta på statistik över antal döda i trafiken i Sverige.

1911 – 1935                   7 200 människor (år 1911 148 döda och det fanns ca 1 000 bilar!!)

1936 – 1950                   7 000

1951 – 1970                   20 500

1971 – 1990                   19 000

1991 – 2010                   10 500

2011 – 2015                   3 000

Totalt under perioden omkring 67 000 döda.

Toppåren var 1966-1967 med 1 313 döda varje år. Det innebar för Västerbottens del ca 50 döda per år. En död var 7:e dag i vårt län, året runt, under ”sunda förnuftets” guldålder! Det var så vanligt att dö i trafiken att sådant ofta inte bevärdigades med en notis i rikstidningar och  länstidningar betraktade sådant som ”naturlig död”. Nu är vi nere i ca 270 döda i trafiken per år. Fram till 1971 rådde bilförarnas ”sunda förnuft” i trafiken och i princip fri fart rådde. Efter 1970 började åtgärder vidtas med differentierade hastighetsgränser, bilprovning mm till Motormännens Riksförbunds och s k ”motorjournalisters” stora förtrytelse.  Senare hatobjekt för ”sunda förnuftets” banerförare är 3-fältsvägar med vajerräcke, förträngningar av gator, hastighetskameror, övergångsställen och liknande. Ovedersägliga vetenskapliga bevis för åtgärdernas positiva verkan på de dramatiskt minskade dödstalen i trafiken tränger inte innanför pannbenet på riddarna av det ”sunda förnuftet”. Eller så är människoliv inte något beaktansvärt.

Det finns länder på jorden där ”det sunda förnuftet” har stort utrymme för förare av bilar och bussar. Vi kan jämföra antalet döda per 100 000 invånare i trafiken i några länder.

Sverige 2,7

Kina 20,5

Ryssland 18,6

Nigeria 33,7

USA 11,4

Venezuela 37,2

Eritrea 48,4

Måste kännas kul att köra bil i  t ex Ryssland och Eritrea där sunda förnuftet får råda i stället för att köra bil i det illasinnade och kränkande Sverige. Eller?

Människan är inte evolutionärt anpassad till dagens trafikmiljö. Vi är samma människor som fanns under stenåldern men är utsatta för helt andra krav än att slåss för brödfödan. Evolutionsmässigt är bilismens drygt 100 år blott en fis i mänsklighetens historia. En del människor klarar trafiksäkerheten bättre än andra och en del bär sig åt som stenåldersvildar mot medtrafikanter och mot de människor som bor och verkar nära trafik. Inte minst larmrapporterna om hänsynslös körning vid vägarbeten och vid olyckor där ambulanspersonal och och räddningstjänst är utsatta vittnar om på vilket evolutionärt stadium en del trafikanter befinner sig.

Åtgärderna för att göra trafiken säkrare kostar ofantliga belopp och det är normbrytarna som tvingar fram åtgärderna. Normbrytarna kostar också laglydiga trafikanter stora summor via försäkringarna. Det fordras lite innanför pannbenet för att förstå hur det hänger ihop och lyckligtvis använder ansvariga för vår trafikmiljö seriös forskning när olika åtgärder vidtas för att vi så långt som möjligt skall få dö en naturlig död.

Färdskrivare i personbilar

Av , , 7 kommentarer 3

Masskrocken på Tranarpsbron i Skåne orsakades inte av dimman. Den orsakades av förare som inte tog hänsyn till dimman och anpassade hastigheten. Långtradarna hade enligt färdskrivarna hållit en hastighet på 70 – 90 km i timmen. Enligt polisen hade max 30 km varit lämplig hastighet. Det är ju egentligen rena mordförsöket att  bete sig på det sättet i 60 ton tunga fordon!

Helt obegripligt är att inte införa färdskrivare på personbilar och motorcyklar. Det skulle ge värdefull kunskap om orsaker till olyckor och en rättvisare ansvarsfördelning när det gäller försäkringsfrågan. Var är det skon klämmer hos försäkringsbolag politiker och trafikverkets säkerhetsansvariga? Nageltrång och naveltrång på samma gång? Vill alla ansvariga bli VD för Motorgossarnas riksförbund eller vad?? Redan nu är alla nyare bilar försedda med färddator som registrerar allt möjligt. Vi snackar om tior och hundralappar som merkostnad.

Fördelarna med färdskrivarfunktion på bilarnas färddator är många. Liv skulle sparas genom ansvarsfullare framfart efter vägarna. Data från färdskrivare skulle kunna kopplas till försäkringspremiens storlek och skapa rättvisa. De verkliga orsakerna till olyckor skulle klarläggas. Exempelvis en bil kommer i 200 knyck och en annan bryter mot högerregeln och 4 pers omkommer. I dagens bisarra värld får den som bryter mot högerregeln hela ansvaret. Ett hundra procent av ansvaret! Inte är det särskilt begåvat för att uttrycka sig milt. Snarare korkat.

 

Dödar vägsalt?

Av , , 4 kommentarer 3

Debattartikeln i gårdagens V-K har svårt att övertyga mig om att "vägsaltet är en katastrof på alla sätt" eller "effekten på trafiksäkerheten är negativ på alla sätt" m fl svepande påståenden utan minsta bevis.

Jag är själv mycket negativ till vägsaltning ur rent egoistisk synpunkt. Salt är pest för mig och min bil. Jag behöver inte saltad väg för att ta mig fram. Jag har kört minst 150 000 mil företrädesvis i Lappland på osaltade vägar utan att orsaka en enda trafikolycka. Men ska jag folkomrösta om saltets vara eller inte vara struntar jag i mina privata önskningar och förhåller mig i stället till de forskningsresultat som finns om saltets verkan på trafiksäkerheten. Även om jag själv är "världens säkraste bilförare" kan man ju bli påkörd av någon idiot.

I debattartikeln som är undertecknad Saltupproret Sven-Olof Andersson finns inte minsta belägg för de påståenden som förs fram. Om de forskningsresultat som Transportstyrelsen bygger sina ställningstaganden påstås vara fel måste man kunna kräva en motsvarande vetenskapligt grundad  kritik. Vilka metodfel etc.  vidlåter forskningen? Det vore även bra om Transportstyrelsen kunde offentliggöra grunderna för sina ställningstaganden.

Annars får vi en debatt på samma erbarmligt låga nivå som Aftonbladets motorredaktödr Collin står för i sin tidning. Collin gillar inte fartkameror, hastighetsbegränsningar och 3-fältsvägar och för en evig kampanj mot dessa företeelser utan att ha förmågan att ta till sig forskningsresultat som bevisar att företeelserna faktiskt sparar många liv. Här har tydligen grundskolan misslyckats.

Alltså fram med de vetenskapliga forskningsresultat som styrker att saltet gör trafiken farligare än om man inte saltade.

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Vägkamerorna dämpar inte farten.

Av , , Bli först att kommentera 0

Den rubriken stirrar mor en när man öppnar dagens V-K. En aning förbryllad läser jag vidare i texten för att utröna vad denna sensationella rubrik har för täckning. Det visar sig att rubriken inte har någon täckning alls. Chefen för trafikpolisen säger att "medelhastigheten verkar ha ökat något". Ökat från vad till vad och hur har undersökningen gått till? Det var alltså det "vetenskapliga underlaget" för rubriken som helt enkelt är ett exempel på desinformation. Vägkamerorna har dämpat farterna avsevärt och därmed sparat en massa liv enligt alla vetenskapligt vederhäftiga rapporter  som redovisats av Vägverket och VTI. Collin på Aftonbladet brukar inte förstå sådana rapporter så om det står konstiga saker om trafik  i den tidningen är väl bara att acceptera. Aftonbladets ledning har accepterar detta sakernas tillstånd  i minst ett årtionde. Men nu gäller det alltså V-K och vederhäftigheten.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,