Etikett: Umeå

Rally kulturhuvudstad renskötsel

Av , , 10 kommentarer 15

Politiker i Umeå, frimurare och andra, välkomnade kuppartat en stor rallytävling till kulturhuvudstaden utan märkbar offentlig diskussion vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Det är väl så viktiga frågor för Umeå hanteras i Umeås frimurarkällare där flera Umeåpolitiker tycker att det är förenligt med sina politiska uppdrag att hålla till. Hemliga politikerklubben för gossar där kvinnor icke äga tillträde. Rally-vd:n som hotade samerna med medialt tryck tar nog priset som årets kalkonuttalande. Bildning och vanligt folkvett är kanske ingen hit i rallyvärlden?

Rallycirkus i Umeås omgivningar känns oförenligt med statusen som kulturhuvudstad och med miljö- och klimatmålen. Den samiska dimensionen var en viktig del i kulturhuvudstadsansökan. Har Umeås politiker totalglömt det? Hur ser analysen ut för klimat, miljö och skogens djur med en stor rallytävling under en vecka i Umeås omgivningar? Jag antar att alla dessa analyser gjordes före beslut. Eller?

Coffin dance och frimurarna

Av , , Bli först att kommentera 26

Denna ”gånglåt” för kistbärare dyker ofta upp i mitt flöde och jag förstår inte varför. Det finns ju ett antal frimurare, alltid män (gossar), bland Umeås politiker och då särskilt moderater. Kvinnor göre sig ej besvär i denna klubb för gossar och jag förstår det. Kvinnor är inte tillräckligt barnsliga.

Nu till kistan (coffin)! Det lär vara en rit för att nå högre grad bland frimurarna att ligga i en kista och säga förnumstiga saker, en slags kistpredikan. Är det i ett sådant sammanhang ”Coffin Dance” har kommit till världen?
Kistdans låter kuligare än att ligga inför öppen ridå och spöka i den där kistan.

Har kistliggarna fotografier eller videos vi kan ta del av för de ligger väl inte nakna och osvepta när de predikar i den där frimurarkistan?

Politiker o Frimurare

Av , , 1 kommentar 18

Det är en kombination som de flesta jag känner tycker är mycket olämplig. Jag blev en gång erbjuden medlemskap i Odd Fellows, som långtifrån är lika extrem som Frimurarna, men avböjde eftersom jag då var politiskt aktiv i kommun- och landsting i Norrbotten. Jag möttes av stor förståelse för min ståndpunkt

När jag var i 11-12-årsåldern florerade hemliga klubbar av olika slag, ja det fanns faktiskt hemliga klubbar till salu med stadgar, osynligt bläck och annat topphemligt. När vi hade lekt färdigt med diverse spöklika sammankomster och hemlighetsmakeri växte vi snabbt ifrån barnsligheterna och började bli helt normala tonåringar som inte rände omkring och var hemliga och som inte trodde på sagor och spöken. Vi gjorde den normala resan och började bli vuxna. Enstaka grabbar i vårt avlånga land stannade tyvärr i växten och bejakade behovet av att livslångt gå omkring och vara hemliga.

I Umeå finns märkligt nog toppolitiker i Moderaterna men även enstaka politiker i andra partier som tycker det är förenligt med sina politiska uppdrag att vara medlemmar i den hemliga klubben för gossar, Frimurarna. Konstigt nog finns det inga politiskt aktiva kvinnor som är med i hemliga klubbar för enbart kvinnor och som har 10-gradiga hierarkier, ligger i likkistor och mumlar och bannlyser män från medlemskap. Det är faktiskt svårt att tänka sig att Annie Löf C skulle vara med i en hemlig klubb för kvinnor med ritualer som att ligga i en likkista i någon mörk källare och mumla besvärjelser nattetid! Frånsett löjligheter som att ligga i likkista i någon källare och deklamera besvärjelser är det synnerligen betänkligt att politiker deltar i hemliga klubbar utan insyn för väljarna. Risken för korruption i olika former är uppenbar.

Det finns politiker i Umeå som sett politiska beslut som tett sig märkliga och där misstankar finns om uppgörelser i förväg i hemlighet över partigränserna. I hemliga klubben för gossar som inte växt färdigt?

Tidningen VK har gjort förtjänstfulla reportage om de märkliga förhållanden som råder i Umeå med politiker som går omkring och helt medvetet och avsiktligt är hemliga. Politiker i allmänhetens tjänst?

Grabbarnas rally

Av , , 5 kommentarer 3

Plötsligt briserar nyheten. Umeås politiker har sagt ja till att Sveriges största rallytävling, Svenska Rallyt, flyttar till Umeå. Enligt uppgift p g a klimatförändringarna. Klappat och klart utan att frågan varit uppe till offentlig diskussion. Åtminstone har jag inte uppdagat någon. Möjligen har frågan diskuterats i källarkatakomberna bland grabbarna i hemliga klubben Frimurarna, men de diskussionerna är ju strängeligen hemliga.

Det handlar också om Umeås varumärke. Umeå är en universitetsstad och har varit kulturhuvudstad. Ska Umeå i framtiden vara en stad som de flesta i Sverige och utlandet förknippar med en stor årlig rallytävling under flera dagar? Lockar det doktorander från hela världen till universitetet? Rallytävlingar brukar även dra till sig en svans som lever rövare på gator och vägar ”dag och natt” under den tid tävlingarna pågår med följd att många invånare som har möjlighet flyr staden. Hur kul som helst?
Det är verkligen utmanande i dessa tider med människornas stigande oro för klimatet. Vad lever Umeås ledande politiker i för bubbla? Är klimat och miljö till salu?

Bromma på hjärnan

Av , , 1 kommentar 8

Det är något jag inte riktigt förstår i de häftiga reaktionerna från vissa håll mot överflyttningen av regionalt flyg från Bromma till t ex Arlanda. Det har ju aldrig varit på tal att lägga ned flyg till och från Stockholm. Jag har tidigare i min karriär flygit till och från Arlanda utan problem. Snabbtåget landar i centrala Stockholm, hur bekvämt som helst. Men i Västerbotten träder nu fram politiker och företrädare för näringslivsorganisationer som på fullt allvar påstår att Västerbotten och dess näringsliv skulle drabbas hårt av att behöva flyga till Arlanda i st f Bromma. Vad får man allt ifrån??  Det är ohyggligt svårt att förstå substansen i sådana påståenden. Professor Lars Westin som är mycket insatt i frågor om regional utveckling  förstår inte heller undergångsskräcken hos dem som ser undergången för Västerbotten närma sig.

Diskussionen påminner i väldigt hög grad om undergångspropagandan inför beslutet att satsa 25 miljoner av Storumans kommuns skattebetalares pengar på  flyg i Gunnarn under 1 år och 3 månader, 3,5 mil från Storumans centralort. Undergångspropagandan gällde nu inte påhittet att blåsa kommunens medborgare på 25 miljoner utan de hemskheter som skulle drabba kommunen och dess näringsliv om inte kommunfullmäktige beslöt fortsätta flyga i egen regi i Gunnarn till enorma kostnader. Tidsvinsten med att flyga i egen regi till Stockholm visade sig senare vara 5 minuter för en Storumanbo! Till kommunfullmäktigesammanträdet hade man kallat propagandamaskiner från bl a Umeå. Handelskammaren var representerad vill jag minnas. De hitkallade predikanterna spådde gravallvarligt hur Storumans näringsliv skulle krympa och hur kommunen skulle avfolkas. Ingen konsult som visade på en annan bild av verkligheten hade kallats till kommunfullmäktige. Kommunalrådet Tomas Mörtsell ledde den massiva desinformationen om vilken tillbakagång som skulle drabba kommunen om inte fullmäktige röstade ”rätt”. Röstboskapen i fullmäktige röstade för fortsatt flyg i Gunnarn. Hjärntvätten fungerade.

Vanvettet stoppades med liten marginal av fullmäktige något år senare när man ville fortsätta slänga ut ytterligare 15-20 milj per år på dessa intjänade 5 minuter på flygresa Storuman – Stockholm. Det var tack vare att socialdemokraterna  började inse att skattebetalarnas pengar skulle användas till skola, vård och omsorg i första hand och röstade mot fortsatta flygäventyr.

Hur gick det sedan? Kommunens näringsliv fortsätter att gå bra. Kommunens folkmängd minskar mindre än förväntat. Kanske nyttiga lärdomar för dem som tror att Västerbotten går under om Stockholmsresan skulle ta 5 minuter längre från Umeå. Flygplatsen i Gunnarn ägs fortfarande av kommunen och kostar väl sådär 2,5 miljoner per år i drift. Motsvarande 5 tjänster i omsorgen.  Drömmar om flyg brukar följa gossebarn från vaggan till graven så fullmäktiges kvinnor får väl slå näven i bordet och se till att kommunen avyttrar den kostsamma tillgången i skogarna utanför Gunnarn.

Men min slutsats är att Bromma bör läggas ned. Man ska inte ha flygplatser inne i tätbebyggda områden, Bromma stör stora bostadsområden. De som inte tål viskningarna från vindkraftverk borde göra ett studiebesök.  För Stockholms utveckling, som är viktig för hela Sverige, behövs marken för bostadsändamål och för näringslivet.  Brommaflyget ska naturligtvis flyttas till Arlanda som får byggas ut för att klara det.

Klampa in på vårdavdelning

Av , , 2 kommentarer 5

Studiebesök på vårdinrättningar i Umeå och annorstädes av politiska partier med sina följen av journalister och agenter borde i lag förbjudas. Det handlar till 100 % om reklamjippon. Även politiker torde vara människor med egen erfarenhet av vården och med anhöriga man besökt i vården så ingen är okunnig om hur det ser ut på en sjukhusavdelning. Hur vården fungerar i länet och landet beskrivs bäst i nyckeltal och utvärderingar och där borde de politiska partierna läsa på bättre för mycket är åt skogen när det gäller väntetider, rekryteringssvårigheter och annat. En annan sak är om politiskt sammansatta styrelser och nämnder vill se hur det är i den verklighet man är satt att styra över och det sker utan massmediauppbåd och uppståndelse. I de här sammanhangen ska inte heller bortses från smittspridningsrisker med hostande och nysande folkhopar med okänd bakterieflora.  I Västerbotten har införts fotoförbud på på NUS och vårdinrättningar så att man inte får ta bilder på sin sjuka mamma eller pappa. DÅ är det plötsligt väldigt noga med integriteten.

Jag förbjuder härmed politiska partier med massmediauppbåd, följen och säkerhetsagenter att fara omkring och glo på mina sjuka anhöriga! Usch! Fy!

Umeå mot friggebodar

Av , , 2 kommentarer 5

Umeå kommun vill inte underlätta för villa- och fritidshusägare att bygga upp till 40 m2 på sin tomt inberäknat en stuga på max 25 m2. Stughöjden är maximerad till 350 cm. Boverkets förslag sågas alltså av den röda kommunen Umeå. Att det är så är nog ingen tillfällighet. Förmyndarsamhället sitter djupt rotat hos partierna till vänster. Det var folkpartisten Birgit Friggebo som såg till att de s k friggebodarna fick byggas för tre årtionden sedan, en mycket populär reform som tydligen skaver hos beslutsfattarna i Umeå än i denna dag. Det nya förslaget om ytterligare lättnader sågas alltså av Umeås politiker som  i denna fråga nog går i synnerlig otakt med den allmänna opinionen. Men den risken kan man nog ta även under ett valår för Umeåborna röstar väl som de alltid gjort oavsett fadäser och förmynderi.

Umeå har inte lyckats bygga nya bostäder  i takt  med befolkningsökningen och ismerna väger tyngre än den solklara uppgiften att bygga nya bostäder till alla inflyttingar. Det borgerliga förslaget att sälja ut fastigheter för att finansiera nybyggnation i det kommunala bolaget faller ju platt till marken när socialismen skall råda. Det kostar alltid på att vara 100 % renlärig i sin tro.

En av tankarna med det nya förslaget från Boverket är att en av friggebodarna ska kunna byggas för åretruntboende och därmed kunna hyras av t ex studenter och inpendlande byggnadsarbetare. Denna lättnad för studentbostadsmarknaden i Umeå kan ju Umeås politiska majoritet inte tänka sig om den ska vara fortsatt renlärig i otakt med folkets behov. Vilket vi nog kan räkna med för överskådlig framtid. Ibland går spöken faktiskt igen.

Bra att Umeå växer.

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter en tid med mer och mindre hurtfriska uttalanden om glesbygdens ljusa framtid är det en lisa för själen att läsa Lars Westins syn på förhållandet stad contra landsbygd i dagens VK. Det är en synnerligen improduktiv sysselsättning att satsa samhällets resurser på att bibehålla exakt samma folkmängd på varje kvadratkilometersruta i detta land. Hade det varit svensk politik sedan 1950-talet hade vi levat i ett u-land idag sett till genomsnittsinkomst per invånare. Umeå är stort i Västerbotten men i ett internationellt perspektiv för litet för att dra till sig högutbildat och innovativt folk och innovativa företag. Tack vare universitetet går det ändå ganska bra och det ska vi alla västerbottningar vara evigt tacksamma för. Umeå är motorn för ett blomstrande Västerbotten. Precis som professor Westin säger gäller det för oss i glesbygden att göra våra kommuner attraktiva genom att erbjuda miljöer som attraherar moderna människor.

Det finns i Storuman tecken på att attraktiv miljö blir viktigt i den framtida kommunala strategin.  Vindkraft och gruvor ger jobb men känns ganska stendöda som magneter för moderna kvinnor. Vindkraften har den fördelen att de flesta som får stadigvarande jobb är skrivna i kommunen. Den eventuella gruvan i Rönnbäcken kommer däremot inte att vara den invånarhöjare som vi inbillar oss. Historien visar att de flesta blir inpendlare som betalar skatt i annan kommun. Bygga lägenheter och bostäder är fråga om investeringar som skall vara i minst 40 år och det finns väl knappast den livstiden på den tilltänkta nickelgruvan. Vi riskerar att få barack- och husvagnssamhällen. Jag är inte emot gruvetablering om man kan klara miljökraven men inser samtidigt att den tilltänkta gruvan inte kommer att vara till någon fördel för kommuninvånaren i gemen. Snarare en påfrestning. Ett brukssamhälle med sina speciella kännetecken mitt i turistparadiset känns inte som någon turistmagnet. Historien visar att när typiska brukssamhällen förlorar det stora företaget står man där med en arbetskraft som inte är anpassad till ett kunskapssamhälles arbetsmarknad. Man säger kanske som en nybliven arbetslös sa för ett par årtionden sedan när företaget konkursade och skola och Arbetsförmedling erbjöd omskolning: ”Aldrig att jag sätt mä på en skolbänk na mer”!

http://www.vk.se/1065052/vasterbottens-landsbygd-behover-starka-vaxande-stader

http://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/battre-att-flytta-for-forsorjningen/

Långsittande Holmlund

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag har tidigare skrivit bloggar om de negativa effekterna med långsittande kommunalråd och landstingsråd, främst då de som är ordf i kommunstyrelse och landstingsstyrelse. Jag hänvisar till dessa bloggar för den som har tid söka. Huvudargumentet mot långsittande ”starka män (det är uteslutande fråga om män) är att verksamheterna stagnerar och det utbildas en politikerklass under den starke som saknar vana och förmåga att träda fram i snålblåsten. I värsta fall är det fråga om en samling ja-sägande nickedockor eftersom de starka kandidaterna efterhand ger upp och söker utmaningar på andra håll. En del spår stagnation för socialdemokraterna i Umeå efter Holmlund och den som lever får se. Trots stark inflyttning har Umeå en i sammanhanget iögonenfallande hög skatt trots att lönerna inom vård-skola-omsorg ligger i bottenklass. Växling vid makten är vitaliserande i en demokrati och nu är det hög tid att Umeå också får uppleva detta.

Stasi i Umeå

Av , , 5 kommentarer 7

 Nu krävs återigen information om STASI:s infiltration i Sverige genom krav på en sanningskommission. Sverige har förtvivlat svårt för att göra det som andra länder redan gjort d v s att lägga korten på bordet om STASI:s verksamhet. Prästen i Burträsk avslöjades genom rena tillfälligheter i samband med professor Birgitta Almgrens studie om STASI i Sverige. Almgren ålades sträng tystnadsplikt om vilka personer som figurerade i studien men pressen kunde på ort och ställe i Berlin hitta, i Tyskland, öppen information om vilka figurer som angav sina kamrater och t o m sina familjer.

I det på den tiden illröda Universitetet i Umeå fanns mycket sannolikt intressanta informanter som gladeligen arbetade för en kommunistisk förtryckarstat som Östtyskland. På STV2 i Stockholm drällde det av medarbetare som sympatiserade med de kommunistiska förtryckarregimerna världen över.

Om detta måste vi få veta mera!  Är folket ovetande om vad som skedde riskerar vi att historien upprepar sig. Läs gärna nedanstående detattinlägg i VK.

http://www.vk.se/882781/det-behovs-en-sanningskommission-om-stasi