Etikett: Vårdbiträden

Vårdbiträdenas återkomst?

Av , , Bli först att kommentera 10

Jan Björklund och bihanget Erik Ullenhag föreslog för någon vecka sedan att vårdbiträde i omsorg och sjukvård var ett väldigt lämpligt låglönejobb för outbildad personal, t ex invandrare med låg utbildning. Efter att ha fått på skallen i media återkommer nu Liberalerna med förtydligande av vad man menade (eller trodde sig mena). Man exemplifierar nu vad ett sådant ”vårdbiträdesjobb” skulle omfatta, t ex bädda sängar, städa och liknande. Det är bara det att Björklund m fl målar sig ännu längre in i sitt hörn och avslöjar att Stureplansliberalerna inte är särskilt insatta i vad dagens omsorg innebär.

Dagens äldreboenden har hyresgäster som är mycket gamla och multisjuka. Det outbildade ”vårdbiträdet” möter inte bara en säng som behöver omsorg (bäddning) utan förmodligen även sängens invånare, den multisjuka människan. De fåtal gånger per dag som den multisjuka åldringen möter personal är viktiga möten där personalen fångar upp tecken på hälsoproblem, medicineringsproblem etc. Det är då viktigt att personalen som tittar in har sjukvårdsutbildning på minst undersköterskenivå.

På äldreboendena finns också en stor andel åldringar med demenssjukdomar vilket kräver att personalen har utbildning i demensvård, endera ingående i undersköterskeexamen eller som extra kurser i yrket. Demenssjuka är mycket känsliga för antalet olika personal de möter under en dag och då innebär Björklunds och Ullenhags förslag raka motsatsen mot det önskvärda.

Och när blev städning ett jobb som inte kräver utbildning och kompetens? Det är ju stenålder att idag tro att städning enbart är att sopa eller dra en dammsugare. I synnerhet på sjukhus och i äldreboenden.

Om det skulle visa sig att befintlig utbildad personal kunde använda sig av outbildade hjälpredor i arbetet, s k hantlangare, kan jag tänka mig något i den vägen. Men då måste staten tillföra kommunerna resurser som helt och hållet täcker lönen för hjälpredorna.

Nej, det blir inte bättre genom att Björklund och co invecklar sig i diskussioner om sjukvård och omsorg som övningsfält för lågutbildade och outbildade.  Varför inte föreslå att det är ett lämpligt jobb för outbildade att reparera bilar åt överklassen på Djursholm och Lidingö. Då drabbas ju enbart döda ting!