Budgetarbete och skolnedläggelser

Av , , 1 kommentar 10

Budgetarbetet i kommunen Åsele har under flera år gått på slentrian. Våra olika facknämnder får i uppdrag att lämna förslag på vart i verksamheten det skall skäras ner motsvarande det sparbeting nämnden har fått. Klumpsummor tas fram och Fredrika skola högstadiedelen var en bra summa för Barn o utbildningsnämnden att arbeta efter. Den passade sparkravet.

För Socialnämndens del passar summan för Äldreomsorgen inom Duvan i Fredrika under rubriken besparingar.

Paralellt med detta skall kommunen nu och allra mera framgent arbeta mot uppställda mål. Åsele har de övergripnde målen TILLVÄXT TRYGGHET och TILLGÄNGLIGHET. Målen är framtagna men arbetet med måluppfyllelsen genomsyrar inte arbetet i att ta fram en budget som visar hur vi skall uppna våra mål.

Vi innom oppositionen ÅKL-Åsele kommunlista tillsammans med Fp har aktivt arbetat med att visa på vart vi kan få pengar över genom att effektivisera, öka effektiviteten i verksamheter och tänka nytt. Vi menar att använda den slentrianmässiga osthyvelstekniken där vi år efter år hyvlar ner verksamheter inte skapar utveckling i vår kommun. Vi måste tänka nytt. Revirtänkandet innom kommunal förvaltning måste diskuteras och här har fackföreningarna en viktig roll.

Vårt förslag visar att Åsele kommun har medel att driva skolan i Fredrika vidare. Våra resurser minskar med att vår befolkning minskar. Vi har trots det resurser för att satsa på framtidstro och företagsamhet om vi anvvänder pengarna effektivt. Vi visar i vårt förslag att vi har pengar till både skolan i Fredrika och Äldreomsorgen i Fredrika.

Landsbygdsskolorna diskuteras vida öve länet. Vår S märkta grannkommun Vilhelmina satsar nu i sitt förslag pengar på att transportera barnen istf att undervisa i mindre enheter.Byskolarna föreslås läggas ner.

Ola Nordebo skriver i sitt inlägg i dagens VK flera kloka tankar runt byskolorna. 

http://blogg.vk.se/nordebo/

1 kommentar

Framtidstro och Företagsamhet

Av , , Bli först att kommentera 7

Under gårdagens kommunfullmäktige visade majoriteten vart skåpet ska stå när det gäller företagsamhet och framtidstro i vår kommun. Genom att börja rusta ner lagstadgad kommunal service och visa upp iskyla inför vad satsningarna inom vindkraft o vindkraftsteknik kan innebära för tillväxt i vår kommun.

Kostnaden förs över från kostnader för lärarlön till kostnader för transport. Skolskjutskostnaden från Fredrika till Åsele har beräkna mellan 800-900.000 kr/år. Exakt är svårt att säga. De besparingar majoriteten vill genomföra inom skolans budget blir en ökad kostnad i Ks som står för skolskjutskostnaden. En tänkt besparing blir i slutändan en kommunal förlust.

Vi innom oppositionen visade på en trolig bild av konsekvenserna att rusta ner samhällsservicen för medborgarna i Fredrikadelen av vår kommun.

2 elever flyttar till Bjurholm= kostnader för interkommunala avgifter    180.000kr/år

15 personer, barn och vuxna kan tänka sig att flytta                              900.000 kr/år

Anställda flyttar med företag, utebliven eller minskad företagsetablering 

Listan kan göras lång och vi ville även i våra beräkningar med hjälp av konsumentverket ta med minskad konsumtion när inköpen i kommunens butiker minskar. Förlusten av att inte företagsetableringar fullföljs tillsammans med det skattebortfallet i kommunen från de personer som väljer eller tvingas flytta från kommunen, ja listan kan göras lång och vår slutsumma hamnar på drygt 4 miljoner kronor i förlust för vår kommun år efter år.Förlusten kan inte räknas för endast ett år efterom effekterna blir bestående av detta beslut.

Skolan tillsammans med arbetstillfällen ser vi som en viktig inflyttningsfaktor till vår kommun. Inom vindkraftstekniska utbildningarna i Strömsund och Storuman går 25 % kvinnor. Vindkraftstekniker är inte längre ett traditionellt manligt yrke. Siffran att 30 fast anställda vindkraftstekniker krävs för Vattenfalls satsningar i vår kommun. Skulle hälften av dessa vilja bo i vår kommun skulle vi kunna vända en negativ trend.

Bli först att kommentera

En landsbygdsskola kan vara nyckeln till tillväxt

Av , , 1 kommentar 10

I går kväll samlades 70 personer i Fredrika för att samtala om utvecklingsmöjligheter. Vid dagens fullmäktigemöte kan avgörande beslut fattas för eller emot utveckling o tillväxt i Åsele kommun.

Att vattenfall vill investera och investerar i vindkraft runt Fredrika är ingen nyhet. För att rekrytera arbetskraft är samhällsservice en nyckelfaktor. Skolan med sina nu 23 elever är en viktig del. Förslaget som ligger att flytta åk 7-9 till Åsele med argumentet att spara pengar är ingen utvecklingsargument för Åsele. Pengar överförs från utbildning-lärarlöner till transporter-taxinäringen. De drygt 800.000 som transporterna beräknas kosta utvecklar inte vår samhällsservice rörande skola och omsorg i den enda del av kommunen där investeringsviljan är hög.

Vi är nu 2985 personer i vår kommun. All kommunal ekonomi har antalet innevånare som grund. Kan vi öka vår inflyttning, kan vi arbeta för att skapa en attraktiv kommun att bo i med bibehållen service, ja då kommer vi att fortsätta ha framtidstro.Vid dagens Kommunfullmäktigemöte skulle det vara ett bra beslut för Åsele kommun att bestämma sig för att bibehålla lagstadgad samhällsservice i Fredrikadelen.

1 kommentar