Julklappar för framtidstro.

Av , , Bli först att kommentera 9

Här kommer två julklappar för framtidstro i vår kommun.

Två reservationer från oppositionen för ett Åsele mot utveckling och inte avveckling.

Reservation

 

KF – 121218 – Ärende Budget 2013

 

Vi reserverar oss mot beslutet att DUVAN:s särskilda boende görs om till trygghetsboende 2013. Vi föreslår att SN:s ram utökas med 375 kkr för att driva Duvan vidare under 2013.

Vi anser att besparingen inte är möjlig att genomföra under 2013. För att de äldre, som bor i Fredrika och har behov av särskilt boende, ska kunna flyttas till platser i Åsele, måste först den påbörjade ombyggnationen och ”flyttkarusellen” blir klar. Det som är beslutat är att Svalan ska byggas om under 2013. Vad som ska ske i nästa steg är inte beslutat och inga pengar för projektering av fortsatta åtgärder, är anslagna. Det man pratar om är att när Svalan är ombyggd, ska boende på Bofinken flytta dit under tiden man bygger om Bofinken. Sen ska rockaderna fortsätta för att göra Åseborg till centrum för all äldrevård…

Reservation

 

Ks  121218 – Ärende Flerårsplan 2014-2015

 

Vi reserverar oss mot förslaget till flerårsplan på nedanstående punkter, där vi vill se följande förändringar:

SN:s ram utökas med 1.860 kkr för att driva Duvans särskilda boende vidare under 2014-2015.

BOUN:s ram utökas med 1.900 kkr för att driva Fredrika skola vidare i oförändrad omfattning t.o.m. lå 2014/15.

Ks ram minskas med 800 kkr – minskad skolskjutskostnad om Fredrika skola drivs vidare utan neddragningar.

 

Vi föreslår att utökningarna finansieras enligt följande:

Oppositionens ”obehandlade” sparförslag/effektiviseringar, enligt vår redovisade sammanställning 5.000 kkr, sätts i sjön under 2014-2015.

Under 2014 förstärks resultatet med 3.000 kkr och

 under 2015 med 2.000 kkr.

 

Med oppositionens förslag till budget för 2013 och plan för 2014-2015,

kommer Duvans särskilda boende att kunna drivas vidare åtminstone under den tid, som bygg- och flyttkarusellen väntas pågå.

Dessutom kan Fredrika skola drivas vidare t.o.m. läsåret 2014/15 för att därefter utvärderas.

 

Vi anser att dagens beslut är början på kommunens återtåg från Fredrikaområdet,
något som majoriteten får ta ansvar för. Vi vill stötta den framtidstro och det gedigna
arbete som görs i Fredrika av många engagerade människor och vi känner oro för
vilka konsekvenser, som en ev. neddragning kommer att innebära.

 

 

             Egon Persson                                                         Ulla Hellman
             Åkl                                                                     Fp

.

När och om det är möjligt att hänvisa Fredrikabor till äldreboenden i Åsele, får framtiden utvisa. Vi menar också att det är viktigt att ta hänsyn till de äldres önskemål, när det gäller deras boende och livskvalitet. Här är inte minst viktigt att få ha möjlighet till nära kontakter med sina anhöriga. Att ha dem långt bort med sämre möjligheter till besök, etc. är ingen god livskvalitet.

 

 

Bli först att kommentera

16-15

Av , , 2 kommentarer 10

Ställningen 16-15 har blivit ett signum för omröstningar i Åsele kommun där 15 står för framtidstro och utveckling och 16 står för nerläggning och centralisering.

Gårdagens kommunfullmäktigemöte genomförde två voteringar. Punkterna Budget 2013 och Flerårsplan 2014-2015 slutade med votering. Oppositionen kommer att lämna in skriftlig reservation som kan läsas av alla intresserade. Under mötet påpekades att skriftliga reservationer måste följa med i protokollen vilket inte alltid varit fallet.

Gårdagens möte hade äldreomsorgen som huvudrubrik. Äldreomsorgsplatserna  i Fredrika vid Duvan skall flyttas in till Åsele. Duvan skall bli ett trygghetsboende utan bemanning nattetid. För att detta skall kunna genomföras krävs ombyggnader inom äldreomsorgsboende i  Åsele centrum

Under mötet framkom förtydligande av det regelverk för ombyggnad för boende inom äldreomsorgen. Det innebär att all ombyggnad som görs av äldreboenden måste installera sprinklersystem och branddörrar….. Denna paragraf har har funnits från den 1.1 2012 . De innebär att ombyggnaden av Vindskupan och Svalan vid servicehuset Åseborg kommer att bli betydligt dyrare än beräknat. Renoveringen av Svalan är ännu ej påbörjad.

Sedan 2008 har Åsele kommun arbetat med att ta fram en äldreomsorgsplan. Ännu har inga beslut fattats om denna plan trots att ett dokument har varit ute på remiss flera gånger. En äldreomsorgsplan borde vara ett grundläggande dokument inför kommande satsningar och avvecklingar av äldreomsorg i Åsele kommun. Vi har förhållandevis nybyggda och funktionella boenden i kommunen. Frågan jag vill ställa är : ska vi öka vår låneskuld och satsa pengar på att bygga om i vårt allra äldsta äldreomsorgsboende eller ska vi satsa lite mera på personalkostnader och nyttja de boende som vi redan har fullt ut.

Som anställd inom äldreomsorgen är du ofta ansluten till kommunalarbetarförbundet. Läs gärna deras debattartikel i DN. ( se länk nedan ). 

http://www.dn.se/debatt/radikalt-okade-resurser-kravs-for-sakrad-valfard

Julen kommer allt närmre och just i dag skall frivilliggruppen i Åsele skapa julkänsla på Åseborg  i Åsele. Risgrynsgröt och skinksmörgås och så kommer tomten förståss.

God Jul på er alla och matchen fortsätter. 16-15 är inget matchresultat att eftersträva om vi vill arbeta för Åseles framtid.

 

2 kommentarer

Minus 20 platser inom äldreomsorgen i Åsele

Av , , 5 kommentarer 10

Går planerna igenom för äldreomsorgen i Åsele kommun blir det inom några år 20 platser färre än vad som kommunen kan erbjuda idag. Planerna på att bygga om Åseborg och stänga demensboendet Tallmon samt särskilda boendet på Duvan i Fredrika, innebär att vi får 20 platser färre att erbjuda kommuninnevånarna. Vi har nu 86 platser inom äldreomsorgen och efter planerad ombyggnad på Åseborg skall det totala antalet platser bli 66.

Duvan i Fredrika, demensboendet Tallmon skall flytta till Åseborg. För att detta skall bli möjligt krävs ombyggnader som totalt kommer att kräva summor runt 16 miljoner kronor.

Enighet råder om att iordningställa den del av Åseborg som kallas Svalan. Svalan som boende har haft en mycket låg nyttjandegrad och av de 12 lägenheter som finns på Svalan har det utnyttjats högst tre. Nu renoveras de 12 lägenheterna och gemensamhetsutrymmen skapas. Om denna renovering råder politisk enighet. Kostnaden för ombyggnaden kommer inte att överstiga 2 miljoner kronor. Pengar som  snabbt återförs när lägenheterna blir uthyrda.

Budgeterade medel riktade för att bygga om ventilationen på demensboendet Tallmon har   skrinlagts.

I de rekommendationer som ges, utifrån Åseles befolkningsutvecklng med sikte på 2030, beräknar SKL (Sveriges Komuner och Landsting)  behovet i vår kommun till 72 platser inom äldreomsorgen. Nu 2012 planerar vi för 66 platser när vi 2030 beräknas behöva 72 platser.

Bra äldreomsorg är en utvecklingsfaktor för en kommun. Ingen ska behöva gå och gruva sig för att bli gammal. Den äldreomsorg som vi planerar för nu skall även vara attraktiv med sikte på framtiden.

 

 

 

 

5 kommentarer

Kyotoavtal, klimatförändringar och Norrlands Inland

Av , , Bli först att kommentera 2

15 % av utsläppen av växthusgaser i världen omfattas av Kyotoavtalet. Alla övriga är fria från avtal. Mina funderingar cirkulerar runt det faktum att OM inget kallat krafttag händer så kommer vår tempertur att stiga 2-4 grader. Vad det innebär ska jag inte gå in på i mina funderingar just här men hur skall vi utifrån Inlandsperspektiv satsa och planera inför framtiden utifrån klimatförändringar.

Skogen kommer att växa fortare. Vad kommer att hända med snödjupet vet vi inte. Uppvärmningen kommer inte att ske lika över hela världen. Vissa områden får högre temperatur och vissa får lägre. Nordpolen är bland de områden som skulle få högre temperatur.

Hur ska vi betrakta turismen som näring framöver? Hur skall vi tänka över mera flygplatser när vi redan har många? Hur  ska vi tänka över utbyggd infrastruktur- vägar mellan våra dalgångar o kommuner? Hur skall vi bygga ut arbetet genom vårt nät, vårt bredband i marken och via luften? Ska vi arbeta aktivt och ta fram en plan så att vi med större medvetenhet kan minska utsläppen.

Att arbetspendal med flyg Stockholm – Barcelona borde vara förbjudet, ( för att ta ett exempel som inte rör oss )

Utbyggnad av vägnätet känns viktigt.

Biobränsle har vi redan.

Bottniabana – ja tack!

Bygga ut Inlandsbanan – ja tack!

Lokal produktion i ett starkt lokalsamhälle – ja tack!

….

 

 

 

Bli först att kommentera

24.801 namn insamlade och inlämnade

Av , , Bli först att kommentera 8

I går lämnades namninsamlingslistorna till landstinget. 24.801 namn är betydligt flera än de antal som krävs för att kräva en folkomröstning. En busslast från Dorotea där Åselebor klev på efter vägen. En busslast som fyllde landstingshusets foajé och där Doroteaborna sjöng Doroteavisan efter det att alla pärmar med namninsamlingens listor var inlämnade.

Folkomröstningen kostar pengar säger Peter Olofsson. 10 miljoner är en nämnd summa och det skulle vara 1,5 promille av landstingets budget.

"Folkinitiativ för ett levande Västerbottens län-sjukvård för alla"är huudrubriken på de namninsamlingslistor som vi i Västerbotten har skrivit på.

Vidare är folkinitiativets syfte och förslag att : "Västerbottens län ska leva genom säkerställande av trygghet och service, öka inlandets tillväxt och ge hela länet en positiv utveckling"

"För att ådstdkomma detta föreslås en folkomröstning kring en ny förordning i landstinget som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans".

En folkomröstning skall hållas inom skälig tid men som jag förstår det hela kan majoriteten i landstingsfullmäktige tillgodose folkomröstningens krav utan att folkomröstningen genomförs.

Bli först att kommentera

Telefoni

Av , , Bli först att kommentera 11

Telefonen uppfanns på 1870 talet och Sverige skulle snabbt komma att bli ett bland dom telefontätaste länderna i Europa. Tekniken har utvecklats men möjligheterna att använda telefon 2012 i Sverige är ingen självklarhet.

Under veckan som gott har nyhetsförmedlingen satt focus på frågan. Lokaltidningen hade förrförra veckan ett bra och inträngande reportage hur det kan vara att leva med totala avsaknaden av telefoni i vår kommun. För att ringa är det ett måste att först starta bilen och köra x antal km . Naturen har skapat hinder i form av ett berg som telia kan men ännu inte har velat forsera.

Avregleringen är inget jag och många med mig förespråkar. Avregleringen har visat att Sveriges befolkning än så länge inte kan erbjudas en säker teleoni. Telia har inte levt upp till det avtal som telia har skrivit på.

Under veckan har det pågått ett bred debatt. Infrastruktursminister Anna Karin Hatt har fått stort utrymme i radion. Alla ska garanteras fungerande telefoni i hemmen.

://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5363667&play=4285997&playtype=Ljudklipphttp 

Att oppinionsarbete är det enda som kan rubba stora hinder är ett faktum. Det skall bli spännande att se vad som nu händer. Telefonin genomgår ett teknikskifte där kopparledningen till min by nu ligger avklippt efter marken. Telia avbröt nertagningen av den gamla tekniken när det kom fram att de inte alls kunde erbjuda fungerande alternativ.

Många vill bo i by och för landsbygdens utveckling är detta lite av en nyckelfråga.

Bli först att kommentera