Fredrika skola

Av , , 2 kommentarer 13

Varje dag ökar stor Stockholm sin befolkning motsvarande 2 SL bussar. Varje dag som mindre kommuner fattar dåliga beslut om minskad service till kommunens innevånare förlorar de i skatteintäkter. Människor flyttar dit servicen finns och den negativa utvecklingsspiralen är ett faktum.

När kommuner fattat dåliga beslut så finns det alltid möjlighet att ändra sig. Klokskap förenat med framtidstro och ett mod att våga satsa är viktiga ingredienser i ett vinnande koncept.

Vännäs kommun har fattat negativa beslut om sina landsbygdsskolor och befolkningen startar genast upp arbetet för att visa på möjligheter.

Vindelns kommun har fyra landsbugdsskolor med sammanlagt 90 elever. De satsar på att utveckla IT teknik och ser möjligheter att behålla sina landsbygdsskolor med bibehållen kunskapskvalié.

I Åsele komun har vi två Landsbygdsskolor. Båda skolorna är viktiga för kommunens utveckling.

Det arbete som pågår för att Åsele skall skapa en kommun med större attraktionskraft för inflyttning och ett arbete där kommuninnevånarna skall behandlas med lika rätt till service.

Ansökan om byggnadslov har inlämnats för det buddistiska templet i Fredrika. Vindkraften och Vattenfall satsar stort i området. Majoriteten i Åsele har uttalat att inflyttning är viktigt och attarbetet med befolkningsminskningen måste prioriteras men på vilket sätt visar majoriteten denna vilja?

2 kommentarer

Framtidstro och trygghet tack

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Skall vi i Åsele återfå vår ambulans är det genom ett nytt beslut i landstingsfullmäktige.

Kvällens möte kom till stånd för vi inom oppositionen ville att information skall ut till medborgarna. Oppositionen ville att det avtal som skrivits ska granskas juridiskt innan det skrivs på. Inget gehör fanns då för den åsikten.

Min åsikt är att skriver man ett avtal med ett års uppsägningstid från vardera parter så måste det skrivas in vad som sker under den tiden. Återigen, kravet att detta avtal skall granskas juridiskt från kunniga personer är viktigt.

En avralstid på tre år är helt fel eftersom beslut har fattats om en folkomröstning angående sjukvården i vårt län med focus på inlandssjukvården.Jag anser att en avtalstid ska inte löpa över nästkommande allmänna val.

Fram tills idag har det varit helt utsiktslöst att Åseles politiker oberoende av beteckning skulle komma till en gemensam slutsats att vi ska ha en ambulans i vår kommun. Majoriteten kan besluta detta helt på egen hand.

Styrande – majoriteten i Åsele kommun kommer troligtvis att skriva på detta avtal med landstinget angående akutbil och det innebär också att de namnteckningar som sätts under det avtalet är ansvariga för akutsjukvården i Åsele..

Bli först att kommentera

Framtidstro och trygghet tack

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Skall vi i Åsele återfå vår ambulans är det genom ett nytt beslut i landstingsfullmäktige.

Kvällens möte kom till stånd för vi inom oppositionen ville att information skall ut till medborgarna. Oppositionen ville att det avtal som skrivits ska granskas juridiskt innan det skrivs på. Inget gehör fanns då för den åsikten.

Min åsikt är att skriver man ett avtal med ett års uppsägningstid från vardera parter så måste det skrivas in vad som sker under den tiden. Återigen, kravet att detta avtal skall granskas juridiskt från kunniga personer är viktigt.

En avralstid på tre år är helt fel eftersom beslut har fattats om en folkomröstning angående sjukvården i vårt län med focus på inlandssjukvården.Jag anser att en avtalstid ska inte löpa över nästkommande allmänna val.

Fram tills idag har det varit helt utsiktslöst att Åseles politiker oberoende av beteckning skulle komma till en gemensam slutsats att vi ska ha en ambulans i vår kommun. Majoriteten kan besluta detta helt på egen hand.

Styrande – majoriteten i Åsele kommun kommer troligtvis att skriva på detta avtal med landstinget angående akutbil och det innebär också att de namnteckningar som sätts under det avtalet är ansvariga för akutsjukvården i Åsele..

Bli först att kommentera

En politisk teater !

Av , , 1 kommentar 8

Slår på Västerbottensnytt och nu har Inlandssjukvården med aktuella repliker hamnat på teaterscenen. I Umeå spelas "Den inbillade sjuke" och replikerna är inte så gamla som själva pjäsen. Akutvårdsplatser och ambulans är aktiva inslag i teaterreplikerna.  På något sätt så känns det rätt. På teaterscenen hör detta hemma. Verkligheten är ibland väldigt dubbel.

Efter beslut i kommunstyrelsen informerar nu kommunen om den sista versionen av avtalet med landstinget angående ersättning för ambulans. På måndag är vi alla inbjudna och därefter är det ett ärende för det allmänna utskottet att skriva under avtalet med landstinget angående akutbilen.

Ena dagen kommer Inlandsinnovationen på besök och redovisar vilka möjligheter dom erbjuds med riskvilligt kapital till investeringar i företag. Nästa dag säger vi nej till samhällsservice och den trygghet som en skola nära där vi bor och ambulans innebär. Skulle det vara någon enighet i vår kommun där vi visar att vi kan dra åt samma håll så skulle vi haft ambulans för länge sén. Skulle vi vågat satsa om än så lite så skulle vi våga ha högstadiet kvar i Fredrika Vill vi rekrytera kompetens måste vi behålla samhällsservice.

Målet som satts upp för länet är att vi skall vara den friskaste befolkningen i landet. Årtalet som satt upp är 2020. Fram till dess så behöver vi inte bara ambulans utan även akutvårdsplatser.

 

1 kommentar

En historisk dag

Av , , Bli först att kommentera 11

Bussen har kommit fram till Umeå som startade i Dorotea. Läktarplatserna är intagna och Doroteaupproret med supportrar från Åsele har bänkats sig. VK och Västerbottensnytt sänder direkt rån landstingsfullmäktige och frågan gäller vilken FRÅGA som vi västerbottensbor ska ta ställning till när vi går till valurnorna vi folkomröstningen.

Frågan är reda ställd och formulerad i namninsamlingen. Jag tycker att det vi skerv under på vid namninsamlingen, det ska gälla.

Slutar aldrig att förvånas över politikens taktikspel. Att som socialdemokrater vinna valet med så stor majoritet utan att över huvud taget skrivit ett eget valprogram. De talade aldrig om vad de ville göra. De som röstade på socialdemokraterna i landstinget röstade på ett blankt, tomt alternativ. Efter valet kom svaret vad s skulle skrivit i sitt valprogram inför valet 2010.

Oberoende hur vi röstar och vilka åsikter vi har ska vi leva och bo i samma län och i samma kommun. Oberoende hur vi röstar har vi grundläggande rätt till en likvärdig vård. Vi betalar lika mycket i landstingsskatt och ska ha likvärdig valuta för pengarna.

Vi vet att kostnaderna för det som skett har varit mycket större jmf med det vi hade. Akutbilen har kostat mera än vad ambulansen kostade. Prislappen för de indragna akutvårdsplatserna och en stängd sjukstuga efter kl fem i Dorotea är mkt intressant att undersöka.

Det ska bli spännande att följa dagen i landstingsfullmäktige som direktsänds via webben

Bli först att kommentera

Landsbygdsskolor har en framtid

Av , , 2 kommentarer 12

Var du än vänder din blick inom landet Sverige så dyker samma rubriker upp på löpsedeln. Förslagen att lägga ner landsbygdsskolor duggar tätt.

Att vända och se möjligheterna för små skolor är att införa ny teknik. Att en lärare ,med behörighet i specifikt ämne måste finnas i samma rum som eleven ? Kanske inte alltid det behöver vara så. Skolan behöver inte alltid vara ett eget hus och läraren behöver inte alltid finnas i samma rum som eleven.

Vi har en liten erfarenhet av distansundervisning i vårt land. Att få undervisning på distans har inte pedagogiskt utvärderats. För få har använt sig av tekniken. En utredning tillsattes från regeringen och den har kommit med ett svar. Finns att läsa på skolverkets hemsida.

I morgonnyheterna – Västerbottensnytt fanns Vindelns kommunalråd i rutan. De har 4 landsbugdsskolor i Vindeln med sammanlagt 90 elever. De startar nu ett projekt där undervisning på distans där undervisning med datorn som hjälpmedel är en del. Detta ersätter inte klassläraren utan det blir ett komplement. 

Kostar det 8-900.000 för vår kommun att transportera barn från Fredrika till Åsele kanske en del av den summan skulle användas till inköp av ny teknik. Varför inte låta Fredrika och Åsele kommun få en chans till utveckling och tillväxt. Skapa en framtidsskola i Fredrika!

2 kommentarer

Ambulans ja tack!

Av , , Bli först att kommentera 6

Att landa hemmavid efter en tripp till annan plats. Att svänga Junsele mot Åsele ! Snön blir liksom vitare och vägen mycket mera plogad! Nu återstår det för vår kommun att återta och åter få en ambulans. Trygghet är ett av de kommunala mål som fullmäktige har antagit. Trygghet blir så mycket billigare för landstinget!

Nu är det i helgen SM i Draghund för 6:e året i rad i Gafsele. Vem vill missa det! Spännande att se om den digitala tidtagningen o webbkamerorna fungerar som väntat.

Undrar om någon räknat på vad SM et inbringar i intäkter till vår kommun och värdet av det ideella arbete som gör ett SM möjligt att genomföra.

Bli först att kommentera