Vindrutan är av en anledning större än backspegeln

Av , , Bli först att kommentera 11

För att ta sikte på en säker och likvärdig vård för Västerbottens innevånare bör nu S och Mp stanna av bilen och sätta sig väl tillrätta. Inse att bilen är försedd med två backspeglar. Att stanna upp och reflektera över den folkomröstning vi i Västerbotten har genomfört är ett minimikrav precis som kraven på ambulans till Åsele och akutsjukvårdsplatser till Dorotea. Fortsätter denna desperata framfart där S o Mp:s lösningarna på akutsjukvården i Dorotea duggar allt tätare är det endast ett uttryck för att dikeskörningen redan är ett faktum. Vindrutan hade inte den in sikt som krävdes för dessa personers deperata framfart.

I Västerbottens inland ska vi ha en trygg och säker akutsjukvård liksom i övriga länet. Sjukvården behöver inte vara lika, se likadan ut för att vara den trygghet vi efterfrågar. Kraven på akutskjukvårdsplatser på sjukstugan i Dorotea och en ambulans till Åsele ruinerar inte ekonomin Västerbottens landsting utan tvärt om.

Att S och Mp nu föreslår att sjukstugan skall flytta till äldreomsorgen-Bergvattengården innebär bara ett uttryck över den dikeskörning S o MP redan har gjort.

Det finns konkreta och ekonomiskt hållbara förslag för Västerbottens Inland liksom för länet i stort. När ska vi fås sluta ägna energi åt dessa dumheter som fortsätter att presenteras av ett socialdemokratiskt styrt landsting.????

 

Åsele kommuns majoritet har ett lika stort arbete att ta tag i gällande befolkningsfrågan.

Det finns backspeglar för att ta lärdom av vad som hände när ni S och V drar unda kommunal service så att det blir omöjligt för människor att bo kvar-

Ska vi starta upp Fredrika skola igen och prova de modeller av distanslärande och fjärrundervisning som kommer att bli en möjlighet till att bevara högkvalitativ undervisning på landsbygden.

Att minska på servicen utanför den största centralorten innebar utflyttning. Prislappen för denna är betydligt högre än vad det skulle kostat att fortsätta driva skolan i befintligt skick. De tre barn som nu går i Fredrika skola anser jag att vi aktivt skall arbeta för att dessa barn får flera klasskamrater. Fredrika ska inte bli en öde bygd. Fredrika skola är inte nerlagd! Fjärrundervisning och distansundervisning med klasslärarstöd är en modell för landsbygds-glesbygdsskolor som ännu inte har prövats men som kommer att komma. Låt Åsele kommun få ligga i framkant.Låt Åsele kommun bli första kommun för att ansöka om, att få pröva dessa utbildningsformer som erbjuds med distans och fjärrundervisning.

Med tydliga mål och nyputsad vindruta kan vi styra utvecklingen åt ett positvt och hållbart håll för Västerbottens Inland

Annars är det bara att inse att Socialdemokratin avfolkar inlandet alldeles av egen kraft och med egna majoritetsbeslut.Det kan kvitta om frågan gäller akutsjukvård eller grundskola.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Hjälpen fanns nära och snabbt

Av , , 3 kommentarer 20

Med blinkande oljelampa och med snustorr oljesticka efter Vilhelminavägen en tidig onsdagsmorgon kommer först en glad polisbil med hjälpsam inställning. Sedan jaktkamrater med livserfarenhet av egna blinkande lampor. Väntan blir inte lång kommer verkstadens utryckningsfordon med oljepåfyllning. För min del var inte hjälpen långvarig men effektiv. Felsökningen gav resultat och ny packning beställd. Finns ingen bättre plats att få STOPP på än den kommun där jag valt att bo. Min service är maximal när jag behöver den och människor finns för varandra.

 

Politiska rödljus! Varningslampor som blinkar när befolkningens service sjunker så att familjer gör valet att flytta. Röda lamporna sken med ett tydligt stanna o tänk efter men S och V var färgblinda. Vår kommun har nu minskat med flera personer än det som vanligtvis ställs i prognosen. Att tänka framtidspositivt är precis det vi måste göra men det är uppförsbacke. Fredrika är bland det naturskönaste platserna att bo på men skola och omsorg är basen för att vardagen ska fungera. Vill själv veta vad S och V har för förslag att komma med när ett helt skolhus blir tomt och hemtjänsten med start från Åsele centrum vistas mera på väg än tillsammans med de människor som de skall ge service.

Funderingarna kommer att fortsätta.

3 kommentarer

57 har röstat NEJ i Åsele

Av , , 1 kommentar 21

57 komunmedborgare har röstat NEJ och därmed stöder de S förslag till lösning för akutsukvården i Åsele

1619 kommunmedborjare har röstat JA och därmed talat om att frågan angående att Åsele ska återfå sin ambulans skall tas upp på nytt.

Peter Olofsson har uttalat en viljeinriktning för Dorotea att akutvårdsplatserna skall återföras till Sjukstugan. ärme visar han att han faktiskt inte krampaktigt tänker hålla fast vi att det skall vara minst 50% valdeltagane över hela länet.

 

För Åseles del är han helt tyst. De 57 Åselebor där jag förväntar mig att ledande socialdemokrater i Åsele finns med är också helt tysta.

Vilhelminas 99 NEJ sägare är också helt tysta.

2617 Vilhelminabor har röstat JA.

Jag vill inte spekulera men visst är det så att fortsätta med denna tystnad efter det att Sveriges första folkinitiativ och Folkomröstning genomförts kan knappast tillföra socialdemokratin i länet ny energi som de måste ha om de har tänkt sig överleva efter kommande allmänna val.

Åsele kommun gick till val på att återfå ambulansen. Börja tala s !

 

1 kommentar

JA

Av , , Bli först att kommentera 7

VK hade uppförsbacke så lösnummer fanns inte att köpa på ICA i dag men saken är klar. JA är det som gäller med överlägsen majoritet i samtliga av Västerbottens kommuner. Det känns stort att fått vara med om denna folkomröstning. Ordet demokrati har vuxit, kommunmedborgare har kommit närmare varandra och visst kan jag känna en stor framtidstro där allt är möjligt bara man bestämmer sig.

Mitt i detta finns en lokal vardagsverklighet. En fråga jag fick via mail nyligen löd som följer:

Ska vi i byarna rökas ut helt med tvångsprivatisering av vatten- och
avloppsanläggningar?? Är det över huvud taget möjligt enligt lagen om allmän
VA – anläggning?

Ja detta är en viktig fråga att bevaka. VA taxan debatteras ymnigt och den skall ses över. När beslut fattas FORT är det stor risk att det blir  FEL Förslagen finns att byarna, alltså människor som bor i byn skall ta över det vatten och avloppsnät som är kommunalt i dag. Lätt att säga men är det lagriktigt att driva igenom????

Nu har jag hittat de reservdelar som fattas för att höstklippningen av gräset skall bli fulländat. En mutter kan vara lika svår att finna som det är att få ordning på VA taxor och kommunalt ansvar för kommunmedborgares vattenledningsnät. Att njuta över ett JA och att fortsätta att njuta över denna septembersol är det som gäller just nu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

I dag röstar jag JA !

Av , , Bli först att kommentera 12

Vilken sommar! Om vädrets temperatur styrt utvecklingen i Inlandet så skulle vi vara överhettade.

Åsele kommun hade den 3 september  2898 innevånare. November månad kommer att ge klart besked över läget i kommunen och visa vad kommande år ger Åsele kommun tillbaks i stadsbidrag m.m

För att hinna med och skriva om allt positivt som händer i kommunen så får man ligga i. Åsele företag investerar flera miljoner eller rättare sagt 7,5 för att vara på framkant i teknisk utveckling. Vad en investering på 7,5 miljoner i Umeå skulle vara kan vi ägna oss åt att räkna på. Umeå har drygt 110.000 inv.

Åsele Kulturhus har öppnat upp foajén och skapat en helt ny miljö som känns mycket mera välkomnande. Detta firas med Robbie Williams konsert sänd via länk.

Om några timmar har Torvsjö Kvarnar sitt styrelsemöte för att utvärdera sommaren som varit och planera framåt.

Upplevelserundan som var en ny företeelse för oss omsatte tusentals kronor. Konstutställningen Kvinnlig sommarkonst omsatte drygt 10.000 i Östernoret by.

Mitt röstkort för ett JA i Folkomröstningen väntar på att bli använt och med att lägga vår röst så är vi en bit påväg för att få en likvärdig vård i Västerbotten.

Hösten kan få vara välkommen att komma när den nu vill. Nu åker jag och röstar!

 

 

 

 

Bli först att kommentera