Total enighet !?

Att använda ordet” total enighet” när det gäller  kommunala beslut är stort och omfattande. Enigheten bland fullmäktiges 31 valda representanter för kommunen är väl det som möjligtvis skulle kunna gälla för att fylla begreppet total enighet.

 

Alla frågor behöver inte tas i fullmäktigenivå. Kommunstyrelsen kan fatta beslut i frågor som inte har fullmäktigestatus. Frågan angående upphandlingen av verksamhetsutövare angående ensamkommande flyktingbarn till Åsele kommun där kommunen är huvudman och köper in tjänsten för omsorg av våra nyanlända, det beslutet flyttades från KS beslut till arbetsutskottet. KS beslutade att utskottet skulle få besluta i ärendet. Tidsbrist var argumentet då verksamheten inte hade någon utförare vid årsskiftet eftersom avtalet var uppsagt mot tidigare uppdragsgivare.

 

Total enighet i kommunstyrelsen eftersom ingen lämnade in någon reservation till beslutet. Kommunchefen informerade om den poängsättning som ägt rum utifrån inkomna anbud. Poängen som då visade tydligt vilken som var det billigaste anbudet för kommunen och som med all tydlighet innebar att den kommunala kassan fick pengar över. Att det var hälften så många anställda i vinnande alternativ diskuterades inte.

 

Arbetsutskottets med sina tre ledamöter redovisar inte heller någon reservation. Beslut fattas och kommunen bygger om lägenheter som anpassas för ändamålet. Kostnaden skall föras över på hyran som företaget betalar för lägenheterna och skall inte belastas kommunens kassa.

 

Total enighet bland tre företrädare för kommunen har nu landat i att frågan överklagats och överklagande part fått rätt i förvaltningsrätten. Åsele kommun står nu i skamvrån. Flera anställda Åselebor förlorar sina arbeten. Frågan om tillväxt ställs återigen på sin spets. Billigast kan bli dyrt i längden. Kommunen har inte gått med förlust med denna verksamhet.

 

Åsele kommun från politiker till tjänstemän till företagare har genom Västerbottens upphandlingsråd aktivt deltagit i flera träffar för att öka kunskapen om upphandlingar. Ledstjärnan är TILLVÄXT. Kommunala upphandlingar skall arbeta mot att vi som skattebetalare i kommunen ska få så mycket som möjligt tillbaka av vår inbetalda kommunalskatt.

 

Att socialdemokratisk majoritet nu förordar och driver frågan på ett sådant sätt att företag som hör till utlandsregistrerade riskkapitalbolag ses som de tillväxtskapande i vår kommun tål en fundering.  Gott Nytt År Åsele !

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.