Ny mandatperiod

Av , , 1 kommentar 26

Valrörelsen är över och styret för Åsele kommun skall formera sig för fyra år framöver.

Valet till kommunfullmäktige är tydligt och klart men ingen majoritet finns. Tre grupper finns som samtliga måste utveckla samarbeten för att skapa den majoritet som krävs för beslut i viktiga frågor

 

Valsamverkan söks och blir verklighet då Opinion blir vice ordförande i kommunstyrelsen.

Denna process har varit långdragen och många möten har ägt rum. Till att börja med finns alla partier med i samma rum Samarbetstanken är tydlig.  Efter några veckor bestämmer S och V  sig till sist för att bilda opposition.

 

Vid valfullmäktige visas missnöjet fullt ut. S fick inte vice ordförande uppdragen i det kommunala styret. Partiets svar blir att kräva proportionella val till utskott, kommunala stiftelser och styreler. Processen drar ut på tiden. Efter 12 timmar  avslutas fullmäktigemötet som kommer att återupptas den 18 dec.

 

Proportionella val på detta sätt innebär att vid avsägelse så kan inga nyval hållas. När ordinarie och ersättare som av en eller annan anledning avsagt sig uppdraget blir följden  tomma stolar.

 

Olika åsikter har funnits och diskuterats när det gäller vice ordförandeskapet. Centerpartiet har avvikit och vårt sista bud var att tillsätta en andre vice ordförande.

 

Väljarna har sagt sitt och det gäller för politiken att leverera. Alla partier utom Opinion har gått till val på sakfrågor. Hur ska vi i Västerbottens tredje minsta kommun resonera och vad skall vi satsa vår energi och vårt ekonomiska investeringsutrymme på?

Väljarnas budskap var tydligt i årets val. Majoriteten förflyttades vilket inte hört till vanligheten för Åsele kommun.

 

Frågan om hur vi skall inrätta vår äldreomsorg har varit en viktig valfråga. Här har skiljelinjen varit tydlig. Hur kommer Opinion att ställa sig den 18 december då investeringsbudgeten för 2015 skall beslutas. Röstar de fem för att investera sju miljoner (i projekteringsstadiet) för att bygga om för att i slutändan göra x antal vårdpersonal överflödiga. Investeringen (om beslut fattas) innebär att kommunen måste låna 10 miljoner under 2015.

 

S och V har inte majoritet men vill centralisera äldreomsorgen till Åsele och till Åseborg.

Åp, C och Fp har inte majoritet och vill inte centralisera äldreomsorgen. Opinion som gått till val på att inte ingå i block har nu makt. Här kommer årets nykomling i Åselepolitiken att visa vad deras politik innehåller.

 

En annan intressant tanke är ändå, att det kan finnas en och annan socialdemokrat som tänker egna tankar när nu läget är om det är

 

Förslaget är att skjuta denna investering till budget 2016. En äldreomsorgplan skall finnas på bordet innan beslut fattas det är ett absolut krav som alla kan enas under. 

1 kommentar