Julefrid och framtidstro

Av , , Bli först att kommentera 10

. Gårdagens fullmäktigemöte har lagt en grund för att arbeta för Åsele och allas vår kommuns utveckling. Efter varje val skall denna grund läggas. Valen till styrelser och utskott. Nu är den gjord efter ett långt och tålmodigt förfarande med det proportionella val som i demokratisk anda begärdes och genomfördes.

Att se möjligheterna oberoende hur vi som personer röstade i valet till fullmäktige. Att se möjligheterna och inte hinder är en bra början.

Det är alldeles för tidigt att fundera på ett Nyårslöfte men julklappstips är väl helt i sin ordning.

Årets Åsele julklapp kan bli ett träningskort-årskort med egen ”nyckel” till en alldeles otroligt bra träningslokal. Tänk er att träna när jag vill och kan. Valfrihet ! utan tidspassning och tidspassarstress.

Ytterligare ett förslag är en julklapps biljett till Queen Rcck den 10 januari- Kulturhuset

Teaterdiggare kan se fram emot den 5 februari då teatern ”Älskade Elvis” spelas upp livs levande på IOGT gården.

Vi bor på en helt otrolig plats på jorden.

Julefrid på er alla!

 

 

 

Bli först att kommentera

Läsvärt

Av , , Bli först att kommentera 7

Intervju av Maud Olofsson i Dagens Nyheter

Förra Centerledaren Maud Olofsson var med och grundade den borgerliga fyrklövern. Här är hennes råd till statsministern – så får du Alliansen att samarbeta.

– Om man ska bjuda till samarbete så måste man bjuda något som motparten vill ha. Jag har aldrig hört honom säga någonsin vad den utsträckta handen innehåller, säger hon till DN.

Maud Olofsson lämnade politiken 2011 efter att ha suttit i regeringen i fem år. Bildandet av en borgerlig allians var till stor del hennes förtjänst. Nyckeln till fyrklöverns framgångsrika regeringssamarbetebygger på respekt, tillit ochförtroende, menar Olofsson. Något hon som utomstående betraktare saknar hos Stefan Löfven. I stället har han och finansminister Magdalena Andersson gått till generalangrepp på Alliansen.

Han har inte erkänt att något av det Alliansen gjort har varit bra, och det är det första man måste göra om han vill ha ett samarbete. Ingen börjar ett samarbetemed att skälla ut någon, det gäller alla förhandlingar, säger hon till DN.

En liknande attityd hade Moderaterna i början av samtalen när de skulle bilda Alliansen, de trodde att de kunde diktera villkoren för de andra partierna.

– När Moderaterna ändrade sin attityd och insåg att alla skulle vinna på samarbetet blev vi starka. Det fanns en respekt för varandra och att alla partier hade goda idéer att bidra med. Det var då vi lyckades och det var hemligheten bakom alliansen, säger Maud Olofsson.

Här har Löfven en lärdom att dra menar hon – för att vinna något måste manvara beredd att offra något.

– Om Löfven hade menat allvar med sin utsträckta hand hade sagt att han hade varit beredd dra tillbaka några av sina egna förslag. Han kunde till exempel ha sagt att han skulle dra tillbaka trainee jobben, inte höja ungdomsarbetsgivaravgiften, inte försämra för välfärdsföretagen eller inte införa kilometerskatt som för Centern och Alliansen mycket provocerande förslag och inget de är beredd att förändra.

Statsministerns erbjudande om ministerposter till FP och C ger Olofsson inte mycket för.

– Om du inte tror på politiken varför ska man då ha en ministerpost. Det är sakinnehållet som räknas när det handlar om politik. Annie Lööf har inte ett sådant mandat från väljarna och skulle vara politiskt död om hon gick med på det.

– Han har själv försatt sig i den situation han är i dag där han inte får samarbeta med andra än Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är min poäng.

Maud Olofsson anser också att regeringskrisen visar att Stefan Löfven inte är mogen sin uppgift och ett tecken på att han saknar politisk erfarenhet.

– Han är oerfaren från den politiska världen och det avspeglas nu. Politiken är en kunskap och ett hantverk där vi som har jobbat länge har fått lära oss hur man förhandlar och bygger upp relationer och argumenterar. Det lär man sig, och har man inte det kunnandet är det jättesvårt att ta på sig det absolut tuffaste och finaste uppdraget, säger hon.

Ett annat misstag av Löfven var att utlysa extraval. Makten som han har nu är otroligt kringskuren där den rödgröna regeringen dessutom tvingas genomföra Alliansens budget.

– Ett mardrömsläge.

Extravalet tror Maud Olofsson kommer handla om regeringsdugligheten. Avsaknaden av Fredrik Reinfeldt som potentiell statsminister om Alliansen vinner tror hon inte är en nackdel. Tvärtom. Om Anna Kinberg Batra väljs till Moderaternas partiledare blir hon en möjlig statsministerkandidat, och tillsammans med Annie Lööf har då den borgerliga sidan två ytterst kompetenta politiker, enligt Olofsson.

– Med dem får alliansen en mer modern och spännande profil. Det är mycket gubbigare och grabbigare på den andra sidan men värdefullt som komplement, säger hon.

Ska du kampanja?

– Det har jag inte bestämt. Men jag tycker genom den erfarenhet jag har från politiken kan berätta hur det kan gå till och det är min poäng. Jag har varit på insidan och kämpat för att bygga ett politiskt förtroende och bygga upp alliansen. Det Löfven menar med samarbete är väsenskilt från det vi hade, säger Maud Olofsson.

Bli först att kommentera

185 kommuner + Åsele

Av , , Bli först att kommentera 12

Jag det är 186 kommuner i Sverige, som efter det senaste valet inte kan visa upp en tydlig majoritet. 186 kommuner som är beroende av att hitta samarbetslösningar.

Hur vanligt det är, med lokala partier över Sveriges alla kommuner har jag inte tagit reda på. I Södra Lappland och vår region 8 finns flera lokala partier med längre verksamhet än en mandatperiod.

Ser vi på siffrorna för riksdagsvalet är det bara C och M som har riksdagskandidater norr om Uppsala. En lite skrämmande tanke kan man tycka att våra län norr om Uppsala inte har hela bredden av partirepresentation som kan föra länens talan i riksdagen.

Dessa 186 kommuner har funnit ut olika parlamentariska lösningar för att styra sina kommuner. Partier som inte kan stå på demokratisk grund utifrån synen på alla människors lika rättigheter är inte i styrande ställning.

Efter ett val är det tveklöst så,att det jag som Centerpartist gick till val på är det som jag vill genomföra under den mandatperiod som nu står för dörren. Vi vill skapa en modern kommun med valfrihet i boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett bra företagsklimat. Små och medelstora företag mellan 5-8 anställda visar sig vare de om anställer.

Planen som nu ligger framlagd är att vi skall ha en äldreomsorg i kommunal regi för 60 personer. Vi skall renovera för minst 20 miljoner. Pengarna skall räknas hem genom att vikarier kan samnyttjas mellan avdelningar och  demensboendet Tallmon och äldreomsorgen i Fredrika -. Duvan går en osäker framtid till mötes. Dessa beslut tas i en investeringsbudget !  Detta är ett förfaringssätt som länge använts av den socialdemokratiska majoriteten i Åsele kommun.

Jag som C vill föra in privata entreprenörer i kommunens verksamhet. Jag tycker inte att kommunalt anställda människor gör ett dåligt jobb.Det krävs 3 privata anställda i vår kommun som betalar skatt för att skapa ekonomi för att anställa en kommunalt avlönad. Slutsatsen blir att genom ett rikt företagande som kan anställa Åselebor skapar vi en hållbar kommunal ekonomi.

På dagordningen står inköp av sopbil för 2 miljoner.

Sopor och renhållning skall bära sina egna utgifter. Min soptunna är nyss tömd och sopbilen körde en mil extra för tre soppåsar. Kostnaden för detta slås ut på allas sopräkning. Jag menar att för att skapa en hållbar kommun är detta ett område som skall upphandlas. Sopor inte skall hämtas lagbundet utan vi kan utveckla ett helt annat körschema. Återvunna sopor är en inkomst för kommunen men hushållsavfall är en kostnad. Genom att väga soporna vid sophämtningen där vi betalar för det vi slänger var och en kommer att innebära att plåt, glas, förpackningar,plast och tidningar hamnar i vår återvinningsinsamling. Återvinningen vid alla våra kommunala arbetsplatser måste ses över

Centerpartiet i Åsele har gått till val på ett gemensamt valmanifest tillsammans med Fp och Åp. Vi har ingen egen majoritet för våra frågor. Åsele hör till de 186 kommunerna som måste finna samarbetslösningar. Inte lösningar för vår egen skull utan för Åseles Framtids skull.

 

 

 

Bli först att kommentera

Ung på landsbygden

Av , , Bli först att kommentera 13

Hela Sverige Ska Leva består av 5000 lokala grupper som arbetar för att skapa hållbara och företagssamma bygder.

För några veckor sedan kom deras utskick i brevlådan. I utskicket presenterades en sammanfattning av konferensen #ungapålandsbygden. I konferensen deltog 50 personer-unga från Sveriges landsbygd.

Konferensen säger i klartext att inflyttningen till städer sker snabbare i Sverige än i övriga Europa. Orsaken anges den vanliga med bristen på arbete och service på landsbygden.

Idén om att det är i storstaden som du kan lyckas är en viktig faktor för att lämna landsbygden och flytta till större centra. Storstaden är den norm som landsbygden skall jämföra sig med.

– Att förändra normer är inte gjort i en handvändning. Men en norm lever inte av sig själv. Ju flera personer som utövar normen desto starkare blir den. För att förändra en norm krävs det att det är många som anser att den är negativ. Det gäller alla normer även storstadsnormen. ( citat rapport från konferensen #ungapålandsbygden)

Sedan kommer det som Åsele verkligen bör tänka till om. ”Hela 30% av de unga som väljer att bo kvar i mindre orter tror inte att kommunpolitikerna vill ha dem där.”

Det är allvarligt om det är så !

Nyligen hade Akademi Norr sitt sammandrag på Åsele Wärdshus. Rubriken var kompetenförsörjning i våra kommuner. Hur kan vi bygga upp den kunskap och yrkeskunnande som kräv för att vår kommun skall klara att fortleva och utvecklas.

Konferensen innehöll en del helt oväntade inslag. När Lilly Bäcklund fr Lycksele uppmanas av föredragshållaren att klippa av mustaschen under rubriken ” vi måste våga tänka nytt” !

I nästa andetag, nu med avklippt skägg förmedlade han hur viktigt det är med att ta tillvara på ungdomars entreprenörsanda. Varje kommun måste skapa ett rum för ungdomars företagsamhets och företagsutveckling av idéer.

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera