Landsbygdssäkra politiken

Skattekontoret i Lycksele är nu på tur att läggas ner. Under flera å har vi sett hur våra inlandskommuner åderlåtits på statliga verks arbetsplatser. Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och nu skattekontoret i Lycksele som vi gärna vill se som Västerbottens inlands centrum.

Att kräva landsbygdssäkring av beslut som direkt berör landsbygden är inget nytt. Statliga verk borde köra landsbygdssäkringsprogrammet för alla de beslut som fattas som berör alla vi som inte bor innanför tullarna i Stor Stockholm.

Att politiken i våra kommuner bör samarbeta och det är glädjande när nu socialdemokratin nu går i diskussion med sig själv rörande Skattekontorets nerläggning i Lycksele. Socialdemokraterna är faktiskt de som det största partiet i regeringsställning kan ge sina statliga verk de direktiv som krävs för att vi skall ha arbetsplatser och service kvar i våra kommuner.

Med våra  bredband kan vi arbeta direkt med hela världen oberoende av fysisk placering. Detta ger ytterligare möjligheter. I våra lansbygdskommuner bör vi arbeta mera aktivt för att marknadsföra det utrymme som vi har i våra fibernät som faktiskt inte används. Här finns en potential.

Vi vill bo bra och gärna strandnära. I vår kommun har vi nu det tillägg till Översiktsplanen som berör LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I tillägget poängteras noga att det gäller inte bara fast bebyggelse utan även fritidsboende. Kvar återstår nu arbetet att fastställa de områden som vi upplåter för möjligheten att bygga närmare strandlinjen än som nu är möjligt. Det jobbet måste vi göra själva. För mig finns här bara möjligheter och jag ställer frågan – vart i kommunen vill vi inte, får vi inte bygga strandnära. Att enas om det är kanske viktigare och en lättare väg att gå än att arbeta med att ta fram vart vi vill föreslå de LIS områden som vi vill erbjuda för möjlgheten att bygga strandnära. LIS planen för kommenen måste vara klar och godkänd av länsstyrelsen innan intresserade kan ansöka om dispens till länsstyrelsen.

Ja från Skatteverket i Lycksele till att ge möjlighet för attraktivt boende och stora möjligehter att nyttja vår överkapacitet i bredbandsnätet. Pengar finns för att kunna skapa bredbandslösning i våra byar men här krävs det gemensamma och ideellt arbetande krafter. I Fredrika är det på gång.

Landsbygden är framtidslandet. !

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.