”Återföring till bygden av naturresursers värden” Ett lästips inför sommaren.

Av , , 1 kommentar 10

Ja det är titeln på Hans Månssons kunskapssammanställning. Avsändare är Hela Sverige ska leva, SV – Föreningen för Sveriges Vattenkraftskommuner och Inlandskommunernas ekonomiska förening. Läs gärna, texten finns på – www.media.bildmening.se

Hur viktigt är det inte med kunskap om vår historia för att driva frågorna mot framtiden och utveckling av vårt inland o vår kommun

Hans Månssons text kan vi avnjuta i hängmattan under den sommar som kommer att komma. Ett lästips!

Under mitt arbete med att samla in berättelser från vår historia – arbetet i våra skogar och flottningsleder fick jag lära mig att under 1800 talet fanns ingen fri handel. Bottenviken var en egen ekonomisk zon och det varor som fanns här kunde inte säljas vidare. Malmen transporterades upp från Bergslagen till järnbruken utmed vår kust. Virket, skogen som fanns här skulle nyttjas på plats och hur viktigt var det inte att tillgången på kol till järnbruken var tillgodosedd. Tiden efter det att Sundsvall stad hade brunnit kom det att ske en förrändring i sakta mak. Export av träbjälkar tilläts. Att tekniken i sågarna utvecklades spelade säkert en stor roll.

Sommaren kan få komma !

1 kommentar

Intäkter och utgifter och att öka attraktionskraften för vår kommun

Av , , 4 kommentarer 11

Att arbeta mot en budget i balans och en kommun i utveckling är en utmaning. Som fritidspolitiker i en liten kommun är inte utmaningarna mindre jmf om jag skulle befinna mig i en mera befolkningstät.

Skatteintäkterna i Åsele fördelar sig såhär: 27% kommer från små företag ( 1-47 anställda), 30 % av skatteintäkterna kommer från pensionärer och 36% från offentligt anställda.( Det som fattas upp till 100% redovisas i statistiken som annat.)

Vi vet alla att de nya riktiga arbetena skapas i våra mindre företag. Så är det över hela landet.

Kostnaderna för att anställa kan komma att bli dyrare om regeringens förslag går igenom. Att anställa ungdomar har inneburit en subvention på arbetsgivaravgiften. Skulle förslaget som nu ligger gå igenom så får ungdomar det svårare att komma in i arbetslivet. Kommuner får dyrare kostnader speciellt i sommartider/vikarietider då många ungdomar får arbete inom offentliga sektorn.

Att Åsele kommun får 30% av sina skatteintäkter från pensionärer känns spännande. Gruppen 65 år och äldre kommer att vara den som är mest stabil i vår kommun – statistiskt sett.

Att erbjuda äldre attraktiva boenden utan omsorgsprövning skulle innebära att Åsele kommun skulle bli en attraktiv kommun att återflytta till som pensionär. Hälften av Sveriges kommuner har redan Trygghetsboenden. Åsele har det inte ännu men skulle kunna skapa denna boendeform för äldre.

36 % av skatteintäkterna i vår kommun kommer från anställda inom skola och omsorg-offentligt anställda.

För mera än ett år sedan dristade jag mig till att lämna in en motion angående att införa ett entreprenöriellt arbetssätt i vår kommun. Att generera mervärden och att skapa en attraktiv kommun. Att arbeta mot tydliga mål. Motionen skall nu få ett svar vid kommande kommunfullmäktige och anses därmed besvarad.

I arbetet med att skapa en attraktiv kommun är offentligt anställda  mycket viktiga.

Att i vårens tid blicka tillbaka till vinterns nerförsbackar är inte svårt. Att betala 800kr för ett familjekort för en skidbacke som aldrig blev pistat. 800kr för ingenting. Arbetsfördelningen är hur tydlig som helst där den offentliga sektorn skall pista och den ideella sköta om liften i en skidbacke som höjer livskvalitén för främst barnfamiljer.

I vår kommun besparades det på gatubelysning. Inget konstigt för varför skall lampor lysa där det inte finns boende. I nägra fall blev besparingen olycklig. Lampor togs bort där det i allra högsta grad vistas människor. När bybor bokade samrådstid med offentlig anställd angående belysningen lämnades återbud en halv timma innan mötet skulle starta, återbud via sms.

Två exempel på där entreprenöriellt arbetssätt inte fungerar. Frågorna bollas mellan tjänstemannaansvar eller politiskt beslutsansvar.

Under tiden minskar kommunens attraktionskraft som på sikt kommer att drabba kommunens intäkter.

 

 

4 kommentarer