Ångermanälven bidrar med 17%

 

Ja Ångermanälven är den tredje största älven i Sverige.

Ångermanälven är den historiskt största älven utifrån timmerflottning. En pulsåder för transport av timmer som upphörde 1979 vid Åseledelen. 1983 var det även slut för flottningen vid Faxälven som var en del av Ångermanälvens flottningsdistrikt.

17 % av all elström som vattenkraften ger oss i Sverige kommer från Ångermanälven.

Vattenkraftsutbyggnaden tog fart när flottningen övergick i lastbilstransport. Har inte räknat hur många vattenkraftverk som finns utmed Ångermanälven. Flera olika företag äger vattenkraftverken efter älven. EON är ett av dessa företag som på sin hemsida talar om att de vill investera 6 miljarder för att effektivisera uttaget av kilowatt.  Produktionen skulle öka med 180GWh enbart för EON kraftverk..

Samtliga vattenkraftverk betalar skatt till staten- fastighetsskatt. Pengar som hamnar i vår gemensamma skattekista.

Utefter älven – Ångermanälven finns det 150 fiskeorganisationer-föreningar.

Laxarna som vill upp efter älven för att föröka sig kommer inte en meter längre än till Sollefteå kraftverk. Flera tas upp för att kramas på rom och mjölke. Årligen tillverkas det 210.000 laxyngel och 365.000 havsöringsyngel på konstgjord väg.

Stornorrforsen i Umeå har byggt sin laxtrappa. 2013 tog sig 16.000 laxar och laxöringar uppför trappan och vidare upp genom älven Flera valde senare Vindelälven.

Historiskt finns det uppgifter på att 50 ton lax fångades efter Ångermanälven. Det var tider då vildfångad lax fanns på middagsborden. Nu köper vi kassodlad lax från Norge.

I dag skulle det kunna vara så att vi skulle kunna fiska en lax efter älven oftare än i dag. Kravet på att laxarna skall återfå en fri vandringsväg förbi våra vattenkraftverk utmed Ångermanälven är ett viktigt krav. Fisket som turistattraktion skulle öka i vårt område. arbete skulle skapas när vi ska till och bygga omlöpsvägarna förbi kraftverken.

Redan nu finns det framtaget och kostnadsberäknat vad detta skulle kosta. Två alternativ för varje kraftverk efter älven.

I mina ögon är det inte pengar som saknas utan det är bara att sätta igång. Den inkomst som vattenkraften ger – bara en bråkdel behövs för att återskapa fisken rätt att vandra upp genom vår älv- Ångermanälven.

.

 

2 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Tack för dina kloka ord!
  Som en av de som bildade Ångermanälvens-Faxälvens-Fjällsjöälvens fiskeråd kan jag bara understryka aööt du beskriver.
  Tilläggas kan även att svenska sportfiskerekordet av lax var en hanlax i Faxälven med den fantastiska vikten av 46 kg!
  Det talas mycket om den nya näringen inom jakt- och fisketurism.
  Jag menar att ingen förnuftig människa kan tro att det skulle finnas utrymme för att öka vår nuvarande älgstam till en 1000-faldig eller ens 100 faldig avskjutningsnivå.
  Men det är precis vad som vore möjligt vad gäller fisketurism från sveriges 1800 000 sportfiskare eller de 3 miljoner europeer som varje år åker utomlands just för sportfiske på hög nivå.
  Näst efter körsång är sportfisket det fritidsintresse som har flest medlemmar i vårt land.
  Den beskattning av strömfallsfastigheterna som nu diskuteras för återföring av naturresusrsvärden till kommunerna skulle göra förvandla Jockmokks kommun från den fattigaste till den rikaste av Sveriges 290 kommuner, med sina drygt 900 miljoner skattekronor som idag försvinner till finansdepartementet. Men alla våra reglerade sjöar och vattenmagasin som urlakar strandzoner och dödar 80-85% av de viktiga botteninsektslivet är bara skövlat rakt av utan några pengar att återföra.
  Jag vill släppa dessa sjöar ur sina bojor och iställer procucera elen nära storförbrukarna.
  Detta kan låta sig göras genom att exempelvis återanvända gammalt högaktivt kärnavfall i de nya och oerhört mycket säkrare breedraktorerna som går på THORIUM istället för Uran.

  • Sylvia Samuelsson (inläggsförfattare)

   Hej Göran.
   Tycker att vi skall börja samarbeta utmed vår älv i denna fråga.
   Jag är ingen förespråkare av radioaktiv elenergi vilket du kanske förstår.
   Allt arbeta som har gjort för att beräkna kostnaderna för att skapa fria vandringsvägar för fisken
   utmed Ångermanälven måste marknadsföras bättre. Mycket arbete är gjort men det är få som vet något om det.
   Hör s

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.