Trygghetsboende

Av , , 3 kommentarer 13

Äldreomsorgen står högt upp på agendan både i kommunpolitiken och i nyhetsflödet.

Rapporterna om bristen på boende för äldre och hur äldre människor far illa. Hur äldreomsorgen har rustats ner och hur antalet platser har minskat för att i många kommuner närma sig noll.

Åsele och kommunerna i Södra Lappland finns bland tio i topp kommunerna när det gäller utbudet av äldreomsorg. Runt 20%  av alla över 80 år finns inom den kommunala äldreomsorgen i Åsele, Vilhelmina och Dorotea..

Som fritidspolitiker får jag ofta höra från tjänstemannahåll att vi har en mycket dyr äldreomsorg. Kan den höga prislappen på äldreomsorg bero på bristen av alternativ. Antingen bor vi hemma och erbjuds hemtjänst eller så bor vi på ett särskilt boende för äldre. Det finns inget alternativ.

När vi nu vill införa något nytt, en ny boendeform för äldre i vår kommun, ett trygghetsboende så är det inte alls helt  lätt.

Den kommunala stiftelsen Åselehus beskrivs som att den skulle åderlåtas om erbjudandet med trygghetsboende blir verklighet. Åselehus startar en annonskampanj för att marknadsföra sig vilket känns lovvärt. Just nu finns det tre lägenheter hyreslediga inom Åselehus i Åsele centrum, enligt Åselehus egen hemsida.

Nu pågår visningar av lägenheterna vid Bofinken och det finns intresse.

Vilhelmina kommun är i planeringsfas för att skapa ett trygghetsboende i det gamla polishuset. Pensionärsorganisationerna har varit med och tydligt uttryckt att boendet skall planeras i Vilhelmina centrum.

Många äldre hamnar på en plats inom den dyraste delen av äldreomsorgen för att det inte finns något annat alternativ. Skulle det erbjudas alternativ för äldre, att flytta till ett boende i gemenskap och nära till övrig service, skulle den kommunala ekonomin påverkas positivt.

Trygghetsboendet i Åsele annonseras med 55+ . Ålder är en sak och hur vi känner oss en helt annan. Att blanda åldrar och inte utestänga människor pga ålder är en viktig tanke med denna boendeform.

Vi kommer att leva allt längre och vara friskare och antalet äldre kommer att öka vilket statistiken visar.

Jag hör till de som vill införa Trygghetsboende som boendeform för äldre i vår kommun. Lägenheterna står nu tomma på Bofinken. Skulle Åselehus räkna på vilken kostnad det är för vår kommun med ett så stort antal tomma lägenheter så skulle jag vara beredd att lyssna. Bofinken ligger inte inom stiftelsens område men kanske vore det en idé om det blev så i framtiden. Jag tycker att det konstgjorda konkurrensförhållandet mellan ”kommunen” och Stiftelsen Åselehus ska tas bort.

Det skall vara roligt att vara ung och det ska vara roligt att bli äldre och det skall vara roligt att bli gammal i Åsele.

 

 

3 kommentarer