Bostäder

Av , , 1 kommentar 10

För en månad sedan visades kartan över landet som talade om att endast tre kommuner i Sverige har ett överskott av lediga bostäder. Åsele var en av dessa tre kommuner.

Överskottet av bostäderna i vår kommun finns i Fredrika där några lägenheter inte är uthyrda. I Åsele centrum finns det ytterst få lediga lägenheter.

Diskussionen och planerna om att skapa ett nytt sätt att bo i vår kommun har pågått länge.

Att skapa en nytt sätt att bo som jag vill benämna Seniorboende gör att Stiftelsen Åsele Hus känner oro. Oro över att människor skall flytta från Stiftelsens lägenheter till Bofinken, en flygel av byggnaden Åseborg. Oron tycker jag borde vändas till ett erbjudande. Att erbjuda äldre att flytta till lägenhet med hiss och nära till möjligheten att äta gemensamma måltider vid Åseborgs matsal. Att erbjuda ett boende med hög service och trivselfaktor är bra för kommunens ekonomi och för äldres människors hälsa. Vi vet att vi kommer att leva allt längre och vi kommer att vara allt piggare. Att få bli äldre i ett boende med hiss och med gemenskap när jag själv vill, jämfört med att bli gammal på tredje våningen utan hiss är stor.

Åter till bristen på bostäder i Sverige.

Jag menar att den efterfrågan som finns i Sverige av bostäder är ett gyllene läge för vår kommun att växa.

Att starta en debatt och att ta fram en plan för attraktiva bostäder för barnfamiljer och yngre är viktigt.

Vi har gemensamt arbetat fram en översiktsplan som redovisar att vi har ”38 kommunägda tomter tillgängliga för bostadsbyggande” , 29 i Åsele, 3 i Fredrika, 4 i Gafsele och 2 i Älgsjö.

Målet att ”kommunen skall upprätta en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen”, en LIS plan är ett mål som inte är uppnått men som har påbörjats.

Pensionärer betalar hög skatt. Skatteintäkterna från äldre är höga i vår kommun. Vi måste sluta upp att betrakta äldre människor som en belastning då verkligheten är tvärt om.

Att erbjuda en ny produkt, ett Seniorboende skulle öka attraktionen av att bo i Åsele och skapa utrymme för inflyttning.

Som landsbygdskommun invaggas vi i att det är en lagbundenhet att vi ska minska..Tycker att Åsele har ett gyllene läge att visa motsatsen. Att byta ut oro och ängslan mot konkreta förslag som gör att vi kan öka vår befolkning.

Att sedan ta fram en plan för attraktivt boende för alla andra åldrar är viktigt. Ett nytänkande krävs i en värld där vi kan bo vart vi vill och arbeta vart vi vill. Arbetsplatser – kontor beskrivs i media som en plats där man träffas och samlar inspiration och inte en plats där vi  vistas på heltid.  Arbetet gör vi hemifrån eller från annan plats i världen. Att tänka nytt för framtiden är ett måste och ett av grannlänen presenterade nyss en EU ansökan för framtidens boende på landsbygden. Ansökan avsåg ett nytt boende på landsbygden där naturen, ny teknik och bra service höjde attraktionskraften och man slog fast att det är just attraktivt boende med nytänkande som är viktigt när yngre väljer bostadsort. Åsele har framtiden i sin hand men vi måste börja jobba mot positiva mål och vi måste sluta att ängslas!

 

1 kommentar