Torvsjö Kvarnar – Ett byggnadsminne av riksintresse.

Lite information från Torvsjö Kvarnar.

Skarpjöbäckens kvarnanläggning ”Torvsjö kvarnar” är sedan 1972 ett lagskyddat byggnadsminne och utgör en kulturmiljö av riksintresse.

Torvsjö är den rikaste och bäst bevarade kvarnmiljön i landet, och det är angeläget att miljön hålls i ett vårdat skick. Byggnaderna har ett begränsat nyttovärde och kostnaden för åtgärderna är i sin helhet att betrakta som kulturhistoriskt motiverade. ( citat 2016 års beslut angående renoveringar vid Kvarnbäcken )

Årets ansökan uppgår till 262.000 kr men delas upp på två år. Årets renoveringar uppgår till en kostnad av 150.000 kr och 2017 års renovering uppgår till 112.000 kr. Åtgärderna- bidraget av årets ansökan för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer redovisas i sin helhet 2017. Åsele kommun som är en del av Stiftelsen kvarnbäcken  bidrar med 66.000kr och det är projektets egeninsats som beräknas procentuellt. En del av kostnaden kan vara eget arbete.

Ur den totala summan på 262.000 kr skall 70.000 gå till antikvarisk medverkan. Kostnader för att arbetet skall besiktigas och att under hela arbetets gång skall kontakt uppräthållas med antikvarie.

Beslutet om bidrag till renovering enligt uppgjord åtgärdsplan kom den 3 maj och arbetet skall vara påbörjat den1 juli.

I Stiftelsen Kvarnbäckens styrelse ingår tre kommunrepresentanter och tre representanter från Torvsjö by samt antikvarie från Länsmuseet i Umeå.

Inför 2017 står det på tur att renovera taket till Kulturrummet. En kostnad som inte berättigar till bidrag eftersom huset är ett nybyggt hus och berättigar inte till bidrag.

Till Stiftelsen kvarnbäcken  skänktes under 1990 det nyuppförda Skogshistoriska muséet- Torvsjö Skogsbruksmuseum. Där sker nu en upprustning av kojor, timmerlass draget med häst, slanor mm  Det arbetet bekostas av ansökta bygdeavgiftsmedel 2015 och arbetet slutförs och redovisas 2016. Runt Skogsbruksmuséet har det tagits farm ett förslag om hur vi kan tänka oss att bruka skogen runt museet. Förslaget diskuteras och inga beslut är fattade.

Torvsjö Kvarnar och Erik Johans kafé öppnar den 20 juni och stänger den 15 augusti. Hörlurar finns att hyra vid Erik Johans kafé för besökare som önskar lyssna till berättelsen över Kvarnbäcken. Alla kan vandra fritt utmed bäcken och det finns instruerande skyltar utmed bäcken. En gångstid finns mellan Skogsbruksmuseet och Kvarnbäcken och den är ca 700m lång med start från Skogsbruksmuseets parkering där stigen är väl skyltad.

Besök gärna www.torvsjokvarnar.se

Erik Johans Kafé serverar hembakt veckans alla dagar öppnar den 20 juni kl 11.00. Olika föreningar sköter om kaféet under sommaren. Kaféet stänger

v 32 den 14 aug.

Glad Sommar och välkommen till ett kulturminne av riksintresse.

ordf Stiftelsen Kvarnbäcken

Sylvia samuelsson

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.