Etikett: #blogg100

Under tiden som sjukdomsbilden söks så tickar klockan

Av , , Bli först att kommentera 0
rehabilitering, onlinekurs, hälsozam, faktorer

Vi vet att under tiden som sjukdomsbilden söks så tickar klockan och företagen förlorar pengar på all väntan, alla papper, alla myndigheter som rehabiliteringens alla stadium betyder. Den sjukskrivne kommer längre och längre ifrån arbetet och försvårar återgången. Så fort det akuta tillståndet är över, borde därför utredning och planering ske.

Det är många gånger inte realistiskt, eller ens önskvärt, att vänta tills behandlingarna är slutförda, innan man börjar planera för en yrkesinriktad rehabilitering. Behandlingar kan oftast ske parallellt med diskussioner om lämpliga arbetsuppgifter i framtiden.

 

Sex faktorer som framför andra visar sig vara uttalade stressorer:
1 För stor arbetsmängd

2 Brist på kontroll

3 Gemenskapens sammanbrott

4 Avsaknad av rättvisa

5 Motstridiga värderingar

6 Otillräcklig erkänsla och ersättning

Lisbet Olofsson, hälsozam, onlinekurs

Ni hittar mig numera även på HälsoZam och bloggen där.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Rosor

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Lisbet Olofsson, hälsozam, onlinekurs

 

Ni hittar mig numera även på HälsoZam och bloggen där.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Aldrig mera arbeta

Av , , 1 kommentar 2

Om du kan svara på den här viktiga frågan så behöver du aldrig mer arbeta

Vad skulle du vilja göra om pengar inte var något hinder?

Vi lever i en värld som kretsar kring pengar, och i jakten på pengar är det lätt att man glömmer bort att fråga sig själv de viktiga frågorna.

Den här videon är en tankeställare:

”Välj ett jobb du älskar och du behöver aldrig mer arbeta i ditt liv”, sa Konfucius. Har han rätt?

Lisbet Olofsson, hälsozam, onlinekurs

Ni hittar mig numera även på HälsoZam och bloggen där.

 

1 kommentar
Etiketter:

Kost för Ovana

Av , , Bli först att kommentera 1

Har du tröttnat och slagit dövörat till information om alla dessa dieter, löpsedlar, proffstyckare, frälsta utövare, forskare och vetenskap om KOST! Jag tycker att man ska kunna äta allting men inte alltid, vill inte att du ska skämmas över att njuta av en bakelse eller god mat.

Kost för ovana
Kursen övergripande rubriker är:

Modul 1 – Din mattallrik
Modul2 – Snabbanta
Modul 3 – Viktigt med vatten
Modul 4 – Kost, Kropp och näring
Modul 5 – Övervikt kan sitta i generna
Modul 6 – Basala energibehovet
Modul 7 – Enkel lära om hormoner
Modul 8 – Kolhydrat som bränsle
Modul 9 – Vad är fett
Modul 10 – Cellens funktioner

Lisbet Olofsson, hälsozam, onlinekurs

 

Ni hittar mig numera även på HälsoZam och bloggen där.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Olika kända friskvårdstester

Av , , Bli först att kommentera 1

De verktyg som man kan använda är de välkända och vetenskapligt erkända metoderna, HPB, Hälsonyckeln, eller Friskprofilen.

VO2Max = maximal syreupptagningsförmåga vilken uppnås när man inte längre kan öka syreupptaget trots att arbetsbelastningen ökar. Detta är ett bra mått på konditionsnivån. För att kunna jämföra och testa personer men olika vikt använder man normalt ett så kallat testvärde som är lika med milliliter syre per kilo kroppsvikt och minut (O2/kg*min). Ingen medarbetare bör anstränga sig mer än 45-50 % av sin VO2max för att inte skada sig i onödan ( källa : I Åstrand 1990)

Testerna, som ska utföras enligt en viss mall gör det möjligt att jämföra resultaten från uppdragsgivarens företag eller organisation med resultaten från många andra.

Ingen medarbetare bör ligga under testvärdet 35 O2/kg*min (källa : A Forsberg 2002). Detta beror på att livet självt ställer visa krav på fysiskt arbetsförmåga även om inte kontorsarbete i sig kräver 36. Dessutom visar omfattande befolkningsstudier att 35 är ett tröskelvärde för ökad risk till ohälsa.

Testvärdet kan mätas på olika sätt:

 • Coopertest (löpning),
 • Åstrands submaximal Ergometercykeltest
 • Stepptest
 • Pulstest
 • Maxtest.

Man trycker hårt på några punkter:

 • Att röra sig själva arbetet är positivt men det räcker inte. Man måste få en ordentlig pulsökning (70% av maxpuls) minst 25 min, gärna två-tre ggr/vecka för att träningseffekt skall uppstå!
 • Arbetstid måste (tyvärr) till, ju skarpare gräns mellan arbete och fritid, desto mer måste ske på arbetstid – för städare måste allt ske på arbetstid, för tjänstemän blir ofta 50/50 bättre!
 • Lönsamheten är störst för underpriviligerade grupper (typ städ), där ger projekten ofta kring 5 ggr pengarna. Högre tjänstemän ger ca 2-3 ggr pengarna pga ett bättre utgångsläge.
 • Att vara en fet, rökande motionär är betydligt hälsosammare än att vara en icke rökande, normalviktig soffpotatis. Det värsta ur hälsosynpunkt är förstås en fet, rökande soffpotatis!
 • Målet för all friskvård är att den skall utföras helt på fritiden och betalas med den anställdes egna skattade pengar. Vägen dit består dock av 2-3 åriga stora övergripande friskvårdsprojekt på betald arbetstid. I praktiken kan det också finnas goodwill skäl att fortsätta med friskvården på arbetet.
 • Massage, qi gong, tarmsköljning, aurahealing, yoga kan också vara lönsamt under vissa omständigheter. Men all forskning visar att MOTIONSAKTIVITETER är de lönsammaste. *dvs de ger störst hälsopåverkan för minst pengar. En förbättring av kosten samband med motionsaktiviteter är också mycket viktig. På andra plats i lönsamhetsligan kommer att minska rökning, därefter andra livsstilspåverkande åtgärder.

Konditionstester
friskvård - företag, onlinkurs, hälsozam
Testvärdet kan mätas på olika sätt Coopertest (löpning) och andra maxtest, submaximalt ergometercykeltest (CET), Stepptest, eller Pulstest. De flesta friskvårdare föredrar att arbeta med konditionstal när de sedan meddelar
individen dennes kondition. Konditionstalet är ett ²testvärde² som är ålder och kön värderat. Ur individ påverkansynpunkt kan det också vara lämpligt att göra så, men ur beslutssynpunkt för företaget är ett gruppvis testvärde att föredra.

Submaximala testvärdes mätningar och nivåkrav enligt ovan innehåller många felkällor, varav de flesta är normalfördelade när det gäller att mäta en grupp och gruppens förbättringar. Felkällor är vilja/motivation, miljö,
arbetsekonomi och teknik. Första gången uppstår dock en testeffekt (tex CET) som gör den allra första mätningen mindre pålitlig än kommande mätningar. Den som har en stor kroppshydda får också ett oförtjänt lågt testvärde i
förhållande till hälsorisk och kapacitet och vice versa för den med en liten kroppshydda.

Coopertest har bra korrelation (r=0,89) med verklig kapacitet men kräver flack bana, uppvärmd testperson och en testperson som normalt är något fysiskt aktiv och kan springa med jämn fart. De som normalt inte är fysiskt
aktiva bör istället använda tex cykelergometertest (trots r=0,73).

Löptest för testvärde 35. Källa: Coopertest, Joggingtest.
Banlängd 2400m – Max tid 14 min 15 sek
Banlängd 3000m – Max tid 18 min

Förenklat promenadtest för testvärde 35. Källa: A.Forsberg bearbetat av S. Lundström
Rask promenad 10 km – Maxtid 100 min (6km/h) och testpersonen ska vid framkomsten inte vara särskilt påverkad, dvs genomsvettig eller slutkörd. Motsvarar en syreförbrukning på ca 1,1 liter O2/min för en genomsnittlig 70
kg individ. För att promenaden skall upplevas behaglig och utan större ansträngningssymptom (vid en utetemperatur på ca 6-14 grader) för individen kommer belastningen troligen inte att ligga över 45% av max. Formel: ((1,1/70*1000)/0,45)=35

Löptest för testvärde 45. Källa:Coopertest. Joggingtest.
Banlängd 2400m – Max tid 11 min 30 sek

Banlängd 3000m – Max tid 14 min 30 sek

 

Lär dig mer, gå min kostnadsfria kurs: Friskvård-Företag

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Gränsupplösning och gränsförskjutning – sluta stressa

Av , , Bli först att kommentera 1

Arbetslivet har förändrats snabbt. Människan drabbas av stress och utbrändhet i stor omfattning. Många arbeten idag är projektjobb som har lösa kanter.På arbetsmarknaden försvinner yrken och nya uppstår. Idag växer de yrken som inte håller sig inom de traditionella 8-5 arbetstiderna eller fast anställning med strikta regler. De nya yrkena är engagerande och aktiva men har moment som kan vara svåra att frigöra sig från efter arbetet t ex olösta problem, tankar och förberedelser inför kommande arbetsuppgifter.

Gränsupplösning och gränsförskjutning dags att sluta stressa

 

Klara tidsgränsen när en arbetsuppgift kan betraktas som klar eller färdigplanerad existerar inte. Gränser suddas ut och man blandar ihop begrepp som bedömning av kvalitén av jobbet och bedömning av den som utför jobbet. Det är viktigt att man känner samhörighet med uppgiften för att motivera sig att utföra den på bästa sätt. Denna samhörighet påverkar personens yrkesidentitiet och kompetens men påverkar också hans utsatthet vid misslyckande. Visst är det roligt och stimulerande då man lyckats ro i land projektet. Men om det inte lyckades är det då mig det är fel på? Om jag hade varit lite duktigare , lite mer förutseende … Sådana gånger risker självkänslan  att få sig en törn.

Arbetsuppgifterna präglas av att de kan utföras bättre än bra.  Allt oftare sprängs arbetsuppgifternas tidsmässiga ramar. Arbetsuppgifterna saknar en tydlig arbetscykel som kan koordineras med 8 – 5 schema och 40 timmars vecka. Gamla fysiska och mentala gränser mellan arbete och fritid försvinner och allt går ihop.

På så sätt påverkar arbetslivets organisation det liv vi lever till vardags.

Det är ett slitsamt tillstånd för organen som ständigt får order om att livsfara hotar. Kroppen sär ständigt förberedd för kampa/flykt  med hög hormonutsöndring som inte ger någon chans till återhämtning – sammanbitna käkar, uppdragna axlar och spända muskler även vid sömn. Hormonhalten sjunker en aning på tidiga morgonsidan. På morgon inser man att man varit mycket mer trött en man förstått för de uppgifter man löst verkar vara lite väl orealistiska.

Att tänka logiskt är en funktion som sätts ur spel vid stress. Man behöver vara helskärpt i många situationer på en dag. Och när man känner att man inte fungerar normalt ökar stressen. Man är inne i en ond cirkel.

 

Lär dig mer: Friskvård – Företag; En gratis onlinekurs, e-kurs.

 

 

 

Ni hittar mig numera även på HälsoZam och bloggen där.

Lisbet Olofsson, hälsozam, onlinekurs

Bli först att kommentera
Etiketter:

Förberedelser inför möten.

Av , , 1 kommentar 2

Förberedelser inför möten.

När man är sjukskriven så förväntas det att man är tillgänglig jämt eftersom man ”bara” är hemma. Det är få som förstår vilken procedur det är för en person med t ex whiplash att infinna sig till ett möte. Så här kan en dag se ut.

 • Extra vila dagen före. Man ser till att man inte läst något eftersom det försämrar inte bara värken utan även koncentrationsförmågan. Man avstår t ex att läsa läxorna med barnen.
 • rehabilitering, onlinekurs, hälsozam, mötenMan försöker lägga sig i tid för att få en bra och djup sömn som ger vila.
 • Man försöker lägga sig i tid för att få en bra och djup sömn som ger vila.
 • Man stiger upp tidigt för att hinna göra sig klar. Man försöker duscha långsamt för att undvika att överbelasta sig. Man väljer kläder med omsorg, sminkar sig, fönar håret för att se så fin ut som möjligt.
 • Man tar värktabletter för smärtan.
 • Kan jag inte köra själv måste jag be någon skjutsa mig. Viktigt för mig är att bile
  n har en stol som inte tar upp stötar. Vissa bilar/stolar ger mer värk på grund av väglag etc. Varje skarv på vägen eller grop känns rejält i nacken.
 • Vid angivet klockslag finns jag på plats.

 

Ni hittar mig numera även på HälsoZam och bloggen där.

Lisbet Olofsson, hälsozam, onlinekurs

 

1 kommentar
Etiketter: