Etikett: Friskare arbetsplatser

Friskare arbetsplatser

Av , , Bli först att kommentera 1

 Ibland funderar jag på hur arbetsgivare tänker. Många har personal som har ork att vara effektiv 4 timmar per dag men är anställd 8.
Vad gör de resterande 4 timmarna?

Tänker mest ekonomiskt på frågan. Att satsa på passiva åtgärder där jag inte arbetar själv för att förbättra hälsan är också ekonomiskt dumt. 

Men så finns det företag och organisationer som har mycket pengar och kan betala ut lön utan att få något för det.

Friskare arbetsplatser

Av , , Bli först att kommentera 1

Friskvården på arbetet kan chef och medarbetare påverka tillsammans. Det individuella är individens ansvar och arbetsgivaren kan ge stöd som underlättar för individen men inte agera på individens egen privata spelplan. Metoder skapas som arbetar för att minska arbetsrelaterad stress samtidigt som det ökar företagets effektivitet. Man bör givetvis betrakta dessa båda områden i ett sammanhang med helhetsperspektiv där områdena samverkar. De kan både förstärka och försvaga varandra. Minskar stressen och konditionen stärks så får både företaget och individen kraft över att orka och bli mer effektiv. Det blir en positiv utvecklingsspiral. 

 

 

Ledningssystem för friskvård

 

Friskare arbetsplatser

Av , , Bli först att kommentera 1

Arbetsmiljöns mål ska ha ett direkt samband med organisationens mål och med medarbetarnas utveckling. Det innebär att ledningen aktivt ska stötta projektet på alla nivåer. Utan stark förankring är det ofta meningslöst, och ibland negativt, att starta processen.

 Förankringen är givetvis extra viktig i de övriga delarna av företaget som processen behöver stöd från. 

 

Ledningssystem för friskvård

 

 

Friskare arbetsplatser

Av , , 4 kommentarer 1

Under lång tid har t ex arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser ökat framförallt i Sverige men även i västvärlden i övrigt. Det påverkar företagen, organisationer, chefer och medarbetare både ekonomiskt och hälsomässigt. Samhälle, organisationer och individer behöver vidta åtgärder för att påverka sjukskrivningarna både i antal och hur länge de pågår. Det är ett gemensamt ansvar. Följaktligen behöver vi bygga bryggor i organisationen mellan ledningsgruppen, personalavdelningen, ansvariga för arbetsmiljön, företagshälsovården och friskvården.

 

Ledningssystem för friskvård