Etikett: #lff

Starkare av en misslyckad affär

Av , , Bli först att kommentera 1

Som entreprenör måste man vara beredd att ta risker och ibland misslyckas. Här är några värdefulla råd som ger dig inspiration när en affär inte avslutats som du hoppats. 

1. Ta ansvar och skyll i första hand inte på misslyckandet på investerare, kunder, partners eller det ekonomiska läget i världen. Att sprida skulden gör att du inte lär dig utav dina misstag och tar lärdom av det i nästa affär. Kom ihåg att du frivilligt började som entreprenör, ingen tvingade dig att starta eget.

2. Ta ut de goda delarna av affären, istället för att fokusera på de som gick åt skogen. Väldigt ofta finns det kunder och investerare som trots ditt misslyckande har sett din talang för det entreprenöriella. Vårda dessa relationer direkt och se till att de nappar på ditt nästa projekt.

3. Utvärdera vad som gick fel. Sätt dig ner i lugn och ro, där du verkligen tittar på vad som orsakade att affären gick i stöpet. Det är bara på detta sätt du kan lära dig av dina misstag och utvecklas till en framgångsrik entreprenör.

4. Våga misslyckas! Ett klassiskt råd som dock fortfarande är sjukt aktuellt. Alla entreprenörer, från Ingvar Kamprad till Richard Branson och Mark Zuckerberg, har misslyckats med otaliga projekt. Kör du rakt in i väggen, res dig upp och fortsätt framåt!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Känna igen en talang – arbetsliv

Av , , Bli först att kommentera 2

Efter att Towers Watson (HR guru)  talat med 12 000 topptalanger fann de en återkommande attityd som förbryllade dem.

Den första insikten var att talanger generellt har en betydligt positivare bild av sin roll och sin arbetsgivare än andra på företaget

Den andra;
attityden de fann hos talanger är kanske intressantare.

Börja med att fundera på detta:
Är du den där personen som kokar av ilska när entrén till kontoret för tusende gången är belamrad med omslagspapper som blåst dit från Subway på hörnan? Är du beredd att ta till handgemäng när din vd skaffar en Porsche som tjänstebil trots att han nyligen gått ut med varsel om uppsägningar

Sådana personer blir lätt stämplade som bråkstakar och rebeller. Ibland beskylls de för att ha en demoraliserande effekt på sin omgivning.

Märkligt nog är detta det andra drag som Towers Watson fann hos talanger. Talanger är nämligen både de mest positiva och de mest kritiska till sin arbetsgivare. Förklaringen till denna ilska är att de är engagerade.

Den värsta medarbetaren är inte den arga. Den värsta person du kan ha anställd är den apatiska. Det är han som sällan ger mer än det rollbeskrivning kräver. Han sitter inte uppe halva natten för att skriva förbättringsförslag som kom till honom precis innan han höll på att somna in. Apatiska personer fyller en stol och byter tid mot pengar.

Så hur du som arbetsgivare får engagerade och brinnande medarbetare är a och o för hur ditt företag lyckas.

Ledningssystem för friskvård

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Friskare arbetsplatser

Av , , Bli först att kommentera 1

Friskvården på arbetet kan chef och medarbetare påverka tillsammans. Det individuella är individens ansvar och arbetsgivaren kan ge stöd som underlättar för individen men inte agera på individens egen privata spelplan. Metoder skapas som arbetar för att minska arbetsrelaterad stress samtidigt som det ökar företagets effektivitet. Man bör givetvis betrakta dessa båda områden i ett sammanhang med helhetsperspektiv där områdena samverkar. De kan både förstärka och försvaga varandra. Minskar stressen och konditionen stärks så får både företaget och individen kraft över att orka och bli mer effektiv. Det blir en positiv utvecklingsspiral. 

 

 

Ledningssystem för friskvård

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Friskare arbetsplatser

Av , , Bli först att kommentera 1

Arbetsmiljöns mål ska ha ett direkt samband med organisationens mål och med medarbetarnas utveckling. Det innebär att ledningen aktivt ska stötta projektet på alla nivåer. Utan stark förankring är det ofta meningslöst, och ibland negativt, att starta processen.

 Förankringen är givetvis extra viktig i de övriga delarna av företaget som processen behöver stöd från. 

 

Ledningssystem för friskvård

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

JIT Mech – Sommarkrönika

Av , , 4 kommentarer 1

svenskt Näringsliv har Per Lindqvist på JIT Mech pekat på något som jag även pratat om på olika arenor. I samband med Näringspolitiska rådet för någon månad sedan lyftes frågan ännu högre. Rubriken på sommarkrönikan lyder;
Inte bara akademiker – stolta svetsare behövs också.

Per skriver att;
"Ungdomsarbetslösheten är till stora delar en chimär. Det stora problemet är inte arbetslösheten och heller inte efterfrågan på ung arbetskraft. Det stora problemet är att våra ungdomar till stor del är felutbildade."

Något som även Yrkeshögskalan i Norrland påpekade. Även att Arbetsförmedlingens prognoser på framtidsyrken inte stämmer med verkligheten. Stort problem är att  yrkesvägledarna i landets grundskolor lyssnat på AF och det utbildas människor i yrken som behöver fler.

Yrkeshögskolan anordnar utbildningar efter företags behov men det kommer inga elever till utbildningarna. Om yrkesvägledare mer börjar lyssna på yrkeshögskolan än AF kan rätt komepetens utbildas.

På det Näringspolitiska rådets sammakomst berättade flertalet stora företagare i Skellefteåområdet att det finns kompetens att hämta på annat håll i Sverige men att många vill hellre bli chefer än att utföra arbetet. Vilket även det är ett problem eftersom gapet blir rätt stort från erfarenhet och utbildning.

LÄS HÄR

 

4 kommentarer
Etiketter: ,

Friskare arbetsplatser

Av , , 4 kommentarer 1

Under lång tid har t ex arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser ökat framförallt i Sverige men även i västvärlden i övrigt. Det påverkar företagen, organisationer, chefer och medarbetare både ekonomiskt och hälsomässigt. Samhälle, organisationer och individer behöver vidta åtgärder för att påverka sjukskrivningarna både i antal och hur länge de pågår. Det är ett gemensamt ansvar. Följaktligen behöver vi bygga bryggor i organisationen mellan ledningsgruppen, personalavdelningen, ansvariga för arbetsmiljön, företagshälsovården och friskvården.

 

Ledningssystem för friskvård

4 kommentarer
Etiketter: ,

Friskare arbetsplatser

Av , , Bli först att kommentera 1

 Det finns ingen studie på om vältränade människor presterar bättre än otränade i arbetslivet eftersom det beror på vilket arbete som ska utföras och hur motiverad man är för uppgiften. Men det är inte svårt att själv räkna ut att så är fallet.

 Så här säger R C Serfass , Prev Med 1984; 13:79-99
”En otränad person som har en maximal syreupptagningsförmåga på under 2 liter/minut kan använda endast 20 – 25 % av sin kapacitet över en 8-timmars arbetsdag. Även för stillasittande kontorsarbete är den kapaciteten en klart begränsande faktor vad gäller arbetseffektiviteten. Från denna grupp kommer också majoriteten av landets sjukpensionärer. Med regelbunden motion kan de flesta förbättra sin kondition med 50 % (1.5 ggr). Men viktigare är att en tränad person kan utnyttja 40 – 50 % av sin kapacitet över en 8-timmars arbetsdag. Det innebär att om en otränad person börjar motionera kan arbetskapaciteten öka med 300 % (dvs. 1.5 X 2 ggr = 3 ggr)!”
 
På frågan om ett företag ska satsa på friskvård blir svaret väldigt enkelt – har man råd att inte göra det? Det är lönsamt att erbjuda träningsmöjligheter.
 
Bli först att kommentera
Etiketter: