Etikett: möten

Mötesdiciplin

Av , , 1 kommentar 4
Mötesdeltagare som inte fattar hur man beter sig är pest.
 
·         Mötesdiciplin 1 :
Varje deltagare bör be om ordet hos någon som håller rätt på i vilken ordning man ska framföra sin åsikt. Låt alla tala till punkt och avbryt ingen
 
Du som håller i mötet bör ha en dagordning som du delar ut till alla, mötet bör vara väldiciplinerat och du ska kunna stoppa allt prat som inte hör till ämnet. Börjar någon sväva ut och prata om något oviktigt -markera och avbryt genast.
 
Kommer man in på ett annan intressant följdämne :
Gör en notering och kalla till ett nytt möte senare om detta ämne och fortsätt mötet eller ta det på punkten – övriga frågor
 
Glöm inte att avsluta varje punkt med att repetera vad man kommit överens om, så det verkligen tas ett beslut.
Viktigt – kom till mötet väl förberedd
 
·         Mötesdiciplin 2 :
Du som deltar – kom i tid
 
Visa ditt intresse och stäng av din sökare, mobile etc
 
Ring ned till växeln och tala om när mötet börjar och beräknas sluta. Be växelpersonal att ta meddelanden från de som förhoppningsvis ringer. Du är väl medveten om att det " hörs " mycket bättre ut, om de kan meddela vart du är och beräknas kunna svara igen. Istället för att hon skickar in samtal till en obemannad telefon. Du har väl själv försökt nå någon som inte svarar på en hel dag. (Detta är växelns stressmoment -folk som gång på gång söker folk som inte svarar) Kan du själv programmera din telefon – glöm inte att göra det.
 
Respektera möteshållaren och spring inte in och ut på mötet och förstör för dem som verkligen är intresserade.
1 kommentar
Etiketter: ,

Möten hit och dit

Av , , 4 kommentarer 1

Innan man ska ha ett möte bör man veta VARFÖR och i vilket syfte. Det är oerhört viktigt att de som blir inbjudna till mötet vet VARFÖR de ska vara med och vilken information som man förväntar att de ska bidra med.

Det finns fem orsaker till att ha ett möte:

1.       Ge information
Hej allihopa. Jag har samlat ihop er idag för att förklara varför vi byter namn på vårt nya bolag. När ni går härifrån idag vill jag att ni ska veta varför vi bytt namn och vad som är på gång just. Det kan ni sedan informera de kunder som ringer och funderar om vi är samma företag som förut.
 
2.       Få information
Tack för att ni kommit. Vi har bjudit in er för att få veta hur det går med de nya produkterna. Vi har representanter från alla avdelningar; från de som handhar råmaterial till tillverkningen och slutprodukt.
 
3.       Utveckling förslag/möjligheter
Vi vill använda den här eftermiddagen till att utveckla och formulera de möjliga alternativ till lösningar när det nya systemet ska startas upp. Vi vill se till att allas alternativa lösningar utvärderas."
 
4.       Fatta beslut
Vi har samlats denna förmiddag för att presentera det tre föreslagna alternativ till lanseringen till den nya produkten och enas om den ena. "
 
5.       Mänsklig kontakt
De är tre punkter på agenda som vi ska gå igenom idag. Detta skulle kunna göra via mail men vi ville ta tillfället i akt att sammanstråla och lära känna varandra !
 
Respektera mötestiden – kom i tid
Folk som skyller på att de var upptagna av besök, telefon osv har klena argument.
ANDRAS TID ÄR LIKA DYRBAR SOM DIN – RESPEKTERA DET
 
 
4 kommentarer
Etiketter: ,