Gravida i Västerbottens hjärtland..

Gravida i Västerbottens hjärtland förtjänar bättre!

Bemanningen vid förlossningen i Lycksele har utvecklats till en kris som upprepar sig med några månaders mellanrum. Det kan inte vara så att gravida som bor i Västerbottens hjärtland ska tvingas känna denna oro och osäkerhet, där sträckan till närmsta BB riskerar bli ännu längre än den redan är idag, ifall personalbristen fortsätter.

Långt innan sommarens kris var ett faktum, la vi kristdemokrater att initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden att Region Västerbotten måste se över personalbehoven både på kort och lång sikt. Vi föreslog även personalfrämjande åtgärder, exempelvis en trohetsbonus åt de som tjänstgjort under många år. Men våra förslag röstades ner av det rödgröna styret. Socialdemokraterna och deras kumpaner ansåg att man gjort tillräckligt.

Till skillnad från dem, såg vi det komma. Bara månader efter att vi i vintras som ensamt parti agerade för att stärka bemanningen, tvingades de rödgröna till nödlösningar inte bara under sommaren – en period som kan vara svårlöst när många ska få sin välförtjänta ledighet – utan nu även under andra tider på året.  

Att stänga ner förlossningen i Lycksele under sommaren ledde till oro och stress, särskilt bland förstföderskor. Utifrån den problematik vi ser med den stora bristen på barnmorskor krävs krafttag för att vända utvecklingen. Både sett till patientsäkerhet och till personalens arbetsmiljö måste Region Västerbotten säkerställa att vi framöver har personal i rätt antal. Utbildningen till barnmorska tar 1,5 år så det är hög tid för de styrande att genomlysa vilka personalbehov som finns och utbilda därefter.

Vi kristdemokrater vill ge barnmorskor samma ekonomiska förutsättningar att utbilda sig med bibehållen lön, som läkare har under sin specialistutbildning, och satsar därför 5 miljoner kronor. Till detta krävs ett bättre mentorskap både för de som studerar till barnmorskor och de som just examinerats. De anställda slår larm om en ansträngd bemanningssituation sedan en längre tid. Stress, sömnlösa nätter, ”en klump i magen när man går till jobbet”. Och en känsla att man inte får betalt för sitt arbete värdigt de kompetenser man har.

Nu görs stora satsningar för tillbyggnader vid Lycksele lasarett. Inget parti gläds mer åt detta än Kristdemokraterna. Vi kämpar ständigt för att länet ska ha tre välfungerande sjukhus, för en god och nära vård i hela Västerbotten. Men vi ska inte bara ha lokaler, utan även fungerande verksamheter innanför de nybyggda väggarna. Och personal som trivs och ges möjligheter att utföra sitt viktiga arbete på bästa sätt.

Tillståndet är betydligt allvarligare än det verkar. Ifall bemanningsbristen fortsätter vid förlossningen i Lycksele riskerar det påverka möjligheten att behålla annan kompetens, såsom narkosläkare. Försvinner dessa, riskerar akutmottagningen och därmed även intensivvården att stå inför nedläggningshot i framtiden. Konsekvenserna för Lycksele och för hela inlandets vård kan bli ödesdigra. Men Kristdemokraterna kommer aldrig tillåta en sådan utveckling!

Många barnmorskor har slutat senaste året. Risken är att fler följer efter om man inte upplever en kommande ljusning. De rödgröna kallar sig gärna feminister men ignorerar förlossningsvården, år efter år. Personalkrisen på Lyckseles förlossningsmottagning kan inte få fortsätta – Gravida i Västerbottens hjärtland förtjänar bättre!

 

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare Region Västerbotten

Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Max Fredriksson (KD), ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.