Transporter är viktiga för Västerbotten.

Transportpolitiken ska utgå ifrån att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet. Ett väl utbyggt och effektivt transportsystem av vägar, järnvägar, flygförbindelser, sjöfart, väl fungerande postservice samt snabba tele- och datakommunikationer är en förutsättning för Sveriges utveckling. Det är avgörande för att företag ska kunna utveckla verksamhet även på mindre orter och samtidigt möjliggöra arbetspendling.
Tågtrafiken på Tvärbanan, Västerbotniabanan, fyller en viktig funktion med god marknadspotential. Trafiken den sista delen Hällnäs – Storuman via Lycksele sker dock på en ej elektrifierad sträcka vilket innebär att trafiken idag utförs med dieseltåg vilket är både kostsamt och belastar miljön. Om sträckan elektrifieras kan mycket positiva effekter uppnås såsom effektivare godstransporter och större möjligheter till arbetskraftspendling. Detta skulle starkt bidra till utvecklingen och tillväxten i vårt län.
Kristdemokraterna vill:
– Kommunerna ska ges möjligheten att, i samverkan med Trafikverket, införa avgifter som tas ut av trafikanterna för att finansiera enskilda trafikprojekt.
– Kollektivtrafikens bussar ska så långt som möjligt använda fossilfria drivmedel.
– Bättre trafikplanering mellan regionen och kommunerna avseende kollektivtrafik.
Den s.k Västerbottensmodellen när det gäller finansiering av kollektivtrafik behöver utvecklas.
– Elektrifiera tvärbanan mellan Hällnäs och Storuman.
– Upprusta inlandsbanan. Det finns en stor potential att öka godsflöden och resande om bara banan kan hållas i ett bra skick.
– Norrbotniabanan ska byggas ut hela vägen mellan Umeå och Luleå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.