Etikett: Akutsjukvården

KD räddar förlossningvården i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 6

I sitt sommartal presenterade Ebba Busch Kristdemokraternas lösning på förlossningsvården och Kvinnovården. KD vill se en nationell förlossningsplan. Sverige måste gå från 21 system till ett nationellt ansvar för sjukvården. Det gäller även förlossningsvården.

Det behövs en nationell förlossningsplan för att säkra en trygg och nära förlossningsvård med goda arbetsvillkor för personalen. Statliga medel om 1,7 miljarder avsätts specifikt till förlossningsvården för att förbättra kvalitén, arbetsmiljön och återöppning av förlossningsenheter i landsbygd och utanför storstäderna.

Återöppna eller öppna nya förlossningsenheter där avstånden för födande kvinnor är som längst. Av de statliga medlen öronmärks 155 miljoner för medfinansiering av dessa förlossningsenheter. Staten medfinansierar 75 % av kostnaden och medlen beräknas ge öppning av 7 enheter. För regioner som idag har mindre enheter som ska värnas kan ansökan om statlig medfinansiering ske för att säkra fortsatt drift.

  • Ett barnmorsketeam som följer den kvinnan under graviditet och förlossning
  • Förstärk de mindre förlossningsenheter som finns i Sverige
  • En mamma-rehab-check ska erbjudas till alla nyblivna mammor
  • Inrätta ett nationellt forskningsprogram på̊ kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar

De avsatta medlen föreslås vara strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen och återöppning av enheter. Medlen för delfinansiering ska erhållas långsiktigt men med krav på genomförande. Socialstyrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp måluppfyllelsen i den nationella förlossningsplanen.

Exempel på orter som med denna satsning skulle kunna återöppna eller förstärka existerande förlossningsenheter:

  • Karlskoga
  • Kiruna
  • Lycksele
  • Mora
  • Skellefteå
  • Sollefteå

Så nu är frågan upp till dig. Vill du förstärka förlossningsvården i Västerbotten ska du lägga din röst på kristdemokraterna den 11 september.  Kristdemokraterna lovar inte allt till alla men håller vad vi lovar.

Kömiljarden – räddar liv.

Av , , Bli först att kommentera 3

Kömiljarden till sjukvården har gett oss kortare köer. Den har lett till ett ökat engagemang i landstingen och ute i vården och en prioritering av tillgänglighetsfrågor på alla nivåer.

När kömiljarden lanserades i september 2008 hade nära 130 000 personer stått i vårdkö längre än de borde. Under tiden med kömiljarden har det skett kraftiga förbättringar. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist har minskat med 77 procent, och för väntetiderna till behandling/operation är minskningen hela 82 procent. Sammantaget betyder minskningen cirka 100 000 personer.

Socialdemokraterna har kritiserat kömiljarden och sagt att köerna inte blivit kortare än vad de var 2006. Ködata från 2006 håller inte alls samma kvalitet som den gör nu. I oktober 2006 var det till exempel bara cirka 80 procent av vårdgivarna som rapporterade in sina köer och vi vet ingenting om de 20 procent som inte gjorde det.Det finns misstankar om att rapporteringen inte gjorts på samma sätt i alla landsting och därför skapas nu ett nationellt förtydligat regelverk. Dessutom försvinner i år möjligheten att räkna bort gruppen "Patientvald väntan".

Ylva Johansson har 4 dagar innan valet vaknat och kräver nu fler vårdplaser. Vi skrev redan i vårt valmanifest "Antalet vårdplatser inom sjukvården måste öka för att svara mot det verkliga behovet."

På 10 år har antalet vårdplatser i Sverige minskat från 33 000 till 26 000. En viktig del av förklaringen är en fantastisk utveckling med nya läkemedel och behandlingar som gör att vårdplatserna kan minskas. Den som tidigare behövde stanna både en och två nätter på sjukhuset kanske numera kan åka hem efter bara någon timme efter en operation med titthålskirurgi. Men vi ser nu alltmer av överbeläggningar. Risken för spridningar av infektioner och multiresistenta bakterier och vårdskador ökar. Vår bedömning är att antalet vårdplatser måste öka. Att landstingen i ljuset av en åldrande befolkning måste planera för hur en utbyggnad ska ske.

4 timmar

Av , , Bli först att kommentera 4

För en tid sen såg vi vår Socialminister gå ut och tyckte att vi ska lagstadga om att man inte ska behöva sitta hur länge som helst på akuten.

Alla har vi nån gång suttit och väntat på akuten. Och varje timma man väntar känns oftast som flera veckor. Mest prekärt är det när man är där med barnen och fast de har prioritet så blir väntan flera timmar.
 
All respekt ska vårpersonalen ha. Och det finns ju faktiskt många orsaker till att man får vänta. Och även orsaker som är svåra att påverka. Läkarna kan vara på operation t.ex. eller upptagen med andra patienter som man inte kan avbryta just på stunden. Men det finns inte försvar till att man ska få vänta hela dagar.
 
Göran Hägglund föreslår att man inte ska behöva vänta mer än 4 timmar. Det är en logisk väntetid. Här har mottagningen möjlighet att göra det man ska och att ändå prioritera akutpatienterna.
 
Vi vet att kömiljarden har gett oerhörd effekt. Och ibland är morot bättre än piska. Men klart är att det behövs en bättre struktur inom sjukvården.