Etikett: äldre

Vad är mest mänskligt?

Av , , Bli först att kommentera 5

Våra äldre har lidit länge nog. Å ena sidan finns corona som ett hot, men å andra sidan finns hotet mot hälsan kopplat till social isolering. Fram till slutet av september fortsätter besöksförbudet, och hur det blir därefter vet ingen. Men vi måste bredda perspektivet kring vad som är mest medmänskligt.

Det handlar om människor som sedan i mars inte fått träffa sina familjemedlemmar, sin äkta maka eller nära bekanta. Detta innebär påtagliga risker för den psykiska hälsan såväl som den fysiska. Inte minst för den som redan lider av andra sjukdomar, blir betydelsen av besök av nära och kära än större. Den som lider av demens kanske inte ens förstår varför familjen numera inte längre kommer på besök. Depressioner och avtagande livslust riskerar att orsaka lika stor skada som corona.

Beslutet till besöksförbud var viktigt i ett kritiskt läge, men nu finns skyddsmaterial som tidigare saknades, rutiner kring hälsa och rengöring på helt andra nivåer än innan. Det bör gå att möjliggöra fler besök, om man samtidigt är redo att anpassa dessa utifrån hur sjukdomsspridningen utvecklas under hösten. Reglerna behöver inte vara nationella utan kan anpassas utifrån hur smittspridningen ser ut lokalt.

Livet handlar om mer än att överleva corona. Det handlar om att ha så många ljusglimtar som möjligt den tid du har kvar. Att fika kakor med barnbarnen, att ha ett samtal under en promenad med sin dotter eller son, krama om dem man älskar. Det är det mest mänskliga, och vi kan inte längre hålla det undan från våra äldre.

Kristdemokraternas svar på Välfärdssveket!

Av , , 4 kommentarer 13

Med Kristdemokraternas budget tar vi steg mot ett återupprättat välfärdslöfte. Idag växer vårdköerna, äldreboendeplatser saknas och polisen lider av ledningsproblem och bristande resurser. Välfärden sviker. I vårt budgetförslag höjs anslagen kraftigt till sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg. Och vi behöver stärka tryggheten med fler poliser ute i bostadsområdena.

Vi sätter stopp för regeringens skattehöjningar och sänker istället skatten på arbete och sparande. Vi sänker skatten extra för barnfamiljer och pensionärer, grupper som halkat efter ekonomiskt. Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att göra allt i vår makt för att infria vårt välfärdslöfte.

Vården

Vårdköerna växer. Antalet personer som får vänta mer än 90 dagar på första besöket för specialistbehandling i vården har ökat från 40 000 personer 2014 till över 70 000 personer 2017. I flera landsting har uppfyllelsen av vårdgarantin fallit dramatiskt.

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har centrala välfärdstjänster inom vård, omsorg och trygghet försämrats kraftigt – trots att regeringen lovat motsatsen. Vården sviker på många håll idag och regeringen står handfallen. Vi behöver vända  utvecklingen och genomföra reformer som inte bara tillför mer resurser till vården, skolan, äldreomsorgen och polisen, utan som också ser till att pengarna används bättre och till rätt saker. Bara så kan välfärden komma fler till del.

KD:s konkreta budgetförslag: Fler vårdplatser Stärkt primärvård Statligt ansvar för sjukvården Återinförd kömiljard

KD har närmare 8 miljarder kronor mer 2018 i riktade satsningar på vård och omsorg. Räknar man av regeringens generella kommunpengar (3 mdr kr) så har vi fortfarande närmare 5 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg för vi anser att ska vi klara välfärdslöftet så måste vi förstärka med mer medel.

Äldreomsorgen

Äldreboendeplatser saknas. Förra året fick mer än 5000 äldre vänta i mer än tre månader på att få en plats i särskilt boende efter att kommunen beslutat att den äldre hade rätt till särskilt boende. Samtidigt uppträder kommunerna mer njuggt mot äldre som önskar att bo i äldreboende. Med nuvarande utveckling kommer bristen på platser i äldreboende snarare öka än minska. Samtidigt vill regeringen genomdriva ett extremt lågt vinsttak som i realiteten skulle slå ut i stort sett alla privatägda äldreboenden.

I Kristdemokraternas budget finns: Fler äldreboendeplatser – en äldreboendemiljard, Äldreboendegaranti till 85+, Personalkontinuitet inom hemtjänsten

Polisen

Polisen lider av ledningsproblem och avhopp. Antalet bostadsområden som polisen betraktar som särskilt utsatta ökar. Därmed ökar otryggheten och tilliten avtar i hela samhället. Kristdemokraterna vill vända utvecklingen genom att fler poliser som även kommunerna kan anställa – ska finnas ute bland människor.

I KD:s budget vill vi ha: 10.000 fler poliser, högre polislöner, Lokal förankring, Fördubblad nationell insatsstyrka

Trygghet för våra äldre

Av , , Bli först att kommentera 9

Sociala frågor blir allt viktigare frågor i vårt samhället. Inte minst rörande vården om våra äldre. Idag är det socialnämnden i Vännäs som gäller.  Ett uppdrag som jag innehaft i ett antal mandatperioder. Ett viktigt sådant.

För mig som Kristdemokrat är vården av de äldre en brännande fråga. De äldre som arbetet hårt för det samhälle vi har idag. Dom har inte haft det lika förspänt som vår generation har det. Dom äldsta minns säkert när Per-Albin talade om det Svenska folkhemmet. Men blev det som man trodde och kämpade för, när man blev äldre?

Vi har i förra veckan sett i media att en äldre person tog sitt liv för han inte fick komma in på ett äldreboende. Vi hör på fler o fler håll att det blir allt tuffare få en plats på särskilt boende, kraven ställs högre o högre. Sen hör man folk som tycker att detta är helt fel. Ändå väljer man att fortsätta rösta på de politiker som just driver denna tuffa linje mot våra äldre.

Vi har en tuff situation för de äldre att få platser även i vår kommun. Därför är jag glad att vårt kämpande att få till fler boendeplatser gett verkan. Ett nytt äldreboende planeras för fullt. Framöver kan vi kanske också i Vännäs få ett Trygghetsboende för våra äldre. Majoriteten ställer sig helt plötsligt inte helt avog som man gjort i flera decennier.

För som ni vet är det för en Socialdemokrat viktigt med systemet, ja så viktigt att man hellre ser till systemet än till individen om individen inte passar i det så viktiga systemet.

Men jag är glad att droppen urholkar stenen till slut och vårt tjat om att även Vännäsborna borde ha rätt att när man blir äldre känna trygghet att veta att det finns ett trygghetsboende i kommunen när jag behöver det.

Men vi nöjer oss inte där. Vi Kristdemokrater vill gå ännu längre och utlovar en garanti att det ska finnas också ett särskilt boende (SÄBO) för äldre när män behöver det. Vilken trygghet för våra äldre. Det är dom värda!

Majoritetens nej till trygghet ekar fortfarande.

Av , , 1 kommentar 11

Dagens fullmäktige innehöll inte mindre än över 60 punkter på dagordningen. Några av dessa var valfrågor som passerade fullmäktige ganska snabbt eftersom vi haft valberedning där vi klargjort vilka som ska inneha posterna i styrelser och nämnder.

Så alla val togs faktiskt i enighet. Värre var det vid förra valfullmäktige men detta är nu historia. Men vi hade också ett antal frågor som vi debatterade och där vi var oeniga i församlingen. En av dessa var frågan om bostadsförsörjningsprogram som pockade på min uppmärksamhet lite extra.

Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden ett särskilt ansvar att vara med i samhälls- planeringen av bostäder. Då detta inte varit aktuellt så fick vi en minoritetsåterremiss för ett tag sen så vård o omsorgsnämnden fick möjlighet att inkomma med ett remissyttrande. I nämnden antog vi ett enigt remissyttrande som var väldigt bra skrivet.  Men av detta var inte mycket inarbetat i programmet.

Så vi ville ha in en skrivning om trygghetsboende för äldre i programmet i enlighet med det yttrande som vård o omsorgsnämnden inkommit med. Men där fick vi inse att nåt sånt ville majoriteten inte ha. Och det är inte första gången som majoritetens ovilja visar sig i just denna fråga.

Tydligen vill inte majoriteten (S, V o MP) att man som äldre ska känna trygghet i vår kommun. Så vi begärde votering och när den verkställdes så fick jag en klump i bröstet. Det kändes som en manifestation när varje röst från majoriteten ekade i fullmäktigesalen och en del höjde rösten lite extra när de utryckte sitt – NEJ.  Nej till trygghetsboende, – nej. Men det var en av majoritetsföreträdarna som trotsade partipiskan och la ner sin röst. Modigt av henne att inse att de äldre vill och behöver känna trygghet även i vår kommun. All heder till henne.

Övriga sa nej till att bygga trygghetsboende, nej till att ha ambitionen att de äldre ska få välja sitt trygga boende, nej till viljan att överhuvudtaget ha med ordet trygghetsboende i vårt bostadsförsörjningsprogram. Behöver jag säga att vi reserverade oss mot ett sånt beslut. (det gjorde alltså KD, FP, C o M)

Som kristdemokrat så kommer jag så länge jag är politiskt aktiv att i alla politiska församlingar hävda de äldres trygghet och vi SKA bygga ett äldreboende i vår kommun i likhet med många kommuner. Jag ger mig inte.

Men majoritetens budskap ekar fortfarande: -Nej, -Nej, – Nej, – Nej………. När får vi ett JA?

Valfläsket har inte härsknat!

Av , , Bli först att kommentera 10

Kalle anser fortfarande att alla vill bo på särskilt boende så fort man får möjlighet. Så han är rädd att om 85+ garanteras en plats så är alla platser upptagna av friska åldringar när sjuka 70 åringar behöver hjälp.

Behöver jag säga att han är på fel spår. Sen nämnder han fortfarande inte om vad alla underökningar visar att äldre vill ha. Man vill känna trygghet att om jag behöver ska plats finnas. Han verkar bortse helt från detta när han tar sin utgångspunkt i hur många helt friska som kommer bo i våra boenden.

Jag tror inte så kommer att bli fallet. Sen fladdrar han än hit och dit i sin retorik och menar att det ska vara valfläsk att låta äldre få ha sina sista dagar i livet på ett tryggt sätt. Ett mycket märkligt ställningstagande.

Det råkar visserligen vara valår nu men denna fråga har vi drivit under många år. Jag har också motionerat i saken lokalt, man naturligtvis fått nej av den socialdemokratiska majoriteten med stödröster från vänstern. Så jag vill göra dej besviken Kalle valfläsket har i så fall legat på bordet länge utan att härskna. För frågan är alltjämt aktuellt.

Kalle gör jämförelser med skolans område, men glömmer visst helt att det inte finns nåt område som det är gjort så mycket inom som just socialdepartementets. T o m så att tjänstemännen säger att så här mycket har det aldrig hänt inom en mandatperiod. Så staten har med råge tagit sitt ansvar härvidlag.

I ett påstående som Kalle skriver har han en poäng. Han skriver  – att var och ens kronologiska ålder aldrig kan vara avgörande. Helst vill man som kristdemokrat att alla ska få denna garanti men det blir lite knepigt. Därav en gräns på 85+. Men tydligen tycker han att det är bättre att ingen har garanti alls bara för att han inte kan sortera i begreppen.

Kalle låt nu frågan bli realitet och utredas ordentligt och inte minnst kopplingen till biståndsbedömning och socialtjänstlagen så får vi återkomma i debatten när vi har mer konkret på bordet. Då kommer du att se vilken trygghet de äldre kommer känna att samhället kan ta hand om en på ett bra sätt.

Trygghet för äldre!

Av , , 8 kommentarer 12

Kalle Sjöström har i några bloggar ondgjort sig över vårt annars lovordade förslag om att införa boendegaranti.

Han missunnar tydligen äldre att känna trygghet. Många undersökningar visar att det just är trygghet som man helst av allt önskar i den åldern. Trygghet är att man kan bo hemma så länge man vill men när behov uppkommer så ska det finnas en SÄBO-plats att tillgå.

I dagens tidning finns en mycket bra insändare som tydliggör problemet på att ypperligt sätt. Tror Kalle att den kvinna som nekats en SÄBO-plats känner sig trygg? I bloggen försöker sen Kalle nergöra problemet med att mena att ”syster Karin” inte har koll på begreppen. Närmast oförskämt tycker jag han är när han hänger upp sig på språket istället för att lyssna till problemet.

Syster Karins syster ska i min värld inte behöva gråta sig till sömns av otrygghet och ensamhet. I min värld som Kristdemokrat ska hon ha möjlighet att få en plats där hon kan få god och adekvat vård och framför allt få känna trygghet och inte behöva gå till sängs gråtande. Detta vill Kalle förmena henne med att säga att det förstör för andra om man inför en boendegaranti.

Kalle som är frisk och kry o ovanligt alert för sin ålder både mentalt och fysiskt har inte behov av någon boendegaranti. Och för honom som socialdemokrat är samhället viktigare än individen. Så jag är inte så förvånad över hans invändningar. För mig är det precis tvärt om.

Om en enda människa av våra äldre känner otrygghet vill jag fortsatt kämpa för att ge den personen tryggheten och det är också det vi gör med förslaget om en boendegaranti.

Så Kalle tänk om och unna Sveriges äldre att känna trygghet med att få bo hemma så länga man kan och vill men sedan ska man garanteras en plats att flytta till där man får god och säker vård.

Varför ska det vara så svårt att som socialdemokrat utfästa löften. Har nämligen gång på gång fått nej i fullmäktige när jag motionerar om garanti i någon form för medborgarna. Varför ska inte kommunen kunna ge garanti precis som många andra gör?

Äldres trygghet!

Av , , 6 kommentarer 7

Få har väl missat att karusellen i Almedalen är igång. Själv har jag valt att ta hand om arbetet på markplan här hemma istället för att åka detta år.

Så är då vårt förslag offentliggjort. En förändring i socialtjänstlagen som mer tvingar kommunerna att de som är 85 + ska ha rätt till annat boende än att bo hemma när man så behöver.

Socialminister Göran Hägglund presenterade detta idag på Almedalen. Detta är en fråga som berör och är en fråga som vi kommer tungt förhandla i det valmanifest som vi kommer ha tillsammans med Alliansen. Denna trygghetsreform för äldre är otroligt viktigt för oss som parti som värnar om vår allt åldrande befolkning.

Sverige har i undersökningar visat sig vara världens bästa land att åldras i. Men vi vet också av undersökningar att det de äldre ofta saknar är trygghet. Man är inte sällan orolig om det finns ett särkilt boende för mig när jag behöver det. Detta förslag ger våra äldre den trygghet de saknat. Sen ska man ha rätt att bo hemma så länge man kan.

Är glad att detta nu framöver kommer bli en konkret förändring i socialtjänstlagen. För detta kan väl ingen av de andra partierna sätta sig emot. Man kan säga nu blir det upp till bevis vem som värnar om de äldre som byggt upp vårt samhälle. Det krävs dock en ordentlig utredning för att stämma ihop med dagens biståndsbedömning.

Själv har jag motionerat om detta i Vännäs kommun och inte så helt förvånande slog Socialdemokraterna ner på detta och motionen avslogs med alla tokiga motargument. De som säger att Socialdemokraterna värnar om de äldre fullt ut bör nog ta reda på fakta.

Varför faller vi mer i Västerbotten?

Av , , 4 kommentarer 9

I dag hade vi AC-konsensus på förmiddan. Det är länets politiska samordningsorgan där vi sitter politiker från både kommun och landsting och namnet antyder att vi ska vara så överens som möjligt mellan våra huvudmän till förmån för de vi är till för: medborgarna.

Sen kommer vi förstås även i förhandlingssituationer och inte minst i frågan hemsjukvården där det fortfarande råder en hel del oklarheter. Vi fick föredragning av arbetsgruppen ”Bättre liv för sjuka äldre”. Här arbetar man med allt från förskrivningen av mediciner till att ordna till alla processer runt den äldre inom slutenvården, primärvården, hemsjukvården och all övrig omsorg.

Arbetsgruppen har fått 32,5 miljoner till förbättringsarbeten. Arbetet är verkligen inget ”quick fix” utan det gäller att hålla i alla processer och det är inte minst viktigt att vi håller i detta nu när detta projekt avslutas under 2014. Samarbetet måste fortsätta.

En intressant information som denna arbetsgrupp framkommit till är att vi i Västerbotten har störst antal av fallolyckor i hela Sverige. Det är betydligt vanligare och statistiskt större risk att man faller o dör hemma än att det sker olyckor i trafiken.

Men kan fundera varför man faller mer i Västerbotten än alla andra län. Man kan tolka det som att vi har vinter o snö. Men det har även våra tre andra länsgrannar och t ex Västernorrland har inte alls lika mycket fallolyckor som vi har i Västerbotten.

Arbetet i ”bättre liv för sjuka äldre” har framkommit till att vi i Västerbotten har förskrivning av 5 läkemedel i större utsträckning än andra län. Dessa 5 läkemedel är alla sådana som påverkar vår stabiliteten så möjligen är detta en av orsakerna varför vi har flest fallolyckor för äldre i Västerbotten i hela Sverige. Så nu tittar man på att försöka minska förskrivning av dessa läkemedel för att se om fallolyckorna minskar.

Social trygghet!

Av , , 2 kommentarer 10

I dagens fina väder sitter jag fortsatt inne och tittar ut genom fönstret på solen som med sina strålar gör vad den kan mot den snö som finns kvar.

Sitter på vård och omsorgsnämndens sammanträde. Vi har rätt många intressanta frågor på dagordningen. Det är viktigt med den sociala tryggheten i vårt samhälle.

Ett viktigt mått på ett fungerande samhälle är hur man tar hand om dem som behöver stöd och hjälp både i sin dagliga situation och en del med behov vid enstaka tillfällen. Mot bakgrund av detta är det en grannlaga uppgift att sitta i kommunernas socialnämnder som ytterst är ansvarig för verksamheten.

Det är en viktig uppgift eftersom vi är kommunmedborgarnas företrädare. Dels ska vi se till att budgeten hålls för en långsiktighet hållbar verksamhet. Men den viktigaste uppgiften som jag ser det är att bevaka verksamheten så att medborgarna får det man verkligen är berättigad till.

Vi har personal som gör ett mycket bra jobb och med stort engagemang. Något jag kan känna mig stolt och trygg över. Dock händer en del saker utanför vår kontroll som påverkar nämndens verksamhet i olika riktningar.

Geriatriken.

Av , , 10 kommentarer 14

För en tid sedan gjorde jag ett besök på geriatriken i Umeå. Ja inte för mitt eget vårdbehov ännu 🙂 Utan mer för kunskapsinhämtning.

Togs emot på ett bra sätt och tillsammans med ledningen för kliniken satt vi i fikarummet och fick en bra genomgång hur verksamheten fungerar idag och hur den kommer att se ut när de besparingar som är planerade träder i kraft.

Det var inte svårt att se ledningens frustration när man ska minska vårdplatserna när de vet vilket behov som finns. Oron finns också för verksamheten i framtiden.

Geriatriken är den avdelning som ser till hela människan. Andra avdelningar tar med sin kunskap hand om det de kan och individen får fara mellan avdelningar. Hos geriatriken får man vård för hela människan. Men allt färre utbildar sig till geriatriker. Det tar ca 12 år att utbilda en geriatriker. Fram till 2025 saknas det inte mindre än 700 geriatriker.

En intressant iakttagelse var det som de äldre mest frågar efter. Man frågar efter sällskap. Man känner sig ensam. Som ensam och otrygg är det inte roligt att åldras.