Etikett: Äldrefokus

Äldrefokus

Av , , 2 kommentarer 5

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har idag tillsammans tagit initiativ till ett antal förslag för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekar på, men också för att påbörja arbetet med att avhjälpa de strukturella bristerna som varit kända under längre tid. Det handlar om:

  • ökad medicinsk kompetens
  • färre timanställningar
  • ökad personalkontinuitet
  • ökade möjligheter till tryggt boende.

Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver nu liggande budget. Vi gör detta genom ett utskottsinitiativ till ändring i statens budget för 2021. Detinnebär mer än en fördubbling av Äldreomsorgssatsningen i budgetpropositionen för 2021. För 2022 och 2023 skulle våra förslag medföra ytterligare utgifter på 3,9 miljarder kronor årligen. Du kan läsa mer här.

Det kallar vi kristdemokrater äldrefokus.

2 kommentarer
Etiketter: ,