Etikett: Ambulansen

Ambulansen, Kirurgen, Ortopeden samt AnOpIva

Av , , Bli först att kommentera 2

I veckan var jag tillsammans med alliansen gruppledare åter på ett antal intressanta verksamhetsbesök. Vi började dagen på ambulansen där verksamhetschef Stian Kvalvik tog emot oss och på klingande Norska berättade om verksamhetens stora utmaningar och behov. Stian har ett positivt gäng runt sig och man har inte akuta svårigheter att hitta personal eftersom ambulansen är en populär arbetsplats. Men stora utmaningar finns att få ihop scheman och nu tar vi också över ambulansverksamheten i Sorsele, Dorotea, Tärnaby och Norsjö. Här försöker man samordna så man både arbetar på ambulansen men även på sjukstugorna. En intressant samordning för patienternas bästa.

Vi besökte också AnOpIva. En av de större verksamheterna på NUS där verksamhetschef Nicklas Larsson berättade om verksamheten och visade oss runt i lokalerna. På NUS har vi samlat resurserna både för anestesi, operation och intensivvården under AnOpIva. Både ortopeden och kirurgen önskar i vissa lägen att äga hela vårdkedjan men finns också fördelar med att samla verksamheten. IVA vården är krävande på många sätt både personellt med inte minst teknikmässigt så många rum får tas i anspråk för att förvara maskinerna. T ex har man en livsuppehållande cykel med hjärtstartare etc som man kan snabbt åka ut på NUS ifall något händer. När vi tittade på operationsplaneringen såg vi att just vid detta ögonblick opererades det för fullt i 19 salar på NUS. Alltifrån hjärta till alla andra operationer.

Vi fortsatte sedan till Kirurgen och mötte senioren Stig-Evert Thornberg som varit med länge både inom kirurgi och ortopedi. Kirurgen har utmaningar då vi saknar sköterskorna i operationsrummen vilket gör att operationer tvingas ställas på kö. Utomlänsvården har fördubblats på 3 år. För att underlätta har man anställt vårdnära personal som servicebiträden för att underlätta för sjuksköterskorna. Sköterskorna ska ha mer tid med patienterna. Det är inte minst viktigt med cancerpatienter. Förra måndagen hade kirurgen 20 sattelitpatienter, då är det tur att vi har bra samarbeten på NUS mellan klinikerna. Allt för patientens bästa.

Nästa besök blev på Ortopeden som är rätt spridda över ”Dallashuset”. Mottagningen har ca 150 besök och man får bra hjälp. Tidigare låg man på sjukhus ca 3 veckor för en knäprotes vilket man nu gör för dagen och skickar hem patienten på kvällen. I dag har man 18 platser på vårdavdelningen men skulle behöva ca 40 platser. Mycket av den elektiva vården sker i Lycksele. Vi mötte också avdelningschef Viktoria Popovac Lindström (som för övrigt fick VK:s tårta häromdagen) som på ett positivt sätt beskriver hur man arbetar för att få en positiv arbetsmiljö på kliniken, allt för att det ska vara lättare att rekrytera personal.

Åter en mycket intressant dag i verksamheterna.

Diskrimineringen måste upphöra

Av , , Bli först att kommentera 3

Under två dagar av regionfullmäktige har vi kristdemokrater lyft ett antal viktiga frågor. Bland annat:

Är situationen vid Skellefteå lasarett, med den stora bristen på vårdplatser, verkligen försvarbar ur ett patientsäkerhetsperspektiv?

Läget är akut men de rödgröna slår ifrån sig. Personal larmar om att man riskerar tvingas ställa in operationer. Särskilt allvarlig är situationen på kvinnokliniken och förlossningen. KD arbetar för mer medel till både kvinnovård och BB.

Vad gäller BB, och stängningen i Lycksele har vi återigen lyft våra förslag, som vi var ensamma om förra vintern. Bland annat trohetsbonus till anställda som arbetat länge som en uppmuntran för sina insatser. Även mer rotation, särskilt för nyexaminerade barnmorskor som vittnar om att man tvingas ta ett allt för stort ansvar när man är ny på arbetsplatsen.

Det kan inte vara så att gravida som bor i Västerbottens hjärtland ska tvingas känna oro och osäkerhet, där sträckan till närmsta BB riskerar bli ännu längre än den redan är idag.

Vår interpellation om ambulanssituationen i Storuman, Vilhelmina och Vindeln, som skrevs för flera månader sedan, togs upp idag. Sedan de rödgrönas beslut att Region Västerbotten ska ta över inlandets ambulansstationer, från de privata aktörer som föredömligt skött detta, har många anställda valt att lämna sina tjänster.

Återigen, visar det rödgröna styret att de inte vill stärka Region Västerbotten som arbetsgivare, när man ignorerat vårdpersonalens synpunkter under processen.

Idag togs även vår motion upp om att regionen bör överlåta sina folkhögskolor till de rörelsedrivna aktörerna. Samtidigt bör ersättningen till dessa höjas, då Region Västerbotten idag betalar betydligt mer till skolor utanför länet, där länsbor väljer att studera. Denna diskriminering måste upphöra.

Regionens egna skolor får sex gånger högre ersättning av regionen. Helt klart är de rörelsedrivna mer kostnadseffektiva vilket skulle kunna frigöra mer pengar till regionens kärnuppdrag – vården. KD är en stark anhängare av folkbildningen. Men vi att det är kvaliteten som ska vara viktig, vem som utför utbildningarna är sekundärt. Tyvärr avslogs frågan av de rödgröna.

Även vår motion om en civilsamhällesstrateg togs upp, men fick inte bifall.

Men vårt enträgna arbete fortsätter – Västerbotten förtjänar bättre!

En ambulans att lita på

Av , , Bli först att kommentera 9

Antalet avvikelser inom ambulanssjukvården har ökat kraftigt under året och många patienter har tvingats ta sig till sjukhus på egen hand. Under dagens hälso- och sjukvårdsnämnd lyfte vi kristdemokrater därför – återigen – kritik och menade att de rödgröna prioriterar besparingar över patientsäkerhet.

Vi kristdemokrater är bedrövade över att det kunnat bli så illa med ambulansverksamheten i länet. Som det är nu har det blivit ett lotteri ifall ambulansen ens dyker upp, när de rödgröna satt patientsäkerheten helt ur spel. Vi måste som medborgare få känna den trygghet vi förtjänar och lita på att ambulansen dyker upp när det akuta slår till.

Regionen måste värdesätta våra hjältar inom ambulanssjukvården och stärka deras villkor. De sliter ju som hundar. Två omtyckta chefer och flera ambulanssköterskor har sagt upp sig så det är väldigt turbulent just nu. Här måste det till en förändring, vi kan inte ha så här patientosäker vård.

Därför la vi följande initiativärende under dagens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN):

– Ambulansverksamheten behöver omvärderas och utvärderas för att återställa den patientsäkra ambulansverksamhet Västerbottningarna är värda.

– Utvärderingen ska också göras utifrån personalens arbetssituation inklusive en analys av varför personal slutat och hur man kan förbättra arbetssituationen.

– Medarbetares förslag till en mer effektiv arbetsplanering och besparing måste tas tillvara.

– Utredningen ska återredovisas HSN för politiska beslut senast under våren 2021.

I dag rapporterade även Folkladet om vårt initiativ för att återställa en fungerande ambulanssjukvård i hela Västerbotten. Avvikelserna ökar – nu måste patientsäkerheten återställas. De rödgröna måste lyssna till de anställda och varningsklockorna med att allt fler väljer att söka sig till andra yrken.

Vårt initiativ har fått gehör från nämndens ordförande som föreslår nämndens ledamöter att bifalla KD:s förslag och att det ska utredas. Under omröstningen fick KD gehör för sina yrkanden att bland annat utreda hur ambulanspersonalens villkor kan bättras, samt patientsäkerheten tryggas i hela länet.

Det är en glädjens dag för alla västerbottningar. De styrande rödgröna partierna tog till sig av våra yrkanden och frågorna ska nu äntligen utredas. Det här är viktigt både utifrån patientsäkerheten och för att kunna stärka arbetsvillkoren åt hjältarna inom ambulanssjukvården

KD vill att hela länet ska leva!