Etikett: ASTA

Mer medel till ASTA!

Av , , Bli först att kommentera 5

Just avslutat regionstyrelsen med inte mindre än 53 punkter på dagordningen. Många intressanta ärenden.

ASTA, som arbetat med personer utsatta för sexuellt våld, var en uppskattad och välrenommerad verksamhet i Umeå. Men de rödgrönas omorganisation upplöste verksamheten och många patienter har förtvivlat konstaterat en rad försämringar. Som jag skrivit tidigare är det mycket olyckligt att man nedmonterat en sådan omtyckt verksamhet.

Men förslaget som KD la fram, tillsammans med M, C och L, fick bifall under dagens regionstyrelse! Tack vare detta kommer delar av det statsbidrag på 2,7 miljoner kronor som Region Västerbotten erhållit för kvinnovården att tillfalla hälso- och sjukvårdsnämnden, som i sin tur ska lägga pengarna på ASTA-teamet.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Gott Nytt År!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det har varit ett minst sagt omtumlande år på många vis, eller egentligen kanske bara på ett vis. Pandemin har påverkat oss alla i stort som smått. Jag tänker extra på de som förlorat en anhörig under året. Vi alla har undvikit att krama våra barn och barnbarn, firat högtider i små konstellationer och kringskurit de flesta av våra vanliga rutiner. Och våra händer har lärt sig att tåla tunga omgångar av vatten och tvål, eller handsprit.  

Nya tider väntar lyckligtvis, och vi ser fram emot ett friskare 2021. Men innan dess vill jag summera det politiska året, där KD i Region Västerbotten har varit en stark opposition mot de rödgröna. Och flera gånger har vi också fått gehör och resultat!

Frågor vi fått gehör för under året:

Översyn av ambulanssjukvården – Tack vare våra yrkanden ska en översyn av länets ambulanssjukvård genomföras och presenteras under kommande vår. De rödgrönas besparingar har drabbat patientsäkerheten, med neddragningar på ambulansen inom en rad kommuner. Arbetsvillkoren har även förändrats för de anställda och flera har därför slutat sin tjänst. Vi var extra glada i partiet i december när vi äntligen fick gehör för en översyn av ambulanssjukvården.

Regionala utvecklingsstrategin som ska gälla under 20-talet – Den nya regionala utvecklingsstrategin har KD arbetat hårt med. Första utkastet i våras missade målet helt, och var så generiskt skriven att det var svårt att se kopplingen till just Västerbotten och våra utmaningar. KD lyckades få gehör för att även civilsamhällets aktörer ska lyftas som viktiga vid kommande utveckling av länet. Vi fick även gehör för infrastrukturen; vägnätets betydelse i hela länet, järnvägarna och flygplatserna. Utöver detta fick vi gehör för fortsatt bredbandsutbyggnad, vikten av satsningar för att underlätta kompetensförsörjning, tillgänglig vård och omsorg i hela Västerbotten, samt den regionala livsmedelsstrategin och dess betydelse för bland annat regionala arbetstillfällen.

Gehör för att följa upp resultatet av ASTA-mottagningens nedläggning – Nedläggningen innan sommaren av ASTA, den mottagning som arbetat – och prisats för sitt arbete – med personer som drabbats av sexuellt våld, har vi varit kritiska till. Den expertis som arbetade på ASTA har tyvärr nu delvis försvunnit, när flera anställda valt att avsluta sin anställning efter att ASTA integrerats in i annan verksamhet. KD la fram ett initiativärende att behålla ASTA, men har därefter drivit och fått gehör för att en uppföljning i frågan ska göras.

Kosten vid Lycksele lasarett – För att säkerställa kosten vid Lycksele lasarett vill KD att Region Västerbotten ser över om någon privat aktör kan ta över driften. Regionens förslag är annars att mat ska tillagas och fraktas från Umeå, vilket vi ser riskerar bli både en ekonomisk och miljömässig förlust.

Ett urval av andra frågor vi lyft under året:

  • Att verksamheter som överskrider budget får rapportera hur man arbetar med att vända detta. Redan vid årets början hade Region Västerbotten underskott på kring en halv miljard kronor och kommande generationer ska inte tvingas betala för detta.
  • Redan i juni påbörja planering för massvaccinering.
  • Mer pengar till Röda korsets behandlingscenter som mer effektivt än regionen arbetar med bland annat traumatiserade patienter.
  • Regionen ska lyssna till kommunerna i högre utsträckning vid samverkansarbeten.
  • Införa social aktivitet på recept för att stävja ensamhet i samhället.
  • Se över sömnapnévården i länet.
  • Säkerställande att det finns tillräckligt med bröstcancerradiologer även i framtiden.
  • Kommunerna ska få anställa läkare till äldreboendena för att höja kvaliteten på vården som utförs där.
  • Mer medel till rörelseägda folkhögskolor som bör behandlas jämlikt med regionens egna.

En röst på Kristdemokraterna i regionen är alltid en röst för en hälso- och sjukvård att lita på, kombinerat med ett sunt användande av våra gemensamma skattemedel. Så under detta speciella år vi nu lämnar, så ock under kommande år.

Så återstår nu bara att önska – Gott Nytt År!

Gehör i ASTA-frågan

Av , , Bli först att kommentera 6

Sedan den första oktober är den tidigare ASTA-mottagningen, som arbetat med personer utsatta för sexuellt våld, numera uppluckrad efter en omorganisation av verksamheten. Kristdemokraterna har varit kritiska till beslutet som de rödgröna fattade i våras och under torsdagens hälso- och sjukvårdsnämnd krävde vi en uppföljning hur resultatet har blivit.

ASTA har genom åren fått nationell uppmärksamhet för hur man arbetat med personer som utsatts för sexualiserat våld. Våld i relationer, hedersvåld och våldtäkt är brott som ökar i antal. Kristdemokraterna i Västerbotten vill därför se en uppföljning vad konsekvenserna har blivit för patienter, men även för personal, sedan omorganisationen trädde i kraft förra månaden.

Patienter har i flera omgångar i media lyft sin besvikelse och oro över nedläggningen av ASTA och dess kompetenta specialistteam. Även personal har känt uppgivenhet. Så det är viktigt att frågan följs upp, speciellt eftersom Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser behovet av fler, inte färre, liknande mottagningar.

I ett initiativärendet ställde vi frågan vad resultatet har blivit av omorganisationen. Vi krävde även att hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter ska ges en aktuell rapport kring läget och vid nästa hälso- och sjukvårdsnämnd i december kommer det att ske.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

KD driver på för att bevara ASTA

Av , , Bli först att kommentera 4

Inför förra veckans Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) lade vi i Kristdemokraterna fram ett initiativärende att lyfta frågan om ASTA-mottagningen. Frågan var ursprungligen inte med på agendan. Men vi fortsätter arbeta för att mottagningen ska vara kvar i nuvarande form, så att ingen undviker att söka vård och stöd de behöver och har rätt till.  

Tillsammans med vår ledamot i HSN, Betty-Ann Nilsson, lade vi fram initiativet att frågan skulle upp på dagordningen och därefter har Betty-Ann reserverat sig mot det beslut som senare fattades vid nämndens möte; att namnet ska behållas men ingenting om hur man ska behålla spetskompetensen. Vi i KD vill att ASTA-mottagningen ska vara kvar i sin nuvarande form!

Har skrivit om det tidigare här på bloggen, att regionen planerar genomföra en omorganisation där ASTA-teamet ska integreras i annan verksamhet. ASTA har fått nationell uppmärksamhet för hur man arbetar med personer som utsatts för sexualiserat våld, övergrepp under barndom, våld i relationer, hedersvåld och våldtäkt. Våldsutsatthet är ofta skambelagt och utan egen mottagning riskerar färre söka vård och hjälp. Vid en omstrukturering saknas ett tydligt uppdrag kring vem som ska arbeta med patientgruppen. Detta i ett läge där ASTA-mottagningen fått fler och fler patientärenden de senaste åren och SKR fått i uppdrag att se över behoven av fler liknande mottagningar. Ifall en behandlare med specialistkunskap blir sjuk kan inte behandlingen ersättas bara för att den sker under en större mottagning. Specialistkunskapen är lika viktig oavsett.

Straffen för sexköp måste skärpas

Av , , Bli först att kommentera 3

2011 höjde alliansregeringen maxstraffet för sexköp till ett års fängelse. Men fortfarande dömer domstolarna efter HD:s vägledande dom att normalstraffet ska vara böter. Tyvärr har även den rödgröna regeringen legat på latsidan. 2016 föreslog en utredning att sexköpslagen skulle gradindelas, alltså att det både ska finnas ”normalt” och grovt sexköp, men ingenting har hänt sedan dess.

Den svenska lagstiftning, som kriminaliserar torskar och hallickar men inte dömer den prostituerade, har funnits till i drygt tjugo år men det är fortfarande få som döms trots att brottet är ganska vanligt – faktum är att allt fler söker hjälp efter att ha utsatts för människohandel. Trots att maxstraffet som infördes 1999 var sex månaders fängelse, slog Högsta domstolen två år senare fast att normalstraffet skulle vara dagsböter. Straffskärpningen 2011 fick ingen egentlig effekt. Det går alltså att köpa andra, ofta tillfångatagna människor utan att själv behöva spendera tid bakom galler. Det fruktansvärda sexslaveriet avfärdas tyvärr alldeles för ofta som ”världens äldsta yrke”.

Straffen för sexköp måste skärpas. Och det måste till betydligt fler poliser så att brotten också uppdagas och offren, som ofta utsatts för trafficking, får hjälp och upprättelse. I ljuset av detta blir även ASTA-mottagningens betydelse än mer påtaglig.

Läs gärna partiledare Ebba Busch och vår rättspolitiske talesperson Andreas Carlsons gripande debattartikel här om Natasja som kidnappades som tonåring och fördes till Sverige och om vad som behöver göras i frågan framgent.

Fel att lägga ner ASTA

Av , , Bli först att kommentera 6

ASTA-mottagningen, som behandlar personer som lider psykiskt efter att ha utsatts för sexuella övergrepp eller våld, riskerar att läggas ned i samband med en omorganisation som länets psykiatri ska genomföra. Ett oerhört trist och felaktigt beslut, då mottagningen behövt ta emot allt fler patienter de senaste åren och dessutom fått mycket lovord för hur man arbetar i dessa viktiga frågor.

Sedan slutet av förra året har länets psykiatri planerat för en större omorganisation som innebär att ASTA-mottagning läggs ned, genom att integreras i annan verksamhet som ångestmottagningen. Det är rent ut sagt bedrövligt.

Det finns en berättigad oro nu bland patienterna att nuvarande teamet med all dess kompetens riskerar försvinna vid omorganisationen. ASTA har fått nationell uppmärksamhet för hur man arbetar med personer som utsatts för sexualiserat våld, övergrepp under barndom, våld i relationer, hedersvåld och våldtäkt. Man har under flera decenniers tid hjälpt många att bearbeta och komma vidare från dessa traumatiska händelser, och det är väldigt sorgligt att denna grupp nu nedprioriteras på det här sättet. Beskedet känns extra allvarligt eftersom ASTA fått fler och fler patientärenden, med en kraftig ökning de senaste åren.

Läser om den namninsamling i ärendet som på bara ett dygn samlat in över 700 underskrifter. I princip har beslutet kommit så långt att det redan är klart, men förhoppningsvis leder uppmärksamheten nu till att man tänker om. Viktiga och väl fungerande verksamheter finns det ingen anledning att tränga undan.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,