Etikett: bemanning

Lösningen på hyrpersonal

Av , , Bli först att kommentera 5

Skriver i Alltinget tillsammans med kollegorna Malin Gabrielsson och Jimmy Lord att det finns en lösning på hyrpersonalproblematiken och den heter Svenska modellen.

Jag tänker så här:

På ett liknande sätt som på 1930-talet då arbetsmarknaden var kaotisk har sjukvården hamnat i en kaotisk situation som verkar omöjlig att ta sig ur. Tänk om den svenska modellen kan vara svaret återigen. Det är den väg LO och bemanningsföretagen i näringslivet valde år 2000 för att få till fungerande arbetsplatser, rättvisa lönevillkor mellan inhyrd och ordinarie personal samt en sund marknad. En modell som har tjänat branschen och arbetstagarna väl. Detta borde funka igen även inom vården.

Läs artikeln via länken här eller nedan:

 

Svenska modellen kan lösa kaoset med hyrpersonal i vården

Inhyrningen av sjukvårdpersonal har alla tecken på en marknad ur balans. Trots otaliga försök från regionernas sida att hitta balans så snarare ökar än minskar problemen.

Vår fråga är: Varför har inte den svenska modellen prövats – det vill säga kollektivavtal gällande inhyrd bemanning mellan vårdfacken och SKR.

Användandet av inhyrd bemanning för 2022 visar på en ökning med 25 procent mot 2021, eller 1 557 miljoner kronor. Totalt utgjorde kostnaden för hyrpersonal 4,8 procent av de totala personalkostnaderna, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter sedan 2021.

Regionernas sjukvård kommer alltid ha behov av vikarier och extra personal vid arbetstoppar. Rätt använt så är inhyrd bemanningspersonal en bra möjlighet för regionerna att klara såväl bemanning som vårdkvalitet och god ekonomisk hushållning. Det förutsätter dock en sund marknad där den inhyrda personalen varken orsakar extra arbetsbörda för ordinarie personal eller osämja på grund av orimliga ersättningar.

På ett liknande sätt som på 1930-talet då arbetsmarknaden var kaotisk har sjukvården hamnat i en kaotisk situation som verkar omöjlig att ta sig ur – tänk om den svenska modellen kan vara svaret återigen. Det är den väg LO och bemanningsföretagen i näringslivet valde år 2000 för att få till fungerande arbetsplatser, rättvisa lönevillkor mellan inhyrd och ordinarie personal samt en sund marknad. En modell som tjänat branschen och arbetstagarna väl.

Med hjälp av den svenska modellen skulle villkoren för sjukvårdspersonal kunna jämnas ut mellan arbetsgivare och över landet. Pengar som idag går till orimligt höga inhyrningskostnader skulle istället gå till löneutveckling för alla inom branschen oavsett arbetsgivare.

Genom ökad andel fast personal på kritiska och strategiska tjänster, vilket möjliggörs genom mer likvärdiga lönevillkor, skulle vårdkvaliteten stärkas. Regionernas ekonomi och arbetsmiljö skulle stärkas genom att inhyrd bemanning tas in tillfälligt vid behov.

Det är inte möjligt att i en upphandling kräva kollektivavtal, däremot kollektivavtalsliknande avtal. Sannolikt skulle flertalet bemanningsföretag teckna kollektivavtal. Det blir också enklare att upphandla utifrån pris när en rimlig lönenivå är satt.

Inhyrd och fast anställd personal går idag sida vid sida och gör samma arbetsuppgifter, men med helt olika lön. Med en överenskommelse mellan vårdfacken och SKR så kan det finnas en ny möjlig väg att komma till en sund och fungerande marknad till gagn för alla parter.

Frågan är om Vårdförbundet och Läkarförbundet är intresserade av sådan modell?

___________

Malin Gabrielsson (KD), regionråd, Region Västmanland

Jimmy Loord (KD), regionråd, Kalmar län

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare, Region Västerbotten

Fler kollegor i vård och omsorg!

Av , , 4 kommentarer 6

Säkert är inte sista ordet sagt i förhandlingarna mellan de vårdanställda och Region Västerbotten, gällande de framflyttade semestrarna. Men i ett redan ansträngt läge behövs återhämtningen mer än förr, och även om många känner sig både manade och villiga att ställa upp och arbeta över sommaren så vet ingen när vi fått bukt på coronakrisen. KD driver som enda parti att personal inom vård och omsorg behöver få fler kollegor och det snabbt!

Semestrar i september är tillåtna enligt avtal. Men när världen är stängd och flygen står på backen, vilket mycket väl kan vara fallet även i september, så blir sommaren i Sverige än viktigare att få ta del av. Den alldeles för korta, ljusa och varma perioden på året.

De anställda i vården och omsorgen behöver i detta läge få veta att samhället står på deras sida, att vi ser hur de kämpar. Att skjuta semestrar framåt i tiden riskerar leda till att de aldrig blir av. Kritik har väckts från Vårdförbundet om att den uppskjutna semestern ska gälla all vårdpersonal, även de som inte jobbar med coronavård. Men istället kanske semestrarna i år mer än någonsin behövs delas upp i olika perioder så att alla får åtminstone några veckors ledighet – vi inte vet hur länge krisen kommer pågå.

Kristdemokraterna är det enda parti som kämpar för att se till att personalen inom vården och omsorgen ska ges fler kollegor, för att de ska få en hållbar arbetssituation och möjlighet till återhämtning. Belastningen på personalen är extremt hög på ett sätt som riskerar att bli ohållbart i såväl vården som omsorgen. Underbemanningen var ett problem redan innan corona, nu behövs åtgärder för att snabbt bemanna upp.

Kristdemokraterna föreslår:

  • Uppmana och be personer med rätt kompetens anmäla sig frivilligt att under en begränsad period återvända och arbeta inom vården.
  • Möjliggör temporär utlåning av vård- och omsorgsutbildad personal, eller som har rätt erfarenhet, genom att ersätta de ordinarie arbetsgivarna.
  • Ge socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med regionerna administrera anmälningar och matcha med där behoven är som störst.
  • Incitament till vård och omsorg som gör om timtidsanställning till fast anställning.

Satsning på Äldreomsorgen?

Av , , 3 kommentarer 15

Att nuvarande regering säger sig satsa 1.000 miljoner till äldreomsorgen låter ju bra men hur ser det verkligen ut kan man undra?

Verkligheten visar svart på vitt i deras egen proposition, att det bara egentligen blir 60 miljoner. Men ingen blir väl förvånad att de fortsätter lura svenska folket. Det påstås satsas på utökad bemanning i äldrevården. Istället försämrar man äldreomsorgen med att plocka bort satsning för maten till äldre, plockar bort satsning på dementa och plockar bort kompetenshöjning inom äldreomsorgen. De gör man genom att följande nuvarande reformer tas bort för att finansiera bemanningen:

– stärka kommunernas egenkontroll (220 Mkr).

– bättre samverkan mellan vård och omsorg (50 Mkr),

– en nationell demensplan (50 Mkr),

– förlängt investeringsstöd till äldreboende (50 Mkr),

– stärkt kompetens inom äldreomsorgen (140 Mkr),

– nationellt måltidslyft (75 Mkr).

Så matematiken jag lärde mig i skolan säger att det inte blir 1 000 000 000 utan istället satsar man 60 000 000. Men kanske vi inte gick samma mattekurs Magdalena Andersson och jag. Så av en höna bidde det en fjäder. Sen kan man läsa att regeringen ger 93 000 000 mer till regeringskansliet, alltså till administration. Administration är mer värd att prioritera än äldreomsorg måste man tolka det utifrån storleken på satsningarna.

Ja säger du kanske, det är som vanligt att jag bara vill smutskasta regeringen med att förminska deras satsning. Men det behöver jag inte göra för det gör dom så bra själv, och du kan läsa detta på sidan 86 i regeringens egen skrivning i vårproppen.