Etikett: Corona

Ge förtur i vaccinkön

Av , , Bli först att kommentera 4

I flera regioner görs nu en omprioritering i vilken ordning vaccinering ska utföras. Region Västerbotten måste nu agera likadant, menar vi Kristdemokrater. Vi vill att viss vårdpersonal ska erbjudas vaccin snarast möjligen. Vi värnar verkligen att våra äldre och de i riskgrupp ska tas väl om hand. För att klara det, inom vård och omsorg, måste vi ha frisk personal som kan jobba med de sjuka.

Därför la min kristdemokratiska kollega, Betty-Ann Nilsson, ett initiativärende på måndagens hälso- och sjukvårdsnämnd, med uppdraget att prioritera vårdpersonalens vaccination redan nu.

Det är kritiskt att vi säkerställer att de som jobbar i frontlinjen också kan utföra sitt arbete utan risk för att bli sjuka. Personal som arbetar med att vårda Covid-patienter eller som arbetar inom särskilt viktiga vårdverksamheter måste prioriteras högst i vaccinationskön.

Landets regioner har getts tillstånd att frångå FoHM:s rekommendationer kring vaccinationskön. Kristdemokraterna menar att ett snabbt agerande i Västerbotten är viktigt för att säkerställa att vården fungerar, av hänsyn framförallt till de som är i riskgrupp. Under året har vårdpersonalen visat på heroiska insatser under långa skift och osäkra förhållanden. Nu förtjänar de den trygghet som enbart vaccinet kan erbjuda.

Även VK rapporterar om detta idag.

Agera eller avgå!

Av , , 11 kommentarer 9

Under tisdagen kom coronakommissionen med hård kritik mot regeringen. Tidigt in i pandemin frågade KD regeringen hur sjukvårdens beredskap att hantera en situation med ökade smittotal såg ut. Behövdes snabbutbildning av personal på vissa fronter? Hur såg det ut med vårdplatser, vårdmaterial och smittspårning? I det läget menade Löfven att Sveriges beredskap var god – idag ”såg vi det inte komma”.

Igår höll partiledare Ebba Busch en presskonferens med anledning av kommissionens kritik mot regeringen, med slutsatsen att KD inte har förtroende för statsministern. Det är hög tid att han utvärderar sitt ledarskap istället för att, som under de senaste nio månaderna, skylla allt ansvar på andra. Den som inte visar sig villig att ta sig an ledartröjan under en kris, är uppenbart fel person att leda landet.

I mitten av mars ville vi att en granskade kriskommission skulle tillsättas, vilket länge förhalades av regeringen – nu när de tar emot dess kritik förstår man varför. Vi ville tidigt höja permitteringsgraden, ersättningar till riskgrupper inklusive gravida som inte har ett arbete de kan utföra hemifrån, samt stimulera fasta anställningar inom äldrevården.

Årsrika medborgare på våra äldreboenden har förtjänat bättre, både innan pandemin som under den. Det behövs krispaket för att lyfta äldreomsorgen och vården, både under pågående pandemi men även mer långsiktigt. Kristdemokraterna har politiken och reformerna för de äldre, vars röst inte verkar höras bland regeringens representanter.

Pandemin har även tydligt visat att staten behöver ta hela ansvaret över vården. Under en lång tid kastades ansvar mellan regioner, myndigheter och stat och Sverige förlorade värdefull tid att agera, i takt med att smittotalen ökade.

Det är dags för Löfven att börja agera, eller avgå!

Här kan du läsa Kristdemokraternas samtliga skrivelser till regeringen under året om Covid-19.

Regionstyrelsen: Ekonomin och Covid -19

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hade vi regionstyrelsen. Året ut kör vi fortsatt digitala möten. Så presidiet är i salen och resterande på länk. Funkar rätt bra. Man håller på vara van. Det finns fördelar då man blir mer effektiv. Men digitala möten har också nackdelar när man inte ser varandra och är det nya konstellationer som sammanträder är det verkligen knepigt. Men när man känner varandra går det riktigt bra.

Gårdagens dagordning innehöll 30 punkter. I regionen gör vi så att vi har genomgångar och informationer först sedan har vi gruppmöten och sedan ett kort beslutsmöte. Beslutsmötet kan ibland vara ganska kort och kan låta som en kulspruta när ordförande klubbar ärenden i rask takt. Men självklart blir det anhalt om man begär ordet och vill diskutera någon fråga. Vi har i regel gruppledarmöte innan så vi har delgett varandra yrkandet etc. så alla kan ta del av dem.

Två ärenden är självklart på styrelsen bord varje möte. Talar om ekonomin och läget i pandemin.

När det gäller pandemin så är de glädjande att vi inte har en enda Covidpatient på våra tre sjukhus. Glädjande är också det stora projektet med tester som i gör på Universitetet. Ett unikt tilltag i Sverige och något man senare kommer att forska på. Det finns förstås många orsaker till att det går så bra för oss i Västerbotten förutom att vi Västerbottningar verkar vara duktiga på att hålla avstånd och tvätta händerna så ser man en av de stora orsakerna att vi haft ett mycket gott samarbete med Vårdhygien, Primärvården och kommunerna i förebyggande syfte.

Men när det gäller ekonomin går det sämre för Västerbotten. Fortsatt stora underskott och prognosen visar på ett underskott på över 700 miljoner förutsatt vi får täckt kostnader av staten gällande Covid annars blir det ännu större. Vi eftersöker nu i första omgången (gick iväg i går) drygt 65 miljoner. Men det som inte är tydligt från statsmakterna är om vi får kostnadsteckning för intäktsbortfallet. Vårt intäktsbortfall fram till juli månad är på dryga 130 miljoner. Så det är inga småslantar att spara on och kommer vi inte få dessa kostnader täckta av staten så kommer det synas direkt på årets resultat.

Dagordningen innehöll många yttranden till revisorernas granskningar, några motioner och ett och annat formaliaärende. Vi har under pandemin valt att skjuta fram interpellationer och motioner men nu beslutat att vi ska fortsätta med motioner och interpellationer, vilket är bra. Vi har ett antal interpellationer liggande och fler inkommer hela tiden. Så bra att börja beta av mängden.

En av frågorna som tilldrog sig min uppmärksamhet och som jag också tidigare insänt ett yrkande handlar om kosten på Lycksele lasarett. Tidigare har maten tillverkats tillsammans med Lycksele kommun, men kommunen har sagt upp avtalet. Så vid årsskiftet upphör nuvarande ordning. Så liggande förslag är dels att vi ska köpa mat från kommunen men också att frakta maten från NUS.

Jag la ett tilläggsyrkande på att vi även ska se över att kunna upphandla maten från det lokala näringslivet. I gruppmötet tyckte allianskamraterna samma så vi la fram ett gemensamt yrkande i saken. Och hör och häpna (jag måste nypa mig i armen) så bifölls det av majoriteten. Ni ser vad jag skriver. Den rödgröna majoriteten har bifallit att undersöka upphandling av maten på Lycksele lasarett. En strimma av hopp har tänts att majoriteten även kan tänka sig privata initiativ, hoppas det fortsätter när vi lyfter fram att BUP behöver fler aktörer för att hjälpa till att beta av vårdkön och andra möjligheter vi ser gällande andra aktörer som kan hjälpa till i vården. Som bekant så är det viktigare med kvalité för oss Kristdemokrater än vem som utför uppgiften. Andra partier borde också släppa på rädslan och ge andra aktörer möjlighet men bevaka att det sker på ett kvalitativt sätt.

Ingen vill komma fram blöt och kall

Av , , Bli först att kommentera 4

I gårdagens VK kunde vi läsa om risken med fullsatta bussar när skolorna öppnar upp i nästa vecka. Diskussioner har förts under en period att gymnasieskolorna ska kunna införa mer flexibla skoltider för att på så vis sprida ut ruschen i kollektivtrafiken. Allt för att vi fortsatt ska kunna hålla avstånd till varandra och vårdtrycket nere.

Länstrafikens VD Harriet Söder säger att man höll ett möte redan innan sommaren med skolcheferna man fick svaret att det redan då ansågs vara för kort tid att ställa om skolornas undervisningstider. Men om tiden skolorna startar på dagarna skulle variera inom ett par timmar skulle det ha stor påverkan för hur trångt det blir på bussarna. I andra städer, bl.a. Linköping har man klarat av att skapa ett sådant schema.

Eftersom resandet med länets kollektivtrafik dessutom har halverats de senaste månaderna skulle det behövs ett ekonomiskt tillskott från styrande partier, för att kunna säkerställa att tidtabeller och personalscheman kan anpassas. I Umeå kommer lokaltrafiken förvisso dra igång med vintertidtabell en månad tidigare än vanligt, vilket är ett bra initiativ. Men mer kan behöva göras och förutsättningarna kan ändras snabbt – som vi vet vid det här laget.

Ett tag till verkar vädret vara fint, så vi får hoppas att så många som möjligt kan och vill cykla eller promenera till skolan. Innan man hinner ana är höstens rusk här igen och då föredrar nog de flesta att anlända torra till dagens första lektion.

Stötta de som stöttat

Av , , Bli först att kommentera 3

De många små och medelstora företag som i våras investerade i att lägga om sin produktion till skyddsmaterial började ofta leverera helt gratis, i syfte att hjälpa ett samhälle i nöd. Nyhetsflödena fylldes med beundransvärda initiativ. Dessa företag som blev lovade ordrar står kvar med en omställd produktion men inga beställningar.

Plastvisir och skyddsrockar i blixtfart började produceras för att svenska sjukhus skulle kunna ta hand om sina patienter på bästa sätt, i ett läge när alla världens länder la vantarna på vad skyddsmaterial de kunde komma åt. Företag som snabbt ställde om för att tillverka skyddsutrustning till vården, riskerar nu istället att gå under när de inte längre får beställningar. Istället väljer regeringen att fortsatt köpa stora mängder från Kina.

Från Svensk industriförening vädjar man att regioner och regeringen ändrar om sina inköp från utlandet, främst Kina, till inhemska leverantörer. Även i höst lär sannolikt skyddsutrustning behövas i stora mängder, men dessa svenska företag kämpar istället med att behålla sina anställda. Att Kina ströp sin export av vårdmaterial när krisen bröt ut där, visar att vi behöver kunna lita på att svenska företag ställer upp även nästa gång det är kris. Istället för att snabbt kastas ut i kylan i en dessutom så osäker ekonomisk tid.

Ett lagom EU!

Av , , Bli först att kommentera 7

Regeringarna i samtliga EU-medlemsländer har slutit en överenskommelse om EU:s budget, samt om stödpaket med anledning av det ekonomiska läget. Det finns anledning att vara kritisk, eftersom överenskommelsen bl.a. innebär att stora summor pengar betalas ut i bidrag till länder som misskötte sin ekonomi redan innan coronakrisen.

Våra ess i EU-parlamentet, David Lega och Sara Skyttedal, kommer rösta nej i höst till den nu föreslagna långtidsbudgeten med dess höjda utgifter, en finansieringsplan som innefattar EU-skatter och felprioriteringar kring utgiftsposter. Fokus bör ligga på frågor där europasamarbetet verkligen kan ge positiv effekt ­­– inte frågor som bättre kan hanteras nationellt. I Sverige anser fler än två tredjedelar av folket att EU inte ska ha beskattningsrätt, medan så få som tre procent är för. Att införa något sådant riskerar alltså att urgröpa stödet för hela samarbetet, vilket är oroväckande för alla som bryr oss om ett starkt Europa.

Överenskommelsen innebär lyckligtvis att varje EU-skatt måste godkännas i varje lands parlament, och vi kristdemokrater kommer fortsatt att vara del av den majoritet som försvarar svenska folkets rätt att sig själv beskatta.

Den budget som ska beslutas om är tänkt att gälla från januari nästa år och sedan sju år framåt. Utan vår nära bundsförvant Storbritannien gäller det för Sveriges del att stärka samarbetet med de länder som i stort delar Sveriges syn och försöka utöka den skaran ytterligare, för att säkerställa största möjliga restriktivitet och pressa mottagarländerna till ansvarsfulla ekonomiska reformer. Det håller inte i längden att vissa länder missköter sin ekonomi men gång på gång räddas av andra länder.

Kristdemokraterna står som bekant för ett lagom EU!

Vad hade varit annorlunda?

Av , , Bli först att kommentera 3

Ebba Busch besökte SVT:s Morgonstudion denna vecka och pratade bl.a. annat om Coronakrisen. I samband med denna intervju svarade hon på vad hon hade gjort annorlunda i krishanteringen. 

”Det är en svår fråga, men det finns ett antal saker som jag hade velat pröva att göra annorlunda i samråd med experterna. Det handlar bland annat om åtgärder för minskad smittspridning. Karantän av utlandsresenärer, och ett tidigare infört besöksförbud inom äldreomsorgen. Men även krafttag kring samordningen av den nationella styrningen av vården och omsorgen. Stödet kring skyddsutrustningen, resurserna till 1177 och omprioriteringen av resurser.”

Kristdemokraterna i riksdagen har sedan Corona utbröt arbetat nära regeringen i krishanteringen. Varje vecka med  förslag, frågor och observandum. KD:s fokus ligger nu främst på personalen inom vård och omsorg, som behöver återhämtning, semester och en chans att ladda batterierna. Så de kan komma tillbaka utvilade till en arbetsplats där det finns tillräckligt med kollegor och där det är en hållbar arbetssituation.

Se intervjun i sin helhet, 1h och 20min in i sändningen.

Alliansens gemensamma budget

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är minst sagt inte lätt att lägga budget i dessa tider och sannolikt kommer revideringar behövas när vi fullt ut vet coronakrisens konsekvenser. Viruset sätter inte bara mer press på vården, utan riskerar även att bidra till minskade skatteintäkter. Men från Alliansens sida lägger vi denna vecka en gemensam budget för region Västerbotten, som ett alternativ till den rödgröna majoritetens. Vår budget tar ansvar i en svår tid.

Sjukvården hade redan innan covid-19 alltför höga kostnader sett till de ekonomiska förutsättningarna, och vi såg en tämligen svag effekt av fjolårets beslutade åtgärdsprogram. Region Västerbotten gick in i år 2020 med ett rekordstort underskott, nära en halv miljard kronor för andra året i rad. I Alliansens budget lägger vi ett 30-tal uppdrag till nämnderna för att uppnå en bättre ekonomisk styrning vilket inkluderar:

  • En ny ekonomisk modell där fler beslut ska fattas av de närmsta cheferna
  • Mer självstyre för sjukhusen
  • Fler vårdval (till att börja med inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vid utprovning av hörapparat)

Bland satsningarna återfinns:

  • Primärvårdsreform med en omställning till mer nära vård
  • Stärkt ambulansvård i länet
  • 5mkr till ungdomshälsan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
  • Särskild satsning på att korta vårdköerna efter coronapandemin
  • Fler karriärvägar för sjuksköterskor och läkare genom fler vidareutbildningsplatser
  • Stärkt kollektivtrafik

Vi föreslår även minskningar av kostnader som inte har med den direkta sjukvården att göra. Ex. vill vi minska den centrala administrationen, hyrlokaler och inköp av konsulttjänster, liksom förbättra samordningen av sjukresor och skapa en bättre avtalsuppföljning.

Äntligen tar (S) sitt förnuft till fånga

Av , , Bli först att kommentera 5

Kristdemokraterna har i mer än två månaders tid drivit att en oberoende kriskommission bör tillsättas redan medan coronakrisen pågår och inte först efteråt. Det handlar om att samla in fakta och lärdomar i realtid, så vi slipper sitta och gissa i efterhand vad som gjordes, när det gjordes och vad som skulle kunnat gjorts annorlunda. Äntligen har regeringen lyssnat och nu verkar det bli av ”innan sommaren”.

Löfven har inte velat tillsätta en kommission för att gå igenom krishanteringen av covid-19 förrän efter det att krisen är över. Inrikesminister Mikael Damberg har sagt att tillsättandet av en sådan kommission redan nu skulle skicka signalen att vi är igenom krisen. Men knappast någon har nog missat att vi fortfarande befinner oss i det allvarliga och ovanliga läge vi befunnit oss i senaste månaderna. Så varför har det dröjt?

Beror det på att bland annat regeringens agerande ska granskas av kommissionen? Till exempel ser vi hur man inte lyckas säkerställa att fler coronatestas – att enbart sätta mål som låter bra är inget värt ifall de inte sen också genomförs. Som jag skrivit tidigare i bloggen testar man ju i grannlandet Danmark långt fler än i Sverige trots en betydligt mindre befolkning. Där får alla som vill testa sig och det finns öppna testcenter runtom i landet.  Häromveckan var det ”helgdag och klämdag” som var förklaringen till att så få testades, men veckan dessförinnan? Senaste veckan testades rekordmånga, men man nådde ändå bara upp till en tredjedel av det mål som skulle nås för snart en månad sen.

Även om Folkhälsomyndigheten har haft mycket att säga till om de senaste veckorna, är det ändå regeringen som bär det stora ansvaret för Sverige och därmed också den väg Sverige valt under krisen.

Mycket, stort som smått, hade garanterat kunnat göras annorlunda och bättre eftersom ingen kunnat förutspå denna kris. Vissa delar har fungerat oerhört väl och är sådant vi behöver komma ihåg i framtiden. Till exempel har vi ju i Västerbotten klarat oss bättre än andra regioner, så här finns säkert många viktiga erfarenheter att hämta. Tyvärr har nog många lärdomar redan ha fallit i glömska eftersom kommissionen kommer på plats för sent. Men som sagt, det är positivt att även regeringen kommit till insikt och nu svänger i frågan om en kriskommission.

Dags att börja planera för massvaccinering

Av , , Bli först att kommentera 3

Från Kristdemokraternas sida har vi hela tiden förordat mer nationell styrning under krisen och välkomnade att regeringen häromveckan presenterade början till en nationell strategi för massvaccinering. Men nu måste regionerna också göra sin del och skapa en strategi kring hur den ska implementeras och organiseras lokalt, så att vi får till en bra och fungerande vaccinering. 

118 vaccinkandidater forskas det kring just nu i världen, varav åtta är under kliniska tester. Mycket pekar på att ett vaccin kan finnas på plats rekordsnabbt. Vid måndagens regionstyrelse la vi i Kristdemokraternas Västerbotten fram ett initiativärende att Region Västerbotten ska se över hur länet kan genomföra en vaccinering av den större skalan. Men frågan avfärdades av det styrande rödgröna blocket.

För att få ett slut på pandemin är framtagandet av ett covid-19-vaccin avgörande. När ett verksamt vaccin kommer behöver vi vara redo. Vi behöver till exempel tydliggöra ifall primärvården och skolhälsovården ska inkluderas. Vi har även möjligheter att dra nytta av Hälsovalet och därigenom få tillgång till fler och privata utförare. Allt handlar om att på bästa sätt vaccinera Västerbottens invånare.

Kristdemokraterna i Västerbotten vill ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur länet bäst kan utföra storskalig vaccinering och klargöra vem som bär huvudansvaret för administration och logistik i frågan, bland annat var vaccineringarna ska utföras och hur kylkedjan ska kunna upprätthållas.

Men frågan avfärdades som sagt av de rödgröna.Det är bedrövligt att den rödgröna majoriteten gör politik av en sån här sak, när till och med deras egen statsminister har tagit steg för en nationellt samordnad strategi. Vi i oppositionen har legat lågt under våren, det viktigaste har varit att samlas och lösa den akuta situationen. Men det här är ju inte politik, det här handlar om folkhälsan och om att få igång samhället igen. Det har gjorts i flera andra regioner redan, Västerbotten ska inte vara ett undantag.