Etikett: Covid-19

Påfyllnadsdos!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu kan alla som fyller 65 i år eller är äldre boka tid för ytterligare en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Höstens påfyllnadsdos är viktig för att behålla ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Det ska ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

– Det känns bra att kunna släppa på en till grupp så pass snabbt. Från och med fredag den 2 september är de båda centrala vaccinationsmottagningarna i gång igen, och då har vi hög kapacitet att vaccinera. Så passa på att boka en tid på en gång, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten.

Personer som är 65 år eller äldre tillhör en av de grupper som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19, och rekommenderas därför en påfyllnadsdos under hösten.

– Nu när skolorna börjat och många är tillbaka på jobbet förväntar vi oss att smittspridningen kommer att öka. Att fortsätta vaccinera dig är det bästa du kan göra för att skydda dig mot svår sjukdom i covid-19, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Rekommendationen om en påfyllnadsdos gäller även de som nyligen har haft covid-19.

Sedan tidigare kan personer som är 18 år eller äldre boka tid om de har hemtjänst, hemsjukvård eller har en sjukdom eller ett tillstånd som ger en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Personer som bor på särskilda boenden för äldre får sin påfyllnadsdos i hemmet.

– När vi upplever att de som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 har haft möjlighet att boka en tid kommer vi även att erbjuda vaccin till resten av befolkningen som är 18 år eller äldre, säger Ronny Lestander.

Boka en tid eller kom på drop in

Alla som har möjlighet rekommenderas att boka tid genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Det går även att boka tid genom att ringa till valfri hälsocentral. På vissa orter finns möjlighet att komma på drop in. Det går inte att ringa telefonnummer 1177 för att boka eller avboka en tid för vaccination.

Det ska ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

Bokningsbara tider samt tider för drop in finns påvaccinationsbokning.regionvasterbotten.se

Viktigt vid vaccination

 • Ta med legitimation, vaccinationskort och en ifylld hälsodeklaration.
 • Kom inte till mottagningen med symtom på covid-19. Boka i stället om tiden.
 • Kom tidigast tio minuter före bokad tid för att undvika trängsel. Håll avstånd till andra som väntar.
 • Använd munskydd i samband med vaccinationen.
 • Ha gärna kortärmat eller kläder som är lätta att ta av för att enkelt få sprutan i överarmen.

Påfyllnadsdos erbjuds från den 1 september

Av , , Bli först att kommentera 2

Från och med den 1 september erbjuds den första gruppen invånare i Västerbottens län ytterligare en påfyllnadsdos i höstens vaccinationer mot covid-19. Det är en viktig vaccination eftersom skyddet från den senaste vaccinationen börjar avta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin till personer som är 65 år och äldre samt personer i andra riskgrupper. Utöver den gruppen rekommenderar Folkhälsomyndigheten även att alla mellan 18 och 64 år ska erbjudas möjlighet till vaccination i höst. I Västerbottens län kommer grupperna 75 år eller äldre, personer på särskilda boenden för äldre, personer som har hemsjukvård eller hemtjänst och andra riskgrupper att erbjudas påfyllnadsdosen först. Vaccinationen börjar den 1 september men tider går att boka redan nu för dessa grupper. Därefter kommer de som är 65 år och äldre att erbjudas möjlighet att boka tid för vaccinering. En påminnelse i form av ett vykort kommer att skickas hem i brevlådan till alla som är 65 år eller äldre. Personer i riskgrupper bokar tid i samråd med behandlande specialistläkare. När dessa grupper har fått påfyllnadsosen kommer alla över 18 år ges möjlighet att boka tid.

– För att behålla ett bra skydd mot covid-19 är det viktigt att man tar de doser som man rekommenderas. Vaccinationen skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Det här ser vi framför allt på boenden för äldre, att även om fler blir sjuka så blir de inte lika allvarligt sjuka, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Även invånare som nyligen haft covid-19 rekommenderas att ta en påfyllnadsdos i höst.

Boka tid för din vaccination

De centrala vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå har bra kapacitet att vaccinera under hösten. Personer med hemsjukvård och personer som bor på särskilda boenden för äldre vaccineras i samarbete med kommunen.

Vaccinationstider kommer gå att boka via nätet eller genom ett telefonsamtal till en hälsocentral. Tider för drop in kan även finnas på vissa mottagningar. Observera att det inte går att ringa telefonnummer 1177 för att boka tid. Nya vaccinationstider kommer att släppas allt eftersom och invånare får boka utifrån den grupp man tillhör. Region Västerbotten meddelar när det blir dags.

– Så snart vi upplever att merparten av de äldre grupperna och övriga riskgrupper har haft möjlighet att boka sin tid så släpper vi på nästa grupp, säger Ronny Lestander.

Vi fortsätter även att erbjuda möjlighet för personer som ännu inte påbörjat sin vaccinering, eller de som ännu inte fått sina tre första vaccinsprutor, att boka tid.

Återhämtning för vårdpersonal

Av , , Bli först att kommentera 4

Läs partiledare Ebba Buschs kloka ord och förslag för att säkerställa att vårdpersonalen får sin återhämtning!

”Vi som arbetar med det här älskar vårt jobb. Jag älskar att vara den som ger en axel till patienter och anhöriga att gråta mot. Men vi behöver också en axel att gråta mot, och då har man gett för mycket.” Orden tillhör Johanna Gadmar. Hon blev färdig sjuksköterska i januari 2020, precis före coronapandemin nådde Sverige. Sitt första år som sjuksköterska har hon tillbringat på infektionsavdelningen på länssjukhuset Ryhov i Region Jönköping.

Johanna Gadmars vittnesmål om de stenhårda förutsättningar som nu råder för Sveriges vårdanställda är tyvärr bara ett av många. Det är lätt att föreställa sig situationen: långa pass med för kort vila emellan, helg efter helg som helt måste ägnas åt arbete, osäkerhet om huruvida det över huvud taget kommer att vara möjligt att ta semester, den ständiga närvaron av sjukdom och död och av de anhörigas oro och sorg.

Slitet har under det gångna året varit omänskligt. Och under tiden har det vanliga livets glädjeämnen fått stå tillbaka. Gamla föräldrar som man inte kan träffa, inställda aktiviteter med barnen, närståendes födelsedagar som fått firas på avstånd eller inte alls. Det är lätt att skriva ”håll i och håll ut” på Facebook. Men för vårdens kämpar är det inte en slogan, det är hård vardag sedan mer än ett år tillbaka.

Frågan är hur länge till de klarar att hålla ut. Deras insatser så här långt har varit heroiska, men alla människor behöver vila och alla människors ork har en gräns. Den hemska sanningen är att vi inte vet hur länge pandemin varar, men vi vet att vårdpersonalen inte kan pressas så här hårt hur länge som helst. Redan nu är många vårdanställda sjukskrivna, redan nu säger personal upp sig i ren desperation.

Därför presenterar Kristdemokraterna i dag nya förslag, från vår kommande budgetmotion, som handlar om hur personalen ska kunna avlastas och ges möjlighet till nödvändig vila. För det första vill vi göra en särskild satsning på att tillfälligt anställa personer som har vårdutbildning men som av olika skäl har lämnat vården. Enligt vårdförbundet har 13 200 sjuksköterskor lämnat yrket och ur denna grupp bör det gå att rekrytera temporär personal. Vi tänker oss följande upplägg:

 • Uppmana och be personer med medicinsk utbildning men som arbetar utanför sjukvården att under en begränsad period återvända och arbeta inom vården.
 • Företag vars personal temporärt lämnar dem för att arbeta inom vården ska få ersättning från staten och arbetstagare som temporärt gör en insats ska också kunna få god ersättning:
 • Den arbetsgivare som lånar ut personal blir ersatt av staten för 120 procent av den minskade arbetstiden. Kravet är att den anställde arbetar på en vårdinrättning i minst lika hög grad.
 • Arbetstagaren erhåller 50 procent av lönen från det gamla arbetet. Det blir alltså möjligt för personer att under den närmaste tiden tjäna upp till 1,5 inkomster. Den första betalas av staten. Den andra av den arbetsgivare man temporärt arbetar hos.
 • Socialstyrelsen får uppdrag att tillsammans med regionerna administrera anmälningar och matcha med där behoven är som störst. Omförflyttningar av personal inom vården kan innebära att mindre kritisk vård behöver personal. Det skulle kunna mötas av det här förslaget också.
 • Kravet är att arbetstagaren är medicinskt utbildad och att den arbetsgivare man temporärt går till är en vårdgivare.
 • Reglerna ska gälla till åtminstone den 1 januari 2022 för att skapa utrymme för att ordinarie personal ska kunna vara lediga.
 • En del har varit borta från vården länge. Därför föreslår vi att 300 miljoner kronor avsätts till Socialstyrelsen att anordna kortare repetitionsutbildningar som kan användas vid behov och 100 miljoner kronor för lön till personalen under utbildningstiden.

Den andra delen av förslaget handlar om möjligheten till vila för personalen. Vila från de extrema ansträngningarna både mentalt och fysiskt och som dessutom ger lite tid med familj och andra nära anhöriga.

 • Alla medarbetare som under pandemin arbetat under extrema förhållanden ska under 2021 erbjudas en månads sammanhållen ledighet.
 • Ledigheten blir möjlig om det föregående förslaget om ersättningar till arbetsgivare som lånar ut personal kan genomföras och fungera.
 • Vilka medarbetare som kan komma ifråga måste ytterst avgöras av arbetsgivarna som vet vad som skett på arbetsplatsen.
 • Vi bedömer att de kategorier det främst handlar om är Sjuksköterskor, Specialistsjuksköterskor, Röntgensjuksköterskor och Biomedicinska analytiker.

Om vi antar att 40 procent av de 13 500 sjuksköterskor som idag inte arbetar i vården och deras arbetsgivare ställer upp i fyra månader i genomsnitt. Det skulle innebära att 21 600 arbetsmånader i sjukvården uppstår. Då kan 21 600 vårdanställda få en månads ledighet, en återhämtningsmånad utöver ordinarie semester.

Om de icke vårdanställda sköterskorna som går in i vården har en genomsnittlig inkomst på 38 000 kr per månad blir kostnaden för staten cirka 1,3 miljarder kronor.  Om de sjukvårdsanställda som får ledigt likaledes har en genomsnittlig inkomst på 38 000 kronor blir kostnaden för ledigheten knappt 1,1 miljarder kronor.

Sammantaget skulle det kosta 2,4 miljarder kronor att både hyra in 5400 vårdanställda i fyra månader samt ge en månads ledighet till 21 600 vårdanställda. Enligt en överslagsberäkning gjord med hjälp av underlag på försäkringskassans hemsida kostar 100 procents sjukskrivning i 90 dagar ungefär 73 000 kronor för arbetsgivaren och 77 000 kronor för Försäkringskassan. Lönen uppgår i beräkningen till 38 000 kr per månad.

I denna siffra har inte kostnad för vikarie räknats in. Om vikarier antas vara 20 procent dyrare än den ordinarie personalen pga ökad handledning och att inhyrd personal är dyrare för att den är tillgänglig motsvarar kostnaden för de två ovanstående förslagen ungefär 13 000 sjukskrivna i tre månader.

Totalt handlar det alltså om uppskattningsvis 21 600 personer i Johanna Gadmars situation, som då kan få vila från det tuffa arbetet som pandemin skapar och som får möjlighet att tillbringa mer tid med sina familjer. I den andra vågskålen ligger allt som kan tänkas ske om denna vila inte blir möjlig. Ännu fler vårdanställda med utmattningssymptom, depressioner, stressrelaterade åkommor – och med det en personalbrist som ytterligare ökar trycket på de vårdanställda som blir kvar. I värsta fall riskerar vi en situation med stora uppsägningar, enbart för att de anställda inte har fått tillräcklig vila.

Pandemin innebär ett nödläge för personalen. De har gjort en enorm insats för oss och nu är det vår tur att göra en insats för dem. Vi har kunnat lita på dem. Nu ska vi visa att de kan lita på Sverige.

 

Ebba Busch, partiledare (KD)

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)

 

Styr upp i regionstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har vi haft regionstyrelse i Region Västerbotten, digitalt såklart. Dagen började med en rad intressanta genomgångar, bland annat om läget kring Covid-19 i länet, av smittskyddsläkare Stephan och vaccinationssamordnare Ronny. Därefter har vi kristdemokrater lyft viktiga politiska frågor, bland annat kring social aktivitet på recept, maten vid Lycksele lasarett samt en bättre uppsikt över regionens bolag – som fått gehör!

Vaccinationerna rullar på, bara vi fick större antal doser. I Västerbotten har 10994 personer fått dos 1 och 1175 personer har fått dos 2.  Men smittspridningen går tyvärr åt fel håll. Nu skärper vi oss lite ytterligare Västerbottningar! Så håll utkik och följ nyhetsflödet. Som ni sett har vi fått nya förhållningsregler under eftermiddagen för oss Västerbottningar. Förra veckan och helgens smittade antal är de största vi haft enskild vecka. Vi testar fortsatt väldigt många:

 • 9554 tester förra veckan
 • Dessutom ca 2000 antigentester
 • 7,’9% positiva (5,9 % förra veckan)
 • Ökande av den Brittiska virusvarianten
 • Låg förekomst av influensa och vinterkräksjuka

 

Politiska ageranden idag

Maten vid Lycksele lasarett: som vi fick gehör för att den skulle lagas på plats. Under hösten, när maten riskerade att börja fraktas från Umeå, yrkade vi att näringslivet i Lycksele skulle ges förfrågan om de kunde ta över matlagningen. Detta fick vi då gehör för. Förfrågan skickades ut, men enbart om att laga kall mat som sedan ändå skulle behöva värmas. Helt fel att kringgå ett liggande beslut på det sättet.

Social aktivitet på recept: denna fråga har vi lyft flera gånger tidigare, men den har blivit än viktigare i och med den växande ofrivilliga ensamheten under pandemin. Tanken är att läkare ska kunna skriva ut sociala aktiviteter på recept, precis som de redan idag kan ordinera fysiska aktiviteter. Det har visat sig ha goda hälsofrämjande effekter i Storbrittanien, vilket vi bör inspireras av.

Regionstyrelsens uppsikt över sina bolag: Idag, först drygt ett år efter 2019 års slut, tar styrelsen ställning till bokslut för bolagens återrapporter. Denna eftersläpning måste upphöra och processen måste speedas upp. Vi yrkade därför att detta ska vara åtgärdat inför år 2022, och att uppsikten ska kunna genomföras senast vid halvårsskiftet efter gällande år. Detta yrkande fick gehör i styrelsen!

Feministiska regeringen ignorerar..

Av , , 1 kommentar 7

Jag har skrivit om det på bloggen tidigare. KD har ända sedan i mars jobbat i riksdagen för att gravida ska räknas som riskgrupp. Regeringen har konsekvent avfärdat detta. I våras, och nu återigen, märker vi att allt fler gravida och nyblivna mammor är oroliga på grund av pandemin. Kvinnor som den feministiska regeringen uppenbart inte bryr sig om. 

Både psykologer och barnmorskor larmar om kvinnor som är oroliga att smittas under graviditeten. Blivande föräldrar måste kunna känna trygghet även under dessa tider. 

KD vill därför möjliggöra för att i slutet av sin graviditet kunna få ersättning att vara hemma och därmed skydda sig från smitta. Idag tvingas de istället använda sig av sin föräldrapenning. Nuvarande graviditetspenning skulle med KD-förslaget utvidgas till att gälla generellt under hela den sista månaden av graviditeten.
Nu när smittspridningen ökar kraftigt och råden blir allt skarpare om extra försiktighet och social distansering för oss alla i samhället, behöver man se över stödet till gravida. Trots forskning som visar på ökade risker för gravida som får covid-19 räknas de dessvärre inte som riskgrupp.
.
Enligt Barnmorskeförbundet har även gravida som fått rätt till gravidpenning p.g.a. smittorisk på sin arbetsplats, ändå inte alltid fått detta utbetalt. Detta måste ändras – nu får det räcka med senfärdighet från regeringen!

Antikroppstester kommer igång

Av , , 1 kommentar 5

Från och med nästa vecka blir det möjligt att testa dig i Västerbotten för att se om du har antikroppar mot covid-19.

– Många har efterfrågat möjligheten att testa sig för att få veta om man har antikroppar mot covid-19 och vi kan nu erbjuda det för allmänheten. Det finns ett behov eftersom många som hade symtom i våras inte kunde provtas då, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare.

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det andra visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar.

Vuxna och ungdomar från det år de fyller 16 år har möjlighet att testa sig för antikroppar.

Du kan göra ett antikroppstest om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har varit sjuk men inte gjort något PCR-test när du hade symtom
 • Någon i din familj eller person du umgåtts med har haft bekräftad covid-19, men du har själv inte provtagits eller tagit ett test som visade negativt provsvar
 • Du har varit sjuk och har personer i din omgivning som är över 70 år eller som av annan anledning riskerar bli svårt sjuk i covid-19.

– Det är viktigt att resurserna för provtagning och analys används där de behövs. Därför ska du inte ta ett antikroppstest om du inte har haft symtom och heller inte umgåtts med något som har bekräftad covid-19, säger Gunilla Persson.

Antikroppstestning i hela regionen

Ett antikroppstest kostar 200 kronor och ingår inte i högkostnadsskyddet. Region Västerbotten har upphandlat en extern aktör som ska utföra provtagningen, som sker genom ett blodprov i armvecket.

Det kommer att vara möjligt att boka tid för antikroppstest måndag till och med söndag i Umeå och Skellefteå. För övriga kommuner kommer verksamheten att vara ambulerande, men pågå under minst två dagar på samma ort. Platser, tillgängliga tider och datum finns och uppdateras löpande på den bokningssida som nås via 1177.se/antikroppstest-covid-19.

Vid provtagningen ska man själv registrera sitt prov på en webbsida. Därför behöver man en smartphone med sig till provtagningstillfället.

Provet analyseras vid laboratoriet vid Norrlands universitetssjukhus och när det är färdigt får man ett sms och kan logga in och se sitt svar.

Inga antikroppstester för barn

Barn under 16 år provtas inte eftersom de oftast får milda symtom om de blir smittade av covid-19 och inte utvecklar antikroppar på samma sätt som vuxna. Det gör provsvaren osäkra. Yngre barn kan provtas om läkare bedömer det som medicinskt nödvändigt.

Vad innebär det att ha antikroppar?

Folkhälsomyndigheten bedömer att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd mot covid-19 som varar upp till ett halvår från det att du fått ditt testresultat.

– Om du har antikroppar mot covid-19 minskar risken att du smittas och därmed minskar även risken att du för smittan vidare till andra. Det är ändå viktigt att fortsätta följa de råd som finns för att minska smittspridningen i samhället, avslutar Gunilla Persson.

Mer information om antikroppstester i Västerbotten finns på 1177.se.

Är kvinnor mer ansvarstagande?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi har idag regionstyrelsen med många ärenden på agendan och ca 2000 sidors förberedande läsning. Vi har också många intressanta föredragningar där förstås läget i pandemin diskuteras men förstås också ekonomin.

Gällande Pandemin så ser vi en andra våg och som vi vet så stänger många länder ner. Fortsatt ligger vi bra till i Västerbotten. Men gäller att hålla i och att vi Västerbottningar sköter oss och fortsätter hålla distans och tvätta händerna.

Vi testar allt mer och fram till v 38 har vi testat 25000 på NUS och ca 23000 prover skickade till ett labb i Stockholm som är egentester.

Egentesterna står nu för 4/5 av alla analyser / vecka. Intressant att det är fler kvinnor än män som testar sig. Är kvinnorna mer ansvarstagande?

Vi ser att det kommer behöva sjukhusvård och även mer IVA vård framöver men prognoserna talar inte för att det ska bli lika många som i april. Mestadels unga kommer bli smittad och till stor del sk klustersmitta.

När det gäller skyddsutrustning så har vi tillsammans med Umeå och Skellefteå kommun gemensamt beredskapslager så vi klarar oss minst 3 veckor på det lagret plus det vi har själva. Vi har inga signaler på att vi inte får tag i material eftersom.

Så bara du och jag sköter vårt så är Region Västerbotten väl rustat för en andra omgång och betydligt bättre rustad än vi var i mars-april.

Vi har diskuterat delårsrapporten fram t o m augusti och där finns många intressant inspel. Det är en ackumulerat budgetunderskott på 561 miljoner. Puh.. över en halv miljard överförbrukat av skattebetalarnas pengar i framtiden. Vi har också minskade intäkter på 188 miljoner. Verksamhetens nettokostnader ökar och personalkostnaden ligger på ett budgetöverskridande på 175 miljoner. Så alla siffror pekar åt fel håll. SKR har gjort en jämförelse över landet och faktiskt sagt att vi i Västerbotten har sämsta ekonomin i landet.

Bokförda merkostnader för Corona är 84 miljoner. Dessa har vi eftersökt från staten. Sedan kommer en till sökmöjlighet längre fram. Vi har inte tagit med dessa intäkter i vår bokföring som vissa andra regioner gjort. God ekonomisk hushållning bokför inte intäkterna för dom kommit.

Så oj vad det finns utmaningar så vi som opposition jagar på majoriteten.