Etikett: Covid

Dagens fullmäktige

Av , , 2 kommentarer 2

Under dagens regionfullmäktige lyfter Kristdemokraterna bland annat:

Det råder brist på slutenvårdplatser vid Skellefteå lasarett. Även om den verkligt akuta situationen uppkom först häromveckan har platser saknats ända sedan innan sommaren. Detta i ett bekymmersamt läge när vårdskulden byggts på under lång tid. Köerna var långa redan innan pandemin – nu måste den uppskjutna vården börja betas av. Vad gör de styrande rödgröna för att säkra patientsäkerheten samt personalens arbetsmiljö?

Varför har starten av den nya ME/CFS-mottagningen vid NUS skjutits upp gång på gång? Dessa diagnoser drabbar särskilt många kvinnor, och sedan länge har KD arbetat för att stärka just kvinnovården i länet. Kan vi lita på att mottagningen öppnar i vinter?

Vi hör varningssignaler att de som drabbas av långtidssjukdom efter Covid har fått vänta ända sedan i våras och fortfarande inte fått hjälp. Vi kristdemokrater är oroade över ifall denna låga kapacitet verkligen möter upp de behov som finns. Att efter en pandemi ta emot alltför få patienter för eftervård är allvarligt. Det krävs mer insatser för att hjälpa denna patientgrupp!

Ta gärna del av sändningen och häng med i debatten!

Allvarligt läge i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 7

Spridningen av covid-19 har ökat dramatiskt i Västerbotten. Med det har smittan också kommit in på äldreboenden och inom hälso- och sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten idag beslutat om skärpta råd för Västerbotten. Alla behöver förändra sitt beteende för att bromsa spridningen av covid-19.

I samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare. Råden utgår från att alla enligt smittskyddslagen har en skyldighet att göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

Råden gäller från och med idag till och med den 8 december, men kan komma att förlängas beroende på utvecklingen av smittspridningen.

– Läget är mycket allvarligt och nu krävs att alla tar sitt ansvar och följer råden. Det är absolut nödvändigt för att vi ska kunna bromsa smittspridningen och skydda de som riskerar bli svårast sjuka, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Det här gäller dig som bor eller vistats i Västerbotten:

Undvik att umgås med andra
Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som till exempel vid vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte
Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser
Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i till exempel livsmedelsbutiker och apotek kan göras, men tänk på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter
Delta inte i till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Alla ska även fortsatt följa de allmänna råden om att tvätta händerna ofta, hålla avstånd, stanna hemma när du är sjuk och testa dig om du har symtom

– Det är nu det gäller. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa den här utvecklingen och alla behöver ta ansvar för det. Det innebär att vi behöver avstå sådant vi förut skulle ha gjort så att vi minskar våra fysiska kontakter, säger Stephan Stenmark.

Påverkan på sjukvården

Smittspridningen i samhället speglar belastningen på sjukvården. Just nu vårdas patienter för covid-19 på alla våra sjukhus. Därtill är personal hemma sjuka, i karantän eller väntar på provsvar från smittspårning.

– Vi är naturligtvis väldigt oroade över den utveckling vi ser. Smittspridningen riskerar att påverka tillgängligheten till vården. Nu behöver vi alla anstränga oss. Alla kan och måste följa råden. Då kan vi bromsa smittspridningen och fortsätta erbjuda högkvalitativ och säker vård till alla västerbottningar, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Länsstyrelsen beslutar om max 50 deltagare

Länsstyrelsen har samtidigt fattat beslut om att det från och med imorgon, den 11 november, är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Beslutet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna skyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen.

– Beslutet är ett led i det gemensamma arbetet med att begränsa smittspridningen, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Även detta beslut gäller till och med den 8 december, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

Se dagens presskonferens i efterhand:

https://regionvasterbotten.se/play/alla-presskonferenser-om-covid-19

Skärpta råd för dig i Västerbotten på 1177.se

Länsstyrelsens beslut om