Etikett: Debatt

Flitig i debatten

Av , , Bli först att kommentera 4

I torsdagens debattsida i VK kunde du läsa vår gemensamma alliansartikel om att det är tid för maktskifte i Region Västerbotten. Mycket utvecklas tyvärr åt fel håll inom regionen. Allt fler problem har på grund av politisk misskötsel vuxit sig större. Läs gärna hela artikeln, om du missat den.

I går syntes jag även på debattsidan i Dagens Samhälle, där jag tillsammans med 14 ledande kristdemokrater från landets olika regioner riktade skarp kritik mot att regionerna i höst drar igång ett eget flygbolag för ambulanssjukvård. Artikeln i sin helhet finner du här:

Regionerna har landat fel i frågan om ambulansflyget

I vårt vidsträckta land där specialistsjukvård kan finnas tillgänglig många mil bort, är ambulansflyget avgörande. Men tyvärr har Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) fattat det högtflygande beslutet att starta ett flygbolag finansierat av regionerna. Jetflygplan för mer än 700 miljoner kronor har köpts in – skattekronor som borde gå till att korta vårdköer. Att äga dyra flygplan riskerar tvinga fram sparplan på annat håll inom vården.

Det finns förstås vinster med ett samordnat nationellt ambulansflyg. Men varför starta ett eget flygbolag med skattebetalarnas medel? Vi anser att regionerna istället bör upphandla gemensamt och leasa ambulansflyget från den fria marknaden, likt man gör i våra grannländer. Tyvärr har regionerna fastnat med huvudet bland molnen, istället för att fokusera på vårdens kärnuppgifter på marknivå.

I Norge tog det över ett år att genomföra en övergång, då mellan två redan etablerade aktörer. Regionernas obefintliga erfarenhet av att driva flygbolag äventyrar nu hela verksamheten och därmed patientsäkerheten. Kommer föräldrar kunna känna sig trygga i att deras nyfödda barn som behöver akut transport med kuvös faktiskt också får det? Den prehospitala vården är avgörande för den som har långt till närmaste sjukhus eller specialistvård. Men vid övertagandet i höst riskerar planen stå kvar på marken. Ännu saknas licenser, som flygoperatörscertifikat. I höstvädret minskar också möjligheterna att ta hjälp av ambulanshelikoptrar, varför en övergång hellre borde ha påbörjats under sommartid.

Inte mycket har gått rätt vid starten av KSA, som präglats av överprövningar, förseningar, och bristande insyn. År 2019 avbröts pågående upphandlingar och ifjol togs beslutet att driva ambulansflyg i egen regi, motiverat med att upphandling visat sig vara ogenomförbart. Detta trots att flygaktörer finns med svenska tillstånd och specialiserad kompetens.

Timpriset för KSA är högt redan med dagens prognoser. Jetplan är mindre kostnadseffektiva på sträckor under en timme, jämfört bränslesnåla propellerplan. En mix av flygplanstyper är därför varit att föredra både investeringsmässigt, driftsmässigt och inte minst för miljön. Propellerplan kostar ungefär hälften av ett jetplan och har dessutom betydligt lägre miljöpåverkan på kortare sträckor.

Vi oroas över de skenande kostnader som tränger undan annat i redan ansträngda regionbudgetar. Prislappen lär sannolikt öka, regionerna riskerar få gå in med ytterligare ägarbidrag till kommunalförbundet. Den yttersta konsekvensen av projektet kan bli att en eller flera regioner väljer att hoppa av samarbetet, där de kvarvarande regionerna står med en allt större del av notan. Det vore en trist utgång av en nationell samordning som i grunden vore positiv.

Vi kristdemokrater anser att staten bör ta ansvaret över sjukvården, för att säkerställa en jämlik vård där det inte spelar roll var i landet man bor. Tills detta sker är det regionernas uppdrag att säkerställa god hälso- och sjukvård, med ambulansflyget som en viktig komponent. Samordning och samarbeten kan vi inte nog värna om i samhället, men gränsen är passerad när regionerna med vårduppdrag ger sig in i flygbranschen. Det blir både mer kostnadseffektivt och transparent med gemensam upphandling på den fria marknaden och självklart vill vi att staten tar ansvar även över den nationella ambulansflygsverksamheten.  Regionerna ska äga sjukhussängar – inte flygplan.

Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten, KD

Jennie Forsblom, regionråd i opposition Region Gävleborg, KD

Björn-Ove Björk, regionråd Region Uppsala, KD

Malin Gabrielsson, gruppledare Region Västmanland, KD

Maria Nilsson, regionrådsersättare Västra Götalandsregionen, KD

Mona Hammarstedt, gruppledare Region Västernorrland, KD

Per Einarsson, regionråd Region Skåne, KD

Anders Lundström, regionråd Region Skåne, KD

Lars-Erik Olofsson, gruppledare Region Jämtland Härjedalen, KD

Désirée Pethrus, gruppledare Region Stockholm, KD

Joha Frondelius, gruppledare Region Sörmland, KD

Eva Johnsson, regionråd Region Kronoberg, KD

Jimmy Loord, regionråd Region Kalmar, KD

Per Larsson, oppositionsråd Region Östergötland, KD

KD trycker på en öm S-tå

Av , , Bli först att kommentera 6
Replik som går i tryck denna vecka, på Nina Björbys (S), ordförande i kulturutskottet, Region Västerbotten, och Jamal Mouneimnes (S), ordförande i folkhögskolestyrelsen, Region Västerbotten, i frågan om länets folkhögskolor. Vår första debattartikel hittar du här.

* * * * *

Vi kristdemokrater gläds åt att Socialdemokraterna vill värna Västerbottens folkhögskolor och ser deras viktiga samhällsinsats. Att uppvaknandet sker nu, trots att bidragen för de rörelsedrivna folkhögskolorna inte räknats upp sedan 1998, kan inte ha någon annan orsak än att Kristdemokraterna trycker på en öm tå.

Men Socialdemokraterna bortser från det faktum att rörelsedrivna folkhögskolor lyckas utföra sin verksamhet till en betydligt lägre ersättning än Region Västerbottens egna skolor.

Vi vill upplysa kulturutskottets ordförande Nina Björby (S) och folkhögskolestyrelsens ordförande Jamal Mouneimne (S) att budgetbeslut inte tas i kulturutskottet, utan i regionala utvecklingsnämnden, och ber dem samtidigt att läsa protokollen, där det framgår att Kristdemokraterna yrkat på att regionen ska öka medlen till de rörelseägda skolorna. Då röstade Socialdemokraterna ner vårt förslag. Men vi välkomnar deras oväntade vändning.

Det är orimligt att de rödgröna betalar ut markant högre summor till sina egna folkhögskolor, mer än det dubbla per studievecka. Vad motiverar denna skillnad? Särskilt när Socialdemokraterna debatterar att de ”inte kommer ställa skolorna mot varandra”, vilket man ju gjort i över 20 års tid.

Från Kristdemokraternas sida gör vi en satsning på höjda anslag till de rörelsedrivna folkhögskolorna i den budget som vi nu presenterar. Trots höjningen används skattemedlen mest effektivt av de rörelsedrivna aktörerna, eftersom dessa verkar utan Region Västerbottens dyra administration. I vår budget ersätts de rörelsedrivna folkhögskolorna utifrån den nivå som Region Västerbotten ersätter skolor i andra delar av landet där länsbor väljer att studera.

Det viktiga för Kristdemokraterna är att västerbottningarna erbjuds både goda möjligheter till bildning och att deras skattepengar används med förnuft. Rörelseägda aktörer står redo att ta över regionens skolor och driva dem vidare betydligt mer kostnadseffektivt.

Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten
Veronica Kerr (KD), förste vice ordförande kulturutskottet, Region Västerbotten

”Grisen i säcken politik”

Av , , 4 kommentarer 16

Det har gått en tid sedan jag skrev nåt i bloggen. Har drabbats av sjukdom men hoppas nu vara på bättringsvägen.

Var inte med på Vännäsdagarna i någon större utsträckning pga ordinerad vila så monterns sköttes av partikamrater både från Vännäs men också från övriga länet. Men debatten missade jag inte i går. Eller debatt o debatt. Tycker nog att det var lite rumphuggen debatt. Moderatorn Anki gjorde det som vanligt väldigt bra. Men jag saknar svar på frågorna vi brottas med i vår kommun.

Fick väljarna nåt svar från den styrande majoriteten? Fick väljarna svar om S tycker att företagen är viktiga för vår kommun? Fick vi svar om de tänker höja skatten efter valet för att dölja sina misslyckanden?

Det vi fick höra av kommunalrådet Johan Söderling är hur nöjd han är och så förstås att det blir bättre om det blir byta av regering som specifikt har missgynnat Vännäs kommun så ekonomin inte är vad den borde vara.  Nej några svar fick vi inte och det hade jag faktiskt inte förväntat mig men inte desto mindre ändå hoppats.

Nej för S är det viktigast att komma till makten och sen åter få göra som man vill igen. Vilken utveckling går vi mot om skatten höjs igen så vi får högre skatt än man har i Umeå? Varför ska man då flytta till Vännäs? Varför ska en familj med normala inkomster som flyttar hit betala ca 15000 kr mer i skatt för att S i Vännäs har misslyckats med att sköta finanserna?

Johan Söderling talar om Vännäs och rabblar vår vision som inlärd läxa. Vad betyder livfullt o nytänkande för den (S)tyrande majoriteten i Vännäs? Nåt nytänkande har jag inte sett under mina dryga 20 år i Vännäspolitiken.

Det är lätt att skylla på regeringen som ett nöjt kommunalråd gjorde igår. Regeringen som sedan de tillträtt har försett Vännäs kommun med drygt 60 miljoner ytterligare inflationen etc. avräknat. Inte ett uns av självrannsakan vart dessa pengar tagit vägen i kommunens kassa.

Det heter att makten korrumperar. Och jag citerar en nu avflyttad tidigare motdebattör från S när han säger att ”sånt drabbar även S och det är bra med byte vid makten lite då o då”. Håller fullständigt med.

Till dej som likt vårt kommunalråd Johan Söderling tror att om S kommer till makten på riket så kommer det mer pengar vill jag bara upplysa att det inte finns en krona ytterligare från S budget som ska fördelas till kommunerna. Så i det fallet kan ni lika gärna vänta på att jultomten ska komma med en påse pengar.

Däremot kommer Vännäs kommun att tvingas betala drygt 4 miljoner till då S tänker ta bort rabatten för att anställa unga. Så dessutom kommer fler unga ut i arbetslöshet då det blir dyrare att anställa unga. Johan Söderling har verkligen lärt sig av sin partiledare. Mörka så länge det går och låta väljarna vakna upp efter valdagen utan att veta hur man tänker agera. Kallar det ”grisen i säcken politik”.

Debatten

Av , , Bli först att kommentera 4

Hemkommen från debatten på SVT så kan jag nog inse att det var i mindre skala som vi debatterade på eftermiddan i radio. Ja debatten i radion var väl hyfsad. Däremot var det väldigt dålig styrning på tiderna. Två av partierna kom inte fram de första 10 minuterna. Jag begärde ordet ett antal ggr men det missade programledaren. Sen i princip ställde jag mig upp en gång för att markera att jag begärt ordet och ni som sett mig vet nog att jag inte är så liten o obetydlig :-). Men det rätade på sig och jag tycker att vi hade en bra debatt. Och om man ska sia vem som vann debatten så får man nog säga att vi 4 oppositionspartier var de som kom fram mest. Men den åsikten kanske inte delas av majoriteten. Hur som helst är det roligt att debattera och lyfta fram vad partiet vill. Någon av oss hade med sig spenderbyxorna men jag tror ingen hade så stora fickor så byxorna av tyngden föll ner.

 Debattsugna kamrater
 
Hann sen bara hem och slänga i mig inte mat och rensa mejlboxen så var det dags att sätta sig i bilen för att vara med i direktsändning av ekonomidebatten på SVT. Man måste väl säga att det var en intressant debatt. Men som alltid är det en massa siffror man bollar man måste var skärpt för att följa med i sifferfloran. Man använder siffror som gynnar det egna partiet.  Men nog måste man säga att Östros var ute och cyklade i sakfrågorna.  Men jag undar om han inte vann "frågeglidningstävlingen". Alltså den som glider undan utan att svara. (en del kallar det visst retorik)
 
 Nöjda debattörer. De ansvarsfulla alliansens ekonomiska talesmän. Med finansutskottets ordförande Stefan Attefall (KD) till vänster och Anders Borg till höger.
  
Vid det efterföljande minglet var det intressant att prata ekonomiska spörsmål med herrarna samt träffa kollegorna i länet från alla partier. Sen var det också härligt se Sverker Olofsson slänga kavajen och mingla runt mer avslappnat. För övrigt så satt jag under debatten vid sidan om Lennart Holmlund som under debatten hade en del egna inlägg i bänken (som han brukar)och stundtals ondgjorde sig av att han missat travresultatet. Passade faktisk på i pausen att be honom ta Socialdemokraterna i Vännäs i örat så vi får samma valfrihet som man har i Umeå. Och svaret jag fick var väntat av Lennart: – Int bry ja mej öm de. Hä få du göra själv. Ja han är härlig kommunalrådet i grannkommunen.