Etikett: Ebba Busch

Återhämtning för vårdpersonal

Av , , Bli först att kommentera 4

Läs partiledare Ebba Buschs kloka ord och förslag för att säkerställa att vårdpersonalen får sin återhämtning!

”Vi som arbetar med det här älskar vårt jobb. Jag älskar att vara den som ger en axel till patienter och anhöriga att gråta mot. Men vi behöver också en axel att gråta mot, och då har man gett för mycket.” Orden tillhör Johanna Gadmar. Hon blev färdig sjuksköterska i januari 2020, precis före coronapandemin nådde Sverige. Sitt första år som sjuksköterska har hon tillbringat på infektionsavdelningen på länssjukhuset Ryhov i Region Jönköping.

Johanna Gadmars vittnesmål om de stenhårda förutsättningar som nu råder för Sveriges vårdanställda är tyvärr bara ett av många. Det är lätt att föreställa sig situationen: långa pass med för kort vila emellan, helg efter helg som helt måste ägnas åt arbete, osäkerhet om huruvida det över huvud taget kommer att vara möjligt att ta semester, den ständiga närvaron av sjukdom och död och av de anhörigas oro och sorg.

Slitet har under det gångna året varit omänskligt. Och under tiden har det vanliga livets glädjeämnen fått stå tillbaka. Gamla föräldrar som man inte kan träffa, inställda aktiviteter med barnen, närståendes födelsedagar som fått firas på avstånd eller inte alls. Det är lätt att skriva ”håll i och håll ut” på Facebook. Men för vårdens kämpar är det inte en slogan, det är hård vardag sedan mer än ett år tillbaka.

Frågan är hur länge till de klarar att hålla ut. Deras insatser så här långt har varit heroiska, men alla människor behöver vila och alla människors ork har en gräns. Den hemska sanningen är att vi inte vet hur länge pandemin varar, men vi vet att vårdpersonalen inte kan pressas så här hårt hur länge som helst. Redan nu är många vårdanställda sjukskrivna, redan nu säger personal upp sig i ren desperation.

Därför presenterar Kristdemokraterna i dag nya förslag, från vår kommande budgetmotion, som handlar om hur personalen ska kunna avlastas och ges möjlighet till nödvändig vila. För det första vill vi göra en särskild satsning på att tillfälligt anställa personer som har vårdutbildning men som av olika skäl har lämnat vården. Enligt vårdförbundet har 13 200 sjuksköterskor lämnat yrket och ur denna grupp bör det gå att rekrytera temporär personal. Vi tänker oss följande upplägg:

 • Uppmana och be personer med medicinsk utbildning men som arbetar utanför sjukvården att under en begränsad period återvända och arbeta inom vården.
 • Företag vars personal temporärt lämnar dem för att arbeta inom vården ska få ersättning från staten och arbetstagare som temporärt gör en insats ska också kunna få god ersättning:
 • Den arbetsgivare som lånar ut personal blir ersatt av staten för 120 procent av den minskade arbetstiden. Kravet är att den anställde arbetar på en vårdinrättning i minst lika hög grad.
 • Arbetstagaren erhåller 50 procent av lönen från det gamla arbetet. Det blir alltså möjligt för personer att under den närmaste tiden tjäna upp till 1,5 inkomster. Den första betalas av staten. Den andra av den arbetsgivare man temporärt arbetar hos.
 • Socialstyrelsen får uppdrag att tillsammans med regionerna administrera anmälningar och matcha med där behoven är som störst. Omförflyttningar av personal inom vården kan innebära att mindre kritisk vård behöver personal. Det skulle kunna mötas av det här förslaget också.
 • Kravet är att arbetstagaren är medicinskt utbildad och att den arbetsgivare man temporärt går till är en vårdgivare.
 • Reglerna ska gälla till åtminstone den 1 januari 2022 för att skapa utrymme för att ordinarie personal ska kunna vara lediga.
 • En del har varit borta från vården länge. Därför föreslår vi att 300 miljoner kronor avsätts till Socialstyrelsen att anordna kortare repetitionsutbildningar som kan användas vid behov och 100 miljoner kronor för lön till personalen under utbildningstiden.

Den andra delen av förslaget handlar om möjligheten till vila för personalen. Vila från de extrema ansträngningarna både mentalt och fysiskt och som dessutom ger lite tid med familj och andra nära anhöriga.

 • Alla medarbetare som under pandemin arbetat under extrema förhållanden ska under 2021 erbjudas en månads sammanhållen ledighet.
 • Ledigheten blir möjlig om det föregående förslaget om ersättningar till arbetsgivare som lånar ut personal kan genomföras och fungera.
 • Vilka medarbetare som kan komma ifråga måste ytterst avgöras av arbetsgivarna som vet vad som skett på arbetsplatsen.
 • Vi bedömer att de kategorier det främst handlar om är Sjuksköterskor, Specialistsjuksköterskor, Röntgensjuksköterskor och Biomedicinska analytiker.

Om vi antar att 40 procent av de 13 500 sjuksköterskor som idag inte arbetar i vården och deras arbetsgivare ställer upp i fyra månader i genomsnitt. Det skulle innebära att 21 600 arbetsmånader i sjukvården uppstår. Då kan 21 600 vårdanställda få en månads ledighet, en återhämtningsmånad utöver ordinarie semester.

Om de icke vårdanställda sköterskorna som går in i vården har en genomsnittlig inkomst på 38 000 kr per månad blir kostnaden för staten cirka 1,3 miljarder kronor.  Om de sjukvårdsanställda som får ledigt likaledes har en genomsnittlig inkomst på 38 000 kronor blir kostnaden för ledigheten knappt 1,1 miljarder kronor.

Sammantaget skulle det kosta 2,4 miljarder kronor att både hyra in 5400 vårdanställda i fyra månader samt ge en månads ledighet till 21 600 vårdanställda. Enligt en överslagsberäkning gjord med hjälp av underlag på försäkringskassans hemsida kostar 100 procents sjukskrivning i 90 dagar ungefär 73 000 kronor för arbetsgivaren och 77 000 kronor för Försäkringskassan. Lönen uppgår i beräkningen till 38 000 kr per månad.

I denna siffra har inte kostnad för vikarie räknats in. Om vikarier antas vara 20 procent dyrare än den ordinarie personalen pga ökad handledning och att inhyrd personal är dyrare för att den är tillgänglig motsvarar kostnaden för de två ovanstående förslagen ungefär 13 000 sjukskrivna i tre månader.

Totalt handlar det alltså om uppskattningsvis 21 600 personer i Johanna Gadmars situation, som då kan få vila från det tuffa arbetet som pandemin skapar och som får möjlighet att tillbringa mer tid med sina familjer. I den andra vågskålen ligger allt som kan tänkas ske om denna vila inte blir möjlig. Ännu fler vårdanställda med utmattningssymptom, depressioner, stressrelaterade åkommor – och med det en personalbrist som ytterligare ökar trycket på de vårdanställda som blir kvar. I värsta fall riskerar vi en situation med stora uppsägningar, enbart för att de anställda inte har fått tillräcklig vila.

Pandemin innebär ett nödläge för personalen. De har gjort en enorm insats för oss och nu är det vår tur att göra en insats för dem. Vi har kunnat lita på dem. Nu ska vi visa att de kan lita på Sverige.

 

Ebba Busch, partiledare (KD)

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)

 

Ebba i toppen

Av , , 1 kommentar 14

Trots dreven, som ofta helt tappat proportionerna, är Ebba mycket populär i Aftonbladet/Demoskops mätning om årets kvinnor där hon hamnar på andra plats. 

– Det är mycket diskussion kring hustvisten just nu och att det påverkar henne negativt. Vi ser dock att det samtidigt är många som håller på henne och tycker att det är starkt att hon står upp för sig själv, skriver Karin Nelsson på Aftonbladet.

Vill också gratulera Agnes Wold och Greta Thunberg till första respektive tredje plats, även om jag inte alltid delar deras åsikter. Den senaste tiden har trollfabriker varit på agendan. Därför ska vi förtydliga en sak som kommer att bli mycket viktig för oss kristdemokrater. Vi accepterar inte något som helst näthat, hån eller trollande på våra sidor. Inte mot oss eller Ebba, inte mot Agnes Wold eller Greta Thunberg. Du kanske inte tycker som någon av dessa tre kvinnor. Det är okej, men du behöver inte skriva det under alla kommentarstrådar på nätet, i allt hårdare tonläge.

Under denna internationella kvinnodag vill jag även lyfta att brott mot kvinnor måste straffas hårdare. Jämställdhet reduceras idag ofta till symbolfrågor, samtidigt som kvinnors trygghet alltmer försämras. Kvinnor har samma rätt som män att vistas i det offentliga rummet. Man ska inte som kvinna behöva se sig över axeln och känna sig otrygg när man går en kvällspromenad. Eller när man väl tagit sig modet att anmäla en våldtäkt – då ska man inte behöva möta sin förövare i matbutiken dagen därpå.

Det är brottsoffret och inte förövaren som ska stå i centrum. Vi behöver ha straff som står i proportion till den kränkning som människovärdet utsätts för. I dagens Expressen föreslår partiledare Ebba Busch tillsammans med Désirée Pethrus som driver vår jämställdhetspolitiska idégrupp:

✅ Höj straffet för våldtäkt
✅ Ingen preskriptionstid på grov våldtäkt
✅ Sexualbrottsoffer ska inte behöva driva in sitt skadestånd
✅ Rätt till målsägarbiträde även i högre instanser
✅ Bygg ut kriminalvården och låt utländska brottslingar avtjäna straff i sina hemländer

 

(Bilden på Ebba togs innan pandemin)

Så betar vi av vårdskulden

Av , , Bli först att kommentera 3

Skriver i dagens VK tillsammans med partiordförande Ebba Busch och vår sjukvårdspolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson konkreta förslag hur vi betar av den allt växande vårdskulden. 

* * * * *

Sveriges vårdpersonal är den viktigaste resurs vi har för att bekämpa coronapandemin. De har länge haft en pressad arbetssituation – men den kan inte mäta sig med de svårigheter många nu tvingas möta dagligen.

Vi får larmrapporter om långa arbetspass i varm skyddsutrustning. Om rädslan att själv bli sjuk eller dra med sig smittan hem till familjen. Om frustrationen att möta en döende samtidigt som man själv är oigenkännlig med handskar, visir och munskydd. Utanför vården kanske vissa tänker hoppfullt ”när det här är över…”. Men just nu byggs det upp en vårdskuld som är svår att överblicka och som inte bara drabbar patienterna utan även personalen som stått i frontlinjen mot corona.

I Västerbotten minskade exempelvis antalet operationer och åtgärder inom specialistvården med en fjärdedel i april jämfört samma månad ifjol, enligt Sveriges kommuner och regioner. Ortopediska vårdinsatser minskade med nära två tredjedelar, ryggkirurgisk vård minskade med över 90 procent och överviktsoperationer mer än halverades i antal. Hur siffrorna summeras för sommaren är för tidigt att säga men sannolikt fortsätter covid-19 att påverka och förlänga vårdköerna. 260 uppskjutna operationer och åtgärder beräknas ta tre månader att arbeta ikapp, förutsatt att man lyckas säkerställa en kapacitetsökning inom vården på fem procent.

Under våren har operationer och åtgärder skjutits på framtiden. Redan långa vårdköer har blivit längre. Vårdkrisen tar inte slut när coronakrisen gör det. Anställda som redan nu går på knäna förväntas kunna ta nya tag i höst. Om inte personalens arbetsvillkor förbättras omedelbart riskerar sjukskrivningarna att skena.

Vecka efter vecka har Kristdemokraterna lagt förslag på hur arbetsvillkoren kan bli bättre. Vi har exempelvis föreslagit att sjukvårdsutbildade som valt att arbeta med annat rekryteras tillbaka tillfälligt för att avlasta den hårt arbetande vårdpersonalen. Vi vill se ett nationellt expertteam som stöttar regionerna i att hantera vårdskulden. Systemet med 21 olika regioner med varsin ledning är inte vägen framåt. Vi måste arbeta med långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Men det absolut viktigaste just nu är att personalen får återhämtning och fler kollegor. Och det fort.

Ebba Busch, partiledare, KD

Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson, KD

Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten, KD

Vad hade varit annorlunda?

Av , , Bli först att kommentera 3

Ebba Busch besökte SVT:s Morgonstudion denna vecka och pratade bl.a. annat om Coronakrisen. I samband med denna intervju svarade hon på vad hon hade gjort annorlunda i krishanteringen. 

”Det är en svår fråga, men det finns ett antal saker som jag hade velat pröva att göra annorlunda i samråd med experterna. Det handlar bland annat om åtgärder för minskad smittspridning. Karantän av utlandsresenärer, och ett tidigare infört besöksförbud inom äldreomsorgen. Men även krafttag kring samordningen av den nationella styrningen av vården och omsorgen. Stödet kring skyddsutrustningen, resurserna till 1177 och omprioriteringen av resurser.”

Kristdemokraterna i riksdagen har sedan Corona utbröt arbetat nära regeringen i krishanteringen. Varje vecka med  förslag, frågor och observandum. KD:s fokus ligger nu främst på personalen inom vård och omsorg, som behöver återhämtning, semester och en chans att ladda batterierna. Så de kan komma tillbaka utvilade till en arbetsplats där det finns tillräckligt med kollegor och där det är en hållbar arbetssituation.

Se intervjun i sin helhet, 1h och 20min in i sändningen.

Replik: KD står stadigt i våra värderingar

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens Folkbladet kan du läsa min replik kring deras ledarsida om Ebba Busch och kristdemokratiska värderingar. 

* * * * *

Vi Kristdemokrater med Ebba Busch i spetsen står alltjämt stadigt i våra värderingar, om ett samhälle där ingen får lämnas efter. 

KD står stadigt i våra värderingar om ett samhälle byggt på en stark personalism ett subsidiärt ledarskap samt vikten av att man har de små gemenskaperna som man mår bra av. En medmänsklig syn, med insikten att man enbart kan hjälpa ifall man först tar reda på vilka behov som finns och sedan vad som kan göra mest nytta. För att bygga ett fungerande samhälle behöver man lyfta faktiska utmaningar, så ser ett hållbart ledarskap ut.

Att Jonas Bergström inte är anhängare av Kristdemokraternas ideologi framgår med tydlighet i hans ledare där han väljer att misstolka att Ebba Busch inte uttryckte deltagande och sorg i hennes debattartikel från början av april, trots att hon uttryckligen var bedrövad och förtvivlad över hur Corona slagit mot Stockholms norra förorter och menade att ingen del av samhället får svikas i hanteringen av krisen.

Busch försökte aldrig skuldbelägga någon för smittan, utan ville belysa situationen och säkerställa att politiken och myndigheterna bland annat skulle börja anpassa informationsspridningen i förorterna. Hon skrev redan då att KD ville tillföra resurser så att informationen verkligen når alla, i syfte att lindra den svåra situationen.

Senaste veckorna har såväl ministrar, folkhälsoexperter och utländsk media förklarat att Sveriges sätt att hantera Coronakrisen särskiljer sig eftersom vi har en högre tillit till myndigheter än vad man har i många andra länder. Omvärlden har haft svårt att förstå Sveriges införda rekommendationer, när andra länder istället infört krav och förbud. Men även för den som levt hela sitt liv i Sverige kan dessa rekommendationer ibland vara svåra att tolka – se bara på de restauranger i Stockholm som tvingats stänga p.g.a. trängsel.

För den som då flyttat till Sverige från ett annat land kan säkert rekommendationerna vara än mer svårtydda. Ignorerar man det riskerar man att ignorera varför vissa drabbas hårdare.

Vid månadsskiftet mars/april kunde man se att vissa delar av Stockholm drabbats svårare av viruset och det är viktigt att klargöra varför och hur man kan motverka detta, även inför framtida kriser.

Där det exempelvis finns språkförbistringar behöver myndigheterna bli bättre på att nå ut med information på fler språk. Det kan finnas ekonomiska faktorer som påverkar och leder till trångboddhet. Men talar man inte om saken, riskerar ingenting göras. Ebba Busch vill stå upp för de grupper som drabbas hårdast, då krävs en krisstrategi baserad på verkligheten.

Vi Kristdemokrater med Ebba Busch i spetsen står alltjämt stadigt i våra värderingar, om ett samhälle där ingen får lämnas efter.

Sverige ska fungera!

Av , , 4 kommentarer 4

– Vi har väldigt många medarbetare inom vård och omsorg som inte vet hur länge de kommer mäkta med, och som har för få kollegor. Vi måste skapa en tryggare arbetssituation för de anställda, sa Ebba Busch igår i SVT.

Det pågår två kriser just nu; en sjukdomskris och en ekonomisk. I den budget Kristdemokraterna presenterade igår, med partiledare Ebba Busch och ekonomisk-politisk talesperson Jakob Forssmed i täten, ryms bland annat 101 miljarder till företagen, varav 80 miljarder går till kostnadsstöd åt företag. Förra veckan bedömde Finansdepartementet att Sveriges BNP kan utvecklas mellan -4 och -10 procent i år, vilket visar på den enorma osäkerhet som präglar samhället just nu och vikten av att rädda så många jobb vi kan.

Bland annat ska korttidspermitteringarna gälla upp till 90 procent, jämfört regeringens beslut om 80 procent. Arbetsgivaravgifterna ska sänkas för handels-, restaurang- och besöksnäringen med 6,6 miljarder kronor – branscher som har drabbats extra hårt av krisen. Ett kostnadsstöd för fasta kostnader, för företag som förlorat över 40 % i omsättning, är ytterligare ett förslag för att se till att Sverige står så starkt som möjligt när slaget mot corona är vunnet.

En stor del av budgeten handlar om att se till att personal inom vård och omsorg får fler kollegor och bättre villkor, med ett tillskott på 5 miljarder kronor för att förhindra varsel inom vård och omsorg under pågående kris. Aktörer som gör om timanställningar inom äldreomsorgen till en fast anställning ska få en ersättning på 50 000 kr.

Även det viktiga civilsamhället får sin del med intäktsstöd och statliga lånegarantier, samt ett rejält höjt gåvoskatteavdrag så att givare kan ge större belopp. Sammanlagt med dessa förslag och regeringens krispaket som KD redan sagt ja till, vill vi se krisåtgärder på ca 240 miljarder kronor.

Du kan läsa hela vår budget här.