Etikett: Förlossningsvården

Så räddar KD förlossningsvården i Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 2

Svarar i VF på ledarens frågor vad KD har för lösning på förlossningsvården. ”Hur har Kristdemokraterna tänkt lösa bemanningen i förlossningsvården?”.

Bemanningen inom länets förlossningsvård är och fortsätter att vara en omdebatterad fråga. KD har lösningar på lång sikt för att säkerställa god och säker förlossningsvård i hela Västerbotten. Med vårt förslag blir det en självklarhet att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet.

I dag styrs förlossningsvården av 21 självstyrande regioner vilket är ett resursslöseri som inte klarar av att möta upp dagens vårdbehov. Staten måste säkra en jämlik vård i hela landet och med vårt förslag skulle förlossningen i Lycksele få 75 % av finansieringen från staten för att kunna säkra fortsatt drift och bättre arbetsvillkor för personalen.

De avsatta medlen är strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen. Den nationella förlossningsplanen tar avstamp i:
– Statlig medfinansiering
– Barnmorsketeam
– Förstärk landets mindre förlossningsenheter
– En mamma-rehab-check till alla nyblivna mammor.
– Forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.

Medan den feministiska styrande majoriteten i regionen står helt handfallen föreslår Kristdemokraterna konkreta förslag för att länets kvinnor ska få en trygg och patientsäker vård, både inom förlossningsvården och övriga kvinnovården, oavsett var du bor i länet.

Läs hela artikeln här!! https://www.folkbladet.nu/2022-08-11/kd-raddar-forlossningsvarden-i-vasterbotten

KD räddar förlossningvården i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 6

I sitt sommartal presenterade Ebba Busch Kristdemokraternas lösning på förlossningsvården och Kvinnovården. KD vill se en nationell förlossningsplan. Sverige måste gå från 21 system till ett nationellt ansvar för sjukvården. Det gäller även förlossningsvården.

Det behövs en nationell förlossningsplan för att säkra en trygg och nära förlossningsvård med goda arbetsvillkor för personalen. Statliga medel om 1,7 miljarder avsätts specifikt till förlossningsvården för att förbättra kvalitén, arbetsmiljön och återöppning av förlossningsenheter i landsbygd och utanför storstäderna.

Återöppna eller öppna nya förlossningsenheter där avstånden för födande kvinnor är som längst. Av de statliga medlen öronmärks 155 miljoner för medfinansiering av dessa förlossningsenheter. Staten medfinansierar 75 % av kostnaden och medlen beräknas ge öppning av 7 enheter. För regioner som idag har mindre enheter som ska värnas kan ansökan om statlig medfinansiering ske för att säkra fortsatt drift.

  • Ett barnmorsketeam som följer den kvinnan under graviditet och förlossning
  • Förstärk de mindre förlossningsenheter som finns i Sverige
  • En mamma-rehab-check ska erbjudas till alla nyblivna mammor
  • Inrätta ett nationellt forskningsprogram på̊ kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar

De avsatta medlen föreslås vara strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen och återöppning av enheter. Medlen för delfinansiering ska erhållas långsiktigt men med krav på genomförande. Socialstyrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp måluppfyllelsen i den nationella förlossningsplanen.

Exempel på orter som med denna satsning skulle kunna återöppna eller förstärka existerande förlossningsenheter:

  • Karlskoga
  • Kiruna
  • Lycksele
  • Mora
  • Skellefteå
  • Sollefteå

Så nu är frågan upp till dig. Vill du förstärka förlossningsvården i Västerbotten ska du lägga din röst på kristdemokraterna den 11 september.  Kristdemokraterna lovar inte allt till alla men håller vad vi lovar.