Etikett: KD

Ambulansen, Kirurgen, Ortopeden samt AnOpIva

Av , , Bli först att kommentera 2

I veckan var jag tillsammans med alliansen gruppledare åter på ett antal intressanta verksamhetsbesök. Vi började dagen på ambulansen där verksamhetschef Stian Kvalvik tog emot oss och på klingande Norska berättade om verksamhetens stora utmaningar och behov. Stian har ett positivt gäng runt sig och man har inte akuta svårigheter att hitta personal eftersom ambulansen är en populär arbetsplats. Men stora utmaningar finns att få ihop scheman och nu tar vi också över ambulansverksamheten i Sorsele, Dorotea, Tärnaby och Norsjö. Här försöker man samordna så man både arbetar på ambulansen men även på sjukstugorna. En intressant samordning för patienternas bästa.

Vi besökte också AnOpIva. En av de större verksamheterna på NUS där verksamhetschef Nicklas Larsson berättade om verksamheten och visade oss runt i lokalerna. På NUS har vi samlat resurserna både för anestesi, operation och intensivvården under AnOpIva. Både ortopeden och kirurgen önskar i vissa lägen att äga hela vårdkedjan men finns också fördelar med att samla verksamheten. IVA vården är krävande på många sätt både personellt med inte minst teknikmässigt så många rum får tas i anspråk för att förvara maskinerna. T ex har man en livsuppehållande cykel med hjärtstartare etc som man kan snabbt åka ut på NUS ifall något händer. När vi tittade på operationsplaneringen såg vi att just vid detta ögonblick opererades det för fullt i 19 salar på NUS. Alltifrån hjärta till alla andra operationer.

Vi fortsatte sedan till Kirurgen och mötte senioren Stig-Evert Thornberg som varit med länge både inom kirurgi och ortopedi. Kirurgen har utmaningar då vi saknar sköterskorna i operationsrummen vilket gör att operationer tvingas ställas på kö. Utomlänsvården har fördubblats på 3 år. För att underlätta har man anställt vårdnära personal som servicebiträden för att underlätta för sjuksköterskorna. Sköterskorna ska ha mer tid med patienterna. Det är inte minst viktigt med cancerpatienter. Förra måndagen hade kirurgen 20 sattelitpatienter, då är det tur att vi har bra samarbeten på NUS mellan klinikerna. Allt för patientens bästa.

Nästa besök blev på Ortopeden som är rätt spridda över ”Dallashuset”. Mottagningen har ca 150 besök och man får bra hjälp. Tidigare låg man på sjukhus ca 3 veckor för en knäprotes vilket man nu gör för dagen och skickar hem patienten på kvällen. I dag har man 18 platser på vårdavdelningen men skulle behöva ca 40 platser. Mycket av den elektiva vården sker i Lycksele. Vi mötte också avdelningschef Viktoria Popovac Lindström (som för övrigt fick VK:s tårta häromdagen) som på ett positivt sätt beskriver hur man arbetar för att få en positiv arbetsmiljö på kliniken, allt för att det ska vara lättare att rekrytera personal.

Åter en mycket intressant dag i verksamheterna.

Årsmöte i distriktet.

Av , , Bli först att kommentera 2

Haft vårt partidistriktsårsmöte i helgen. Valt ny partidistriktsstyrelse och många andra val. Valen togs i full enighet med acklamation och inga extra voteringar eller strul utan helt enligt valberedningens förslag trots inte valberedningens sammankallande Anders Sellström var på plats. Men valberedningens arbete sköttes av Calle Franklin.

Men en annan som var på plats var vår duktiga partisekreterare Liza-Maria Norlin som på sitt vanligt trevliga manér talade om partiet o var vi befinner oss. Tack för att du besöker oss Liza-Maria o alltid lika givande få en pratstund. Denna gång också med Thomas Norlin. 👍

Årsmötet var väl ordnat av vår ombudsman Frida Fröberg och vi höll till i Vindeln. Roland Sjögren blev fortsatt vald som vår partidistriktsordförande och Veronica Kerr vår 1 vice ordförande och Per Boström vår 2 vice ordförande. Helén Edlund skötte klubban med bravur och uppmuntrade oss alla i arbetet som bara hon kan.

I Västerbotten utser vi årets Kristdemokrat. Och juryns eniga beslut föll på Daniel Jaede. Grattis Daniel!

Som gruppledare i regionen informerade jag om gruppens arbete men också om vår finanschef som är misstänkt för brott och om det upptornande bråket i länet mellan kommuner o region gällande vaccinering.

#kdvasterbotten #kdvasterbotten24

KD stärker sina positioner i regionen.

Av , , Bli först att kommentera 1

Första mötet i kväll med nya fullmäktigegruppen. Vi är inte valda i regionen än men folket har valt oss. Kd stärker sina positioner i regionen.

Ett mandat till fick vi efter valet så 5 ordinarie ledamöter och första ersättare har väljarna gett 2183 kryss. 3 av 5 fullmäktigeledamöter är nya. Med deras erfarenheter och våra som varit med tidigare och det arbete vi lagt ner under perioden, och kommer intensifieras ytterligare, så kommer vi synas ännu mer i debatten framöver.

Och vår röst kommer sannerligen behövas.
I veckan visar det sig att 60 % av de som väntar på vård får göra det olagligt länge. Det är alltså bara 40 % Västerbottningsr som får vård inom den lagligt garanterade tiden om 3 månader
Det är i dagsläget 13049 personer i Västerbotten som väntat olagligt länge på första besöket eller vård. Så kan vi inte ha det.

Kultursmycket borde bevaras!

Av , , Bli först att kommentera 4

I tisdags hade vi kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Vännäs kommun med ett antal viktiga ärenden på agendan. Som brukligt brukar vi inte alltid komma överens med majoriteten i alla lägen även om vi ofta också är överens för vi har lite politiskt tjabbel o vår kommun. Men detta möte var lite extra klurigt så just skrivit 4 reservationer mot besluten.

Bland annat så anser vi Kristdemokrater tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att när man bygger förskolor vill vi bygga för barn bästa. Vid årsskiftet blev som bekant barnkonventionen lag och den har vi att följa. Den talar tydligt om att vi ska tänka utifrån barnens perspektiv. Alltså inte hur vi tror barnen tänker liksom uppifrån utan vi tvingas böja oss och lyssna in barnen på rätt nivå och deras bästa ska få gälla.

Vi (Treklövern KD, C och L) har alltså lagt en motion där vi anser att man max ska bygga fyra avdelningar på samma ställe. Det är för att barnen inte ska behöva interagera med allt för många vilket ger en ansträngd situation för många barn. Den avslogs av majoriteten eftersom man anser det ineffektivt och fördyrande. Alltså säger man att barnen kan vi buntas ihop på samma ställe hur många som helt för att det ska bli så billigt som möjligt. Men det säger inte FN:s barnkonvention. Och det tycker inte vi heller. Tror jag inte heller många vuxna tycker är bra på sina arbetsplatser.

Ett annat ärende vi beslutade om var den fina bagarstugan på campingområdet. Ett riktigt kultursmycke som Hembygdsföreningen är villig att ta ansvar för och renovera med ideella krafter till ursprungligt skick efter vattenskada. Det sa majoriteten nej till. Man vill fortsatt bygga om det till campingstuga. Självklart reserverade KD och C sig mot ett sånt beslut. Vi värnar civilsamhället och det finns ingen möjlighet att vi inom kommunens regi kan göra detta till samma kostnad. Så nu tog den ”ansvarsfulla majoriteten” ett betydligt dyrare beslut. Det finns gott om plats att bygga campingstugor så varför rasera denna fina timmerbyggnad som bagarstuga?

Här nämner jag två ärenden där jag skrivit reservationer. Sen kan man t ex fundera över hur moderaterna i Vännäs kan rösta mot att vi ska upphandla tjänster från det privata näringslivet när alla andra moderater jag samarbetar med på alla nivåer värnar näringslivet. Man man förstår inte allting.

S går i opposition på sig själv.

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är väldigt intressant att nu i valrörelsen så lovar partierna guld o gröna skogar ifall just det partiet får rösterna. Det som gör mig mest förvånad är det Socialdemokratiska partiet som lovar reformer långt in på nästa mandatperiod ifall dom får regera vidare. Inte ett ord om att dom faktiskt kunnat genomföra det redan. S är fantastiks bra på att lura väljarna och gå i opposition på sig själv.

Nu har dom helt plötsligt insett att barnen är viktiga. Att höra Magdalena Andersson säga att det är viktigt att barnen får vara hos sin mamma o pappa så inser man att den politiska kartan har förändrats. S har stulit det som KD drev tidigare val om barn o ungas uppväxtvillkor. Och det är ju bra att dom kommit till den insikten. Det är bara lite sent för vid det valet så ifrågasatte dom KD hur vi kan ta sån ställning o stå upp för familjen.

Men att S börjar inse att det är viktigt att ha reformer för barnen välkomnar jag. Men fortsatt är det märkligt att man tillsätter reformer o styrning så det inte blir det friare för familjerna, utan snarare mera statlig styrning över familjernas vardag. I sitt valmanifest föreslår socialdemokraterna en veckas extra föräldraledighet för alla föräldrar till barn mellan 4-16 år. Det är ett bra förslag men det finns ju redan bättre förslag.

På detta område har Kristdemokraterna redan en bättre politik.

–         Kristdemokraterna vill införa rätt 5 dagars obetald ledighet per förälder per år upp tills barnet blir 18 år.

–         Kristdemokraterna vill införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kr per månad.

–         Kristdemokraterna vill införa en bred skattesänkning för alla som jobbar som uppgår till 0,5 procent av inkomsten upp till 40~000 kr per månad därefter ligger skattesänkningen fast.

Om en förälder tjänar 28~000 kronor per månad innebär socialdemokraternas förslag en veckas ledighet med en inkomst på cirka 5000 kronor före skatt ungefär 3000 kronor efter skatt.

För samma förälder innebär Kristdemokraternas förslag att föräldern kan ta ledigt 5 dagar per år och får en sammanlagd skattesänkning på 7~680 kronor under hela året.  Så fortsatt även om S vill framstå som familjepartiet så är det fortsatt KD som har den rollen.

Finns det nån skillnad på KD o SD?

Av , , 4 kommentarer 10

Just nu sprids myterna om likheterna mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna samt att de är mer ”kristna” än KD och har tagit över KD:s roll inom politiken. Inget kan vara mer fel. Skillnaden mellan partiernas ideologi är enorm. David Lega samt Magnus Jacobsson kommunalråd i Göteborg respektive Uddevalla har klargjort begreppen på ett tydligt o bra sätt. 

Olika partier kan emellanåt komma fram till samma politiska slutsats trots olika analyser. Det är i de grundläggande värderingarna, helhetsbilden och ideologin som skillnaderna mellan olika partier blir uppenbara. Man kan således inte titta på en enskild fråga för att bedöma om enskilda partier liknar varandra utan man måste se till värdegrunden. Låt oss visa detta med följande exempel.

Människosynen: Den kristdemokratiska människosynen är universell och utgår ifrån att alla människor har samma människovärde oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.

Sverigedemokraternas människosyn betonar det egna folket samt den egna nationens särart, vilket blir tydligt när man lyssnar till SD:s argument om att Sverige är hotat. Argumenten återkommer hos till exempel Putin när han pratar om det ryska folket.

Vi kristdemokrater betonar det universella och allas lika värde. SD betonar den ”etniska särarten”. Eller utryckt på ett annat sätt: KD står för en universell solidaritet, SD står för en nationalistisk solidaritet. Som en jämförelse står socialdemokratin och vänstern i grunden för en klassolidaritet.

Ideologi: Den kristdemokratiska ideologin hämtar sin inspiration i den judiskt-kristna idétraditionen. Centrala begrepp är personalism, solidaritetsprincipen, förvaltarskapsprincipen, subsidiaritetsprincipen, ofullkomlighetsprincipen, naturrätten, de naturliga gemenskaperna och den judiskt-kristna människosynen.

Somliga blandar ihop kristdemokrati med konservatism, men då gör man ett tankefel. Konservatismen och kristdemokratin har likheter så till vida att båda idétraditionerna eftersträvar politiska reformer fast med klok eftertänksamhet.

Sverigedemokraterna har vuxit fram ur nationalistiska strömningar som hämtar inspiration ifrån nazism och fascism i Europa. Under senare tid har man försökt att tvätta bort detta arv och i dag försöker man definiera sig som konservativa.

SD är enligt vår mening inte ett konservativt parti utan det är mer korrekt att definiera dem som ett ny-fascistiskt parti. Skälen för detta är att konservatismen är reformpositiv även om man vill att förändring ska ske med eftertanke.

SD är inte reforminriktade utan tvärtom bakåtsträvande. Deras ideal är dåtidens folkhem, 50-talets ”trygghet”, jordbrukarsamhällets ”arbetsgemenskap” och deras grundläggande idéer om ett folk, ett land och ett språk.

Nationalstaten: För en kristdemokrat är staten en gemenskap som syftar till att ge dess invånare skydd och ett gott liv. Det finns inga ”religiösa” övertoner eller givna egenvärden runt själva staten, utan staten är en praktisk gemenskap. Statens syfte är att ge medborgarna goda förutsättningar.

Inom den fascistiska idétraditionen betonar man den egna statens unicitet. Vi svenskar, vi ryssar eller vi fransmän är minsann unika. Vår särart måste bevaras. Inte sällan använder man sig av följande retorik: Vårt land, våra traditioner och vår tro är hotade av andra och kommer att försvinna. Fascismen ser också staten som politikens nav. Det är utifrån staten som alla beslut skall tas. Alla politikområden oavsett om det handlar om försvar, polis, medicinsk etik, skola, familj, religion syftar hela tiden till att skapa en stark stat.

För kristdemokrater syftar staten till att ge människor goda förutsättningar, men inom den fascistiska idétraditionen är det medborgarna som skall agera så att vi får en stark stat.

Familj: För oss som kristdemokrater är familjen en naturlig gemenskap som är grunden för det goda samhället. Om vi kan bygga ett samhälle som bidrar till väl fungerande familjer så kommer det att leda till barn som växer upp i trygghet vilket gör att vi får starka och trygga människor som bidrar till samhällets fortsatta utveckling.

Inom den fascistiska ideologin pratar man också om behovet av familj men i dessa sammanhang så är familjen en enhet som bygger staten och starka familjer leder till en stark stat. Tittar man på exempelvis på SD:s olika valmaterial så är det ofta en familj, vid en röd stuga med en svensk flagga som exemplifierar deras politik, vilket är ett klassiskt bildspråk för att säga att familjen skapar ett starkt Sverige.

Kristdemokraternas familjepolitik leder till starka familjer och människor. SD:s familjepolitik syftar till en stark stat. Båda partierna pratar om familj men med helt olika ingångsvärde i själva diskussionen.

Medicinsk etik: När kristdemokrater samtalar om medicinsk etik gör vi det utifrån vår filosofiska grundsyn där vi hävdar att alla personer är skyddsvärda individer samt att varje person har en grundläggande rätt till liv.

Inom den fascistiska idétraditionen pratar man om medicinsk etik men också där är ingångsvärdet den starka staten. Det tar sig utryck i en oro för att det föds allt färre människor av den egna etniciteten jämfört med andra grupper. Rädslan för en förändrad befolkningsstruktur ligger således till grund för fascismens inriktning på till exempel abortpolitiken, den har inget att göra med det mänskliga värdet i sig.

Försvars- och rättspolitiken: Kristdemokrater eftersträvar trygghet i det lilla och trygghet i det stora. Därför skall vi ha en väl fungerande rättsapparat samt ett välfungerande försvar, men rättsapparatens och försvarets syfte är att skydda den enskilda människan.

Inom fascismen ska man ha ett starkt försvar och ett starkt rättsväsende för att skydda det egna folket och staten.

Även inom detta område är det tydligt att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna pratar om rättsväsendet och försvaret men målet för dessa institutioner är helt olika. Där vi kristdemokrater vill skapa trygghet för människorna så vill SD skapa trygghet för staten och det egna folket. Allt enligt tesen ett folk, ett land och en kyrka.

Rättsfilosofi: Kristdemokraterna anammar den judiskt-kristna idétraditonen som finns inom naturrätten, vilket innebär att alla människor tillerkänns ett eget värde. Det är också denna tradition som har anammats inom Europa- samt FN-konventionen avseende de mänskliga rättigheterna.

Fascistiska partier bygger ofta sin politik på en rättspositivistisk idétradition där staten avgör vad som är rätt och fel. Detta är samma idétradition som anammats av vänster- och socialdemokratiska partier samt av nationalsocialisterna. Denna idé låg till grund för de lagar som möjliggjorde tvångssterilisering och rasbiologiska institutet i Uppsala med mera.

Så trots att båda partierna pratar om ”lag och ordning” så finns det en stor skillnad på SD:s tradition, där lagen skall följas bara för att den är lag, eller att man anammar kristdemokratins rättstradition där en lag skall följas, när den stämmer överens med naturrättens principer avseende de mänskliga rättigheterna.

Religionsfrihet: Kristdemokrater värnar den enskildes rätt till, eller från, tro. Vi har en respekt för att tron spelar stor roll för många människor, men också för att många människor av olika skäl inte har en tro.

Fascistiska partier pratar sällan om personlig tro utan man pratar oftast om tro som ett kulturarv. Där vi som kristdemokrater respekterar den enskildes tro eller icke-tro värnar SD ett kulturellt religiöst utryck i syfte att försvara vår nationella särart.

Just nu sprids myterna om likheterna mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna samt att de är mer ”kristna” än KD och har tagit över KD:s roll inom politiken. Inget kan vara mer fel. Själva uppkomsten av ett nyfascistiskt parti som SD gör att kristdemokratin behövs mer än någonsin, som ett motvärn mot nyfascismens mörka ideal. Var någonstans i SD:s program kan du hitta ett spår av devisen: Älska din nästa, så som dig själv?

Som kristdemokrater strävar vi efter att flytta makt ifrån staten till familjen och individen. SD gör tvärt om, i sina politiska utspel eftersträvar de en stark stat som på olika sätt intervenerar i den enskildas liv.

Kristdemokratin utgår ifrån att alla människor oavsett bakgrund har samma värde, men de fascistiska partierna betonar att det egna folket samt egna staten har ett eget värde. Man ägnar därför tid till att försöka definiera vad som är specifikt för den egna kulturen.

Detta leder till en del spännande fenomen där de nationalistiska partierna inom EU har försökt att samverka, men extrem nationalism leder till kulturella konflikter vilket resulterat i att de inte klarar av att komma överens. Trots interna konflikter låter flera av dessa partier sig helt ogenerat finansieras av Putins Ryssland.

Man kan lite elakt summera detta fenomen med att alla ”nationalister” är bra, så länge de bor i sitt ”eget” land.

Familjen behövs den?

Av , , 4 kommentarer 8

Tillsammans med vår riksdagsledamot Aron Modig skriver jag i dagens VK om vikten av samhället byggsten Familjen. På måndag har vi internationella familjedagen. Värt att fira! Familjer kan se olika ut men att densamma är viktig för samhällets uppbyggnad borde vi alla vara överens om.

Klipper in artikeln nedan:

Människan måste alltid prioriteras framför systemet

Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera och växa sig starkt. På måndag är det internationella familjedagen. Låt denna dag vara en påminnelse om att politikens roll är att stödja familjerna och ge dem en större frihet och handlingsutrymme.

Vi är övertygade om att föräldrarna själva vet bäst när det gäller vem som ska vara hemma med barnet och vi vill därför ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra men även till andra närstående. Det skulle underlätta många familjers planering, inte minst för ensamstående och bonusfamiljer, och även underlätta för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet. 

För att små barn ska få den bästa starten på sin väg genom skolan och förskolan ser vi att barngrupperna i förskolan måste bli mindre. Det skulle inte bara gynna barnen och familjerna utan även de som arbetar i förskolan. Dessa skulle få en bättre arbetsmiljö och mer tid att lägga på varje barn. 

För att stärka situationen för äldre barn vill vi förbättra skyddsnätet mot mobbning och psykisk ohälsa bland unga, som vi tyvärr ser fortsätter att breda ut sig. Vi vill flytta huvudmannaskapet för elevhälsan till landstingen och regionerna, satsa på evidensbaserade antimobbningsprogram och på ett ökat föräldrastöd till tonårsföräldrar. 

Förutom dessa sociala insatser för att trygga familjegemenskapen vill vi också se ett nytt jobbskatteavdrag för föräldrar för att stärka familjernas ekonomiska handlingsutrymme. Barnfamiljer har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen det senaste decenniet men med vårt förslag får familjer där båda föräldrarna arbetar sänkt skatt med 1.000 kronor per månad.  

Det är i familjen grunden läggs för att vi ska bli trygga, ansvarstagande medborgare. För KD är familjen – oavsett hur den ser ut – fortsatt den viktigaste gemenskapen att satsa på.

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare Region Västerbotten och Vännäs kommun

Aron Modig (KD)

Riksdagsledamot och Familjepolitisk talesperson

Sorgens dag för alla föräldrar!

Av , , 10 kommentarer 12

Igår var en sorgens dag för alla Sveriges föräldrar. Vår regering o riksdag drar åt svångremmen och avbemyndigar föräldrar att själva bestämma över sina liv. Ytterligare en pappamånad har nu sett dagens ljus.

Det är i o f sig inget oväntat beslut. Inom S har man pratar om det länge. Göran Persson på sin tid lyckades stoppa tilltaget. Men nu är du som förälder ytterligare rumphuggen i din strävan att få livspusslet gå ihop.

Du får än bestämma vilka blöjor, kläder, och leksaker ditt barn ska ha. Men vem vet hur länge. Att valfrihet ska vara så förbjudet inom rödgröna röran.

Jag är absolut inte emot att pappor är hemma med sina barn. Tvärtom, det är jätteviktigt. Men vad jag ställer mig mot är att föräldrarna själv ska bestämma vem som är hemma och sköter sina barn. Tvingade reformer imponerar inte på mig.

Här är politikers klåfingrighet ett gissel och nu har även Folkpartiet hamnat i detta gissel. Det är bedrövligt av FP att göra gemensam sak med S. Så nu vet du som förälder att om du lägger din röst vid nästa val på någon av de rödgröna eller Folkpartiet så kommer du få minskad möjlighet att själv bestämma.

Det finns i alla fall ett parti som driver att familjen är den viktigaste av de små nära gemenskaperna vi har i vårt samhälle. Och istället för att förtrycka dem så ska de uppmuntras, stället för att omyndigförklara dem ska de få ytterligare valfrihet, och istället för att tvångsförvalta föräldrar ska man själv få lösa sitt livspussel som man anser passar bäst för sin egen familj.

Är stolt att vara med i det partiet. Men varför ska det vara så svårt med valfrihet? Vi skriver ju faktiskt 2015.

Dö har dött

Av , , 11 kommentarer 11

Efter en lång debatt med många olika både bra o dåliga inlägg så har vi nu fattat beslut på rikstinget.

Det är lite märkligt att man i debatten skyller allt på decemberöverenskommelsen. Såna saker som att vi har en vänstersväng i vårt land med en vänsterregering är ju inte konstigt. Vore konstigare om man har en vänsterregering som bedriver Allianspolitik. Det vore förstås jättebra om så skedde men det är en utopi.

Nu har i iallafall Kristdemokraternas högsta beslutande organ sagt vad man tycker om decemberöverenskommelsen (DÖ) och röstat i saken. Från Västerbotten kunde vi inte enas om ett gemensamt beslut utan var o en fick rösta utifrån sin övertygelse. Vi fick två alternativ att ta ställning till från dem som vill avsluta DÖ. Och mot detta stod alltså partistyrelsens förslag att avslå motionerna och därmed behålla DÖ.

Röstningen utföll enligt följande: Partistyrelsens förslag fick 89 röster och ändring i någon form fick 189 röster. I nästa steg röstade vi om vilken av de två alternativen Som ska få tingets gillande. O där föll röstningen till det övre förslaget i bild med 151 röster mot 103.  Så nu ska alltså partiledningen se till att vi kliver ur decemberöverenskommelsen.

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag har det varit många och långa diskussioner. Förutom partiledarens tal så har vi haft diskussioner och beslutat om stadgar och motioner rörande stadgar.

Jag hade dels en motion gällande provvalet i stadgarna som PS helt enligt mina attsatser har inarbetat och sen hade jag ett viktigt tilläggsyrkande gällande motionernas hantering i stadgarna. Har kört en ordentlig förankringsprocess i distrikten innan och visste att jag hade ett visst stöd.

Men efter debatten gick distrikt efter distrikt upp och yrkade bifall till Hans-Inge Smetanas yrkande. Kändes bra och när jag räknade in det ena större distriktet efter det andra så kände jag att vi nog vinner rikstingets gillande. Men när partistyresen i slutet kompromissade sitt förslag så yrkade man ståndaktigt avslag till mitt yrkande, man gav sig inte en tum i just denna fråga.

När det gick till omröstning var det ytterligare fler distrikt som ändrade sina yrkanden och istället anslöt sig till mitt yrkande så omröstningen vann jag över partistyrelsen. Det blev så tydligt så det blev inte ens votering. Känns skönt och framför allt bra för partiet och det kommer bli en rationell hantering av motioner i vårt parti tack vare förslaget. I stadgarna påverkar man ju partiet på lång sikt eftersom man inte ändrar stadgarna hur lätt som helst. Så helt inarbetade attsatser i motionen och sedan bifall till tilläggsyrkanden i stadgarna så får man ju vara nöjd med utfallet i dag. 

Sen har vi haft våldsamma förhandlingar i distrikten gällande DÖ mellan debatterna. Anders Andersson som en av partiet känd person från Kalmar driver frågan så det känns just nu som att resultatet kan bli hur som helst. Fler o fler distrikt ansluter sig till upproret.

Men många biträder också den hållning jag har att vi idag inte har nåt alternativ till DÖ och så länge vi inte har det så anser jag att vi inte ska riva upp den. Dom som ser stora vinster med att riva upp den har jag svårt att förstå. Det låter nästan som om vi river upp den så kommer vi som parti få minst 25 % av folkets röster för alla vill att DÖ ska begravas. Har varit med för länge för att inse att detta kvickfix inte kommer inträda.

Tror inte många verkligen läst vad DÖ innebär och den värsta argumentationen jag hörde idag är: vi vet för lite om DÖ så därför ska vi ta bort den….Väldigt ansvarfull hållning i den argumenteringen.

Västerbottens delegation har haft ett långt möte i kväll där vi bröt argument för och emot DÖ. Nu har vi inte haft debatten i plenum än så vi vill ta del av det innan vi slutligen fattar beslut. Så som delegation har vi inte nån gemensam hållning än. Så händer inget speciellt i morgon så kommer var och en rösta som man själv anser. Ingen partipiska här inte.

Så om programplaneringen håller så kommer vi vid 16- tiden i morgon veta hur omröstningen i DÖ har gått.