Etikett: Kristdemokaterna

Kristdemokraterna fullföljer misstroendet!

Av , , 8 kommentarer 14

 

Kristdemokraterna kommer att fullfölja misstroendet mot Peter Hultqvist. De grunder som hela Alliansen angav för att väcka misstroende mot försvarsminister Hultqvist i juli finns kvar och har snarare förstärkts.

I slutet av augusti framkom det att statsministerns närmaste medarbetare känt till att allvarligt informationsläckage skett tidigare än vad Stefan Löfven tidigare uppgett. Det har fått konsekvenser för hans egen statssekreterare. Konstitutionsutskottet kommer under kommande månader närmare utreda vad som skett i regeringskansliet kring ärendet om läckaget från transportstyrelsen och i synnerhet statsministerns roll.

Tidigare under veckan har konstitutionsutskottet fått de första svaren från regeringskansliet i den granskning som nu pågår.

Dessa svar visar att Peter Hultqvist inte har agerat ansvarsfullt i samband med säkerhetskrisen på Transportstyrelsen. Han hade själv informationen och utgick ifrån, utan att kontrollera, att informationen nått statsministern. Peter Hultqvist har inte gjort vad som kan förväntas av honom för att säkerställa att infrastrukturministern och statsministern fick information om vad som pågick. Han stannade vid att se till att hans eget departement hanterade skadorna av läckaget och utgick ifrån att informationen nådde fram på annat sätt.

Han har inte väckt frågan i det säkerhetspolitiska rådet med statsministern och övriga statsråd där. Han har inte reagerat över att Maria Ågren inte behövde lämna sin position som generaldirektör på Transportstyrelsen trots det omfattande läckage som skett och som hans eget departement hanterade. 

Kristdemokraterna kommer därför att rösta för ett misstroende mot Peter Hultqvist. 

Eftersom jag är en av Allianskramarna i det här länet så kämpar jag för att få till allianser i kommuner o länet för att tillsammans ta över även här i norr under den röde blöta filten. Men samtidigt är det pinsamt när partier backar o ändrar sig när opinionen svänger. Hur ska man då veta vart partiet står i avgörande frågor när man ändrar sig hela tiden.

Kristdemokraterna står fast vid det man sa i sommar eftersom det har kommit fram ytterligare uppgifter som förstärker misstroendet. Men vi kommer inte rösta med SD i morgon som kräver misstroende för statsministern.  Då kommer vi välja att inte delta. Man ska ha klart för sig i all fall att Kristdemokraterna inte är nåt flöjelparti som ändrar åsikt hela tiden. Det är en av orsakerna varför jag är Kristdemokrat.

Trygghet för våra äldre

Av , , Bli först att kommentera 9

Sociala frågor blir allt viktigare frågor i vårt samhället. Inte minst rörande vården om våra äldre. Idag är det socialnämnden i Vännäs som gäller.  Ett uppdrag som jag innehaft i ett antal mandatperioder. Ett viktigt sådant.

För mig som Kristdemokrat är vården av de äldre en brännande fråga. De äldre som arbetet hårt för det samhälle vi har idag. Dom har inte haft det lika förspänt som vår generation har det. Dom äldsta minns säkert när Per-Albin talade om det Svenska folkhemmet. Men blev det som man trodde och kämpade för, när man blev äldre?

Vi har i förra veckan sett i media att en äldre person tog sitt liv för han inte fick komma in på ett äldreboende. Vi hör på fler o fler håll att det blir allt tuffare få en plats på särskilt boende, kraven ställs högre o högre. Sen hör man folk som tycker att detta är helt fel. Ändå väljer man att fortsätta rösta på de politiker som just driver denna tuffa linje mot våra äldre.

Vi har en tuff situation för de äldre att få platser även i vår kommun. Därför är jag glad att vårt kämpande att få till fler boendeplatser gett verkan. Ett nytt äldreboende planeras för fullt. Framöver kan vi kanske också i Vännäs få ett Trygghetsboende för våra äldre. Majoriteten ställer sig helt plötsligt inte helt avog som man gjort i flera decennier.

För som ni vet är det för en Socialdemokrat viktigt med systemet, ja så viktigt att man hellre ser till systemet än till individen om individen inte passar i det så viktiga systemet.

Men jag är glad att droppen urholkar stenen till slut och vårt tjat om att även Vännäsborna borde ha rätt att när man blir äldre känna trygghet att veta att det finns ett trygghetsboende i kommunen när jag behöver det.

Men vi nöjer oss inte där. Vi Kristdemokrater vill gå ännu längre och utlovar en garanti att det ska finnas också ett särskilt boende (SÄBO) för äldre när män behöver det. Vilken trygghet för våra äldre. Det är dom värda!

Biblioteket ska vara kvar!

Av , , Bli först att kommentera 8

Som framgått i media några dagar håller vi i Vännäs Kommun på spara in ett antal slantar eftersom vi utlovat för mycket pengar till verksamheterna.

Det ligger så till att vi av SKL (Sverige Kommuner o Landsting) får prognoser under året hur skatteintäkter förväntas bli. Dessa uträkningar bygger på många parametrar som inflyttning, födelsenetto, inkomster, geografiska aspekter etc etc.

Vi har kommit överens om att den prognos som ska gälla för vårt budgetarbete är den vi får i April månad året innan gällande budget. Så fattar vi beslut om ramarna på fullmäktige i juni. Och under hösten arbetar nämnderna med sina ramar för att få så mycket verksamhet som möjligt av den tilldelade ramen.

När vi satt i budgetarbetet på våren så visste vi också att det låg ett förslag att regering skulle låna pengar för att tilldela mer till kommunerna. För vår del talade man om 8 – 10 miljoner.  Majoriteten ville förstås ha med detta i budget när man fördelade ramarna även om beslut i saken skulle fattas långt efter vi skulle ta ramarna. Så blev också fallet och vi reserverade oss till förmån för vårt budgetförslag.

Alltså har majoriteten lovat ut mer pengar än vi skulle få redan i starten. Sen visar det sig att den prognos vi fick i sommar visade på mindre tillväxt än man räknat med i prognosen i april. Då ville vi att man samlar budgetberedningen för att göra omtag. Majoriteten tyckte att vi bör ha is i magen och vänta. Så när vi fick prognosen i höst var den ännu lägre så då samlades vi för det fanns anledning att  spara i storleksordningen 8 – 10  miljoner för att komma i fas men den senaste prognosen.

Här kom vi inte överens med majoriteten vart det ska sparas i alla delar. Det ska sägas att vi var överens om många delar. Men vi kristdemokrater vill inte spara på familjecenter och biblioteket i Vännäsby. Vi tycker inte heller att vi ska spara inom hemtjänsten. Om personalen inför hela svenska folket sitter och gråter på bron för att man inte räcker till så är det inte rätt att spara där. Så facit blev att majoriteten tillför mindre pengar till hemtjänsten än vad man gjort om man velat diskutera med oss i oppositionen. Dessa beslut fattade i Vård o Omsorgsnämnden i förra veckan.

Idag behandlas biblioteket i Vännäsby på Barn o Utbildnings sammanträde. Vi kristdemokrater vill inte lägga ner biblioteket. Det är fler partier som inte heller vill det som bl a annat C. Och jag hoppas vi får en enig opposition att motsäga sig ner läggning av biblioteket eller ännu bättre att majoriteten ändrar sig. Vi måste dock spara och vi tänker att det är bättre att spara på rektorstjänster än på bibliotek och lärare. Vi får se utfallet från dagens sammanträde.

Tack Göran!

Av , , 4 kommentarer 12

Så har dagen kommit då Göran Hägglund valt att meddela att han avslutar sitt partiledarskap. Och media är redan igång för att hitta hans efterträdare.

På sitt skojfriska sätt säger han att Alf Svensson tycker säkert att han är en mjukis som går redan efter 11 år. Men det är inte många partiledare i detta rike som slår Alf Svenssons tid som partiledare om det överhuvudtaget är någon.

Många har frågat mig i dag vem som blir partiledare o att vi inte har någon given kandidat och jag har fått frågan om jag har nån favorit. Självklart har jag en favorit men naturligtvis inte sagt det till nån utan påverkar hellre hen internt o personligt. Brukar ge bättre effekt.

Har förmånen att se partiet från insidan och menar att vi har många som kan föra kristdemokraterna framåt nu när Göran väljer att sluta. Göran har enligt mitt sätt att se det gjort mycket bra för partiet. Media spekulerar i varför han lämnar nu och vill helst hitta nåt man kan hänga upp det på. Men vi som känner honom vet att detta har han nog funderat på under en tid för han är inte den person som gör nåt förhastat.

Inte oväntat strömmar nu hyllningarna in både från allianskollegor men också från andra partier. Och det handlar om idel lovord om Göran som person, och jag håller med. Göran är inte den person som bullrar mest utan är mer eftertänksam och en person som man får förtroende för. Sen är han otroligt slagfärdig och kryddar rätt ofta med humor vilket får andra att lyssna som annars inte lyssnat på politik. Sen har han en otrolig självdistans.

Att han är en partiledare av det moderna slaget visar han inte minst när han via Twitter någon minut innan den utlysta presskonferensen tvittrar ut att han ska gå på presskonferens o berätta att han slutar som partiordförande. Sedan på presskonferensen tar han blid på det samlade pressuppbådet innan han börjar och twittrar ut bilden. Så gör en modern ledare, en ledare av tiden.

Få tycker illa om Hägglund och många har sagt att han är större än partiet. Alla ledare kritiseras och där är Hägglund inget undantag. Men den partiledarstrid vi hade för några år sedan resulterade att över 70 % av ombuden ville ha honom kvar som partiordförande. Så Hägglund har haft stöd i många läger.

Sedan visar Hägglund sitt stadsmannasätt när han ser till att det kommer till en överenskommelse så vi slipper nyval. Överenskommelsen har diskuterats men Göran tänkte på rikets bästa före partiet. Klokt i det läget. Vad hade ett nyval gjort om vi ändå fått ungefär samma valresultat.

De utspel som Hägglund haft om integrationspolitiken visar också att han är en modig partiledare. Vi ska komma ihåg att Göran Hägglund öppnade dammluckan i denna fråga för han tycker inte att SD bara ska äga dessa frågor. Det gör han rätt i. Nu har också flera partier kommit med förslag i frågan som var i princip otänkbart innan Göran Hägglund och Kristdemokraterna tyckte till.

Så nu ska Chatrine Pålsson Ahlgren från Kalmardistriktet som ordförande med de andra i valberedningen komma med förslag och vi i partidistrikten ska komma med nomineringar. Chatrine har varit med förr så hon har mitt högsta förtroende att det kommer fram en partiledare som kommer att föra kristdemokratin över nästa val och in i framtiden.

Som jag skrev på Twitter så kommer jag få många möjligheter att tacka Göran Hägglund personligen men vill så här enkelt också säga: – Tack Göran! för det du gjort i partiet, ditt engagemang för den lilla människan, din humor som lättat upp många möten och ditt sätt att förnya partiet men ändå bibehålla vår tydliga ideologi.

Demokratin segrade.

Av , , Bli först att kommentera 7

Så har vi haft fullmäktige idag igen. Vi hade vid ingången i mötet 35 punkter på dagordningen men sen kom det till två punkter.

Det var första sammanträdet som vår nya ordförande Ann-Britt Nilsson satt som ordförande. Och hon skötte sig bra trots att det var ett ganska rörigt fullmäktige med yrkanden kors i tvärs i en del frågor. Men hon höll tråden och sa till oss ledamöter när vi svävade ut som en bra ordförande ska göra.

Två ärenden var lite mer substans i än andra. Eller politiskt sprängstoff kanske vi ska säga. På fullmäktiges dagordning fanns det en punkt om att införa viktbaserad taxa på hushållsavfallet och en annan punkt gick ut på att minska antalet ledamöter i fullmäktige. Ang viktbaserad taxa så har det framkommit detaljer i taxans utformning som inte var känt på kommunstyrelsen så därför kändes det naturligt för mig att stödja en återremiss. Ulf Eriksson C var upp och yrkade återremiss och detta stödde kd, fp, c och även m. Så det blev en minoritetsåterremiss i saken.

Ang fullmäktiges ledamöter så hade en majoritet i kommunstyrelsen bestående av S o M föreslagit att vi ska ha 25 ledamöter i fullmäktige i stället för dagens 35 ledamöter. Det lagrum vi i dag har att luta oss mot har ett minimiantal på 31. Men det ligger en proposition som snart hamnar på riksdagens bord som öppnar för möjligheten att ha 21 ledamöter i fullmäktige. Den är dock inte beslutad ännu.

Så när punkten kom upp begärde jag ordet och förklarade hur jag tycker om att skära ner på den representativa demokratin där väljarna väljer sina ledamöter och även kan utkräva ansvar. Om vi plockar bort 10 ledamöter i fullmäktige så kommer vi spara 122 000 kr. Jag menar att den besparingen kan man med råga spara in på annat sätt i den politiska organisationen förutan att spara på demokratin.

Jag lyfte fran att man kan spara på t ex arvoden. Ingen i salen tog dock upp mitt förslag men däremot så begärde kommunstyrelsens ordförande ajournering. Efter ajournering föreslog Johan Söderling S att vi ska bibehålla 35 ledamöter i fullmäktige. Han förstod mina signaler att man inte ska spara på demokratin utan kan hitta bättre besparingar. Så jag begärde ordet och tackade majoriteten som kommit på andra tankar och drog tillbaka mitt yrkande. Brukar försöka vara noggran att ge både negativ o positiv feedback.

Jag hann inte ens lyfta att C, FP, MP och V var av samma åsikt som Kristdemokraterna och vi hade gemensamt röstat för att frågan skulle återremitteras för att hitta andra besparingar istället för på demokratin som är en grundbult i det här landet.

Det hedrar C, FP, MP och V som tillsammans med oss i Kristdemokraterna förstått att man inte sparar på den representativa demokratin. Och slutligen kom även S till den ståndpunkten. Tråkigt dock att inte alla partier kommit till samma ståndpunkt så vi kunnat fatta detta beslut i konsensus som Kristdemokraterna föreslog i remissyttrandet. Såg att Andreas från V har skrivit om samma ärende.

Så nu återstår att plocka fram förslag där vi kan spara pengar utan att sätta demokratin ur spel.

Skrämmande hantering

Av , , 4 kommentarer 5

På dagens arbetsutskott fick vi en redovisning av både tjänsten som föreningsutvecklare och ungdomsutvecklare. Föreningsutvecklartjänsten har inte mindre än 40 personer sökt. Dessutom många bra och kompetenta sökanden. Tjänsten som ungdomsutvecklare har 57 personer sökt. Spännande att följa utvecklingen. Intervjuerna fortsätter och inom kort är dessa personer anställda.  

På dagens agenda verkar det som att inga andra partier lägger motioner. Vi behandlade inte mindre än 5 motioner som vi Kristdemokrater har lagt och en motion som vi lagt tillsammans med Folkpartiet. Men jag är kritisk att det går nästan ett år från att dessa är inlämnat till fullmäktige innan de skickas till berörd nämnd. Vår hantering gör att vi t o m blir omsprungna av riksdag o regering i snabbhet i hanteringen. Motionerna hinner t o m bli inaktuella. Pinsamt!
Nu har vår nyanställda administrativa chef tillsammans med personalen på KLK utarbetat en rutin för att det ska gå mycket snabbare och dessutom lagt förslag på direktiv i utredningen av motionerna. Mycket bra! Så här kan det inte fortsätta. När vi nu ser effekterna av dessa rutiner så nu ska det komma ännu fler motioner från Kristdemokraterna som hjälper till att utveckla Vännäs. Så håll i hatten!
 
Motionerna som vi nu behandlade var:
Inför en boendegaranti för äldre
Inför en lokal värdighetsgarant inom äldreomsorgen
Ge personalen inom äldreomsorgen arbets-/skydds kläder
Äldres rätt att bo tillsammans hela livet
Återvinn alla lågenergilampor
Mät tiden inom barnomsorgen
Återkommer i dessa motioner och vad det blir av dem.
 
Sen hade vi många intressanta ärenden på agendan. Bl a hade vi en intressant diskussion om ett marknadsföringssamarbete med SM vinnaren Nisse Fransson. Spännande att följa vad detta leder till.
En viktig punkt för dagen var investeringsbudgeten. Den återkommer i flera forum.
Vi höll till på Vännäsby äldrecentrum så vi åt på matsalen innan vi avslutade mötet. Mycket god mat.