Etikett: majoritet

BB i Lycksele borde drivas av personalen själva.

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår släpptes rapporten om BB i Lycksele. Huvudorsaken varför den tillsattes var att utröna om man gjort vad man kan för att upprätthålla förlossningsvården i Lycksele.

Rapporten visar på ännu större brister än vad som tidigare offentliggjorts, inte minst även inom narkosläkare. Så det är brist på både läkare och barnmorskor. Så finns stor risk att inte förlossningskliniken kommer öppna som utlovats.

Har man då gjort allt? Vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier menar att så är inte fallet. Klart är att vi har utmaningar inom kompetensförsörjningen men det gäller inte bara Lycksele. Vi ser en tendens sedan vi införde länsklinker att kompetens centraliseras till Skellefteå och Umeå. Och där behövs självklart också både läkare och barnmorskor. Men inte på bekostnad av Lycksele och den verksamhet som finns där. För vi ser att den stängning vi nu haft på förlossningen Lycksele tyvärr är en början till nedmontering av hela Lycksele lasarett. Hur kan jag säga så? Jo vården sitter ihop och om kompetens på kompetens saknas så har vi snart ingen akutsjukvård värd namnet i Södra Lappland. Vi får ett elektivt lasarett som t ex gör operationer på löpande band. Så görs också idag med stor framgång. Men det blir förödande för boende i Södra lappland om man ska åka 30-40 mil för att få akut hjälp.

Vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier har haft förslag på förslag som den sittande majoriteten har förkastat. Vi kristdemokrater begärde redovisning i Hälso- och Sjukvårdsnämnden  redan för två år sedan hur det ser ut på barnmorsketillgången och fick ett svar att det var inga problem eller nåt man behöver oroa sig om, bara för att inse att ca två månader senare var sommarstängning av Lycksele BB ett faktum. Sån framförhållning har majoriteten trots att man även inom majoriteten lovat väljarna 3 förlossningsklinker i länet. Och det värsta är att nu skyller man på personalen. Det är alltså personalen som inte gjort sitt anser man från majoritetens sida. En skrämmande galen inställning som visar på att den sittande majoriteten inte styr eller ens sitter i baksätet utan skumpar i en hejdlöst studsande släpvagn långt där bak.

Vi menar att man inte gjort allt och i likhet med Anders Sylvan som gjort utredningen anser vi att upphandling av verksamheten kan vara en bra lösning. Vi menar också att det är dags för personalen i Lycksele att få fria händer att driva verksamheten själva. Det finns personal med god kunskap som i form av t ex intraprenad skulle kunna driva hela lasarettet med stor framgång.

Nu vet vi att S av ideologiska skäl är mot sådana lösningar. Allt ska in absurdum drivas i egen regi. Nu får vi se om man inför sitt stora misslyckande släpper detta. För det är ett stort misslyckande av den feministiska ledningen i Västerbotten som inte lyckas se till att kvinnovården blir patientsäker för de födande kvinnorna i Södra lappland och deras fäder, utan ska låta dem skumpa 30-40 mil efter dåliga vägar. Vi kanske dessutom ska göra som  man tidigare gjorde i Sollefteå att man tränar och lär ut förlossningar i bil. En skrämmande utveckling som vi Kristdemokrater inte vill vara med om. Är glad att den sittande regeringen förstått problemen och med Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i budget lagt 1,7 miljarder just till kvinnovården och för att kunna öppna nerlagda förlossningsklinker, samt att det ska utverkas en nationell förlossningsplan.

På söndag är det demonstation i Lycksele. Och jag kommer i mitt tal fokusera på vem som bär ansvaret för misslyckandet att upprätthålla god och säker vård i Södra Lappland. Det är inte personalen utan den styrande majoriteten bestående av Socialdemokrater, Vänsterpartister samt Miljöpartister.

Så sista ordet i frågan är inte sagt…

Vad tycker du? Kommentera gärna!

Majoritetens nej till trygghet ekar fortfarande.

Av , , 1 kommentar 11

Dagens fullmäktige innehöll inte mindre än över 60 punkter på dagordningen. Några av dessa var valfrågor som passerade fullmäktige ganska snabbt eftersom vi haft valberedning där vi klargjort vilka som ska inneha posterna i styrelser och nämnder.

Så alla val togs faktiskt i enighet. Värre var det vid förra valfullmäktige men detta är nu historia. Men vi hade också ett antal frågor som vi debatterade och där vi var oeniga i församlingen. En av dessa var frågan om bostadsförsörjningsprogram som pockade på min uppmärksamhet lite extra.

Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden ett särskilt ansvar att vara med i samhälls- planeringen av bostäder. Då detta inte varit aktuellt så fick vi en minoritetsåterremiss för ett tag sen så vård o omsorgsnämnden fick möjlighet att inkomma med ett remissyttrande. I nämnden antog vi ett enigt remissyttrande som var väldigt bra skrivet.  Men av detta var inte mycket inarbetat i programmet.

Så vi ville ha in en skrivning om trygghetsboende för äldre i programmet i enlighet med det yttrande som vård o omsorgsnämnden inkommit med. Men där fick vi inse att nåt sånt ville majoriteten inte ha. Och det är inte första gången som majoritetens ovilja visar sig i just denna fråga.

Tydligen vill inte majoriteten (S, V o MP) att man som äldre ska känna trygghet i vår kommun. Så vi begärde votering och när den verkställdes så fick jag en klump i bröstet. Det kändes som en manifestation när varje röst från majoriteten ekade i fullmäktigesalen och en del höjde rösten lite extra när de utryckte sitt – NEJ.  Nej till trygghetsboende, – nej. Men det var en av majoritetsföreträdarna som trotsade partipiskan och la ner sin röst. Modigt av henne att inse att de äldre vill och behöver känna trygghet även i vår kommun. All heder till henne.

Övriga sa nej till att bygga trygghetsboende, nej till att ha ambitionen att de äldre ska få välja sitt trygga boende, nej till viljan att överhuvudtaget ha med ordet trygghetsboende i vårt bostadsförsörjningsprogram. Behöver jag säga att vi reserverade oss mot ett sånt beslut. (det gjorde alltså KD, FP, C o M)

Som kristdemokrat så kommer jag så länge jag är politiskt aktiv att i alla politiska församlingar hävda de äldres trygghet och vi SKA bygga ett äldreboende i vår kommun i likhet med många kommuner. Jag ger mig inte.

Men majoritetens budskap ekar fortfarande: -Nej, -Nej, – Nej, – Nej………. När får vi ett JA?

För kommunmedborgarnas bästa!

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi har nu haft två halvdagar i budgetberedningen inför budgetarbetet för 2015 års budget.

2015 säger du kanske. Här måste jag väl ha skrivit fel. Men så är inte fallet. Budgetarbetet har framförhållning och fullmäktige ska fatta beslut om budgetramar för 2015 innan sommaren 2014.

Så vi fattar beslut om en budget som ska gälla efter valet innan valet. Så vi vet inte vilken majoritet som ska jobba utifrån denna budget. Men en majoritet har ju alltid majoritet och har möjlighet att förslå fullmäktige vad den finner för gott. Och så gör även majoriteten i Vännäs. Återkommer om detta längre fram med ett antal beslut som jag verkligen ifrågasätter.

Men i budgetarbetet har vi bra o friska diskussioner och jag har haft förmånen att sitta med i denna konstellation under många år och konstaterar varje år att vårt mål är lika men det kan vara vägen dit som skiljer oss åt. Även om även vägen till målet i stort sett också är rätt lika då partipolitiken ofta lämnas åt sidan i kommunpolitiken. För kommunmedborgarnas bästa!

Beslutet om byskolorna.

Av , , Bli först att kommentera 14

Så har då Förvaltningsrätten sagt sitt när det gäller det fattade beslutet angående nerläggningen av byskolorna.

Har tagit del av domen och förvaltningsrättens dom är hård men rättvis. I Dom 547-13 upphäver man helt enkelt beslutet och hävdar att beslutet var ett brott mot 10 kapitlet i Kommunallagen.

Förvaltningsrätten är tydlig och anser helt rätt att prövningen endast avser beslutets laglighet, men inte dess lämplighet. Och har därför också i enlighet med ovanstående avslagit en del av överklagningarna som tangerat lämpligheten.

Vi kan påminna oss fullmäktige för några månader sedan där vi diskuterade frågan. Och diskussionerna vågor gick verkligen höga. Och det med all rätt. Är extra glad att vi som parti valde att inte alls delta i denna omröstning.

Den som hörde mig i debatten så hävdade jag exakt det skäl som förvaltningsrätten anför i sin dom. Vi menade då och menar fortfarande att man inte kan fatta beslut på sådan här odemokratiskt sätt. Man kan inte frångå sin skyldighet att bereda ärendet i laga ordning och man kan heller inte fatta beslut på outredda grunder samt att skuta frågorna till annan instans.

Det var orsaken att KD inte ens ville vara med att rösta i frågan. Och det är jag stolt för idag. Bara att delta menar man att arbetsgången är möjlig men att man kanske kan göra på annat sätt. Vi menar att det var så pass grovt övertramp så man inte ens ska delta.

Dom som trodde att en återremiss skulle ändra saken är fortfarande inte med i matchen. En återremiss beslutas av majoritet och blir totalt verkningslös med så stark majoritet. Eftersom majoriteten bestämmer vad som ska utredas vidare i en återremiss.

Det är i ett sånt läge naivt att tro att en liten minoritet kan påverka hela processen och övertyga en stark majoritet. Har varit med för länge på olika nivåer för att inse att detta är verkningslöst. Men däremot kan Förvaltningsrätten övertyga om felaktiga i beslutet och de har vi fått i dag. Och den starkaste reprimanden man kan ge att i domslutet upphäva fullmäktiges beslut.

Men den som får största reprimanden och lärdomen är egentligen barn o utbildningsnämnden som helt har lämnat frågan. Jag har i mötet lyssnat till barn o utbildningsnämndens ordförande som hävdad att man inte vill ta denna fråga i nämnden utan är en övergripande fråga som kommunstyrelsen ansvarar för.
 
Men här har han alltså fel och Förvaltningsrätten skriver:
Enligt förvaltningsrättens mening är ärendet inte sådant att det på grund av sin karaktär bör beredas enbart av styrelsen och inte heller medför kommunstyrelsens särskilda ansvar i ekonomiska frågor enligt 6 kap. KL att det kan anses vara tillräckligt att beredning skett där.
Beslutet ska därför upphävas såsom inte tillkommet i laga ordning.
 
Man säger också:
Förvaltningsrätten noterar dock att barn- och utbildningsnämnden är en obligatorisk nämnd enligt specialförfattning, vars ansvarsområde/verksamhet i högsta grad berörs av beslutet om nedläggning av skolor (jfr prop. 1990/91:117, s. 184). Ingen annan motsvarande nämnd har berett ärendet.
 
Nu blir det förändringar på fullmäktige på måndag där vi egentligen ska fatta beslut om budgeten. Och beslutet om nerläggning är alltså inte fattat, eller rättare sagt fattat och upphävt, så processen kommer igång igen om byskolorna och tyvärr så försenas för barnen vilket inte är bra.
 
Men beslutet i dag är en seger för demokratin och ett bevis att man inte kan gena i kurvorna hur mycket som helst. Majoriteten tillsamman med några andra partier har fått sig en tankeställare och viktig lärpenning inför liknande beslut framöver.

Vegaskolans kök blir kvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vi haft ett tufft kommunstyrelsesammanträde. Faktiskt ett heldagssammanträde behövdes.

Det var inte mindre än 34 punkter på dagordningen vid mötets ingång. Mötet inleddes med ett antal punkter med bidrag till vårt duktiga föreningsliv. Det handlade om utvecklingsbidrag, driftsbidrag samt bygdeavgiftsmedel.

Sedan hade vi ett antal taxeändringar och diverse planer. Bl a vattenvårdsplan. Sen vad som är roligt att vi har ett stort engagemang från medborgarna i vår kommun. Vi behandlade inte mindre än 6 medborgarförslag.

Det är roligt att människor tar sig engagemang och skriver ner sina tankar och skickar dem till oss i kommunen. Tyvärr så kunde vi av olika anledningar inte bifalla alla förslagen. Men tankarna har vi med oss i arbetet.

Kostorganisationen var en av punkterna på dagordningen som också tog en del tid i anspråk. Men den tiden gav effekt då vi kunde få ett tydligare beslut i frågan. KS föreslår nu precis i enlighet med det beslut jag hade med mig från den Kristdemokratiska partistyrelsen i kommunen att Vegaskolans kök fortsatt ska vara ett tillagningskök.

Vi har dock inte klart alla kostnader så vi får se vad fullmäktige säger i slutändan. Men jag är glad för det beslut vi i dag fattade att bibehålla Vega som tillagningskök.

Den budget vi föreslår kommunfullmäktige fatta beslut om är inte rolig. Vi tvingas minska ramarna i verksamheten och det är aldrig roligt. Har varit med om det en gång tidigare då vi hade en tuff ekonomisk situation i vår kommun och hoppas det är den sista nu.

Vi vet att löner etc. inte blir billigare så det blir nerskärningar i verksamheten. Så nu återstår budgetarbetet i nämnderna. För det återstår några varv i diskussionen innan budgetarna i styrelser och nämnder är anpassade utifrån de siffror vi i dag beslutade föreslå fullmäktige.

Vi hoppas och inser att vår regering nog också kommer tillskjuta lite mer pengar till kommunerna inför valåret nästa år. Det positiva är att vi är i stort sett är överens inom partierna om det förslag vi nu lägger förutom Moderaterna som ville ta större grepp i vård o omsorg och plocka ännu mer medel ur deras ram.

I övrigt är vi alla partier överens om det liggande budgetförslaget. Och det kan den sittande majoriteten tacka en klok opposition som inte bråkar i onödan. Om nu regeringen tillskjuter mer medel så kan budgeten komma att behandlas igen i fullmäktige i november.  Då kanske vi har möjlighet att återföra medel till ramarna för att minimera de negativa ekonomiska effekterna.

Byskolornas exixtens.

Av , , 4 kommentarer 14

Så har klubban fallit. Majoriteten har i eftermiddag förslagit fullmäktige att lägga ner alla tre byskolor.

Klubbslaget föregicks förstås av en hel del diskussioner. Att lägga ner en byskola är inte roligt. Att lägga ner tre är ännu värre. Sessionssalen var full av förväntansfulla föräldrar till byskolebarnen och dessutom var några av barnen med.

Blev liksom en talande bild att det är dessa barn som får ta konsekvenserna av vårt beslut. Men barnen får också ta konsekvenserna av att vi inte har en budget i balans. Och där är kommunallagen tydlig att varje generation ska bära sina egna kostnader.

Det jag och KD har satt oss emot är att det råder ingen tvekan om att det är ett rejält demokratiunderskott i frågan. Allt ska helt plötsligt gå så fort. Jag ifrågasatte en hel del som inte finns belyst.

Skolchefen har gjort en konsekvensanalys utifrån skolans område där han belyser än det ena än det andra. Så dessa konsekvenser anser jag vara belysta. Men vi har ingen analys på frågan i ett större perspektiv. Skolchefen skriver i förordet till sin utredning att han inte har tagit upp samhällsekonomiska konsekvenser. Han gör helt rätt och hänvisar den frågan till kommunstyrelsen. Och det är också kommunstyrelsens uppgift och ansvar att ta reda på dessa konsekvenser.

Det är ingen lätt uppgift. Men anser att detta ändå måste finnas med i beslutsunderlaget. Det svar jag får från majoriteten är att det är svårt att göra och konsekvensen blir att man struntar i att ta fram de samhällsekonomiska konsekvenserna. Man gör inte ens ett försök. Vad ska vi t ex göra med skolbyggnaderna? Skrämmande hållning!

I vissa fall har man utrett och utrett i all oändlighet frågor som vi ansett bara är att agera i. Ett sånt exempel är ev utförsäljning av fastigheter. Denna fråga har man utrett och gömt bort för att man inte vill sälja. Och en sådan fråga vill majoriteten lägga pengar på att utreda. Men inte en så pass viktig fråga som att lägga ner 3 byskolor. Den behöver inte analyseras ur ett samhällsekonomisk konsekvens.

Skrämmande oansvarigt! Behöver jag säga att jag reserverar mig mot sådana beslut. Mot beslutet reserverade sig KD, MP o C. Så nu har vi två veckor till fullmäktige att fundera vidare. Men jag kommer även där kritisera att KS inte tar sitt ansvar.

Vi kan i slutända måsta komma till att vi inte har råd att ha kvar byskolorna. Men det ska inte beslutas på dåliga underlag. Det är Kristdemokraterna hållning i byskolefrågan. Vi tycker de små viktiga gemenskaperna för barnen är värd att analyseras på ett bättre sätt.