Etikett: Miljöpartiet

Nej till ännu fler skatter

Av , , Bli först att kommentera 7

I en tid där många restauranger kämpar, och det enda alternativet många gånger är att erbjuda take-away, vill regeringen nu göra deras situation än svårare. Mat och dryck för avhämtning ska enligt förslag bli dyrare, och en extra skatt med upp till fem kronor per mugg och sju kronor per livsmedelsbehållare föreslås införas från första november nästa år.

Enligt en utredning kan de flesta restauranger och caféer ställa om till att diska muggar och tallrikar istället för att använda engångsartiklar. Det blir dock svårt för små caféer, kiosker eller food trucks, som ofta hade små marginaler redan innan corona kom. Baserat på mängden plast i förpackningarna som används kan skatten komma att variera i belopp.

Att arbete görs för att uppmuntra till mer hållbara produkter och livsstilar är positivt. Men enligt World Economic Forum kommer uppemot 95 procent av all plast som hamnar i haven via floder i Asien och Afrika. Det är därför svårt att se någon väldig vinning annat än att S får mer i statskassan – nära fyra miljarder – och att MP vinner en symbolisk poäng. Redan nästa år införs ju ett EU-förbud mot många engångsartiklar av plast.

Även om en och annan lär gå över till matlåda hemifrån när det blir dyrare att handla, lär effekten troligen bli minimal i antalet minskade förpackningar för hämtmat. Nedskräpningen likaså ­– vi lever i ett land där de flesta tar det för självklart att slänga sitt skräp. Varför inte införa ett pantsystem istället?

Trubbel i paradiset

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är välkommet att S nu tar sitt förnuft till fånga, åtminstone så långt det är möjligt, och är beredda att prata migrationspolitik med KD och de övriga borgerliga partierna för att säkerställa en hållbar och långsiktig linje. Men att man gör det utan sin regeringspartner är minst sagt anmärkningsvärt. Är det dags att ifrågasätta S regeringsduglighet?

Vänstern har genom historien talat om dåligt samarbete inom borgerligheten men detta tar väl ändå priset. Vi visste redan att vi har en rekordsvag regering, framröstad av färre än var tredje väljare som på vacklande grunder och med nöd och näppe samlade ihop tillräckligt med riksdagsstöd i elfte timmen. Men att själva kärnan, de två regeringspartierna är så pass oeniga i en viktig fråga avslöjar att regeringen är svagare än man anat.

MP menar att de inte kan genomföra politik de inte tror på, och kanske har de nåt att vinna i opinionen ifall de vågar sticka ut och faktiskt lämna regeringen. Men sett till den kohandel som styrt Sverige sedan januari ifjol känns det osannolikt. Kanske skapas det ännu ett hemligt papper, som det mellan Löfven och Sjöstedt, som lugnar miljöpartisterna även om det i praktiken saknar verkan.

Oavsett, det ska bli spännande att följa turerna. Vi kristdemokrater är redo vilken dag som helst att ge Sverige en ny och ansvarstagande regering!

S kidnappade av MP

Av , , 1 kommentar 9

Västerbotten är beroende av goda kommunikationsförbindelser, där flyget spelar en avgörande roll. Sedan många år pågår en stor omställning inom flygindustrin, där flygplan byts ut mot nya och bränslesnåla modeller och vissa drivs delvis på biobränslen. Att villkora de stöd som nu betalas ut till flygnäringen blir därför bara ett slag i luften och en retfull gest mot en bransch som just nu befinner sig i sin värsta kris genom historien.

Trafikverket föreslår nu att 19 flygplatser i ett rikstäckande nät ska klassas som samhällsviktiga och med tillgänglighet på dygnets alla timmar för räddningstjänst, ambulans- och sjuktransporter. Det är lätt att förstå betydelsen av fungerande flygtrafik och flygplatser. Därtill kommer besöksnäring och företag som är helt beroende av goda förbindelser.

Stöden till flygplatserna har varit oförändrat sedan år 2001 trots att fler flygplatser tillkommit. I år räknar regionalflygplatserna i landet med underskott på omkring 300 mkr, men det har upplevts svårt att få ekonomiskt stöd eftersom MP hellre ser kraftigt minskad tillväxt än fungerande flygtrafik som minskar sina utsläpp. Flygtrafiken och de jobb den skapar (och räddar) är avgörande för länets fortsatta utveckling.

Vad flygnäringen mest av allt önskar är riktat stöd – inte villkorat. Precis som så mycket annat just nu handlar det om att ställa om, inte att ställa in. Flygen behöver komma upp i luften igen, och likt andra företag behöver de stöttning från staten utan hopsnickrade krav och klausuler.

Demokratin segrade.

Av , , Bli först att kommentera 7

Så har vi haft fullmäktige idag igen. Vi hade vid ingången i mötet 35 punkter på dagordningen men sen kom det till två punkter.

Det var första sammanträdet som vår nya ordförande Ann-Britt Nilsson satt som ordförande. Och hon skötte sig bra trots att det var ett ganska rörigt fullmäktige med yrkanden kors i tvärs i en del frågor. Men hon höll tråden och sa till oss ledamöter när vi svävade ut som en bra ordförande ska göra.

Två ärenden var lite mer substans i än andra. Eller politiskt sprängstoff kanske vi ska säga. På fullmäktiges dagordning fanns det en punkt om att införa viktbaserad taxa på hushållsavfallet och en annan punkt gick ut på att minska antalet ledamöter i fullmäktige. Ang viktbaserad taxa så har det framkommit detaljer i taxans utformning som inte var känt på kommunstyrelsen så därför kändes det naturligt för mig att stödja en återremiss. Ulf Eriksson C var upp och yrkade återremiss och detta stödde kd, fp, c och även m. Så det blev en minoritetsåterremiss i saken.

Ang fullmäktiges ledamöter så hade en majoritet i kommunstyrelsen bestående av S o M föreslagit att vi ska ha 25 ledamöter i fullmäktige i stället för dagens 35 ledamöter. Det lagrum vi i dag har att luta oss mot har ett minimiantal på 31. Men det ligger en proposition som snart hamnar på riksdagens bord som öppnar för möjligheten att ha 21 ledamöter i fullmäktige. Den är dock inte beslutad ännu.

Så när punkten kom upp begärde jag ordet och förklarade hur jag tycker om att skära ner på den representativa demokratin där väljarna väljer sina ledamöter och även kan utkräva ansvar. Om vi plockar bort 10 ledamöter i fullmäktige så kommer vi spara 122 000 kr. Jag menar att den besparingen kan man med råga spara in på annat sätt i den politiska organisationen förutan att spara på demokratin.

Jag lyfte fran att man kan spara på t ex arvoden. Ingen i salen tog dock upp mitt förslag men däremot så begärde kommunstyrelsens ordförande ajournering. Efter ajournering föreslog Johan Söderling S att vi ska bibehålla 35 ledamöter i fullmäktige. Han förstod mina signaler att man inte ska spara på demokratin utan kan hitta bättre besparingar. Så jag begärde ordet och tackade majoriteten som kommit på andra tankar och drog tillbaka mitt yrkande. Brukar försöka vara noggran att ge både negativ o positiv feedback.

Jag hann inte ens lyfta att C, FP, MP och V var av samma åsikt som Kristdemokraterna och vi hade gemensamt röstat för att frågan skulle återremitteras för att hitta andra besparingar istället för på demokratin som är en grundbult i det här landet.

Det hedrar C, FP, MP och V som tillsammans med oss i Kristdemokraterna förstått att man inte sparar på den representativa demokratin. Och slutligen kom även S till den ståndpunkten. Tråkigt dock att inte alla partier kommit till samma ståndpunkt så vi kunnat fatta detta beslut i konsensus som Kristdemokraterna föreslog i remissyttrandet. Såg att Andreas från V har skrivit om samma ärende.

Så nu återstår att plocka fram förslag där vi kan spara pengar utan att sätta demokratin ur spel.

Byskolornas exixtens.

Av , , 4 kommentarer 14

Så har klubban fallit. Majoriteten har i eftermiddag förslagit fullmäktige att lägga ner alla tre byskolor.

Klubbslaget föregicks förstås av en hel del diskussioner. Att lägga ner en byskola är inte roligt. Att lägga ner tre är ännu värre. Sessionssalen var full av förväntansfulla föräldrar till byskolebarnen och dessutom var några av barnen med.

Blev liksom en talande bild att det är dessa barn som får ta konsekvenserna av vårt beslut. Men barnen får också ta konsekvenserna av att vi inte har en budget i balans. Och där är kommunallagen tydlig att varje generation ska bära sina egna kostnader.

Det jag och KD har satt oss emot är att det råder ingen tvekan om att det är ett rejält demokratiunderskott i frågan. Allt ska helt plötsligt gå så fort. Jag ifrågasatte en hel del som inte finns belyst.

Skolchefen har gjort en konsekvensanalys utifrån skolans område där han belyser än det ena än det andra. Så dessa konsekvenser anser jag vara belysta. Men vi har ingen analys på frågan i ett större perspektiv. Skolchefen skriver i förordet till sin utredning att han inte har tagit upp samhällsekonomiska konsekvenser. Han gör helt rätt och hänvisar den frågan till kommunstyrelsen. Och det är också kommunstyrelsens uppgift och ansvar att ta reda på dessa konsekvenser.

Det är ingen lätt uppgift. Men anser att detta ändå måste finnas med i beslutsunderlaget. Det svar jag får från majoriteten är att det är svårt att göra och konsekvensen blir att man struntar i att ta fram de samhällsekonomiska konsekvenserna. Man gör inte ens ett försök. Vad ska vi t ex göra med skolbyggnaderna? Skrämmande hållning!

I vissa fall har man utrett och utrett i all oändlighet frågor som vi ansett bara är att agera i. Ett sånt exempel är ev utförsäljning av fastigheter. Denna fråga har man utrett och gömt bort för att man inte vill sälja. Och en sådan fråga vill majoriteten lägga pengar på att utreda. Men inte en så pass viktig fråga som att lägga ner 3 byskolor. Den behöver inte analyseras ur ett samhällsekonomisk konsekvens.

Skrämmande oansvarigt! Behöver jag säga att jag reserverar mig mot sådana beslut. Mot beslutet reserverade sig KD, MP o C. Så nu har vi två veckor till fullmäktige att fundera vidare. Men jag kommer även där kritisera att KS inte tar sitt ansvar.

Vi kan i slutända måsta komma till att vi inte har råd att ha kvar byskolorna. Men det ska inte beslutas på dåliga underlag. Det är Kristdemokraterna hållning i byskolefrågan. Vi tycker de små viktiga gemenskaperna för barnen är värd att analyseras på ett bättre sätt.

Vilodag!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är som jag tidigare skrivit en spännande flora av de drygt 3 tusen motioner som inlämnats.

Fick tag på en från två miljöpartister som vill införa stängda butiker på söndagar. De beskriver i motionen sina argument varför Sverige bör stifta lagar som ser till att stänga ned kommersen en dag i veckan. De beskriver att om man har stängt en dag så får man en mer balanserad och sansad syn på konsumtion samt att handelsanställda o butiksägare kan bidra till bättre folkhälsa genom att minska den stress många lider av idag.
 
Hellre handla för att leva, än leva för att handla, sammanfattas deras förslag där söndagsstängt är normen och enbart vissa jourbutiker o apotek tillåts hålla öppet.
 
Man kan faktiskt tilltalas av tanken och själv minns jag vilken butik som var först att ha söndagsöppet i Västerbotten. Jag jobbade i den butiken och den var om jag inte minns fel Västerbottens största Ica-butik omsättningsmässigt. Och då frågar du vart den låg. Den låg i Vännäs och hetta då Ica-Stinsen.
 
Minns också när vi ändrade öppettiderna på lördagen från att tidigare stänga kl 14 så ändrades det till 16.  En tid därefter ändrades öppethållandet till 19. Och vi kunde se att de personer som handlade just innan 14 återkom istället kl 16 och när vi höll öppet till 19 så var samma personer även då i full färd med att handla just innan stängningsdags.
 
Jag har slagits av tanken när vi är i Norge och de flesta butiker är stängda på söndan. Vad skönt. Och man kan faktiskt planera sina inköp bättre än vi gör idag. Men jag har svårt att se en tvingande lag i saken. Det innebär att man måste styra över de enskilda handlarna och det gillar jag inte.
 
Vore bättre om handlarna kom överens själva. För jag är övertygad att man inte tappar en 7:de del av omsättningen utan omsättningen på andra dagar kommer att öka. Så intäkterna i handlarnas fickor kan faktisk bli större då personalen under söndagen är betydligt dyrare än under övriga veckan. Men nån måste börja.
 
Men annars är jag i denna del benägen att hålla med de två miljöpartisterna (hör Christer :-). Men för min del finns det många fler aspekter än miljön och konsumtion för en vilodag.

Sänkt skatt för ensamstående!

Av , , 9 kommentarer 13

Miljöpartiet har gått ut med att de vill sänka skatten för ensamstående föräldrar.

Ett som jag tycker ett ganska humant förslag så där vid första anblicken. Men när man tittar på det utifrån barnens synvinkel så är det rent förkastligt.

Med förslaget så befrämjar man ju att separera föräldrarna för att få en lägre skatt. Och om man sen hittar tillbaka till varandra så blir man straffad med högre skatt.
 
Man ska inte straffas när man bor tillsammans som familj! Man ska inte straffbeskattas om man lever som familj för barnens bästa! Det ska inte styras samhället så att ensamstående föräldrar ska vara normen!
 
Men däremot är ensamstående föräldrar en viktig målgrupp att tänka på. För ofta handlar det om ensamstående mammor som kanske t om deltidsarbetar. Så MP har ändå tänkt på rätt målgrupp. Det välkomnar jag.
 
Men som Miljöpartist får man nog säga som Nalle Puh: – jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.  Men det är knepigt att det ska vara så svårt att tänka utifrån barnens perspektiv. 
 
Så MP tänk om gör rätt och jag välkomnar att ni liksom KD tar barnens parti!