Etikett: PKD

Tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 8

Så har vår nomineringskommitté släppt sitt förslag till 3 landsting/region listor samt riksdagslista till höstens val. VK skrev om det häromdagen.

Som framgår av förslaget har jag fått kommitténs förtroende att toppa södra regionlistan. Det är ett spännande uppdrag och jag ser med både iver o ödmjukhet fram emot att ta mig an de uppgifterna som finns i det uppdraget. Att hjälpa till att kapa köer i sjukvården istället för att (S)kapa dem. Att påverka så mer resurser tillförs primärvården närmare befolkningen. Men också påverka den regionala utvecklingen för Västerbottningarna så Västerbotten hamnar i framkant inom många områden.

Har haft förtroendet att vara gruppledare för region Västerbotten sedan vi startade det för några år sedan, och därför är det extra intressant att få vara med i processen då vi lägger ner både Region Västerbotten och nuvarande landsting och från årsskiftet startar ett nytt Region Västerbotten som i sin helhet ska företräda Västerbottningar på både sjukvård och regional utveckling.

I min roll som v ordf. i Primär Kommunala Delegationen (PKD) är jag nu ute i kommunerna för att lyssna in hur man vill ha kommunernas koppling till den nya regionen. Kommunernas roll är otroligt viktig, för den regionala utvecklingen sker i kommunerna. Så först när vi får kommuner, region, politiker, och även i den mån vi kan påverka Länsstyrelsen, att ta armkrok för oss Västerbottningar. Då får du som medborgare mest valuta för det du betalar via skattsedeln. Och dit vill jag komma med mitt engagemang i regionala frågor.

Kommitténs förslag är framlagt och nu ska det extra partidistriktsårsmötet spika förslaget till listor inför höstens val redan på lördag. Så inget är klart förrän det är klart :-).

 

I TOPPEN AV DE NOMINERADE

Till landstingsfullmäktige, södra:

1. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

4. Anna-Karin Lundberg, företagare, Nordmaling.

5. Per-Martin Jonasson, pastor, Sävar.

Till landstingsfullmäktige, västra:

1. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

2. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

5. Rebecka Nygren, läkare, Lycksele.

Till landstingsfullmäktige, norra:

1. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Ursviken.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Håkan Jansson, förskollärare, Norsjö.

5. Anders Wangby, konsult, Skellefteå.

Till Riksdagen:

1. Ebba Busch Thor, partiledare, Uppsala.

2. Birgitta Nordvall, distriktssköterska, Umeå.

3. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

4. Veronica Kerr, statsvetare, Umeå.

5. Lars Adaktusson, journalist, Stockholm.

6. Anders Wangby, konsult, Skellefteå

7. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

Regionkommun Västerbotten

Av , , 2 kommentarer 8

I fredags presenterade jag tillsammans med Hans Lindberg vårt upplägg till organisationen för nya regionkommunen efter 2018. Vi har kommit rätt långt i förhandlingarna och i fredags blev också modellen offentligt. Självklart återstår en del tankearbete och funderingar med arbetsordningar o direktiv som nu ska arbetas fram. 

I förhandlingar får man sällan med allt utan är ett givande och tagande. Mycket av upplägget är jag mkt nöjd med medan andra delar ser jag gärna att man tänker till ett varv till. Eftersom just organisation är ett av mina intressen har jag försökt vara aktiv med tankar o idéer i arbetet hittills o kommer att fortsätta med det tills vi är klara med upplägget.

I fredags var det den samlade kommunerna i länet som vi bjudit in från regionens primärkommunala delegation. En bra uppslutning inför dagen visar att det är brett intresse.

Den del som jag är nöjd med är just primärkommunernas medverkan i regionkommunen. Får vi verkstad utifrån det upplägg vi nu har så kommer vårt upplägg i Västerbotten vara betydligt bättre än våra länsgrannars upplägg i deras regionkommuner.

En viktig skillnad är att både Norrbotten och V. Norrland har starka kommunförbund. Min åsikt, vilken delas av många, är att vi inte ska återgå till kommunförbund i Västerbotten. Det har vi växt ifrån med Region Västerbottens försorg. Mindre skyttegravar och mer samarbeten för medborgarnas bästa. Dessutom har vi våra tre arbetsmarknadsregionen i vårt län som också har och kommer ha viktig funktion framöver.

Ser fram emot vår nya regionkommun i Västerbotten efter valet. Kommer att bli riktigt bra att slå samman Region Västerbotten o nuvarande Landstinget o övertar ytterligare uppgifter från länsstyrelsen. Bra för Västerbottningarna. Mer i frågan längre fram.

Viktiga samarbeten.

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har vi passerat över hälften av denna mötesvecka.

Har varit klart intressanta o framåtsyftande möten även denna vecka. Budgetarbetet i Vännäs arbetar vi på för fullt. Här behöver vi väl inte sticka under stolan ett vi har behov av mer slantar än vi kommer att ha 2015. Majoriteten anser att det beror på regeringen. Jag anser att vi har för stor kostym för trots att regeringen putsat in närmare 60 miljoner till så har vi svällt kostymen så att driften hela tiden ökar. Och har vi fått några slantar som t ex AFA pengar så har det lagts till driften vilket gör att när vi inte har samma inflöde så blir det svårt. Så här har vi en nöt att knäcka inför 2015 års budget. Återkommer med all sannolikhet till den frågan.

I går hade vi ett intressant sammanträden på PKD som är Region Västerbottens ”kommunala del”.  Vi handhar frågor som berör kommunerna i någon form. Och bl a så är det på gång att läggas förslag på ett mycket intressant o bra samarbete inom avfalls och vattenfrågan. Mycket intressant eftersom det är ett tungt ansvar för alla kommuner. Region Västerbotten är ett mycket bra forum att kunna lösa samarbeten i vårt län. Bara vi tar tillvara den möjligheten!

I dag är det Förbundsstyrelsen med många ärenden på agendan. Tur vi har digitala plattformar för om vi skulle kört ut handlingarna till mötet torde det rört sig om många centimeters handingar.

Intressant möte!

Av , , Bli först att kommentera 5

Så har det blivit torsdag igen. Fantastiskt vad dagarna går fort.

Smälter två intressanta möten under gårdagen. Bl a lunchmötet tillsammans med kommunalrådet i Skellefteå Bert Öhlund och regionrådet Eric Bergkvist.

Funderar lite på hur vi smartas bör gå tillväga för att förankra denna tanke o projekt i alla 15 kommuner samt landstinget.

Det är ju så att om region Västerbotten ska företa sig något så säger förbundsordningen att alla 16 ägarna ska säga sitt. (15 kommuner o landstinget). Så har det ju varit också med hemsjukvården som vi arbetat med under en längre tid men som nu lyckligtvis är i hamn och blir verklighet för kommunerna att ta över i höst.

Detta innebär att processen tar ett tag att förankra. Så det måste ske på ett genomtänkt sätt. Vi får resonera om det i PKD (fd kommunförbundet) den 25 april.

För om någon kommun säger nej så faller hela projektet eftersom i detta fall har alla kommuner oavsett storlek lika mycket att säga till om när regionen ska göra nåt gemensamt.

Detta finns en del att säga om och återkommer längre fram dels vad det intressanta projektet som vi ska driva handlar om och hur jag anser att vi bör organisera Region Västerbotten.

Samordning igen!

Av , , Bli först att kommentera 8

I går hade vi sammanträde i Regionförbundets Primärkommunala delegation (PKD).

Det är ett spännande uppdrag att arbeta i PKD. PKD ska ta tillvara alla 15 kommuners intresse gentemot t ex landstinget eller andra aktörer. PKD har övertagit den roll som kommunförbundet tidigare hade.
 
Nu ska vi vid nästa sammanträde ha ett heldagssammanträde för att mejsla ut hur vi ska jobba framöver. Det är egentligen kommunerna som är våran uppdragsgivare. Så det är den rätta vägen om en kommun skickar ett ärende till oss för om det är problem i en kommun så är det med all sannolikhet i fler kommuner man haft problem eller löst det på ett bra sätt. Sen kommer det många viktiga ärenden som behöver samordnas från andra håll.
 
Så upplägget är att vi inte ska uppfinna hjulet 15 gånger i länet utan här kan vi samarbeta på ett bättre sätt. Nu ska vi i presidiet innan nästa möte samtala om upplägget. Det finns lite att göra med att samordna i det offentliga rummet. Och det ser jag lite som min uppgift i denna konstellation.

2(5)

Av , , Bli först att kommentera 4

Så är möte 2 av 5 för idag avverkat. Först regionfullmäktige och nu senast intressanta diskussioner i AC-Konsensus.

AC-konsensus är den konstellation som tidigare hette LAKO eller ännu tidigare KOLA. Det är i alla fall det forum där vi diskuterar frågor mellan landsting och kommun. Och som bekant är den stora frågan nu kommunaliseringen av hemsjukvården.
 
Och det är en viktig fråga att bevaka detta inte minst ekonomiskt för kommunernas räkning. För som ni förstår så kostar egentligen inte hemsjukvården nästan någonting när nu kommunerna ska ta över om man lyssnar till landstinget. Så det blir spännande diskussioner framöver i detta forum.
 
Sedan har vi ett presidiemöte i Regionförbundets Primärkommunala delegation (tidigare kommunförbundet) och vi ska hitta tider etc för möten nästa år. Det är inte enkelt att synka almanackorna. Men en fördel har man när man sitter i presidiet för att påverka tiderna i mindre forum.
 
Sedan på kvällen ett mer internt möte med några partikamrater för att förfärdiga ett uppdrag vi fått från partiets verkställande utskott i länet för att sedan avsluta med ett telefonmöte med vår äldreminister Maria Larsson. Har inte sett dagordningen men kan med ganska låg odds gissning gissa att det kommer handla om nåt som börjar med C och slutar med arema.