Etikett: regeringen

Agera eller avgå!

Av , , 11 kommentarer 9

Under tisdagen kom coronakommissionen med hård kritik mot regeringen. Tidigt in i pandemin frågade KD regeringen hur sjukvårdens beredskap att hantera en situation med ökade smittotal såg ut. Behövdes snabbutbildning av personal på vissa fronter? Hur såg det ut med vårdplatser, vårdmaterial och smittspårning? I det läget menade Löfven att Sveriges beredskap var god – idag ”såg vi det inte komma”.

Igår höll partiledare Ebba Busch en presskonferens med anledning av kommissionens kritik mot regeringen, med slutsatsen att KD inte har förtroende för statsministern. Det är hög tid att han utvärderar sitt ledarskap istället för att, som under de senaste nio månaderna, skylla allt ansvar på andra. Den som inte visar sig villig att ta sig an ledartröjan under en kris, är uppenbart fel person att leda landet.

I mitten av mars ville vi att en granskade kriskommission skulle tillsättas, vilket länge förhalades av regeringen – nu när de tar emot dess kritik förstår man varför. Vi ville tidigt höja permitteringsgraden, ersättningar till riskgrupper inklusive gravida som inte har ett arbete de kan utföra hemifrån, samt stimulera fasta anställningar inom äldrevården.

Årsrika medborgare på våra äldreboenden har förtjänat bättre, både innan pandemin som under den. Det behövs krispaket för att lyfta äldreomsorgen och vården, både under pågående pandemi men även mer långsiktigt. Kristdemokraterna har politiken och reformerna för de äldre, vars röst inte verkar höras bland regeringens representanter.

Pandemin har även tydligt visat att staten behöver ta hela ansvaret över vården. Under en lång tid kastades ansvar mellan regioner, myndigheter och stat och Sverige förlorade värdefull tid att agera, i takt med att smittotalen ökade.

Det är dags för Löfven att börja agera, eller avgå!

Här kan du läsa Kristdemokraternas samtliga skrivelser till regeringen under året om Covid-19.

Uppmuntran hellre än tvång

Av , , 2 kommentarer 5

Regeringen vill tillsätta en snabbutredning för att ta bort det kommunala vetot vid utbyggnaden av vindkraft. Får de som de vill har man redan inom något år lagstiftat bort kommunernas rätt att bestämma i frågan. Det är helt fel att ignorera medborgarna på det här sättet.

Vindkraft är i sig positivt på många sätt och en bärande del i att svensk elförsörjning ska kunna bli fossilfri. Både av hållbarhetsskäl och säkerhetspolitiska skäl är det positivt för Sverige med fler av förnybara och inhemska energikällor. Sedan 2016 när KD slöt en energiöverenskommelse med flera andra riksdagspartier, har det beslutats om investeringar på mer än 70 miljarder kronor i ny vindkraft – så ingen kan säga att utvecklingen går långsamt framåt.

Vi anser däremot att kommunernas vetorätt självklart ska bevaras. Det kan inte vara så att staten, mot en kommuns vilja, ska  ha rätt att göra så stora ingrepp i den fysiska närmiljön som en vindkraftspark innebär. Grunden i vår demokrati är att människor som påverkas av beslut också ges en chans att påverka besluten. Detta struntar nu alltså regeringen i.

Kommuner har självbestämmanderätt inom en rad frågor. Motsatsen är att staten roffar åt sig makt i lokalfrågor, på bekostnad av lokalt valda politiker och de medborgare dessa företräder.

Låt kommunerna behålla sitt veto, och utveckla istället riktlinjer för hur lokalsamhället kan ta del av vinsten vid vindkraftsetablering. Så kan vi uppmuntra, snarare än tvinga fram, mer vindkraft!

För lite, för sent.

Av , , 2 kommentarer 5

För att hindra smittspridning av coronaviruset erbjuds arbetsföra personer i riskgrupper utan möjlighet att arbeta hemifrån en ersättning från Försäkringskassan. Riksdagen fattade beslut redan i mitten av april att regeringen skulle ta fram en sådan ersättning. Då arbetade vi i KD för att den även skulle gälla gravida under den sista graviditetstiden.

Men först efter midsommar tog regeringen sitt beslut och passade på att krympa gruppen det skulle gälla, nu utan möjlighet för gravida att söka. Senare visade det sig också att trots att ersättningen började gälla den 1 juli, så kunde man ansöka först den 24 augusti. Beslut och utbetalning kan dröja ytterligare en månad.

Uppskattningen från regeringskansliet var att 100.000 skulle ansöka, men hittills har bara 2.400 personer sökt ersättningen. Försäkringskassan tilldelades 47 miljoner kronor för att skapa en ny e-tjänst och bemanna upp denna funktion med 200 personer. Givetvis har det varit svårt att göra uppskattningar, men en sådan gigantisk feluppskattning har blivit kostsam och fördröjt att stödet kommit på plats.

Eftersom man överdrivit uppskattningen av hur många som skulle söka ersättningen, har det tagit tid att bygga upp en organisation vilket i sin tur lett till att säkerligen än färre har sökt. Att riksdagen fattar ett beslut i en akut fråga, tidigt in i pandemin, och regeringen fortfarande en bit in på hösten inte klarat av att säkerställa att stödet når dem som ska ha det, är ett klart underbetyg.

Nej till ännu fler skatter

Av , , Bli först att kommentera 7

I en tid där många restauranger kämpar, och det enda alternativet många gånger är att erbjuda take-away, vill regeringen nu göra deras situation än svårare. Mat och dryck för avhämtning ska enligt förslag bli dyrare, och en extra skatt med upp till fem kronor per mugg och sju kronor per livsmedelsbehållare föreslås införas från första november nästa år.

Enligt en utredning kan de flesta restauranger och caféer ställa om till att diska muggar och tallrikar istället för att använda engångsartiklar. Det blir dock svårt för små caféer, kiosker eller food trucks, som ofta hade små marginaler redan innan corona kom. Baserat på mängden plast i förpackningarna som används kan skatten komma att variera i belopp.

Att arbete görs för att uppmuntra till mer hållbara produkter och livsstilar är positivt. Men enligt World Economic Forum kommer uppemot 95 procent av all plast som hamnar i haven via floder i Asien och Afrika. Det är därför svårt att se någon väldig vinning annat än att S får mer i statskassan – nära fyra miljarder – och att MP vinner en symbolisk poäng. Redan nästa år införs ju ett EU-förbud mot många engångsartiklar av plast.

Även om en och annan lär gå över till matlåda hemifrån när det blir dyrare att handla, lär effekten troligen bli minimal i antalet minskade förpackningar för hämtmat. Nedskräpningen likaså ­– vi lever i ett land där de flesta tar det för självklart att slänga sitt skräp. Varför inte införa ett pantsystem istället?

Ovärdig nedmontering

Av , , Bli först att kommentera 10

För två veckor sedan blev det äntligen en lagfäst rättighet att få stöd med andning och sondmatning. En rentav livsviktig fråga och något Kristdemokraterna kämpat för länge. Redan 2018, genom KD:s gemensamma budget med M, uppmanande vi regeringen att säkerställa att andning och sondmatning skulle ses som grundläggande behov, men regeringen har varit långsamma att agera.

Flera gånger tvingades regeringen att backa och revidera sina förslag, men medan de dragit ut på tiden har många mänskliga tragedier utspelats. Även om vi nu är många som gläds över att de som behöver stöd vid andning och sondmatning nu kan få den hjälp de behöver, finns det så finns mycket mer att göra gällande assistansfrågorna. Det handlar om fler grundläggande behov kopplade till måltider, personlig hygien, toalettbesök eller att klä på sig om morgnarna.

Lagen om stöd och service (LSS) är tänkt att möjliggöra ett liv som levs som alla andra. Men genom striktare myndighetsbedömning enligt regeringens direktiv till Försäkringskassan 2016 har många enskilda istället drabbats att försämringar. Idag har 2000 personer färre assistansersättning jämfört 2016. Många har dessutom fått neddragningar i antalet timmar.

Att människor på detta vis blir fråntagna sin frihet, sina liv och i många fast isolerade hemma är oacceptabelt. Vi måste ge våra medmänniskor deras värdighet tillbaka och stoppa regeringens nedmontering av LSS.

Trubbel i paradiset

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är välkommet att S nu tar sitt förnuft till fånga, åtminstone så långt det är möjligt, och är beredda att prata migrationspolitik med KD och de övriga borgerliga partierna för att säkerställa en hållbar och långsiktig linje. Men att man gör det utan sin regeringspartner är minst sagt anmärkningsvärt. Är det dags att ifrågasätta S regeringsduglighet?

Vänstern har genom historien talat om dåligt samarbete inom borgerligheten men detta tar väl ändå priset. Vi visste redan att vi har en rekordsvag regering, framröstad av färre än var tredje väljare som på vacklande grunder och med nöd och näppe samlade ihop tillräckligt med riksdagsstöd i elfte timmen. Men att själva kärnan, de två regeringspartierna är så pass oeniga i en viktig fråga avslöjar att regeringen är svagare än man anat.

MP menar att de inte kan genomföra politik de inte tror på, och kanske har de nåt att vinna i opinionen ifall de vågar sticka ut och faktiskt lämna regeringen. Men sett till den kohandel som styrt Sverige sedan januari ifjol känns det osannolikt. Kanske skapas det ännu ett hemligt papper, som det mellan Löfven och Sjöstedt, som lugnar miljöpartisterna även om det i praktiken saknar verkan.

Oavsett, det ska bli spännande att följa turerna. Vi kristdemokrater är redo vilken dag som helst att ge Sverige en ny och ansvarstagande regering!

Äntligen tar (S) sitt förnuft till fånga

Av , , Bli först att kommentera 5

Kristdemokraterna har i mer än två månaders tid drivit att en oberoende kriskommission bör tillsättas redan medan coronakrisen pågår och inte först efteråt. Det handlar om att samla in fakta och lärdomar i realtid, så vi slipper sitta och gissa i efterhand vad som gjordes, när det gjordes och vad som skulle kunnat gjorts annorlunda. Äntligen har regeringen lyssnat och nu verkar det bli av ”innan sommaren”.

Löfven har inte velat tillsätta en kommission för att gå igenom krishanteringen av covid-19 förrän efter det att krisen är över. Inrikesminister Mikael Damberg har sagt att tillsättandet av en sådan kommission redan nu skulle skicka signalen att vi är igenom krisen. Men knappast någon har nog missat att vi fortfarande befinner oss i det allvarliga och ovanliga läge vi befunnit oss i senaste månaderna. Så varför har det dröjt?

Beror det på att bland annat regeringens agerande ska granskas av kommissionen? Till exempel ser vi hur man inte lyckas säkerställa att fler coronatestas – att enbart sätta mål som låter bra är inget värt ifall de inte sen också genomförs. Som jag skrivit tidigare i bloggen testar man ju i grannlandet Danmark långt fler än i Sverige trots en betydligt mindre befolkning. Där får alla som vill testa sig och det finns öppna testcenter runtom i landet.  Häromveckan var det ”helgdag och klämdag” som var förklaringen till att så få testades, men veckan dessförinnan? Senaste veckan testades rekordmånga, men man nådde ändå bara upp till en tredjedel av det mål som skulle nås för snart en månad sen.

Även om Folkhälsomyndigheten har haft mycket att säga till om de senaste veckorna, är det ändå regeringen som bär det stora ansvaret för Sverige och därmed också den väg Sverige valt under krisen.

Mycket, stort som smått, hade garanterat kunnat göras annorlunda och bättre eftersom ingen kunnat förutspå denna kris. Vissa delar har fungerat oerhört väl och är sådant vi behöver komma ihåg i framtiden. Till exempel har vi ju i Västerbotten klarat oss bättre än andra regioner, så här finns säkert många viktiga erfarenheter att hämta. Tyvärr har nog många lärdomar redan ha fallit i glömska eftersom kommissionen kommer på plats för sent. Men som sagt, det är positivt att även regeringen kommit till insikt och nu svänger i frågan om en kriskommission.

Olämplig ton i debatten

Av , , Bli först att kommentera 6

Coronakrisen är varken en regional eller kommunal kris. Det är en global kris. Den drabbar alla världens länder, diktaturer som demokratier. Den drabbar alla kommuner, socialdemokratiskt som kristdemokratiskt styrda. 

Ingen har hävdat att kristdemokratiskt styrda områden skulle klara sig undan sjukdomsspridningen eller kunna hantera den bättre än någon annan kommun. Det vissa socialdemokrater nu ägnar sig åt, att konstatera att KD är med och styr Stockholm som är den del av Sverige som drabbats hårdast, blir därför ett ganska omänskligt sätt att argumentera. Corona gör inte skillnad på politik.

Den svåraste delen av denna kris utspelas just på sjukhus och äldreboenden. Sjukvården är normalt en regional fråga, äldreomsorgen en kommunal. Men – att 21 regioner eller 290 kommuner ska hantera krisen på egen hand och dömas därefter är inte seriöst, oavsett vilket parti som styr för tillfället. Här måste staten (läs regeringen) gå in med mer stöttning. Både rent ekonomiskt men även genom att säkra upp personalförsörjning. Det är detta som KD kritiserat regeringen för och samtidigt presenterat konkreta sätt för vad mer som behöver göras. Exempelvis genom att uppmana fler med vård- och omsorgskompetens att anmäla sig att återanvända till arbete inom vården ifall de numera arbetar i en annan bransch, genom incitament för företag att låna ut denna personal till sjukhus och äldreboenden där de behövs bättre, samt genom ett koordinerande av staten för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning på äldreboenden. Dessutom en bonus till företag för att uppmuntra att visstidsanställda inom äldreomsorgen får gå upp på heltid.

Regeringen ville häromveckan ha mer makt att exempelvis snabbt kunna stänga caféer, förbjuda resor eller stänga skolor. Allt detta är viktigt, och KD stöttar att regeringen får mer möjlighet att agera snabbt. Men är det någonstans regeringens stöttning verkligen behövs, så är det vid sjukhusen och äldreboendena. Då räcker det inte att peka finger kring vem som lokalt styr enskilda kommuner. Vi är alla drabbade av corona.

Sveket mot folket!

Av , , 7 kommentarer 9

Nu strör regeringen pengar över Sverige. Det kan i första skedet verka klokt och bra när man bl a satsat på pensionärer och förlossningsvård etc.

Men som vanligt när den hör regeringen satsar så har man inte budgetteckning för sina ”löften”. Läser man ”nådiga luntan” som Magdalena Andersson kommer spatsera med idag (numera med en CD) så blir man inte riktigt imponerad.

Vi har i dagsläget högkonjunktur och i just högkonjunktur så satsar man på reformer för att spara i ladorna så man kan satsa sig ur när lågkonjunkturen kommer. Men det har inte nuvarande regering alls tänkt på. Man tänker mer på att det är val och då vill man säkra sina röster och strör pengar över medborgarna istället.

Att man satsar på pensionärerna är bra. Det är nåt vi som parti har drivit hela tiden. Men att låta bara några slippa den s k pensionärsskatten är ju pinsamt. Det är allmänt kännt att vi som parti har finansierat det krona för krona och vi tar bort inte bara en bit av ”pensionärsskatten” utan HELA pensionärsskatten ska bort redan nästa år.

Regeringen har lovat att ha med pensionärerna i flera omgångar men sagt att det blir aktuellt nån gång i framtiden. Man kan undra om det denna gång verkligen kommer bli aktuellt.

Sen får allt färre vård inom rimlig tid och barn o unga mår allt sämre. Såna saker väljer regering att blunda för. Istället tänker man mer på sig själv och att man ska få rösterna igen inför nästa val. För ingen har väl undkommit att det är valår nästa år. Och det är verkligen en valbudget som regeringen lägger.

KD:s ekonomiskpolitiske talesperson o tillika v ordförande Jakob Forsmed kommenterar budgeten så här o finns citerat i VK: – Regeringen strösslar ut socker och färgämnen från en orimligt stor godispåse men det bygger inte samhället på sikt. Man riskerar ett kraftigt blodsockerfall, det är inte vad Sverige behöver, säger Forsmed

Han har så rätt. Återkommer i ämnet.

Regeringen har satt yxan i Norr.

Av , , 4 kommentarer 8

Så har då dråpslaget för Norrland fallit. Regeringen kopplar bort Norrland från jämställdhetens karta i landet. Dessutom försöker man ändå ordna till övriga Sverige i större regioner.

Förhandlingarna fortsätter idag torsdag kl 15. L samt M kommer inte dit. KD och C kommer gå dit för att diskutera regeringens bild som lades i eftermiddag. Fortsatt diskuterar men ett stort Svealand och att tillföra Värmland till V Götaland. Men Norrland utarmar man.

Regeringen har slängt fram lite godsaker åt C för att åtminstone behålla dem. Vårt parti har hela tiden velat diskutera innehållet och vad man från staten tänker tillföra regionerna. Men här ekar svaren tomt. Inget ministern vill diskutera och inte heller statens indelning av verk o länsstyrelser etc. Så diskuterar inte heller regeringen innehållet på torsdag så kommer också vi som parti lämna förhandlingarna. Och det tycker jag är rätt. I detta läge finns tyvärr inget att fortsätta med.

Jag är övertygad om att om regeringen vänt på frågan och diskuterat innehållet innan man leker arkitekter och ger sig på att rita kartor hade utfallet varit ett helt annat i alla län. Då har alla fått se vilka mervärden en region kan tillföra.

Dom som nu höjer tonen och menar att det är bra för Västerbotten att lämnas ensam då hela övriga landet slås samman till större regioner vet inte vad hen talar om.

Hur har man tänkt komma fram med sjukvården och inte minst den regionala utvecklingen?

Hur ska vi nu kunna hävda oss på den internationella arenan när vi kommer som ca 235000 invånader när andra regioner kommer med nästan 2 miljoner invånare?

Dessa frågor ställer jag inte bara till regeringen utan också till de som hela tiden bromsat även i vårt län utan att konstruktivt komma med nåt enda förslag i frågan. Man lyfter fingret och ser vart det blåser utan att ta minsta ansvar och tänka på hur vi i framtiden ska organisera landet för våra barn och barnbarn och kommande generationer.

Jag menar det är högst oansvarigt av regeringen att gå vidare med en sån reform med så liten majoritet. Det handlar inte om vilken liten fråga som helst. Det handlar om indelning av landet i funktionella ”jämställda” regioner. O detta säger man liksom bara nej till i halva Sverige.

Ja självklart rår vi, eller rättare sagt, Ni som hela tiden bromsat utvecklingen till större regioner för att nu regeringen släpper Norrland åt sitt eget öde och fortsätter indela övriga landet.

Tänk att vi nu missar möjligheten att bli den starkaste regionen vad gäller t ex naturtillgångar så inte hade vi varit fattiga inte och vi hade blivit en trovärdig aktör på den nationella och internationella arenan som stark region.

Detta förvägras vi nu och jag kan inte se det på annat sätt än att övriga starka regioner inte vill se Norrland som starkt och slår därmed sönder möjligheten så blir vi ingen konkurrent mot Region Skåna, V Götalandsregionen samt Stockholms regionen. Och märk att de flesta som fattar beslutet är bl a Stockholmare. Ser du som jag kopplingen.

Det är en besvikelsen dag för oss Norrlänningar.