Etikett: Regional utveckling

Det är Norrlands tur.

Av , , Bli först att kommentera 3

Kom ni ihåg 80 och 90 talet. Arbetsförmedlingen betalade ut flyttbidrag så man kunde flytta söderut där jobben fanns. Nu har det vänt och det är fortsatt viktigt införa flyttbidreg, fast åt andra hållet. 

Det går väldigt bra nu för Norra Sverige med stora investeringar i alla kommuner, vi bygger ut hamnar, nya fabriker, och en massa infrastruktur. Elektrifiering i gruvor, laddstationer, bildande av ett batteriebälte och fantastiska satsningar på våra universitet med AI-forskning mm.

  • Det investeras massor av FÖRTROENDE för vår del av världen. Vi utvecklar attraktiva livsmiljöer och samhällen. Av många goda anledningar:
  • Vi har uppmätt den högsta tilliten i världen. Mkt goda nyheter för de som vill samskapa här, samarbete med oss. Effekten på samverkan blir hög!
  • Mest jämställda i världen. En investerad krona här är en investerad krona i jämställdhet.

Utmaningen är att ge hela länet samma goda förutsättningar och möjligheter. Återigen: nu har vi chansen att göra om och göra mer rätt den här gången.

Vi börjar få ihop ett nytt sätt att leva och verka. Liv 3.0 eller vad det nu ska kallas. När EU försöker mäta livskvalitet i ”social progress-index” hamnar vi redan i topp. Vi är nåt på spåren.

Historia av hållbarhet på vår landsbygd och i vildmark. Ursprungsbefolkning som vet hur man lever med naturen och inte bara av den – och samtidigt har vi här världsledande tech-forskning. Vi älskar hantverkstraditioner på samma gång som vi gillar ny design. Designhögskolan bäst i världen för femte året och vi har tre universitet i Västerbotten.

Men nu måste staten vara med och vända trenden av arbetskraft. Vi behöver 100 000 personer till om vi ska klara personalförsörjningen. Och klarar vi inte den så kommer det inte satsas mer i norr. Om man ser att vi är ca 280 000 i Västerbotten så förstår man att vi klarar inte av egen kraft att få 100 000 till. Utan vi måste få inflyttning.

Så staten måste införa flyttbidrag igen till de som flyttar norröver och får jobb här. Så omvänt 80-90 tal. Först då kommer vi lyckas.

Komatsu Forest – en fabrik i framkant.

Av , , 2 kommentarer 4

Jag åker förbi den varje dag. Fabriken där på höger hand när man åker till Vännäs. Det jag tänker på är Komatsu Forest. Det är en intressant fabrik och jag tänker besöka den framöver någon dag. Det är en politikers fina möjlighet att få göra så intressanta besök i verksamheter och få enorm kunskap allt ifrån sjukvård till regional utveckling och allt däremellan. 

Under 2021 togs Komatsu Forest nya framtidssäkrade fabrik i drift. Anläggningen är en stor unik satsning inom Komatsu-koncernen och är den första fabriken som Komatsu Ltd byggt i Europa.

Miljö
Fabriken har högt ställda mål kring minskning av CO2-utsläpp, minskad vattenförbrukning, minskat avfall och en ökad biologisk mångfald. På fabrikens tak finns en av Nordens största solcellsanläggningar.

Arbetsmiljö
Den nya anläggningen har byggts med stort fokus på en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö som ger goda förutsättningar för social hållbarhet.

Hela fabriksbyggnaden är konstruerad I linje med svensk miljöstandard Miljöbyggnad Guld som kräver att energiförbrukningen är under 60 kWh/m2, Komatsu beräknar att deras energiförbrukning ligger runt 40 kWh/m2.

Alltså väldigt intressant att ta del av fakta runt denna fabrik. Och inte minst runt solpanelerna. Man kan konstatera att elproduktionen på taket ger inte hela elbehovet men en bra bit på väg..

Fakta

Planerad elproduktion är 2,625,000 kWh. Och den beräknade elförbrukning är 3,600,000 kWh. Dom har en installerad kapacitet på 3,219 kW och det är inte mindre än 7 154 solpaneler på takets yta som är totalt 19  000 m². Den beräknade livstiden är 30 år och efter 25 år räknar man fortsatt med 83% verkningsgrad. Solpanelerna väger 67 ton så krävs ordentlig takkonstruktion. Intressant är att på taket ligger det en tiotal kabellängd på över 60 kilometer.

Ni förstår väl att jag ser fram emot besöket för att få information från denna intressanta fabrik.

 

Västerbotten kan bättre!

Av , , Bli först att kommentera 6

Varje Region har en Regional Utvecklings Strategi. (RUS) Det är liksom lagstadgat och det dokument man sen hänvisar till när man t ex söker EU- bidrag och det är också ett dokument som kommunerna ska förhålla sig till. Det är således inget dokument som bara ska stå i en hylla utan ska vara ett levande dokument för länets utveckling.

RUSen är också överställd alla andra planer som t ex Länstransportplan, Skogsvårdsplaner, kommunernas utvecklingsplaner etc. Allt i länet ska ligga under RUSen och kan knytas ihop i länets regionala utvecklingsstrategi.

Det är dags att anta en ny RUS. Till hösten ska det beslutas om en ny som ska gälla 10 år framåt. Mot bakgrund av ovanstående skrivning hur viktig RUSen är finner jag det mycket märkligt hur Regionen kan komma fram med ett förslag som är så undermåligt. I princip alla remissinstanser har sågat förslaget. Kommunerna där den regionala utvecklingen sker har sågat förslaget, de 3 arbetsmarknadsregionerna vi har i vårt län likaså.

Eftersom jag anser att dokumentet är så viktigt och bör få dignitet satte jag igång ett arbete i vårt parti runt RUS remissen. Vi la ner att gediget arbete med representanter från hela länet och arbetade under ett antal möten (förstås digitala) för att jobba fram ett remissvar där också vi faktiskt sågade förslaget ganska rejält.

T ex så nämner man knappt det viktiga näringslivet. Likaså civilsamhället som vi kristdemokrater värnar om och den håller inte ihop med att ha med länets förtjänster och utmaningar.  Transporterna som är viktiga för vårt län samt vikten av vårt vägnät måste finnas med och upprustas. När det gäller stad och land finns det knappt en rad om länets utmaningar i den delen, fast vi är ett län med stora avstånd.

Nu hoppas vi på ett rejält omtag så vi kan besluta om en bra RUS till hösten som ska föra vårt läns utveckling in i framtiden. Vi har skrivit en artikel i Västerbottens Kuriren och en i Västerbottens Folkblad utifrån det vi tycker saknas i det förslag till Regional Utvecklings Strategi vi remissat om.

Hör gärna av dej vad du tycker i saken!

Västerbotten kan bättre!

Tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 8

Så har vår nomineringskommitté släppt sitt förslag till 3 landsting/region listor samt riksdagslista till höstens val. VK skrev om det häromdagen.

Som framgår av förslaget har jag fått kommitténs förtroende att toppa södra regionlistan. Det är ett spännande uppdrag och jag ser med både iver o ödmjukhet fram emot att ta mig an de uppgifterna som finns i det uppdraget. Att hjälpa till att kapa köer i sjukvården istället för att (S)kapa dem. Att påverka så mer resurser tillförs primärvården närmare befolkningen. Men också påverka den regionala utvecklingen för Västerbottningarna så Västerbotten hamnar i framkant inom många områden.

Har haft förtroendet att vara gruppledare för region Västerbotten sedan vi startade det för några år sedan, och därför är det extra intressant att få vara med i processen då vi lägger ner både Region Västerbotten och nuvarande landsting och från årsskiftet startar ett nytt Region Västerbotten som i sin helhet ska företräda Västerbottningar på både sjukvård och regional utveckling.

I min roll som v ordf. i Primär Kommunala Delegationen (PKD) är jag nu ute i kommunerna för att lyssna in hur man vill ha kommunernas koppling till den nya regionen. Kommunernas roll är otroligt viktig, för den regionala utvecklingen sker i kommunerna. Så först när vi får kommuner, region, politiker, och även i den mån vi kan påverka Länsstyrelsen, att ta armkrok för oss Västerbottningar. Då får du som medborgare mest valuta för det du betalar via skattsedeln. Och dit vill jag komma med mitt engagemang i regionala frågor.

Kommitténs förslag är framlagt och nu ska det extra partidistriktsårsmötet spika förslaget till listor inför höstens val redan på lördag. Så inget är klart förrän det är klart :-).

 

I TOPPEN AV DE NOMINERADE

Till landstingsfullmäktige, södra:

1. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

4. Anna-Karin Lundberg, företagare, Nordmaling.

5. Per-Martin Jonasson, pastor, Sävar.

Till landstingsfullmäktige, västra:

1. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

2. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

5. Rebecka Nygren, läkare, Lycksele.

Till landstingsfullmäktige, norra:

1. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Ursviken.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Håkan Jansson, förskollärare, Norsjö.

5. Anders Wangby, konsult, Skellefteå.

Till Riksdagen:

1. Ebba Busch Thor, partiledare, Uppsala.

2. Birgitta Nordvall, distriktssköterska, Umeå.

3. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

4. Veronica Kerr, statsvetare, Umeå.

5. Lars Adaktusson, journalist, Stockholm.

6. Anders Wangby, konsult, Skellefteå

7. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

Region Västerbotten blir kvar?

Av , , 1 kommentar 5

Igår fick vi ta del av att Socialdemokraterna kommit till beslut att föra samman Region Västerbotten och Landstinget till en direktvald region. Självklart välkomnar vi Kristdemokrater det beskedet eftersom vi drivit den frågan hela tiden. Vi gillar inga indirekta val. Men det är märkligt att helt plötsligt är det som att alla partier drivit den frågan fast man varit helt tyst i debatten.

Märkligast är agerandet från Liberalerna i länet. Dom har skrikit högst att lägga ner regionen. Dom har dessutom sagt att dom är ensam som drivit den frågan. Ja dom är ensam som drivit frågan så harmlöst dåligt att inte konstruktivt komma med förslag utan bara vända sig mot opinionen och skrika med. Och nu påstår dom att de är ensam att driva frågan. Vill bara upplysa om att Kristdemokraterna var först med att motionera i denna fråga redan 2012. Vi la en motion både i regionen och i landstinget. Men den avslogs.

Jag lämnade in motionen även till Vännäs kommunfullmäktige där att satsen utmynnade i att verka för en direktvald region. Det är bland dom få motioner jag fått bifall under mina ca 25 år i kommunpolitiken. Så här gick alla partier armkrok. Och antar att Johan Söderling höll sitt ord när han röstade på partiets distriktstyrelse förra veckan. Så inget är så fel som Liberalerna hävdar.

Menar att bara lägga ner regionen rakt av löser ungefär lika många problem som det skapar. Som gruppledare två mandatperioder o den från vårt part som var med i förhandlingarna när vi startade regionen och med flera uppdrag i densamma vet jag ganska väl vad och hur man (vi) arbetat. Och visst kan man arbeta på många andra sätt och visst kunde än det ena o än det andra göras lite smartare. Men mycket som hänt har varit positivt för vårt län och inte minst för samarbetet mellan kommuner och landstinget.

Har varit med så pass länge att jag var med på tiden innan regionen då vi hade ett kommunförbund och landstinget. Och min uppfattning är att vi grävde ner oss i skyttegravar och hade ibland öppna strider i vissa frågor. Striderna skar igenom partierna. Det var strid mellan kommuner och landsting.

Här har regionen spelat en viktig roll att lösa olika frågor och hitta konstruktiva samarbeten istället. Så i de fortsatta förhandlingarna (som startar redan på onsdag) kommer jag vara tydlig hur vi vill se Region Västerbotten i framtiden. För det är landstinget som ansöker att bli en region. Och nog ska vi väl fortsatt heta Region Västerbotten då också? Möjligen kommer Kristdemokraternas linja bli verklighet framöver. Att förstatliga sjukvården. Men det är en betydligt längre process än att vi nu ska bilda en regionkommun i Västerbotten.

I alla fall kommer jag inte godkänna att de regionala frågorna ska ätas upp av sjukvården. För även om 90 % av budgeten är sjukvård och 10 % är regional utveckling så är det 90 % av befolkningen som har mest nytta av den regionala utvecklingen. Dessutom: Ingen regional utveckling – heller ingen sjukvård.

Så nu ska vi utveckla vårt län när vi inte fick möjlighet att utveckla fyra län samtidigt.

 

Klipper nedan in det pressmeddelande jag sände in i går.

Äntligen!

– Kristdemokraterna välkomnar Socialdemokraternas besked om att bilda ett direktvalt regionfullmäktige. Detta har varit Kristdemokraternas linje sedan starten av Region Västerbotten. Efter att den större regionbildningen i norra Sverige fallit är det naturligt att även Västerbotten tar steget med egen regionbildning i likhet med våra grannlän, säger Hans-Inge Smetana, gruppledaren i Region Västerbotten.

– Vi får inte glömma att vi i Region Västerbottens regi lärt oss att samarbete mellan kommuner och landsting på ett konstruktivt sätt. Det måste vi fortsätta med så att vi inte åter hamnar i tidigare skyttegravar, säger Hans-Inge Smetana, gruppledare i Region Västerbotten för Kristdemokraterna. 

Redan i november 2012, motionerade kristdemokraterna i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige om att bilda en direktvald region. Socialdemokraterna sa då nej till vår motion.

Det är bra att vi får ett direktvalt regionfullmäktige även i Västerbotten. Men det är mycket viktigt vi tar tillvara kommunernas intresse när det gäller den regionala utvecklingen. Dagens modell har inneburit att länets kommuner varit direkt delaktiga i det regionala utvecklingsarbetet. Den delen får inte hamna på undantag nu när ett direktvalt regionfullmäktige ska finna sina former.

Det är trots allt den regionala näringslivets utveckling som ser till att medel finns för sjukvården. Det är inte tvärtom. Här behövs fortsatta samtal över partigränserna för att säkerställa att de regionala utvecklingsfrågorna inte hamnar på skymundan för den i sig viktiga sjukvården.

 

Två kommande intressanta dagar.

Av , , Bli först att kommentera 3

Är nu i Skellefteå och närmare bestämt Medlefors kurs o konferens. Ett antal politiker från kommuner, landsting och region ska tillsammans med näringslivet diskutera omvärldsbevakning.

Motor i detta är CERUM Centrum För regional vetenskap vid Umeå universitet och det delprojekt som kallas AC-analys som är ett gemensamt projekt med länets kommuner, Cerum, landsting och region Västerbotten.
 
Ska bli mycket intressanta dagar och diskutera utveckling och framtidstro för Norrland o Västerbotten. Och detta måste vi göra tillsammans alla aktörer om det ska bli bra. Återkommer om intressant infallsvinklar i detta som kan vara bra för Vännäs kommun att ta till.