Etikett: Regionstyrelsen

Dagens arbetsutskott inför regionstyrelsen.

Av , , Bli först att kommentera 3

Ejtt fullspäckat program på regionstyrelsens arbetsutskott idag. Både högt o lågt. Allt ifrån diskussion i cancerfrågor till att vi behöver bygga om på NUS samt om den förseening men framför allt det ekonomiskt fördyrande vi har i det nya verksamhetssystemet (FVIS) och allt däremellan. 42 ärenden och massa informationer. Som politiker får man information om mycket som lagras i minnesbanken. Det är en förmån.

Några axplock: Scandionkliniken med sin cancerbehandling med protoner skickade vi ett antal patienter förra året. Många tycker för få. Men glädjande är att strålbehandlingen här på NUS fungerar ypperligt och det är ingen kö som det är i princip överallt. Man behandlar årligen ca 1800 patienter. Och nu ska vi hjälpa andra regioner som har betydligt längre köer än vi har.

Vi beslutade renovera byggnad 10 på NUS. Vi har redan gjort etapp 1 och beslutade nu om etapp två. Vi bygger för en kostnad av 33 000 kr/kvm. Men om det är många kvadratmeter så blir det stor summa. Den totala investeringen är på drygt 304 miljoner kronor.
I och med renoveringen får byggnaden  en ny livscykel och kommer inte behöva åtgärdas på 20-30 år. Men framföra allt får vi flytta ihop verksamheter så vårdlinjerna hålls ihop. Vi kommer minska smittspridningen med upp till 20% och öka vårdflöden lika mycket alltså 20%. Intressant är att idag kan man från verksamheten få lägga 1 timme och 34 minuter på promenad i byggnaderna. Och när man vet att vårdpersonal är van att röra på påkarna snabbt så hinner man på den tiden gå en del km.
Så det beror mycket på hur byggnaden är utformad för effektiviteten.

Som sagt detta var bara två ärenden vi behandlade idag. Återkommer till de andra vad det lider.

Mer medel till ASTA!

Av , , Bli först att kommentera 5

Just avslutat regionstyrelsen med inte mindre än 53 punkter på dagordningen. Många intressanta ärenden.

ASTA, som arbetat med personer utsatta för sexuellt våld, var en uppskattad och välrenommerad verksamhet i Umeå. Men de rödgrönas omorganisation upplöste verksamheten och många patienter har förtvivlat konstaterat en rad försämringar. Som jag skrivit tidigare är det mycket olyckligt att man nedmonterat en sådan omtyckt verksamhet.

Men förslaget som KD la fram, tillsammans med M, C och L, fick bifall under dagens regionstyrelse! Tack vare detta kommer delar av det statsbidrag på 2,7 miljoner kronor som Region Västerbotten erhållit för kvinnovården att tillfalla hälso- och sjukvårdsnämnden, som i sin tur ska lägga pengarna på ASTA-teamet.

Styr upp i regionstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har vi haft regionstyrelse i Region Västerbotten, digitalt såklart. Dagen började med en rad intressanta genomgångar, bland annat om läget kring Covid-19 i länet, av smittskyddsläkare Stephan och vaccinationssamordnare Ronny. Därefter har vi kristdemokrater lyft viktiga politiska frågor, bland annat kring social aktivitet på recept, maten vid Lycksele lasarett samt en bättre uppsikt över regionens bolag – som fått gehör!

Vaccinationerna rullar på, bara vi fick större antal doser. I Västerbotten har 10994 personer fått dos 1 och 1175 personer har fått dos 2.  Men smittspridningen går tyvärr åt fel håll. Nu skärper vi oss lite ytterligare Västerbottningar! Så håll utkik och följ nyhetsflödet. Som ni sett har vi fått nya förhållningsregler under eftermiddagen för oss Västerbottningar. Förra veckan och helgens smittade antal är de största vi haft enskild vecka. Vi testar fortsatt väldigt många:

  • 9554 tester förra veckan
  • Dessutom ca 2000 antigentester
  • 7,’9% positiva (5,9 % förra veckan)
  • Ökande av den Brittiska virusvarianten
  • Låg förekomst av influensa och vinterkräksjuka

 

Politiska ageranden idag

Maten vid Lycksele lasarett: som vi fick gehör för att den skulle lagas på plats. Under hösten, när maten riskerade att börja fraktas från Umeå, yrkade vi att näringslivet i Lycksele skulle ges förfrågan om de kunde ta över matlagningen. Detta fick vi då gehör för. Förfrågan skickades ut, men enbart om att laga kall mat som sedan ändå skulle behöva värmas. Helt fel att kringgå ett liggande beslut på det sättet.

Social aktivitet på recept: denna fråga har vi lyft flera gånger tidigare, men den har blivit än viktigare i och med den växande ofrivilliga ensamheten under pandemin. Tanken är att läkare ska kunna skriva ut sociala aktiviteter på recept, precis som de redan idag kan ordinera fysiska aktiviteter. Det har visat sig ha goda hälsofrämjande effekter i Storbrittanien, vilket vi bör inspireras av.

Regionstyrelsens uppsikt över sina bolag: Idag, först drygt ett år efter 2019 års slut, tar styrelsen ställning till bokslut för bolagens återrapporter. Denna eftersläpning måste upphöra och processen måste speedas upp. Vi yrkade därför att detta ska vara åtgärdat inför år 2022, och att uppsikten ska kunna genomföras senast vid halvårsskiftet efter gällande år. Detta yrkande fick gehör i styrelsen!

Regionstyrelsen: Ekonomin och Covid -19

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hade vi regionstyrelsen. Året ut kör vi fortsatt digitala möten. Så presidiet är i salen och resterande på länk. Funkar rätt bra. Man håller på vara van. Det finns fördelar då man blir mer effektiv. Men digitala möten har också nackdelar när man inte ser varandra och är det nya konstellationer som sammanträder är det verkligen knepigt. Men när man känner varandra går det riktigt bra.

Gårdagens dagordning innehöll 30 punkter. I regionen gör vi så att vi har genomgångar och informationer först sedan har vi gruppmöten och sedan ett kort beslutsmöte. Beslutsmötet kan ibland vara ganska kort och kan låta som en kulspruta när ordförande klubbar ärenden i rask takt. Men självklart blir det anhalt om man begär ordet och vill diskutera någon fråga. Vi har i regel gruppledarmöte innan så vi har delgett varandra yrkandet etc. så alla kan ta del av dem.

Två ärenden är självklart på styrelsen bord varje möte. Talar om ekonomin och läget i pandemin.

När det gäller pandemin så är de glädjande att vi inte har en enda Covidpatient på våra tre sjukhus. Glädjande är också det stora projektet med tester som i gör på Universitetet. Ett unikt tilltag i Sverige och något man senare kommer att forska på. Det finns förstås många orsaker till att det går så bra för oss i Västerbotten förutom att vi Västerbottningar verkar vara duktiga på att hålla avstånd och tvätta händerna så ser man en av de stora orsakerna att vi haft ett mycket gott samarbete med Vårdhygien, Primärvården och kommunerna i förebyggande syfte.

Men när det gäller ekonomin går det sämre för Västerbotten. Fortsatt stora underskott och prognosen visar på ett underskott på över 700 miljoner förutsatt vi får täckt kostnader av staten gällande Covid annars blir det ännu större. Vi eftersöker nu i första omgången (gick iväg i går) drygt 65 miljoner. Men det som inte är tydligt från statsmakterna är om vi får kostnadsteckning för intäktsbortfallet. Vårt intäktsbortfall fram till juli månad är på dryga 130 miljoner. Så det är inga småslantar att spara on och kommer vi inte få dessa kostnader täckta av staten så kommer det synas direkt på årets resultat.

Dagordningen innehöll många yttranden till revisorernas granskningar, några motioner och ett och annat formaliaärende. Vi har under pandemin valt att skjuta fram interpellationer och motioner men nu beslutat att vi ska fortsätta med motioner och interpellationer, vilket är bra. Vi har ett antal interpellationer liggande och fler inkommer hela tiden. Så bra att börja beta av mängden.

En av frågorna som tilldrog sig min uppmärksamhet och som jag också tidigare insänt ett yrkande handlar om kosten på Lycksele lasarett. Tidigare har maten tillverkats tillsammans med Lycksele kommun, men kommunen har sagt upp avtalet. Så vid årsskiftet upphör nuvarande ordning. Så liggande förslag är dels att vi ska köpa mat från kommunen men också att frakta maten från NUS.

Jag la ett tilläggsyrkande på att vi även ska se över att kunna upphandla maten från det lokala näringslivet. I gruppmötet tyckte allianskamraterna samma så vi la fram ett gemensamt yrkande i saken. Och hör och häpna (jag måste nypa mig i armen) så bifölls det av majoriteten. Ni ser vad jag skriver. Den rödgröna majoriteten har bifallit att undersöka upphandling av maten på Lycksele lasarett. En strimma av hopp har tänts att majoriteten även kan tänka sig privata initiativ, hoppas det fortsätter när vi lyfter fram att BUP behöver fler aktörer för att hjälpa till att beta av vårdkön och andra möjligheter vi ser gällande andra aktörer som kan hjälpa till i vården. Som bekant så är det viktigare med kvalité för oss Kristdemokrater än vem som utför uppgiften. Andra partier borde också släppa på rädslan och ge andra aktörer möjlighet men bevaka att det sker på ett kvalitativt sätt.

Dags att börja planera för massvaccinering

Av , , Bli först att kommentera 3

Från Kristdemokraternas sida har vi hela tiden förordat mer nationell styrning under krisen och välkomnade att regeringen häromveckan presenterade början till en nationell strategi för massvaccinering. Men nu måste regionerna också göra sin del och skapa en strategi kring hur den ska implementeras och organiseras lokalt, så att vi får till en bra och fungerande vaccinering. 

118 vaccinkandidater forskas det kring just nu i världen, varav åtta är under kliniska tester. Mycket pekar på att ett vaccin kan finnas på plats rekordsnabbt. Vid måndagens regionstyrelse la vi i Kristdemokraternas Västerbotten fram ett initiativärende att Region Västerbotten ska se över hur länet kan genomföra en vaccinering av den större skalan. Men frågan avfärdades av det styrande rödgröna blocket.

För att få ett slut på pandemin är framtagandet av ett covid-19-vaccin avgörande. När ett verksamt vaccin kommer behöver vi vara redo. Vi behöver till exempel tydliggöra ifall primärvården och skolhälsovården ska inkluderas. Vi har även möjligheter att dra nytta av Hälsovalet och därigenom få tillgång till fler och privata utförare. Allt handlar om att på bästa sätt vaccinera Västerbottens invånare.

Kristdemokraterna i Västerbotten vill ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur länet bäst kan utföra storskalig vaccinering och klargöra vem som bär huvudansvaret för administration och logistik i frågan, bland annat var vaccineringarna ska utföras och hur kylkedjan ska kunna upprätthållas.

Men frågan avfärdades som sagt av de rödgröna.Det är bedrövligt att den rödgröna majoriteten gör politik av en sån här sak, när till och med deras egen statsminister har tagit steg för en nationellt samordnad strategi. Vi i oppositionen har legat lågt under våren, det viktigaste har varit att samlas och lösa den akuta situationen. Men det här är ju inte politik, det här handlar om folkhälsan och om att få igång samhället igen. Det har gjorts i flera andra regioner redan, Västerbotten ska inte vara ett undantag.

Från dagens arbetsutskott

Av , , Bli först att kommentera 2

Har idag suttit i Regionstyrelsens arbetsutskott. En hel dag med viktiga frågor som dryftas. Bl a var det budget och budgetprocess och förstås även om det omställningspaket vi antog för nåt år sedan. Behöver jag påpeka att vi också förstås diskuterar Corona som överskuggar alla frågor.

Ekonomin är förstås också en genomgående fråga i alla frågor. Med ett underskott på ca en halv miljard i fjol så finns det lite att prata om.

Utöver ekonomi, är här några av de viktigaste frågorna v har vi tagit upp och beslutat kring:

  • Personalförsörjningen under sommaren där vi haft diskussioner med facken, huruvida semestrarna ska flyttas fram och vilken ersättning som då ska utgå
  • Den nya ekonomidirektören har tagit på en ny budgetprocess, som vi har sett fram emot
  • Beslut om att skynda på viktiga investeringar i Skellefteå lasarett

Många digitala möten idag som fortsätter långt in på kvällen. Tur man har ett bra hemmakontor.

Kloning igen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det en sån där dag igen där man önskade att man hade möjlighet att klona sig.

Två möten på samma tid o olika platser är ju ett för mycket. Dels Regionstyrelsens arbetsutskott men också budgetberedning i Vännäs kommun. Jag valde det förra eftersom jag varit med på alla de tidigare budgetberedningarna och vi är där i slutändan av arbetet.

Så jag hoppas inte kamraterna som nu suttit och filat på budget under förmiddan inte ändrar de stora dragen som vi varit överens om. Investeringsbudget har de diskuterat idag. Här har vi haft ett antal intressanta ärenden. Vi har pratat kollektivtrafik, revisionsrapporter, turism, samt ett antal olika projekt som ska starta.

Sen på mindre än en halvtimma så klubbade vi alls punkterna på dagordning. Man får vara alert för att hinna få ordet när det utlyses för varje punkt. Regionstyrelsens ordf. Eric Bergström är snabb med klubban. Men som jag ser det blev det fattat ett antal kloka beslut.

Får ringa kommunalråd Johan Söderling när jag kommer hem i kväll för att lyssna in hur budgetberedningens möte utföll!

Regionstyrelsens sammanträde.

Av , , Bli först att kommentera 7

På dagens regionstyrelse hade vi som vanligt rätt många ärenden. Handlingarna innefattade inte mindre än 1039 sidor.

Det är dock garvade politiker i församlingen så ärendemängden till trots så tog inte sammanträdet längre tid än nödvändigt. Vi var klar vid halv ett tiden. Då regionens ordförande Eric Bergkvist var frånvarande och styrelsens v ordf. Ewa-May Karlsson inte heller var närvarande. Enligt kommunallagen så är principen att den äldste ledamoten träder in när ingen av de valda ordförandena finns närvarande. En kort fundering för detta gjordes och det blev Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande i Umeå som satt som ordförande.

Delårsbokslutet för regionen var ett av ärendena som tog lite tid i anspråk från oss ledamöter och en stunds diskussion. Det finns en bild att regionen växer utan koll och styrning. Den frågan diskuterade en stund. Och jag försökte i debatten diskutera om att detta ska tydliggöras från regionförbundet. Det är ju enkelt att göra en organisationsskiss som tydliggör vilken omfattning av tjänster som förts över initialt när regionen bildades och sedan vad som kommit till utifrån politiska beslut etc. samt även att tydliggöra hur stor del av verksamheten är projekt och projektanställning.

Då får man en tydlighet och kan ta död på den misstänkliggörande diskussionen att Region Västerbotten växer okontrollerat. Jag är inte själv av den åsikten och vill därför att det tydliggörs så vi kan lämna den diskussionen bakom oss. Fick styrelsens gillande i saken och det blir spännande att se det framtagna materialet.

Budget inför 2013 diskuterades och beslutades. Kristdemokraterna har lagt en motion både i Regionförbundet samt till Landstingsfullmäktige. Den handlar om att vi anser att region Västerbottens fullmäktige ska vara ett direktvalt organ. Alltså att du som väljare ska välja vem som ska sitta även i detta fullmäktige som sker i kommunfullmäktige i kommunerna.

Som det är nu så tillsätts fullmäktige med 2 från varje kommun och sedan ett antal från landstingsfullmäktige. Detta sker helt utan påverkan av valmanskåren och som Kristdemokrat känns detta inte bra. Det är ett stort demokratiunderskott.

Men förslaget från AU var att i remissyttrandet till landstinget avslå motionen. Nu ändrade sig majoriteten till att anse att vi inte ska ge något remissyttrande. Jag tolkar det som att det fanns personer i majoritetens gruppmöte som tyckte att förslaget inte var så dumt.  Och för att inte majoriteten ska upplevas splittrad så valde man att inte svara. Naturligtvis försökte vi diskutera frågan och jag yrkande på att vi ska lämna yttrande på motionen och att vi ska förorda ett bifall.

Det var lyckligtvis tre partier till förutom Kristdemokraterna som har förstått det odemokratiska i det förfarandet vi nu håller på med och röstade med mig. Det var en ohelig allians bestående av Folkpartiet, Centern, samt Vänstern som stödde mitt yrkande. samt biföll min argumentation.  

Hade innan mötet skrivit ett utkast till reservation som justerades under mötet och skrevs under av ledamöterna. Och det är nog försa gången jag skrivit en reservation tillsammans med Vänstern.

Men nån gång ska ju bli den första. Tack Lennart Gustafsson!