Etikett: Social aktivitet på recept

Ensamma tillsammans

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag höll vi så dag två av regionfullmäktige. Vi diskuterade bland annat vår motion att läkare ska få skriva ut social aktivitet på recept. Detta i syfte att uppmuntra den som upplever ofrivillig ensamhet eller psykisk ohälsa att våga söka nya kontakter och sociala sammanhang. Detta har haft goda hälsoeffekter i övrigt där det testats, bl.a. Storbritannien.

Fler och fler, särskilt äldre, ringer jourlinjer för att få samtala med någon och få lite stöttning under dessa tider. Men även efter pandemin kommer många fortsatt leva i ensamhet, något som har stor påverkan på hälsan. Tyvärr avslogs detta av de rödgröna. Lite märkligt, då de höll med om betydelsen av detta men ändå valde att avslå.

Under gårdagen diskuterades även vår kristdemokratiska motion kring ofrivillig ensamhet. Vi yrkade att Region Västerbotten ska ta den ofrivilliga ensamheten på allvar och att frågan lyfts i patientmöten. Många höll med om vikten av detta, men ändå avslog de rödgröna motionen. Tyvärr! Hoppas som sagt att frågan ändå tas upp vid patientmöten, av vår kompetenta vårdpersonal.

Ensamhet löser vi bäst tillsammans!

Styr upp i regionstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har vi haft regionstyrelse i Region Västerbotten, digitalt såklart. Dagen började med en rad intressanta genomgångar, bland annat om läget kring Covid-19 i länet, av smittskyddsläkare Stephan och vaccinationssamordnare Ronny. Därefter har vi kristdemokrater lyft viktiga politiska frågor, bland annat kring social aktivitet på recept, maten vid Lycksele lasarett samt en bättre uppsikt över regionens bolag – som fått gehör!

Vaccinationerna rullar på, bara vi fick större antal doser. I Västerbotten har 10994 personer fått dos 1 och 1175 personer har fått dos 2.  Men smittspridningen går tyvärr åt fel håll. Nu skärper vi oss lite ytterligare Västerbottningar! Så håll utkik och följ nyhetsflödet. Som ni sett har vi fått nya förhållningsregler under eftermiddagen för oss Västerbottningar. Förra veckan och helgens smittade antal är de största vi haft enskild vecka. Vi testar fortsatt väldigt många:

  • 9554 tester förra veckan
  • Dessutom ca 2000 antigentester
  • 7,’9% positiva (5,9 % förra veckan)
  • Ökande av den Brittiska virusvarianten
  • Låg förekomst av influensa och vinterkräksjuka

 

Politiska ageranden idag

Maten vid Lycksele lasarett: som vi fick gehör för att den skulle lagas på plats. Under hösten, när maten riskerade att börja fraktas från Umeå, yrkade vi att näringslivet i Lycksele skulle ges förfrågan om de kunde ta över matlagningen. Detta fick vi då gehör för. Förfrågan skickades ut, men enbart om att laga kall mat som sedan ändå skulle behöva värmas. Helt fel att kringgå ett liggande beslut på det sättet.

Social aktivitet på recept: denna fråga har vi lyft flera gånger tidigare, men den har blivit än viktigare i och med den växande ofrivilliga ensamheten under pandemin. Tanken är att läkare ska kunna skriva ut sociala aktiviteter på recept, precis som de redan idag kan ordinera fysiska aktiviteter. Det har visat sig ha goda hälsofrämjande effekter i Storbrittanien, vilket vi bör inspireras av.

Regionstyrelsens uppsikt över sina bolag: Idag, först drygt ett år efter 2019 års slut, tar styrelsen ställning till bokslut för bolagens återrapporter. Denna eftersläpning måste upphöra och processen måste speedas upp. Vi yrkade därför att detta ska vara åtgärdat inför år 2022, och att uppsikten ska kunna genomföras senast vid halvårsskiftet efter gällande år. Detta yrkande fick gehör i styrelsen!