Etikett: val2010

Räknat rätt?

Av , , Bli först att kommentera 4

Kom för ett tag sedan hem från vallokalen. Vi var klar ca halv två. Så nu ska länets resultat analyseras innan lampan slocknar. Man missar en hel del då man sitter i vallokalen hela kvällen. Men det är ändå som lite kul när man sitter där och räknar och någon räknat fel så brukar komplimangerna hagla.

På riket får man konstaterar att det blir en alliansregering. Sen får vi hoppas att miljöpartiet tar sitt förnuft till fånga och stöttar alliansen så vi slipper ha SD som vågmästare. Lokalt är ju Centern den stora förloraren. Vi tappar också ett mandat men vi hade ett väldigt svagt mandat med 2 rösters övervikt så det var inte helt oväntat även om det varit mer spännande om det varit åt andra hållet.
 
Men vad hjälper det om moderaterna fick ett mandat till då vi ändå inte rubbar maktförhållandet i vår kommun. Men minns vad jag skriver. Det gör vi inte förrän vi har en tydlig allians även i Vännäs. Hoppas att det går att få till nån gång. Har kämpat med det nu ända sedan innan förra valet. Få se om dagens valresultat gör saken lättare.

Hela sin rösträttt.

Av , , 2 kommentarer 5

En matpaus innan räkningen ikväll är behövlig så hjärnan klarnar. Har just inmundigat lite mat och ska kolla mejlen.

Har varit i röstlokalen sedan 12 och det har rullat på. Som ordförande får man ta beslut om ett o annat men det mesta är tydligt reglerat. Men det är ett o annat att ta tag i. Förtidsröster ska sprättas och kollas och budröster ska stämmas av och bokföras på ett visst sätt för att sedan läggas på ett visst sätt i en viss sort påse etc etc…

 

Ja som ni förstår så är det rigorösa bestämmelser runt hur valet ska hanteras. Och det är väl riktigt att man är noggrann. Men nästan in absurdum noggrann gillar jag inte. Blir liksom för mycket…Men ingen ska sen komma och klaga att det inte gjorts på rätt sätt.
 
Men jag noterade några saker i vallokalen. Dels det vanliga att det alltid är lite tjafs innan alla partier vet och har accepterat var valsedlarna ska ligga. Men vi hade i vår liggare väldigt många unga som inte röstat. Så kom det en hel del ungdomar som skulle rösta. Och många av dem använde inte sin fulla rösträtt.
 
Många ungdomar gjorde bara ett gult val. Andra valde att göra ett gult och ett vitt val. Förvånansvärt många glömde det blå valet. Som valförrättare upplyste jag om möjligheten att använda sin fulla rösträtt men man var inte intresserad.
 
Just landstingsvalet brukar man prata om det glömda valet. Och nog är det lite så. Detta bekräftar bara den erfarenhet jag har av nomineringsarbetet inför detta val. Jag har varit nomineringskommitténs ordförande i länet så har jag tydligt sett att det är betydligt lättar att få med ungdomar på riksdagslistan och på kommunlistan men svårast på landstingslistan.
 
Och helt plötsligt blev jag moderat. Vi lägger ner landstinget. Nu är det spännande.Om 3-4 timmar vet vi vem som ska styra i vårt land, landsting samt kommun.
 

Kömiljarden – räddar liv.

Av , , Bli först att kommentera 3

Kömiljarden till sjukvården har gett oss kortare köer. Den har lett till ett ökat engagemang i landstingen och ute i vården och en prioritering av tillgänglighetsfrågor på alla nivåer.

När kömiljarden lanserades i september 2008 hade nära 130 000 personer stått i vårdkö längre än de borde. Under tiden med kömiljarden har det skett kraftiga förbättringar. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist har minskat med 77 procent, och för väntetiderna till behandling/operation är minskningen hela 82 procent. Sammantaget betyder minskningen cirka 100 000 personer.

Socialdemokraterna har kritiserat kömiljarden och sagt att köerna inte blivit kortare än vad de var 2006. Ködata från 2006 håller inte alls samma kvalitet som den gör nu. I oktober 2006 var det till exempel bara cirka 80 procent av vårdgivarna som rapporterade in sina köer och vi vet ingenting om de 20 procent som inte gjorde det.Det finns misstankar om att rapporteringen inte gjorts på samma sätt i alla landsting och därför skapas nu ett nationellt förtydligat regelverk. Dessutom försvinner i år möjligheten att räkna bort gruppen "Patientvald väntan".

Ylva Johansson har 4 dagar innan valet vaknat och kräver nu fler vårdplaser. Vi skrev redan i vårt valmanifest "Antalet vårdplatser inom sjukvården måste öka för att svara mot det verkliga behovet."

På 10 år har antalet vårdplatser i Sverige minskat från 33 000 till 26 000. En viktig del av förklaringen är en fantastisk utveckling med nya läkemedel och behandlingar som gör att vårdplatserna kan minskas. Den som tidigare behövde stanna både en och två nätter på sjukhuset kanske numera kan åka hem efter bara någon timme efter en operation med titthålskirurgi. Men vi ser nu alltmer av överbeläggningar. Risken för spridningar av infektioner och multiresistenta bakterier och vårdskador ökar. Vår bedömning är att antalet vårdplatser måste öka. Att landstingen i ljuset av en åldrande befolkning måste planera för hur en utbyggnad ska ske.

Välkommen!

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu närmar sig debatten här i Vännäs. Kl 18,00 ska vi ha debatt på Lobbyn (Hammarskolans gamla matsal) Det är trevligt med debatter. Man kan munhuggas och lyfta fram sina åsikter. Men jag kan försäkra dej att alla politiker i Vännäs är respekterad av varandra.

Så efter vi har munhuggits kan vi ha trevligt över en lunch. Vi har ett särdeles gott arbetsklimat i vår kommun (snäll opposition:-) och det gagnar dej som medborgare.

Man måste skilja på sak och person. Annars anser jag att man inget har i politiken att göra. Välkommen att lyssna och ställa dina frågor kl 18.00.

RUT ger vita jobb- gratis

Av , , 2 kommentarer 3

Ännu en retorisk fråga som vi hör i debatten ska vi ta död på med fakta. T o m att Mona Sahlin tog upp det i utfrågningen igår. Hon har tydligen inte tagit del av vad Konjunkturinstitutet sagt.

Enligt deras bedömningar så kostar inte RUT- avdraget någonting för staten. KI menar att det inte finns några statsfinansiella skäl att avskaffa RUT-avdraget.
 
Detta är bra att ha med sig i debatten. De rödgröna hävdar ju att regeringen lägger 1,3 miljarder på RUT-avdraget. Det är pengar som de rödgröna hellre vill lägga på välfärden. De har räknat ut att 1,3 miljarder motsvarar närmare 3000 heltidstjänster i hemtjänsten eller barnomsorgen. Men om det inte kostar något, går det ju inte heller att lägga pengarna på en annan reform.
 
Erik Mellander, ställföreträdande chef för IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering), säger: Mitt intryck är att invändningarna mot RUT inte i första hand är ekonomiska.
 
Rot går bra för de rödgröna för det gynnar ofta män men sånt som gynnar kvinnors företagande det vill man plocka bort. Men man pratar vackert om jämställdhet men lever själv inte upp till det.
 
Så nog är det luft i oppositionen budget. För om kostnaden inte finns vart ska man då ta pengarna ifrån när man redan lovat ut dem. Men det är som vanligt friska löften av dem som inte har en krona att fördela. Vi får se på söndag vem som kan fördela pengarna.

Unika värdet?

Av , , 1 kommentar 4

Vi och Sverige har allt att vinna på en utvecklad integrationspolitik som gör Sverige attraktivt när vi det närmaste årtiondet ska slåss med hela Europa om den arbetskraft som ska efterträda alla de som kommer att gå i pension.

En röst på Kristdemokraterna är en röst på ett mänskligare Sverige – för allas lika, unika och okränkbara värde!

Detta skriver Michael Anefur vår riskdagkandidat från Skåne och tillika vår integrations politiske talesman med anledning av att han tycker SD får alldeles för stor uppmärksamhet.
 
Och jag är fullt benägen att hålla med. Michael om någon har jobbat i de politiska rummen där SD har florerat och han vet vad han talar om. Spräckte bl a en borgerlig majoritet i kommunen för han vägrade ha samröre med nazister.
 

 

Rätt siffror.

Av , , 7 kommentarer 4

I valtider hör man både lögner och även okunskap i debatter om siffror och hur man själv vill vinkla siffrorna till sin fördel för att stämma sin ideologi.

Något man ofta hör är att den nuvarande regering har minskat bidragen till kommunerna så det är därför kommunerna måste skära i sina verksamheter. Men vi ska komma ihåg att kommunsektorn beräknas gå med ca 20-25 miljarder i överskott 2010 så pengar finns. Men vi vet också att många kommuner ändå måste göra besparingar så överskotten i landet är inte jämt fördelat.
Men för att tydliggöra denna diskussion har jag fördjupat mig i stadsbudgeten för att få reda på siffrorna utan politiska vinklingar.
 
Statsbudgeten har en post som heter "Allmänna bidrag till kommuner". Där finns det mesta av statens bidrag till kommuner. Sen finns det också diverse öronmärkta pengar inom allt från kvinnofrid till energiomställning som tillkommer. Men jag har koncentrerat mig på de allmänna bidragen.
 
Allmänna bidrag till kommuner har enligt stadsbudgeten haft följande utveckling:
2006:            60,2 miljarder
2007:            72,8 miljarder
2008:            64,5 miljarder
2009:            67,0 miljarder
2010:            75,6 miljarder
 
Varför budgeten 2007 hade högre siffror är att det inkluderar sysselsättningsstöd som flyttas från statsbudgetens inkomstsida till det generella statsbidraget, 7,0 miljarder kronor. Vidare ingår I totalbeloppet även skatteregleringar samt regleringar avseende utjämningssystemet för LSS-kostnader.
 
Så jag kan med fakta konstatera att den som påstår att alliansregeringen minskat bidragen till kommunerna har fel. Däremot har vi genomgått en finanskris av stora mått, ja på gränsen till finansiell härdsmälta som gör att kommunerna tappat skatteintäkter. Men regeringen har ändå lyckats bibehålla bidragen på en ökande nivå. Så därmed är denna retorik dödad av fakta.

Kvotering för jämställdhet?

Av , , Bli först att kommentera 4

Jämställdhet att vara stolt över

Vi har mycket att vara stola över i Sverige! Idag har vi fler kvinnor än någonsin tidigare på ledande befattningar i staten. När vi nu summerar denna mandatperiod kan vi se att det öppna utnämningsförfarande som vi nu har infört, där statliga toppjobb utannonseras med möjlighet för vem som helst att söka, har gjort att jämställdheten i statsförvaltningen har ökat.

De av Socialdemokraterna hårt kritiserade förändringarna av utnämningspolitiken har lett till en dramatisk ökning av antalet kvinnliga chefer. Nu i augusti var 43,4 procent av våra myndighetschefer kvinnor. Detta kan jämföras med att endast en tredjedel (33 procent) var kvinnor när socialdemokraterna fick lämna ifrån sig makten för fyra år sedan. Bland landshövdingarna, som är en särskild grupp myndighetschefer som Mats Odell ansvarar för, är det per den 1 september, elva kvinnor och tio män. Detta ska jämföras med att det endast fanns fem kvinnor bland de 21 landshövdingarna 2006.

Detta visar tydlig att jämställdhet bäst uppnås genom att öppna upp möjligheter för var och en att förverkliga sig själva och utnyttja hela sin potential och inte genom att tillsätta viktiga beslutsfattare genom utnämningsprocesser i slutna rum som varit socialdemokraternas metod och inte heller genom kvotering som Claes Borgström, socialdemokraternas jämställdhetspolitiske talesperson, nu föreslår.

Mot Norsjö

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu sitter jag i mitt andra hem för några veckor igen (valbussen). Medan mina kamrater i Vännäs sitter på Kommunstyrelsen. Känns lite konstigt att inte vara med där. Tror inte att jag ens missat en handfull kommunstyrelsesammanträden under de tre mandatperioder jag suttit där.

Men i bland måste man prioritera annat och vi rullar nu från Lycksele mot Norsjö. I Lycksele bjöd avdelningen på lunch på torget som lockade en hel del folk. Vi körde torgmöten och även ett riksmedia var närvarande för att följa oss. Dom åker för övrigt med oss i bussen till Norsjö.

Det är väldigt spännande när man är ute på detta sätt. Tror ibland man ska skriva en bok om alla kontakter man får vara med om. Man träffar otroligt många människor och får ta del av många människoöden. Rätt många går bara förbi men många vill stanna till och berätta sitt livs historia och i samma andetag vill de höra hur partiet kan hjälpa dem med sina förslag.
 
Då känns det väldigt bra att få prata om valfrihet. Att du som medborgare själv ska välja utifrån din vardag. Få välja barnomsorg utifrån dina behov och fatta mer beslut vid ditt köksbord. Inte sällan får man då ett betydligt längre resonemang och till slut en dunk i ryggen och en bekräftelse att detta vill även jag verkar för med min röst.
 
Då känns det betydelsefullt att härja runt och prata med människor. Säger som Göran Persson brukade med myndig stämma säga: – Det är bra för Sverige.

V eller SD

Av , , 2 kommentarer 5

Varför kunde inte Göran Hägglund välja

mellan Lars Ohly och Jimmy Åkesson i

Aftonbladet?

 

Det är viktigt att veta att frågan relaterar till regeringsfrågan och handlar om vilka man kan tänka sig att bilda regering eller ha ett organiserat samarbete med i riksdagen. För oss är det uteslutet att bilda regering eller ha ett organiserat samarbete med såväl Vänsterpartiet som med Sverigedemokraterna. Därför finns det inget skäl att välja mellan de två, i detta avseende.

Göran Hägglund har varit ytterst tydlig med att det för vår del aldrig kan bli tal om ett samarbete med Sverigedemokraterna. De har en människosyn som står i bjärt kontrast till vår, med utgångspunkt i ett djupt främlingsfientligt synsätt där människor görs till syndabockar enbart på grund av sitt ursprung och buntas ihop till kollektiva problem som ska hanteras med oacceptabla kollektiva metoder.  

I riksdagen har kristdemokrater och vänsterpartister ibland kommit till samma slutsatser utifrån olika ideologiska utgångspunkter och då kunnat göra gemensam sak.Det finns dock mycket i såväl vänsterpartiets förflutna som deras nuvarande samhällssyn och människosyn som omöjliggör ett organiserat samarbete med dem