Etikett: Vännäs

Vallöften uppfylls!

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår hade vi kommunstyrelsen i Vännäs. Många intressanta punkter på dagordningen som årsredovisning, motioner, diverse rapporter och medborgarförslag. Det var 26 punkter på dagordningen denna gång.

Några punkter var lite extra intressant. Tänker på t ex den genomgång vi fick om möjligheten att bli vänkommun med en kommun i Ukraina. Det är via SKR så samordnas från deras utlandsavdelning. En kommun väldigt nära krigszonerna. Det har varit ett digitalt möte mellan kommunerna redan. Och man slås av hur dom resonerar. Det finns inte på deras världskarta att dom ska förlora kriget. Utan dom planerar bortom krigshorisonten då landet ska byggas upp igen. Det är nog då vi kan vara till hjälp. Kommunstyrelsen sa förstås ja till detta. Och nu ska vi jobba på ”Letter of intent” så vi mer konkret kan komma fram till vad samarbetet innebär.

En annan intressant sak vi beslutade är ett av vallöftena vi drev i valet. Så lite extra roligt att det blev bifall på den motionen. Vi hade motionerat tillsammans KD, C o L om att datumparkeringen som vi infört i Vännäs inte ska gälla under sommartid. Alltså när gatorna är sopade på våren så ska det vara OK att ställa sig utanför sin egen tomt. Detta har varit väldigt irriterande för Vännäsborna och är knappast välkomnande för besökare. Nu beslutade alltså kommunstyrelsen bifall till motionen, så när som på att man flyttade de förslagna tiderna något. Ett mycket bra beslut för att göra Vännäs mer attraktivt.

Dagens fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har vi haft fullmäktige o ett långt sådant. Vi debatterade nästan ända fram till kl 20

Många frågor var på tapeten men det var nog årsredovisningen som tilldrog sig mest intresse. Vård och omsorgsförvaltningen blöder. Det har vi sett i media de senaste dagarna och det är faktiskt så illa att duktiga chefer lämnar jobbet och verksamheten bara   utökas i omfattning.

Det handlar om att verksamheten ökar lavinartat men däremot inte de tilldelade medlen i samma utsträckning. Redan de två första månaderna blöder verksamheten med ca 3 miljoner mot de tilldelade ramarna. Nu har vi ett överskott för året 2017 som vi ska tillföra en resultatutjämningsreserv (RUR) och den kan man sedan använda vid en lågkonjunktur. Man kan inte använda den när man själv tycker utan det är Sveriges kommuner o landsting (SKL) som bestämmer när det är lågkonjunktur i den meningen att man får använda RURen.

Till RURen föreslog kommunstyrelsen att vi ska avsätta 14.5 miljoner. Kristdemokraterna tillsammans med Liberalerna yrkade på att vi till RURen ska tillsätta 7.5 miljoner istället för de föreslagna 14,5 miljoner. De överskjutande 7 miljonerna ville vi tillställa vård o omsorgsnämndens ram för 2018. Centerna förslog endast 6 miljoner och när våra förslag sattes mot varandra så föll våra 7 miljoner till Centerns 6 miljoner. Men i nästa omröstning så ställdes de 6 miljonerna mot majoritetens 0 miljoner till vård o omsorgsförvaltningen.

Och då föl alla extra medel till vård o omsorgsförvaltningen och alla medel lades till RURen alltså de 14,5 miljoner har vi istället kvar i börsen. Men fortsatt en vård o omsorgsförvaltning som blöder och som fullmäktige fortfarande säger ska hålla budget.

Som ni nog vet sitter jag i nämnden sedan många år och är oerhört bekymrad över verksamheten. Vi har en bra verksamhet med personalen går på knäna och vi har stor verksamhetutökningen i form av fler äldre och mer kostnader inom IFO verksamheten.

Detta med fler äldre i kommunen menar jag fullmäktige har blundat för. Flera rapporter har lyfts fram under åren som visat denna ålderspuckel men jag menar att den har man valt att blunda över med att det på nåt sätt bara varit äskanden av medel.

Jag och några till har dock tagit det på allvar och lyft upp frågan under åren. Nu får vi se vad den utredning vi  nu gör i kommunen kommer ge för resultat. Är skeptisk att det ska ge nå många miljoner vi kan hitta. Men vi kommer inte hinna få till ekonomin i nämnden detta år.

Och frågan kvarstår om man som nämndsledamot kan ta ansvar att göra de nerskärningar som krävs för att klara fullmäktiges beslut. Tiden kommer allt närmare när man inte kan försvara verksamheten längre med allt för små resurser och för stora åtaganden. Återkommer i saken.

Använd kaffesumpen!

Av , , 2 kommentarer 13

Att olika saker går använda till lite allt möjligt vet vi. Det handlar mer om att hitta rätt användningsområden. Och märkligt nog att än är inte allt uppfunnet.

Själv har jag svårt för kaffesumpen. På den tiden det handlade om kokkaffe hamnade den i slasken och det luktade kaffe i hela köket. Visst hörs det att jag egentligen inte är någon kaffedrickare. Numera är det dock samlat i kaffefiltret och om man hanterar det rätt så kanske man slipper dom svarta kornen lite var stans.

Vi har några goda vänner i vårt grannland Danmark som vi hälsar på lite då och då. Sist vi var där lånade vi garaget för jag hade en sak jag måste göra med husbilen. När det väl var åtgärdat så bjöds vi in på kaffe och självklart föregicks det av grundlig tvätt av allehanda olja o sot.

Ni vet att det inte alltid är så lätt att få bort och själv har jag provat olika rengöringsmedel med varierande resultat. Vid tvätten kom dom faktiskt in med några kaffefilter full med kaffesump, med en uppmaning att först gnida händerna i sumpen. Kändes väl si så där att gräva efter dom svarta kornen och gnida in dem i händerna.  Kornen som jag annars helt inte vill se och ens känna lukten av.

Och döm om min förvåning när jag efter händerna passerat både vatten o tvål efter kaffesumpen, var all olja o sot borta. Otroligt resultat! Inte en sorgkant på naglarna ens. Så drick ditt kaffe och tvätta sen händerna i sumpen så får du bli lika förvånad som jag blev.

Pryder bron fortfarande efter gästnätter.

Av , , Bli först att kommentera 9

När vi ändå är inne på detta med gröna fingrar så kan man inte låta bli kommentera hösten. 

Det är ju ytterst sällan man i början på oktober kan ha det så här på bron här uppe i Norrland. Och allra minst i ”kallhålet Vännäs” som alltid har 5 grader kallare än det är i t ex Umeå. Fler än mig har nog slagits av att backspeglarna slår igen när man rullar i Brattbybacken.

Mig veterligt har vi enbart haft tre frostnätter hittills. Nu ska det villigt erkännas att blommorna har haft betydligt fler gästnätter i garaget för säkerhetens skull. Får se hur länge det dröjer innan krukorna töms och ljungen kommer fram.

Vännäs ökar!

Av , , Bli först att kommentera 9

Svenskt näringsliv som årligen gör sina mätningar hur kommunerna sköter sitt åtagande mot företagen har just kommit med årets mätning.

Mätningen bygger på svar som inkommit under våren 2015. Företagen får svara på rätt många frågor som t ex hur man uppfattar service till företagen, tillämpning av lagar o regler, tillgång till kompetens, allmänhetens attityder till företagande, kommunpolitikers attityd till företagande, skolans attityd till företagande och många fler frågor.

Det känns roligt att Vännäs kommun efter några år med vikande resultat nu stärker sin position med hela 20 placeringar. Alltså man mäter alla 290 kommuner och Vännäs befinner sig på plats nr 216 (290). Men jag vill upp betydligt mera. Så vi ska fortsatt jobba för att stiga i rankingen åtminstone till den övre halvan av Sveriges kommuner.

Läs mer om resultatet för länet här:

Biljett på tåg – lättare!

Av , , 4 kommentarer 13

Samordnad insats så det blir enkelt att köpa biljett på tåg måste till. De resenärer som nu förståeligt lämnar tåget måste komma tillbaka.

Varje månad är det ca 10-12 000 personer som åker tåg mellan Vännäs – Umeå. En fantastisk möjlighet att komma sig in till Umeå snabbt och enkelt vare sig det gäller nöjen eller arbete.

Men nu visar det sig att den nuvarande operatören har höjt biljetten för den som köper på tåget med 70 kronor som en serviceavgift, vilket innebär mot tidigare 50 kr kronor ska man nu betala 50 + 70 kr. Och vad värre är att operatören verkar inte bry sig att göra det enklare för oss som vill åka tåg att få tag i biljett. Inga biljettautomater finns tillgängliga här i Vännäs och man verkar heller inte vara intresserad att sätta in sådana.

Jag har inga problem och har förståelse för att om man köper manuellt så har man en större kostnad men då måste det finnas andra alternativ. För inte betalar man 240 kr t o r så många ggr.

I dag har vi haft sammanträde i kollektivtrafikmyndigheten i länet och då kändes det självklart att ta upp frågan och speciellt när vi hade Norrtågs representant närvarande. Så jag kan glädja alla Vännäsbor som funderat på saken att det kommer ordna sig.

Det är nämligen så att nuvarande tågoperatör inte kommer att fortsätta efter årsskiftet. Vi har haft en upphandling och fr o m årsskiftet byter vill alltså operatör. I förfrågningsunderlaget ligger det en tydlig klausul som säger att operatören ska underlätta för resenärerna att köpa biljett med t ex automater.

Så jag är övertygad att operatören som kommer till efter årsskiftet och alltså ska köra i 10 år kommer lösa detta på bästa sätt. Och alltså inte så plumpt och okundvänligt som nuvarande operatör. Man får nästan känslan att då man förlorat upphandlingen vill man straffa resenärerna.

Så håll ut det blir lättare och uppdraget att tydliggöra detta mot den nya operatören, och samtidigt pressa den nuvarande operatören ligger nu på Norrtågs styrelse. Så jag blir inte särskilt förvånad om vi har en biljettautomat på stationen redan i början på nästa år.

Stationshuset – smycket i Vännäs.

Av , , Bli först att kommentera 11

Så är det återigen dags för ett avgörande gällande järnvägsstationen. Att vi har en vacker järnvägstation i Vännäs råder ingen tvekan om.

Tillsammans med kommunalrådet besiktade jag huset för nu rätt länge sedan när Järnhusen försökte sälja det förra gången. Skrev om det i bloggen då och med ngr bilder för dej som inte varit i byggnaden.

Vid besiktningen fann vi att det är omgärdat med ännu större kostnader för en renovering än vad vi trodde. Om jag inte minns fel begörde Järnhusen då minst 800 000 kr. Jag förordade då att ha is i magen och vänta och erbjuda Järnhusen max en krona för huset eftersom renoveringarna och åtagandena runt huset skulle kosta åtskilliga slantar. Kommunen har krav på sig att ha handikappanpassat och att bara få till detta i huset är inte enkelt då man inte får sätta hiss på utsidan och inte heller på insidan var som helst pga kulturskyddet.

Lägg därtill allt annat som måste åtgärdas då delar av huset inte är gjort något i på väldigt länge. Man kan tycka att det var ett tufft beslut med tanke på det smycke huset är i kommunen. Men det hör till saken oavsett vem som köper huset så får det inte flyttas, det ska underhållas efter konstens alla regler och många saker är reglerat med Länsstyrelsen och Länsantikvariatämbetet.

Så smycket kommer inte att försvinna eller förvanskas. Däremot kan det bli knepigare att ha väntsal i byggnaden om annan ägare blir aktuell och motsätter sig det. Med Järnhusen finns ett avtal så där händer det inget men med ny ägare så måste avtalet omförhandlas.

Som det ser ut nu och om det inte kommer in nya fakta i saken kommer Kristdemokraterna fortsatt att säga nej till ett köp av huset. Det gör vi på goda grunder och så länge vi har den ekonomi vi har. Dessutom har vi byggnader så vi klarar vår verksamhet i kommunen så vi har egentligen inte behov av ytterligare byggnader.

Visst hade det varit roligt att t ex göra ett järnvägsmuseum eller nåt trevligt fik eller så i byggnaden. Men det får vi i så fall ta tag i när ekonomin har blivit bättre. Vi är i dagsläget inte beredd att omfördela pengar från vården av gamla eller från skolan och barnomsorgen för att vi ska dra på oss ett stort åtagande i en byggnad.

Sen är jag inte så säker att Järnhusen överhuvudtaget har någon köpare utan det kan vara ett sätt att stressa kommunen att köpa. Och har de en köpare så får vi se vart det leder och huset kommer fortsatt pryda sin plats i vår kommun.

Skattehöjning ingen långsiktig lösning.

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu är valet över och då kan man göra som man vill tycks vissa mena. Innan valet krävde jag svar från majoriteten i Vännäs vid fler tillfällen om man tänker höja skatten. Detta duckade man för och de svar jag fick bollades bara tillbaka som att jag helt plötsligt står ansvarig för en raserad ekonomi då jag inte lämnat förslag på åtgärd.

Det dråpliga är att det har vi gjort under resans gång i olika tappningar. En del av dem har man från majoriteten tyckt vara kloka andra har man helt sagt nej till trots de gett besparingar. Men nu ämnar man alltså höja skatten. Ingen nyhet för mig men förstår att man kan komma med det nu när valet är över. Det kallar jag fegt.

Många är villiga att betala mer skatt om det går till nåt speciellt ändamål. Men att betala mer skatt som hela tiden rasar ner i ett stort svart hål som ändå inte fylls är ingen intresserad av. Och vårt kommunalråd Johan Söderling blir lika irriterad varje gång när jag säger att vi redan lånat en 50-öring av medborgarna vid förra skattehöjningen. Varför vi sa att vi lånade den var att vi inte kan på sikt ha högre skatt än Umeå. Det hämmar Vännäs utveckling.

Det mest intressanta jag kan läsa ut ur dagens artikel i VK är när Johan Söderling säger att vi måste sköta ekonomin själv. Han har hela tiden hävdat att om vi får en ny regering så kommer allt att lösa sig eftersom de har mer till kommunerna i sin budget än vad Alliansen har. Och det är riktigt men nu har tydligen Johan insett att de ca 285000 kr vi får ytterligare inte fyller upp det hål på ca 20 miljoner vi behöver om vi ska följa fullmäktiges mål. Bra insikt men kommer kanske lite väl sent.

Dessutom kommer vi få betala drygt 4 miljoner till i ökade arbetsgivaravgifter. Dessa fakta var känt innan valet men likväl hävdade S då att lösningen låg hos Löfven. Så snabbt har man nu alltså kommit på andra tankar och läser jag artikeln med mina ögon så skyller han nu på Löfven att han måste höja skatten liksom han tidigare skyllt på Alliansregeringen.

Så vi har en spännande budgetdag den 16 oktober. Men nån skattehöjning kommer jag och KD inte vara med på. Men kommer självklart ha konkreta förslag på hur vi ska komma tillrätta med ekonomin utan skattehöjning som slår hårdast mot de med lägst inkomster.

SSU bryter mot lagar o principer!

Av , , 7 kommentarer 14

I Vännäs är det numera vilda western även på valdagen. Utanför vallokalen står SSU och delar material.

Har fått samtal av människor som nästan inte får komma in i vallokalen för att man ska få så goda råd vem man ska rösta på. Blir följd in till lokalen med goda råd. Så nu har majoritetspartiet brutit en god tradition att om man står vid vallokalen så ska man dela valsedlar och inget annat.

Sen om man kampanjar runt på orten är en helt annan sak. Det är förvisso sant att vi inte har en överenskommelse i partierna i Vännäs detta år men den tradition vi alltid haft ligger kvar.

Det har också på vissa dörrar i vallokalen tejpats fast affischer för samma ungdomsförbund. Och det anser jag vara helt fel.

Jag har också bevis på att det sker något som är rent fel gentemot våra vallagar. När jag kommer till en av vallokalerna ligger det SSU material som uppmanar att man ska rösta på Jonathan Brinkeback alldeles invid valsedlarna inne i vallokalen. Ett A5 som får anses som ett personvalsmaterial. Har inga problem att man kör personvalskampanj men inte här.

Jag pekade på den till en av valförrättarna som snabbt tog bort den. Valförrättarna vidimerade att man plockat bort material flera ggr som har legat vid valsedlarna.

Har varit i kontakt med vårt kommunalråd Johan Söderling som menar liksom jag att det är rent fel att det ligger valmaterial i vallokalen men ursäktar sig med att det är ungdomarna och de är så ivriga. Men det är faktiskt hans och hans partisters egen uppgift att berätta för ungdomarna vad som gäller och hur man ska bete sig i samband med val.

Hade det varit våra ungdomsförbundare så hade jag med allvar sagt till dem att gå hem och inte kampanja i dag alternativt absolut enbart ha valsedlar och inget annat. Men när både valpanik och vilda western råder så gör man tydligen precis vad som helst från majoritetspartiet.

Ekonomiskt ansvar?

Av , , Bli först att kommentera 11

I går hade vi fullmäktige och som framgår av VK:s rapportering så hade vi en tuff debatt om budgeten eller rättare sagt avsaknaden av budget.

Det är nämligen så att vi varje år beslutar om budgetramarna i fullmäktige i juni för att verksamheterna ska hinna ställa om till de nya budgetförutsättningarna innan budgetåret inträder. Vi har ett budgetutskott som arbetar under året för att lägga fram budgetramarna. Har haft förmånen att sitta med i detta budgetutskott under många år och det är årets roligaste dagar när vi sätter oss tillsammans över partigränserna och resonerar om verksamheterna och hur vi ska prioritera skatteintäkterna för året.

Även detta år har det varit ett bra samarbete o budgetutskottet tills på ett möte kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling (S) kom in och sa att majoriteten har beslutat om att inte ta några ramar innan valet. Det var bara ett beslut som de fattat och inget som vi resonerat om i budgetberedningen. Alltså ett helt nytt scenario vilket jag med flera inte tycker är i partiet med det samarbete vi haft för att gemensamt ta ekonomiskt ansvar för Vännäs kommuns ekonomi.

Den stundtals lite hätska nivån på debatten i fullmäktige får jag nog ta visst ansvar för. Som framgår av artikeln så vill jag hävda att majoriteten vill inför valet mörka att man tänker höja skatten bara man först åter kommer till makten. Jag tycker det är dåligt och det framkom nog med all tydlighet under fullmäktige där jag inte skrädde orden. För är det något som retar den där Smetana är att man mörkar och inte är ärlig och uppriktig. Det är som jag ser det en av orsakerna att majoriteten väljer besluta om budget efter valet.

Ärlighet varar längst brukar man prata om och det gäller inte minst även inom politiken. Jag hade högaktat majoriteten om de tydligt talat om att vi kommer att höja skatten för att täcka budgetunderskottet. Nu väljer man att inte ta de orden i sin mun annat än i bakom stängda sammanträdesdörrar. Sånt kan jag inte i demokratins namn tolerera. Men en gemensam opposition bestående av KD, C, FP o M gjorde vad vi kunde och till slut lyckades vi i alla fall enas om ett sparförslag.

Men huvudfrågan står kvar att vi inte lägger en budget innan valet. Så nu hoppas vi att vi får hjälp av den utomstående utredning om vår ekonomi som SKL kommer att göra. Och förhoppningen är att den tillsammans med några andra genomlysningar ska ge oss det politiska modet att göra rätt budgetprioriteringar.

Läget är tufft och majoriteten intygade på fullmäktige att S fortsatt kommer att ta ansvar för ekonomin. Det återstår dock att se om det löftet håller för att få en budget i balans utan en skattehöjning.