Etikett: Vård

Så genomför vi århundradets sjukvårdsreform

Av , , 4 kommentarer 5

Sverige innehar två rekord när det gäller sjukvård. För det första håller svensk sjukvård rekordhög medicinsk kvalitet. För det andra har vi rekordlånga vårdköer.

Vi vill att fler ska få vård i tid och stoppa de ringlande köerna en gång för alla. Den främsta anledningen till de långa vårdköerna är vårdens organisering: att den styrs av 21 regioner med 21 parallella system. Det är ineffektivt, leder till onödigt mycket administration och är dessutom ojämlikt.

Idag är såväl tillgången till vård som dess kvalitet beroende av var i landet du bor. Som ett slags postkodlotteri. Därför vill vi genomföra århundradets sjukvårdsreform.

Sverige behöver överge det gamla systemet, med anor från 1800-talet, och låta 21 organisationer bli en. Vi vill slopa regionernas beskattningsrätt och politiker och låta staten ta över ansvaret för och finansieringen av sjukvården.

Om man sneglar på våra grannländer Norge och Danmark hade de precis samma problem som Sverige förut – innan de tog steget och slopade regionernas ansvar för sjukvården. Bägge länder använder sig av professionella utförarorganisationer som styrs av staten, fem i Danmark respektive fyra i Norge. Vi vill gå samma väg och införa sex utförarorganisationer. Då skulle ansvarsförhållandet bli tydligare, istället för dagens system där det bollas fram och tillbaka mellan olika nivåer.

Det är dags att Sverige börjar hålla nya rekord när det gäller sjukvård: toppkvalitet i rekordtid.

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare Region Västerbotten

Så genomför vi århundradets sjukvårdsreform

Av , , Bli först att kommentera 3

Sverige behöver överge det gamla vårdsystemet, med anor från 1800-talet, och låta 21 organisationer bli en. Sverige innehar två rekord när det gäller sjukvård. För det första håller den rekordhög medicinsk kvalitet. För det andra har vi rekordlånga vårdköer.

Vi kristdemokrater vill att fler ska få vård i tid och stoppa de ringlande köerna en gång för alla.Den främsta anledningen till de långa vårdköerna är vårdens organisering: att den styrs av 21 regioner med 21 parallella vårdsystem. Det är ineffektivt, leder till onödigt mycket administration och bidrar dessutom till en ojämlik sjukvård.

I dag är såväl tillgången till vård som dess kvalitet beroende av var i landet du bor. Som ett slags postkodlotteri. Därför vill vi kristdemokrater genomföra århundradets sjukvårdsreform. Sverige behöver överge det gamla vårdsystemet, med anor från 1800-talet, och låta 21 organisationer bli en. Vi vill slopa regionernas beskattningsrätt och politiker och låta staten ta över ansvaret för och finansieringen av sjukvården.

Om man sneglar på våra grannländer Norge och Danmark hade de förut precis samma problem som Sverige – innan de tog steget och slopade regionernas ansvar för sjukvården. Båda länder använder sig av professionella utförarorganisationer som styrs av staten, fem i Danmark, fyra i Norge.

Vi vill gå samma väg och införa sex utförarorganisationer. Då skulle ansvarsförhållandet bli tydligare, i stället för dagens system där det bollas fram och tillbaka mellan olika nivåer. Det är dags att Sverige börjar sikta mot nya rekord när det gäller sjukvård: toppkvalitet på rekordtid.

Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot (Jönköpings län), ordförande i socialutskottet

Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten

Fler kollegor i vård och omsorg!

Av , , 4 kommentarer 6

Säkert är inte sista ordet sagt i förhandlingarna mellan de vårdanställda och Region Västerbotten, gällande de framflyttade semestrarna. Men i ett redan ansträngt läge behövs återhämtningen mer än förr, och även om många känner sig både manade och villiga att ställa upp och arbeta över sommaren så vet ingen när vi fått bukt på coronakrisen. KD driver som enda parti att personal inom vård och omsorg behöver få fler kollegor och det snabbt!

Semestrar i september är tillåtna enligt avtal. Men när världen är stängd och flygen står på backen, vilket mycket väl kan vara fallet även i september, så blir sommaren i Sverige än viktigare att få ta del av. Den alldeles för korta, ljusa och varma perioden på året.

De anställda i vården och omsorgen behöver i detta läge få veta att samhället står på deras sida, att vi ser hur de kämpar. Att skjuta semestrar framåt i tiden riskerar leda till att de aldrig blir av. Kritik har väckts från Vårdförbundet om att den uppskjutna semestern ska gälla all vårdpersonal, även de som inte jobbar med coronavård. Men istället kanske semestrarna i år mer än någonsin behövs delas upp i olika perioder så att alla får åtminstone några veckors ledighet – vi inte vet hur länge krisen kommer pågå.

Kristdemokraterna är det enda parti som kämpar för att se till att personalen inom vården och omsorgen ska ges fler kollegor, för att de ska få en hållbar arbetssituation och möjlighet till återhämtning. Belastningen på personalen är extremt hög på ett sätt som riskerar att bli ohållbart i såväl vården som omsorgen. Underbemanningen var ett problem redan innan corona, nu behövs åtgärder för att snabbt bemanna upp.

Kristdemokraterna föreslår:

  • Uppmana och be personer med rätt kompetens anmäla sig frivilligt att under en begränsad period återvända och arbeta inom vården.
  • Möjliggör temporär utlåning av vård- och omsorgsutbildad personal, eller som har rätt erfarenhet, genom att ersätta de ordinarie arbetsgivarna.
  • Ge socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med regionerna administrera anmälningar och matcha med där behoven är som störst.
  • Incitament till vård och omsorg som gör om timtidsanställning till fast anställning.

Olämplig ton i debatten

Av , , Bli först att kommentera 6

Coronakrisen är varken en regional eller kommunal kris. Det är en global kris. Den drabbar alla världens länder, diktaturer som demokratier. Den drabbar alla kommuner, socialdemokratiskt som kristdemokratiskt styrda. 

Ingen har hävdat att kristdemokratiskt styrda områden skulle klara sig undan sjukdomsspridningen eller kunna hantera den bättre än någon annan kommun. Det vissa socialdemokrater nu ägnar sig åt, att konstatera att KD är med och styr Stockholm som är den del av Sverige som drabbats hårdast, blir därför ett ganska omänskligt sätt att argumentera. Corona gör inte skillnad på politik.

Den svåraste delen av denna kris utspelas just på sjukhus och äldreboenden. Sjukvården är normalt en regional fråga, äldreomsorgen en kommunal. Men – att 21 regioner eller 290 kommuner ska hantera krisen på egen hand och dömas därefter är inte seriöst, oavsett vilket parti som styr för tillfället. Här måste staten (läs regeringen) gå in med mer stöttning. Både rent ekonomiskt men även genom att säkra upp personalförsörjning. Det är detta som KD kritiserat regeringen för och samtidigt presenterat konkreta sätt för vad mer som behöver göras. Exempelvis genom att uppmana fler med vård- och omsorgskompetens att anmäla sig att återanvända till arbete inom vården ifall de numera arbetar i en annan bransch, genom incitament för företag att låna ut denna personal till sjukhus och äldreboenden där de behövs bättre, samt genom ett koordinerande av staten för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning på äldreboenden. Dessutom en bonus till företag för att uppmuntra att visstidsanställda inom äldreomsorgen får gå upp på heltid.

Regeringen ville häromveckan ha mer makt att exempelvis snabbt kunna stänga caféer, förbjuda resor eller stänga skolor. Allt detta är viktigt, och KD stöttar att regeringen får mer möjlighet att agera snabbt. Men är det någonstans regeringens stöttning verkligen behövs, så är det vid sjukhusen och äldreboendena. Då räcker det inte att peka finger kring vem som lokalt styr enskilda kommuner. Vi är alla drabbade av corona.

Allt mindre produktion med allt större kostnad. Hur länge ska det gå?

Av , , 2 kommentarer 6

Vi hade regionstyrelse igår och de allt mörkare molnen på den ekonomiska himmelen blir bara större och mörkare. Ni som är bevandrad i fd landstingets ekonomi vet att vi för några år sedan hade en besparingsplan som kom att kallas Projekt Balans. Av namnet antydde att man vill komma i balans med ekonomin.

Detta resulterade i en hel del protester och inte minst inom majoriteten som sprack och Vänstern valde att lämna styret. Som ni kanske också minns resulterade det i den första folkomröstningen i landet som skett på länsnivå. Den folkomröstningen som startade utifrån Doroteaupproret.

Vi kan inom ganska snar framtid stå inför en liknade situation som Projekt Balans men med ännu större ingripande. Det är allmänt känt att regionen gjorde ett underskott för 2018 på ca 500 miljoner. Regionen omsätter ca 10 miljarder och då är en halv miljard i underskott på ett  enskilt år alarmerande siffror. Lägg till att vi har en ständigt ökande nettokostnadsökning och att vårdköerna ökar. Den egentligt mest intressanta siffran i sammanhanget är den som visar hur länge vi befinner oss på sjukhus när vi får vård. Den blir allt kortare viket är positivt men också en nödvändigt för att vi ska kunna frigöra platser inom vården.

Till dessa orosmoln ska läggas att redan de två första månaderna detta året har vi ytterligare 117 miljoner i budgetunderskott. Hade vi inte den ca 10 000 personers fantastiska personalen som gör ett fantastiskt jobb hade läget sett ännu sämre ut.

Men de facto är att vi strikt ekonomiskt har allt mindre produktion med allt dyrare kostnader. Detta måste få ett stopp. För bokslut 2018 har vi finanserna som räddar oss vilket är positivt så vi slipper leverera röda siffror på nedersta raden. Men alla reserver är nu förbrukade och finanserna är inget vi kan hoppas rädda lika stora underskott fler år. Därför är det extra bekymmersamt att se att vi fortsatt månad efter månad levererar budgetunderskott.

Så vi kommer få tuffa besparingar att hantera och om någon månad kommer vi arbeta med regionplanen för kommande år. Då kan summorna som fanns i Projekt Balans uppfattas som ordentlig modesta och vi kan komma tvingas fatta riktigt obekväma beslut. I första skedet ligger ett sparbeting på 150 miljoner per år i tre år. Då ska vi komma ihåg att vi inte ens har återställt resultatet för 2018. Fortsätter vi dessutom att blöda mer detta år kommer nog inte ens tryckförband att räcka.

Hur kan det bli så här frågar du dig kanske. Är det inte bara enkelt att höja skatten?

Jag menar att majoriteten under lång tid släppt ekonomin fritt. Därav det underskott vi har. Vi i oppositionen har hela tiden fått höra att vi ska komma med förslag. Men när vi kommer med förslag förkastas dom på oklara grunder och man fortsätter anklaga oppositionen för brist på förslag. Tänk om majoriteten istället lade energi på komma med egna förslag till förändring. Det enda jag hör från majoriteten är att det man gömmer sig bakom att det är fler regioner som har problem att få ihop ekonomin. Men det hjälper inte Region Västerbotten att även andra regioner har utmaningar.

När det gäller skattehöjning så är det som att släppa pengar i ett stort svart hål. I och med att man har så stor nettokostnadsökning kommer enbart en skattehöjning återställa litet kapital en kort stund men underskotten kommer fortsatt bli större över tid. Först när man får bukt med nettokostnadsökningen kan tillförande av ytterligare medel stärka den långsiktiga ekonomin. Har till Landstingsrådet Peter Olofsson ställt frågan vad han tänker göra. Har också sagt att vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier är beredda att hjälpa till och ta vårt ansvar. Men inte under vilka premisser som helst. Vi får se vad som sker inom de tre närmsta månaderna. Och jag kommer att göra allt vad jag kan för att vår ekonomi ska bli bättre samt att vårdköerna ska minska och du som medborgare ska få vård i tid när du behöver det.

Läs också vad VK:s Monica Engström skriver efter gårdagens pressträff.

 

Vården måste prioriteras istället!

Av , , Bli först att kommentera 4

Västerbotten läns landsting satsar på att köpa flygplan. Själv tycker jag att man istället för att satsa på flygplan så borde man lägga pengarna till vården istället. Till exempel köra extra operationer några kvällar så vi får ner vårdköerna så patienterna som väntar på operationer ska slippa vänta längre än nödvändigt. Men flygplan köper man. Alla partier förutom Kristdemokraterna är överens om taget. VLL ska alltså ha flygbolag. Kristdemokraterna kommer fortsatt verka för att det är bättre att satsa på vård istället. 

Västerbotten värst!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är roligt att ligga i topp i undersökningar. Men det är inte roligt att vara värst. 

Dagens Samhällle har idag belyst hur det ser ut med vårdskadorna i landet. Och i undersökningen är Västerbotten sämst i landet. Det är 2,5 anmälningar på 1000 invånare. För att ställa det i proposition så kan vi som jämförelse plocka fram Kalmar län som ligger bäst till som bara har hälften anmälningar.

Dessutom har Västerbotten legat sämst till under flera år. Under året har LÖF (Landstingens försäkringsbolag) fått in inte mindre än 16 300 anmälningar i hela landet. Det är en ökning med 2 procent.

Attt anmälningarna tyvärr kommer öka är all expertis i frågan överens om. Dels är vi bättre på anmäla när det uppkommer skador  men en viktig faktor är också att vi utför allt mer vård vilket gör att även vårdskadorna tyvärr kommer öka.

LÖF anser utifrån deras erfarenhet att de landsting som har få anmälningar brukar ligga bra till i alla sammanhang när det gäller vårdkvalitet. Samtidigt har man sett att landsting med regionsjukhus tenderar ha fler anmälningar.

Bakom dessa siffror är det enormt personligt lidande. Att människor först behöver vård o får den, och sedan får följdskador som sedan ska anmälas o drivas i process är inte roligt.  Att helt få bort alla vårdskador är nog en utopi. Men att Västerbotten är värst MÅSTE vi ändra på.

I min kritik ligger inte kritik mot vårdpersonal. Personalen går på knäna inom många områden. Utan i första hand är det den politiska ledningen som ska ge möjlighet att utföra ett bra arbete. Så vad vi måste göra för att få lösning även på detta är att byta ut den politiska majoriteten i Västerbottens läns landsting. Nu vid valet i höst har vi möjlighet att ge länet en nystart när vi startar en ny Region Västerbotten så passar vi också på att byta politisk majoritet.

Ni som följt med i debatten vet nog vad Kristdemokraterna vill när det gäller vården. Jo att den högspecialicerade sjukhusvården ska förstatligas så vi får lika vård vart vi än bor i landet som lagen säger. Då kommer nog inte vårdskadorna vara värst i Västerbotten.

Nu ökar vi trycket!

Av , , Bli först att kommentera 4

Acko Ankarberg Johansson blir vår nya sjukvårdspolitiske frontperson

Sjukvården är och har alltid varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i.
Utvecklingen måste vända. Det behövs en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Vård och omsorg behöver stärkas och förbättras för
att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Man ska kunna lita på vården.
Därför växlar vi upp inför valet och utser Acko Ankarberg Johansson till ny sjukvårdspolitisk frontperson från och med den 14 februari 2018.

-Som sjukvårdspolitisk frontperson kommer jag se till att sjukvården får den plats i debatten som den förtjänar säger Acko.
Sjukvården har satts på undantag av den här regeringen. Man vill inte se de problem som finns, och därför saknar man också lösningar.
Det är ett välfärdssvek. Sjukvården är både väldigt bra och dålig samtidigt. Delvis en vård i toppklass, samtidigt som vårdköerna har fördubblats den här mandatperioden.
Under alliansregeringen införde vi kömiljarden som ledde till att köerna halverades.
Vi vet hur man gör, vi har gjort det förr och tänker nu ta ledartröjan för en bättre sjukvård, säger Acko Ankarberg Johansson.

Jag som känner Acko och vet hur hon jobbar så känns det tryggt att hon säger hon vill ta ledartröjan. Det är inget hon bara säger. Med all säkerhet kommer ni märka av oss i valrörelsen där vi kommer tugga sjukvård o vårdfrågor i alla sammanhang. Dessa frågor är viktiga för den enskildes behov.

Kristdemokraternas svar på Välfärdssveket!

Av , , 4 kommentarer 13

Med Kristdemokraternas budget tar vi steg mot ett återupprättat välfärdslöfte. Idag växer vårdköerna, äldreboendeplatser saknas och polisen lider av ledningsproblem och bristande resurser. Välfärden sviker. I vårt budgetförslag höjs anslagen kraftigt till sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg. Och vi behöver stärka tryggheten med fler poliser ute i bostadsområdena.

Vi sätter stopp för regeringens skattehöjningar och sänker istället skatten på arbete och sparande. Vi sänker skatten extra för barnfamiljer och pensionärer, grupper som halkat efter ekonomiskt. Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att göra allt i vår makt för att infria vårt välfärdslöfte.

Vården

Vårdköerna växer. Antalet personer som får vänta mer än 90 dagar på första besöket för specialistbehandling i vården har ökat från 40 000 personer 2014 till över 70 000 personer 2017. I flera landsting har uppfyllelsen av vårdgarantin fallit dramatiskt.

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har centrala välfärdstjänster inom vård, omsorg och trygghet försämrats kraftigt – trots att regeringen lovat motsatsen. Vården sviker på många håll idag och regeringen står handfallen. Vi behöver vända  utvecklingen och genomföra reformer som inte bara tillför mer resurser till vården, skolan, äldreomsorgen och polisen, utan som också ser till att pengarna används bättre och till rätt saker. Bara så kan välfärden komma fler till del.

KD:s konkreta budgetförslag: Fler vårdplatser Stärkt primärvård Statligt ansvar för sjukvården Återinförd kömiljard

KD har närmare 8 miljarder kronor mer 2018 i riktade satsningar på vård och omsorg. Räknar man av regeringens generella kommunpengar (3 mdr kr) så har vi fortfarande närmare 5 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg för vi anser att ska vi klara välfärdslöftet så måste vi förstärka med mer medel.

Äldreomsorgen

Äldreboendeplatser saknas. Förra året fick mer än 5000 äldre vänta i mer än tre månader på att få en plats i särskilt boende efter att kommunen beslutat att den äldre hade rätt till särskilt boende. Samtidigt uppträder kommunerna mer njuggt mot äldre som önskar att bo i äldreboende. Med nuvarande utveckling kommer bristen på platser i äldreboende snarare öka än minska. Samtidigt vill regeringen genomdriva ett extremt lågt vinsttak som i realiteten skulle slå ut i stort sett alla privatägda äldreboenden.

I Kristdemokraternas budget finns: Fler äldreboendeplatser – en äldreboendemiljard, Äldreboendegaranti till 85+, Personalkontinuitet inom hemtjänsten

Polisen

Polisen lider av ledningsproblem och avhopp. Antalet bostadsområden som polisen betraktar som särskilt utsatta ökar. Därmed ökar otryggheten och tilliten avtar i hela samhället. Kristdemokraterna vill vända utvecklingen genom att fler poliser som även kommunerna kan anställa – ska finnas ute bland människor.

I KD:s budget vill vi ha: 10.000 fler poliser, högre polislöner, Lokal förankring, Fördubblad nationell insatsstyrka

Trygghet för våra äldre

Av , , Bli först att kommentera 9

Sociala frågor blir allt viktigare frågor i vårt samhället. Inte minst rörande vården om våra äldre. Idag är det socialnämnden i Vännäs som gäller.  Ett uppdrag som jag innehaft i ett antal mandatperioder. Ett viktigt sådant.

För mig som Kristdemokrat är vården av de äldre en brännande fråga. De äldre som arbetet hårt för det samhälle vi har idag. Dom har inte haft det lika förspänt som vår generation har det. Dom äldsta minns säkert när Per-Albin talade om det Svenska folkhemmet. Men blev det som man trodde och kämpade för, när man blev äldre?

Vi har i förra veckan sett i media att en äldre person tog sitt liv för han inte fick komma in på ett äldreboende. Vi hör på fler o fler håll att det blir allt tuffare få en plats på särskilt boende, kraven ställs högre o högre. Sen hör man folk som tycker att detta är helt fel. Ändå väljer man att fortsätta rösta på de politiker som just driver denna tuffa linje mot våra äldre.

Vi har en tuff situation för de äldre att få platser även i vår kommun. Därför är jag glad att vårt kämpande att få till fler boendeplatser gett verkan. Ett nytt äldreboende planeras för fullt. Framöver kan vi kanske också i Vännäs få ett Trygghetsboende för våra äldre. Majoriteten ställer sig helt plötsligt inte helt avog som man gjort i flera decennier.

För som ni vet är det för en Socialdemokrat viktigt med systemet, ja så viktigt att man hellre ser till systemet än till individen om individen inte passar i det så viktiga systemet.

Men jag är glad att droppen urholkar stenen till slut och vårt tjat om att även Vännäsborna borde ha rätt att när man blir äldre känna trygghet att veta att det finns ett trygghetsboende i kommunen när jag behöver det.

Men vi nöjer oss inte där. Vi Kristdemokrater vill gå ännu längre och utlovar en garanti att det ska finnas också ett särskilt boende (SÄBO) för äldre när män behöver det. Vilken trygghet för våra äldre. Det är dom värda!