Etikett: Vårdskuld

Så betar vi av vårdskulden

Av , , Bli först att kommentera 3

Skriver i dagens VK tillsammans med partiordförande Ebba Busch och vår sjukvårdspolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson konkreta förslag hur vi betar av den allt växande vårdskulden. 

* * * * *

Sveriges vårdpersonal är den viktigaste resurs vi har för att bekämpa coronapandemin. De har länge haft en pressad arbetssituation – men den kan inte mäta sig med de svårigheter många nu tvingas möta dagligen.

Vi får larmrapporter om långa arbetspass i varm skyddsutrustning. Om rädslan att själv bli sjuk eller dra med sig smittan hem till familjen. Om frustrationen att möta en döende samtidigt som man själv är oigenkännlig med handskar, visir och munskydd. Utanför vården kanske vissa tänker hoppfullt ”när det här är över…”. Men just nu byggs det upp en vårdskuld som är svår att överblicka och som inte bara drabbar patienterna utan även personalen som stått i frontlinjen mot corona.

I Västerbotten minskade exempelvis antalet operationer och åtgärder inom specialistvården med en fjärdedel i april jämfört samma månad ifjol, enligt Sveriges kommuner och regioner. Ortopediska vårdinsatser minskade med nära två tredjedelar, ryggkirurgisk vård minskade med över 90 procent och överviktsoperationer mer än halverades i antal. Hur siffrorna summeras för sommaren är för tidigt att säga men sannolikt fortsätter covid-19 att påverka och förlänga vårdköerna. 260 uppskjutna operationer och åtgärder beräknas ta tre månader att arbeta ikapp, förutsatt att man lyckas säkerställa en kapacitetsökning inom vården på fem procent.

Under våren har operationer och åtgärder skjutits på framtiden. Redan långa vårdköer har blivit längre. Vårdkrisen tar inte slut när coronakrisen gör det. Anställda som redan nu går på knäna förväntas kunna ta nya tag i höst. Om inte personalens arbetsvillkor förbättras omedelbart riskerar sjukskrivningarna att skena.

Vecka efter vecka har Kristdemokraterna lagt förslag på hur arbetsvillkoren kan bli bättre. Vi har exempelvis föreslagit att sjukvårdsutbildade som valt att arbeta med annat rekryteras tillbaka tillfälligt för att avlasta den hårt arbetande vårdpersonalen. Vi vill se ett nationellt expertteam som stöttar regionerna i att hantera vårdskulden. Systemet med 21 olika regioner med varsin ledning är inte vägen framåt. Vi måste arbeta med långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Men det absolut viktigaste just nu är att personalen får återhämtning och fler kollegor. Och det fort.

Ebba Busch, partiledare, KD

Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson, KD

Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten, KD

Gör dig själv en tjänst

Av , , Bli först att kommentera 2

Diagnoser som inte ställs, behandlingar som ställs in, insatser som skjuts upp och en vårdskuld som växer rejält för varje dag. Vi behöver alla hjälpas åt och lita på vårdens bedömningar – de avgör ifall det rätta är att avboka din tid eller inte.

När krisen släpper pekar mycket på att vi får se en peak av remisser och patienter som hållit sig undan vården i månader. Få patientmöten sker fysiskt i nuläget, antingen bortprioriteras de eller avbokas av oroliga patienter. Men vi behöver komma ihåg att redan innan Corona, när världen fungerade som vanligt, slogs det rekord i vårdköer tio månader i sträck.

Dessutom kommer behoven vara stora för rehabiliteringsvård för de som ska komma tillbaka efter intensivvård med respirator och i vissa fall efter skador från trakeotomi. Medan intensivavdelningarna kämpar på i vården av svårt sjuka covid-19-patienter är andra delar av vården kraftigt påverkad av den tillfälliga omställningen, antingen genom personalomflyttningar eller genom att avdelningarna står tomma då patienterna stannar hemma.

KD:s tidigare förslag är lika aktuella för att hantera den växande vårdskulden: vi behöver kömiljarden, fler kollegor inom vården och en förbättrad arbetsmiljö. Ingen vet hur länge nuvarande situation pågår. Ju fler som skjuter upp sina vårdbesök desto längre köer i framtiden. Så gör dig själv och vården en tjänst – skjut inte nödvändiga vårdbesök på framtiden.

Tillsätt expertgrupp att granska krisen – redan nu

Av , , 6 kommentarer 4

Kristdemokraterna vill se en oberoende expertgrupp som redan nu ska börja arbetet med att granska krisen och hitta lärdomar för framtiden – både för kriser och normalläge. Att bara fortsätta som förr efter pandemin är inte ett alternativ. Sverige måste betala den vårdskuld som byggts upp, och vårdköerna slog ju rekord redan innan pandemin bröt ut.

Mycket pekar nu på att människor avstår från att söka vård, av rädsla för smitta, och att köerna på sikt därför kommer växa sig längre. Vid senaste arbetsutskottet här i regionen begärde vi att få uppgifter kring regionens vårdskuld. Krisen är inte över, men vi måste redan nu planera för tiden efter pandemin.

En oberoende expertgrupp behöver titta närmare på hur vårdskulden som byggts upp ska hanteras. Sveriges sjukvård hade stora problem redan innan pandemin ­– nya körekord hade slagits tio månader i sträck, trots att samhället då i övrigt fungerande. Det mänskliga lidandet kommer öka, ifall fler skjuter upp sina vårdbehov eller fler operationer behövs skjutas på framtiden. Vi ser tecken på att människor avstått från att söka vård även för mer akuta tillstånd som stroke eller hjärtproblem, vilket kommer ge allvarliga konsekvenser längre fram.

Löfven vill tillsätta en kommission för att gå igenom krishanteringen av covid-19, men den vill han se på plats först efter det att krisen är över. Då riskerar vi gå miste om många lärdomar längs vägen. Systemfelen i Sveriges vårdsystem har synliggjorts senaste veckorna. Utan statlig styrning hade inte regionerna och kommunerna kommit långt i sina insatser att hantera krisen. Enbart staten kan samordna 21 regioners arbete, men det gäller även under normaltid. På bara några veckors tid har stora omställningar gjorts inom vården, t.ex. har onödig administration bortprioriterats vilket visar att en omställning av vården är möjlig. Den insikten ska användas för att skapa ett nytt, bättre vårdsystem efter krisen.